سازمان راه کارگرسایت موبایل
2018-12-11 15:03:09 اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت بیست امین سالگرد قتل های زنجیره ای
2018-12-11 14:58:30 اطلاعیه مشترک
رانندگان زندانی باید فورا آزاد شوند!
ما از مبارزه و اعتصاب برحق رانندگان حمایت می کنیم!
2018-12-10 15:25:10 کمیته برگزاری یادمان بیستمین سالگرد قتل های سیاسی پاییز 1377
سر دبیر گرامی سایت سازمان راه کارگر ، با درود های فراوان،
2018-12-10 15:22:09 کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر
بیانیه
2018-12-10 13:33:05 اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست
تهدید و زندان، صدای اعتراض کارگران را خاموش نخواهد ساخت
اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان باید بدون قید و شرط آزاد گردند
2018-12-09 14:52:08 اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر بمناسبت ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر
2018-12-09 14:44:31 شهاب برهان : استراتژی جنبش کارگری در ایران
2018-12-09 02:06:39 شهزاد سرمدی : نبرد چریک شهری در پاریس؛ جنگ داخلی در فرانسه
2018-12-09 01:40:02 سیروس بینا : رفیق ابوالحسن (اصلان) اصلانیان
2018-12-08 01:24:25 اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت بیست امین سالگرد قتل های زنجیره ای
2018-12-08 01:14:54 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ برابر با 9 دسامبر 2018
2018-12-06 15:17:07 بهروز سورن: دهه شصتی هایی که من میشناسم
2018-12-05 12:35:31 در گرامیداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو
فرزند کارگرانیم ، کنارشان می مانیم!
2018-12-05 04:54:11 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷ برابر با 6 دسامبر 2018
2018-12-03 01:17:48 علی آزاد : مشکلات ومعضلات پناهندگی و مهاجرت گسترده و توده ای درابعاد جهانی به کجا ختم می شود؟
2018-12-03 01:11:52 منصوره بهکیش : مادری دیگر از مادران عاشق خاوران، از میان ما رفت!
2018-12-02 01:00:30 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ برابر با 2 دسامبر 2018
2018-11-30 16:11:10 برای آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان ، علی نجاتی و همه کارگران و معلمین زندانی، کارزاری وسیع سازمان دهیم
2018-11-29 23:06:18 بهروز فراهانی : در باره دمکراسی ، دولت و گذار به سوسیالیسم
بخش اول
2018-11-29 13:26:35 حسن حسام : سرخ باد
برای اسماعیل بخشی و همدستان بی شمار ه اش
2018-11-29 13:25:23 اطلاعیه دو تن از فعالین « جنبش فدرال دموکرات آذربایجان»
محمد آزادگر- هدایت سلطان زاده
2018-11-28 07:36:23 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷ برابر با 29 نوامبر 2018
2018-11-26 16:22:48 فراخوان گزارشگران: با تمام توان در کنار کارگران و معلمان!
2018-11-26 08:33:25 فراخوان عمومی !: توطئه جدید رژیم جمهوری اسلامی برای سندیکا سازی فرمایشی را افشاء و خنثی کنیم!
2018-11-26 08:22:25 تقی روزبه : اسلاوی ژیژک در حسرت یک ترامپ چپ!
2018-11-26 08:15:26 پرویز صداقت: چرا بر وجه نولیبرالی سیاست‌های اقتصادی در ایران تأکیدمی‌کنیم؟
2018-11-26 08:10:54 تقی روزبه : شعبان بی مخ تاج بخش
اگر ف.م .سخن مشاوررضاپهلوی می شد؟
2018-11-24 10:36:07 چهره ای دیگر از خشونت بر زنان
خطر نزدیک می شود!
نشریه اِما، شماره 340 برگردان: لاله حسین پور
2018-11-24 10:27:23 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۴ آذر ۱۳۹۷ برابر با ۲۵نوامبر ۲۰۱۸
2018-11-24 01:00:40 جمعی از کمونیست های ایران :جنبش کارگری ایران، درخت تناوری است که بر سراسر کشور سایه خواهد افکند!
2018-11-23 12:49:46 به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت بر علیه زنان
2018-11-21 13:48:31 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه اول آذر ۱۳۹۷ برابر با ۲۲ نوامبر 2018
2018-11-19 15:57:10 اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر درباره:
اهمیت طبقاتی مبارزات کارگران هفت تپه و ضرورت برپایی کارزاری وسیع برای آزادی کارگران زندانی
2018-11-19 15:52:40 اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست
با اتحاد و همبستگی، کارگران دستگیرشده را آزاد سازیم !
2018-11-19 13:24:01 تقی روزبه : رویش گفتمان ضدسرمایه داری و درس های بزرگ مبارزه پرشکوه کارگران هفت تپه!
2018-11-18 15:24:03 «نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد»! نان، کار، آزادی، اداره شورایی !
علی دماوندی - گزارشی برای رادیو-تلویزیون برابری
خیزش کارگران نیشکر هفت‌ تپه
2018-11-18 12:07:59 حسن حسام : اعلامیه
2018-11-18 06:32:13 نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
با تمام قوا به افشای تشکل سازی دولتی ادامه دهیم!
2018-11-18 05:11:34 هاله صفرزاده : گزارشی از مناطق زلزله زده، یک سال پس از زلزله
2018-11-18 05:07:08 اکبریگانه : شقایق
2018-11-18 01:46:02 آیا عصر نولیبرال رو به پایان است؟
دیوید کاتز ترجمه‌ی سیدرحیم تیموری
2018-11-18 01:39:40 نسرین هزاره مقدم : موانع ساختاریِ «همگرایی» معلمان و کارگران
2018-11-18 01:18:21 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ برابر با 18 نوامبر 2018
2018-11-16 13:02:45 موج دستگیری معلمین اعتصابی و بازداشت و اعدام فعالین عرب را محکوم می کنیم
2018-11-13 13:40:05 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ برابر با 15 نوامبر 2018
2018-11-12 11:55:03 فراخوان عمومی: توطئه جدید رژیم جمهوری اسلامی برای سندیکا سازی فرمایشی را افشاء و خنثی کنیم!
2018-11-12 11:40:01 یادمان بیستمین سالگرد قتل های سیاسی پاییز ١٣۷۷
برگزارکنندگان بیستمین یادمان: خانواده پوینده
کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست-هانوفر
2018-11-11 23:08:13 مجید دارابیگی : جنایت محمد بن سلمان و باج خواهی اردوغان
2018-11-10 14:41:05 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ برابر با 11 نوامبر 2018
2018-11-09 14:31:46 « خطابه ی صلح »
محمود درویش ترجمه ی آزاد : حسن عزیزی .
2018-11-09 13:28:10 سمینار: بحران اقتصادی و سیاسی در ایران
چشم اندازها و ضرورت آلترناتیو سوسیالیستی
2018-11-08 05:40:48 تقی روزبه : نتیجه انتخابات میان دوره ای آمریکا و پی آمدها، و چشم اندازبحران سرمایه داری؟
2018-11-08 05:33:41 محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی شوروی!
27. شکاف طبقاتی در فرایند تحکیم بوروکراسی!
2018-11-07 15:33:28 آرش کمانگر : رویال دیریم* ابر- پروژه بازگشت به نظام موروثی سلطنتی در ایران
2018-11-07 15:15:40 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷ برابر با 8 نوامبر 2018
2018-11-03 15:18:51 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ برابر با چهار نوامبر 2018
2018-11-03 15:13:13 کنفرانس استکهلم و اهداف آن
(میزگرد نشریه کمونیست هفتگی با سخنرانان کنفرانس استکهلم)
سیاوش دانشور،صلاح مازوجی،حسن حسام،اعظم نوری،یدی شیشوانی،سعید سهرابی
2018-11-02 13:16:15 علی دماوندی : دوسال از فقدان یارمهربان و عزیزمان پرویز برادران گذشت!
2018-11-01 12:42:10 حسن حسام : آواز خوان
2018-10-30 13:25:48 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ برابر با اول نوامبر 2018
2018-10-30 13:20:15 اعلامیه مشترک در حمایت از موج اعتصابات و اعتراضات عمومی در ایران
بگیر و ببندهای اخیر، نشانه ترس حاکمان است نه گویای اقتدارشان
2018-10-26 23:21:31 تقی روزبه : نگاهی به چند رویدادمهم بین المللی:
با تصمیم به خروج دولت آمریکا از پیمان موشک های هسته ای میان برد، جهان به کدام سو می رود؟
2018-10-26 23:16:24 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۶ آبان۱۳۹۷ برابر با 28 اکتبر 2018
2018-10-26 13:21:44 مبارزه برای آزادی تمامی معلمان زندانی و عموم زندانیان سیاسی - عقیده تی را گسترش دهیم
2018-10-26 13:19:34 مجید پهلوان : ما و گفتمان دموکراسی
2018-10-25 12:43:09 سمیرا قنبرنژاد :بازار کساد پوشاک و کارگران دوزنده ای که میان فاکتورهای کارفرما و فروشندگان له می شوند
2018-10-25 12:16:55 بیژن نیابتی : جنایت سازمانیافته ، نبرد سازمانهای اطلاعاتی
2018-10-24 13:27:28 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۳ آبان۱۳۹۷ برابر با 25 اکتبر 2018
2018-10-23 04:09:56 علی اشرافی : از آموزگاران می آموزیم
2018-10-22 13:39:42 تقی روزبه : قدرت بحران و بحران قدرت!
به مناسب قطعه قطعه کردن استخوان های جمال خاشقجی و بحرانی که در جهان برانگیخته است
2018-10-21 12:32:02 آخرین افسانه ها، دروغ های واشنگتن، و جنگ های نفتی
ویلیام انگداهل ترجمه ی: علی قره جه لو
2018-10-21 12:26:14 گزارش پنجاهمین کنفرانس سالانه‌ی اتحادیه‌ی اقتصاد سیاسی رادیکال
مایکل رابرتز، ترجمه: پرویز صداقت
2018-10-20 10:32:16 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۹ مهر۱۳۹۷ برابر با 21 اکتبر 2018
2018-10-17 12:02:20 مبارزه برای آزادی تمامی معلمان زندانی و عموم زندانیان سیاسی - عقیده تی را گسترش دهیم
2018-10-17 01:55:19 تقی روزبه : افزایش کشاکش بین حاکمیت و حوزه به چه معناست؟
2018-10-17 01:50:24 محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی شوروی!
26. بسترهای ظهور بوروکراسی
2018-10-17 01:43:53 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۶ مهر۱۳۹۷ برابر با 18 اکتبر 2018
2018-10-15 14:30:27 یونس پارسا بناب: فرهنگ گرایی در نظام جهانی سرمایه: نگاهی مجدد بر تز "برخورد تمدن ها"
2018-10-15 13:27:32 اسماعیل سپهر: مواجه با مجلس موسسان از موضع دفاع از دمکراسی مشارکتی و دولت نوع شورایی
2018-10-15 13:15:53 گرامشی و استعاره‌­ی نظامی
دانیل اِگان ترجمه‌ی حسن آزاد
2018-10-14 23:54:00 تقی روزبه :روحانی ، تغییرشیفت از گفتاردرمانی به امیددرمانی!
2018-10-14 13:58:11 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۲ مهر۱۳۹۷ برابر با 14 اکتبر 2018
2018-10-14 13:50:15 نظام حسنی:کشتار ۶۷ و دلیل خاموشی اصلاح طلبان
2018-10-11 12:46:35 « زیباترین عشق » *
از : محمود درویش ترجمه : حسن عزیزی
2018-10-11 12:40:16 هاله صفرزاده: تشکل مستقل زنان کارگر یک مطالبه یا ضرورت؟!
2018-10-09 14:05:04 آرش کمانگر : مرگ بر مرگ !!
بگذار این آخرین آرزوی ما برای نیستی باشد!
به انگیزه ده اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام
2018-10-09 12:27:24 بهروز سورن: علی مانده است و حوضش! - نیمه شب نوشته ها
2018-10-09 12:02:17 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۹ مهر۱۳۹۷ برابر با 11 اکتبر 2018
2018-10-08 14:52:11 محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی شوروی!
25. اختلال در استقرار دیکتاتوری پرولتاریا
2018-10-08 14:42:28 اعلامیه کمیته مرکزی سازمان بمناسبت ده اکتبر روز جهانی پیکار برای الغای مجازات اعدام
باید ماشین جنایت سازمانیافته دولتی را درهم شکست!
2018-10-07 23:26:32 بهروز سورن: آنچه در جریان است!
2018-10-07 14:27:15 جعفر امیری : به یاد دو دلاوری که همواره نام و یاد یکی از آنان مرا به یاد دیگری می‌اندازد.
2018-10-06 14:04:32 تهدید، بازداشت و ضرب وشتم رانندگان کامیون و کامیونداران موقوف!
2018-10-05 11:52:28 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ برابر با ۷ اکتبر 2018
2018-10-04 11:12:41 موج دستگیری رانندگان اعتصابی کامیونها در سراسر ایران
با اعتصابات حمایتی از رانندگان اعتصابی پشتیبانی کنیم
2018-10-03 13:04:11 مجید دارابیگی : شمعی فروزان در دل شب
یادی از رفیق بیژن هیرمن پور
2018-10-02 14:51:57 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۲ مهر۱۳۹۷ برابر با 4 اکتبر 2018
2018-10-01 00:14:33 تقی روزبه: تلاش میرحسین موسوی برای تبرئه خمینی از جنایت تابستان سیاه ۶۷
2018-09-29 23:20:01 تقی روزبه : ‍سرنوشت برجام: در پاسخ به پرسش های ندای آزادی تارنمای جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران
2018-09-29 23:14:09 بهروز سورن: سوسیالیسم یا بربریت؟
2018-09-29 23:05:21 درباره‌ی اتحادیه‌ی جنبش اجتماعی
تحلیلی بر نظریه‌ی کیم مودی در باب اتحادیه‌ی جنبش اجتماعی
مایکل اسکایوونی ترجمه‌ی حسن آزاد
2018-09-29 16:29:22 در میانه‌ی لنینیسم و کثرت‌باوری رادیکال
ویلیام ک. کارول و ر. س. راتْنر - ترجمه‌: بهرنگ نجمی
2018-09-29 15:58:28 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۸ مهر۱۳۹۷ برابر با 30 سپتامبر 2018
2018-09-29 03:29:37 هدایت سلطانزاده : مجلس موسسان یا شورا؟
2018-09-28 12:05:26 محمد قراگوزلو : خطوطِ عمده ی بورژوازی ایران!
2018-09-27 13:48:32 هاشم خواستار - مقدمه و تنظیم از: تقی روزبه
واکنش یک معلم آزاده، به آلترناتیوسازی های از بالا و به سلطنت طلبان!
2018-09-26 22:20:24 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۵ مهر۱۳۹۷ برابر با 27 سپتامبر 2018
2018-09-26 13:14:21 عبدالرحمن حيدري : چرا احواز؟... چرا پادماز؟
2018-09-24 21:48:21 نسرین ابراهیمی :رابطه خود سازماندهی طبقه کارگر و حزب /سا زمان پیشتاز
2018-09-23 13:43:33 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه اول مهر ۱۳۹۷ برابر با ۲۳ سپتامبر 2018
2018-09-23 08:43:28 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه اول مهر ۱۳۹۷ برابر با ۲۳ سپتامبر 2018
2018-09-23 08:41:20 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه اول مهر ۱۳۹۷ برابر با ۲۳ سپتامبر 2018
2018-09-23 08:36:12 پیام کنفرانس استکهلم به طبقه کارگر ایران
کارگران! نوبت ماست!
2018-09-23 08:30:49 بیانیه کنفرانس استکهلم
یک آلترناتیو سوسیالیستی ضروری و ممکن است!
2018-09-23 08:13:55 هشدار درباره موج جدید سرکوب در پی تیراندازی به رژه نظامیان رژیم اسلامی در اهواز
2018-09-22 13:59:58 بهروز فرهیخته : تفسیر نادرستی از شعار «نان، کار، آزادی»
2018-09-22 13:52:39 شهناز نیکوروان : انقلاب ضرورتی اجتناب ناپذیر
2018-09-21 12:41:21 شهاب برهان : کارنامه ی ما در بزنگاه تاریخی
2018-09-21 12:32:35 محمد صفوی : بحران زیست‌ محیطی در جنوب و یادآوری مبارزه کارگران برای تأمین آب
2018-09-20 05:11:00 قطر در جستجوي دوست!
آلن گرش ترجمه بهروز عارفي
2018-09-20 05:06:42 جاسوسي و ارعاب
مستندي ممنوع شده درباره لابي طرفدار اسرائيل
آلن گرش، ترجمه بهروز عارفي
2018-09-20 04:46:48 گفتگوی سایت گزارشگران با آرش کمانگر از فعالین سازمان راه کارگر
درباره کنفرانس شش نیروی چپِ کمونیستِ ایران در سوئد
2018-09-20 04:38:38 طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران
2018-09-19 12:57:09 تقی روزبه :شوخی تاریخ!
2018-09-19 12:49:59 پروین اشرفی - توجیه ناپذیر: ادلب و چپ
2018-09-19 12:39:46 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ برابر با 20 سپتامبر 2018
2018-09-19 12:34:32 پیام سازمان راه کارگر به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید
2018-09-15 09:35:53 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ برابر با 16 سپتامبر 2018
2018-09-13 12:40:45 سایت راه کارگر
جنبش اجتماعی مردمان ایران با اعتصاب عمومی مردم کردستان، گامی بزرگ برداشت!
2018-09-13 05:14:56 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ برابر با 13 سپتامبر 2018
2018-09-12 11:32:29 تازه ترین جنایات رژیم فاشیست جمهوری اسلامی
اعدام سه زندانی سیاسی کرد و حمله موشکی به مقرهای حزب دمکرات کردستان
2018-09-12 11:17:02 شاند اطلاعیه شش حزب و سازمان سیاسی چپ و کمونیست در مورد اعدام سه زندانی سیاسی و حمله موشکی جمهوری اسلامی به اردوگاههای احزاب اپوزیسیون در کردستان عراق
2018-09-11 12:44:45 تقی روزبه : کنسرت های رایگان خیابانی و الزامات آن!
2018-09-10 13:30:23 به اعتصاب عمومی مردمان کردستان یاری رسانیم
2018-09-10 13:15:18 جنبش فدرال دموکرات آذربایجان : حمله به مقر احزاب کرد در کردستان عراق واعدام سه زندانی سیاسی کرد را بشدت محکوم میکنیم!
2018-09-09 00:17:00 مجید دارابیگی : جنگ آلترناتیو، نه جنگی زودهنگام، که جنگی دیرینه
2018-09-08 14:07:45 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ برابر با 9 سپتامبر 2018
2018-09-08 13:02:10 سایت راه کارگر
اعدام وترور جنایتکارانه فعالان سیاسی مدنی کردستان بی پاسخ نخواهد ماند!
2018-09-07 13:57:29 فراخوان عمومی !
توطئه جدید رژیم جمهوری اسلامی برای سندیکا سازی فرمایشی را افشاء و خنثی کنیم!
2018-09-07 13:39:24 کنفرانس استکهلم : یک آلترناتیو سوسیالیستی ضروری و ممکن
2018-09-07 13:17:00 اسماعیل فتاحی : ترکیه به یک باتلاق و جهنمی ابدی برای پناهجویان مبدل شده است .
2018-09-05 12:16:37 ناصر زرافشان : به یاد آن "ببرهای عاشق"
2018-09-05 12:09:04 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ برابر با 6 سپتامبر 2018
2018-09-04 04:54:18 علی دماوندی : پیام آوران تازه ای وارد شده اند!
2018-09-03 13:43:58 اطلاعیه برگزاری و اسناد مصوب کنگره ۲۳ سازمان راه کارگر
2018-09-03 13:10:09 علی دماوندی : گزارش از خاورانهای ایران
2018-09-02 13:09:50 مادران پارک لاله ایران : چرا جمهوری اسلامی می‌تواند هم چنان جنایت کند؟
2018-09-01 12:51:33 جهانگیر پیکارگر:
2018-09-01 12:38:58 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ برابر با 2 سپتامبر 2018
2018-08-30 12:27:04 اعلامیه تشکلهای چپ ایرانی در امریکای شمالی
بمناسبت یادمان جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم و سی امین سالگرد فاجعه تابستان ۶۷
همراه با جزئیات مراسم یادمان در شهرهای شیکاگو، مونتریال، ونکوور، واشنگتن
2018-08-30 12:07:57 آرش کمانگر : نمایشی از زبونی و دورویی در دادگاه لاهه
وقتی از دشمن، مودت طلب میکنند!!
2018-08-30 03:35:30 ناصر زرافشان : حیف دانا مردن و افسوس نادان زیستن
به مناسبت درگذشت سمیر امین، اقتصاددان مشهور فرانسوی- مصری
2018-08-30 03:24:40 تقی روزبه : به بهانه سخنان روحانی در مجلس شورای اسلامی
رئیس جمهورسرسپرده، و بحران بازتولیدقدرت در جمهوری اسلامی
2018-08-29 06:55:54 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۷ برابر با 30 اوت 2018
2018-08-27 13:54:05 محمود بهشتی لنگرودی، معلم زندانی: برای شریف باجور و یارانش
2018-08-27 13:35:07 بهروز سورن: نیمه شب نوشته ها شماره 82 - دهه شصت - هتل اموات
2018-08-27 13:15:54 حسن حسام
« مقتول لعنت آیاد»
2018-08-27 13:01:00 اسناد مصوب کنگره 23 سازمان راه کارگر
سند شماره ۱
نگاهی به وضعیت سیاسی حساس ایران و وظایف ما
2018-08-27 03:26:20 فعالان زیست محیطی در آتش سوختند!
2018-08-25 15:08:38 سند شماره ۳
پیام سازمان راه کارگر به مناسبت سالگرد کشتار زندانیان سیاسی
2018-08-25 15:01:31 سند شماره ۲
قطعنامه کنگره ۲۳ سازمان راه کارگر پیرامون بحران زیست محیطی ایران
2018-08-25 14:51:13 اطلاعیه برگزاری کنگره ۲۳ سازمان راه کارگر
2018-08-25 14:43:49 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷ برابر با ۲۶اوت 2018
2018-08-22 05:46:27 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه اول شهریور ۱۳۹۷ برابر با 23 اوت 2018
2018-08-21 05:56:35 تقی روزبه : رضاپهلوی و ابتذال گفتمانی!
2018-08-21 05:48:10 کانون مدافعان حقوق کارگر :ریشه های فقر فزاینده ی هر روزه ی کارگران و زحمتکشان در کجا است؟
خریداران سکه شش ماهه چقدر سود می کنند؟!
2018-08-20 05:52:54 سیروس بینا : مصدق، بحران نفت و بهای استقلال
2018-08-20 05:30:32 کودتای بیست و هشت مرداد سر آغاز دیکتاتوری مطلق شاه
2018-08-19 07:06:41 بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
پروژه سندیکا سازی دولتی در تقابل با سندیکای کارگران شرکت واحد را محکوم می کنیم !
2018-08-19 00:31:26 هاله صفرزاده . شرایط کار و زیست کارگران در سال‌های قبل از کودتای 28 مرداد
2018-08-19 00:20:26 مجید پهلوان : جنبش عدالت خواهی کشتار ۶۷
2018-08-18 14:33:08 كانون مدافعان حقوق كارگر: چرا سهم ایران در استفاده از دریای خزر کاهش یافت؟
2018-08-18 14:28:01 فرامرز دادور:گسترش مبارزات اخیر در ایران و ضرورت شکلگیریِ یک اپوزیسیونِ مردمی
2018-08-18 14:13:44 رضا باقری : سرنگونی رژیم اسلامی و جایگزین های آن
2018-08-18 14:02:58 بهروز سورن: نیمه شب نوشته ها 80 - گرد فراموشی بر کشتار سراسری زندانیان سیاسی 67 هرگز!
2018-08-18 09:30:44 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ برابر با 19 اوت 2018
2018-08-15 14:17:49 امید بهرنگ : سمیرامین: نامی آشنا؛ اقتصاددانی توانا!
2018-08-14 10:07:53 تقی روزبه : پنج نکته پیرامون فراربه جلوی خامنه ای و پس زمینه های آن
2018-08-14 03:40:35 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۵مرداد ۱۳۹۷ برابر با ۱۶اوت 2018
2018-08-12 14:02:11 محمد عبدی پور:کمیته هماهنگی و ضرورت تحول
2018-08-12 03:00:05 بیانیه بخشی از جنبش دادخواهی مردم ایران
سی امین سالگرد قنل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷
2018-08-12 00:18:54 دکتر سیروس بینا: ملی کردن نفت، کودتای سیا، و کاریکاتورهای ضّد مصدق
2018-08-11 05:40:46 نگذاریم شعله های خیزش دوم فرو نشیند
هماهنگی، تشکل یابی و سازماندهی، کلید موفقیت این جنبش خواهد بود
2018-08-11 05:37:07 بهروز سورن: نیمه شب نوشته ها 79 - از میان خاطرات زندان و9 میلیارد دلار گم شده ناقابل!
2018-08-11 05:28:59 تقی روزبه : تأملی بر سه واقعه
از دست دادن کنترل نهادورزش، بومرنگ شعارها، و فراینددرهم شکستن اقتداررژیم!
2018-08-11 04:28:01 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۱مرداد ۱۳۹۷ برابر با ۱۲اوت 2018
2018-08-09 13:36:08 انباشت سرمایه و نظام دولتی
سنجشِ «امپریالیسم جدیدِ»
دیوید هاروی - سامانتا اَشمن و الکس کالینیکوس ترجمه‌ی بهرنگ نجمی
2018-08-08 23:40:59 بهروز سورن: نیمه شب نوشته ها - 78 - این مردم شور و سودایی دیگر در سر دارند
2018-08-08 06:41:48 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ برابر با 9 اوت 2018
2018-08-07 13:54:59 رضا باقری : آیا آقای خاتمی هم جنایت کار است؟
2018-08-06 12:05:08 گزارشی از «همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه»
گزارشی از سفر ۵ هفته ای نمایندگان جنبش کارگری و معلمان ایران به اروپا
2018-08-05 21:48:47 نگذاریم شعله های خیزش دوم فرو نشیند
هماهنگی، تشکل یابی و سازماندهی، کلید موفقیت این جنبش خواهد بود
2018-08-05 08:10:51 پیش بسوی اعتصاب سراسری و عمومی
2018-08-04 13:36:06 اردوی کار:این دی ماه است که ادامه دارد !
این طبقه ماست که به میدان آمده است
2018-08-03 23:23:14 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۴مرداد ۱۳۹۷ برابر با ۵اوت 2018
2018-08-03 07:45:25 کارگران و کارکنان مزدبگیر پروژۀ ایران مال : کارگران «ایران مال» و ٧ ماه زندگی بدون مزد!
2018-08-01 23:58:49 کانون مدافعان حقوق کارگر:آیا گرانی‌ها‌ ‌‌ ارتباطی با تحریم‌ها‌ی ‌‌جدید دارد؟
2018-08-01 15:13:08 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۱مرداد ۱۳۹۷ برابر با دوم اوت 2018
2018-07-31 23:19:22 فراخوان گزارشگران: ماشین ترور جمهوری اسلامی را متوقف کنیم
ترور وحشیانه اقبال مرادی را محکوم میکنیم!
2018-07-31 12:53:31 ژاله احمدی : آزادی راهبر مردم
2018-07-31 12:48:22 علی دماوندی : هیات اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران بدنبال چیست؟!!
2018-07-30 23:20:46 محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی شوروی!
24. بسترهای عروج ناسیونالیسم روس
2018-07-30 23:13:15 تقی روزبه : نمایش گوشه ای از سترونی پاره ای از مدعیان «براندازی» که نتوانسته اند امیدی برانگیزند!
2018-07-29 09:22:44 آينده فلسطين در غزه رقم مي خورد...
مصاحبه اختصاصي ندا يافي با ليلا شهيد ترجمه بهروز عارفي
2018-07-29 08:56:31 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷ برابر با ۲۹ ژوئیه 2018
2018-07-25 13:39:02 شاپور احسانی راد : انبارهای پر از کالا و جیب های خالی کارگران
2018-07-24 14:29:36 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷ برابر با ۲۶ ژوئیه 2018
2018-07-24 14:21:53 رضاباقری : وای بر من
2018-07-21 15:08:21 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷ برابر با ۲۲ ژوئیه 2018
2018-07-20 15:58:02 محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتیِ شوروی!
23. صنعتی سازی!
2018-07-20 15:52:26 هاشم آزادی : درخت
2018-07-18 13:59:21 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۸ تیرماه ۱۳۹۷ برابر با ۱۹ ژوئیه 2018
2018-07-17 15:13:36 تقی روزبه : ترامپ و سودای نظم جهانی جدید!
2018-07-16 21:57:12 علی دماوندی : عباس امیر انتظام، قربانی یک وحدت واعتقاد
2018-07-15 12:32:22 پیش نویس گزارش سیاسی از نسرین ابراهیمی
فرازهایی از جنبش های اجتماعی درسال گذشته
2018-07-15 06:09:39 کمیسیون اصلاح برنامه : سند پیشنهادی به کنگره ۲۳ برای اصلاح برنامه سازمان راه کارگر
2018-07-15 06:07:52 اردوی کار: از تجربه سرنوشت ائنلاف بزرگ تاریخی لیبرالیسم با دستگاه روحانیت تاریک اندیش درس بگیریم .
2018-07-14 23:25:46 فراخوان عمومی همراه با فهرست دوم امضاها
سرنگونی آری، به دست مردم و برای حاکمیت مردم، نه توسط قدرت های خارجی
2018-07-14 11:59:02 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۷ برابر با ۱۵ ژوئیه 2018
2018-07-12 03:06:18 تقی روزبه : «برگزیت» و کنترل بحران به شیوه انگلیسی!
2018-07-11 10:26:38 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۱ تیرماه ۱۳۹۷ برابر با ۱۲ ژوئیه 2018
2018-07-09 03:29:52 مجید دارابیگی : میان دو صندلی!
2018-07-07 23:44:29 پرویز صداقت: خرده‌بورژوازی و دولت پایان ماه عسل طولانی
2018-07-06 23:08:05 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۷ برابر با 8 ژوئیه 2018
2018-07-04 14:57:30 محمدآزادگر : سربازان گمنام امام زمان و جنبش ملی دموکراتیک آذربایجان
2018-07-04 11:31:54 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۷ برابر با 5 ژوئیه 2018
2018-07-02 08:47:19 تقی روزبه : دولت آمریکا و حباب سیاسی مجاهدین خلق!
2018-07-02 08:31:48 مبارزات دادخواهانه مادران پارک لاله ایران نه ساله شد
2018-07-01 13:23:36 حسن جداری:آذربایجان خلقی نین آنا دیلی!
2018-07-01 13:09:44 ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻔﺮ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﺋﻴﺲ
2018-06-30 12:46:28 شهاب برهان : توضیحاتی لازم در باره نقد من بر "فراخوان"
2018-06-30 12:34:09 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۷ برابر با اول ژوئیه 2018
2018-06-29 13:43:21 فرهنگ رومی : دموکراسی برای سروش
2018-06-29 13:37:43 سعید سهرابی : چند نکته درباره فراخوان عمومی برای امضا
2018-06-28 01:19:46 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۷ تیرماه ۱۳۹۷ برابر با 28 ژوئن 2018
2018-06-25 16:07:23 عباس هاشمی : دلبر ما ، « مادر گلی »
شمعی فروزان که چندین دهه در راه آزادی روشنی و گرما بخشید ، اینک خاموش شده است
2018-06-25 15:55:28 تقی روزبه : به نام «صدای سوم»، به کام «صدای دوم»!
2018-06-23 23:46:10 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران : گزارش مبارزات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان ایران در سال 1396
تقدیم به محمد جراحی کارگر مبارزی که پس از سال ها زندان و اثرات ناشی از آن، در سال 1396 جان باخت.
2018-06-23 16:23:39 دلبرگلی آبکناری،مادر روزبه وویدا وپروین خاموشی گرفت!
2018-06-23 13:57:30 شهاب برهان : صدای سوم در برابر ضد امپریالیسم ناسیونالیستی چپ
نقدی بر " فراخوان عمومی" دویست و بیست سوسیالیست و چپ
2018-06-23 13:48:51 اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت چهار تیر سالروز تاسیس "راه کارگر"
2018-06-23 00:17:03 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۳ تیرماه ۱۳۹۷ برابر با 24 ژوئن 2018
2018-06-21 13:44:35 به مناسبت سالروز اعدام سعید سلطان پور
2018-06-21 13:37:20 مجید دارابیگی : چشم انداز سرنگونی
2018-06-21 13:28:28 تقی روزبه :شب همبستگی با گارگران ایران در پاریس و دو نکته پیرامون آن
2018-06-19 06:21:35 سایت راه کارگر
محمد ثلاث اعدام شد!
2018-06-19 06:19:02 علی دماوندی : تصویری از بحران آب در کشورما، راهکارها کدامند؟
سكوت آب میتواند خشکی باشدوفریاد قحط!
2018-06-19 06:11:25 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه اول تیرماه ۱۳۹۷ برابر با 21 ژوئن 2018
2018-06-18 12:36:52 تقی روزبه : وقتی اصلاح طلبان به فکر«نجات کشور» می افتند!
2018-06-15 23:47:14 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ برابر با 17 ژوئن 2018
2018-06-15 12:42:34 شوراهای صنفی دانشجویان کشور: قوی باش رفیق!
صدای حق خواهی جریان صنفی دانشجویی را بشنوید
2018-06-14 02:27:59 ویژه برنامه صدای کانون به مناسبت روز جهانی لغو کار کودک (12ژوئن)
2018-06-13 00:21:27 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ برابر با 14 ژوئن 2018
2018-06-11 08:38:02 تقی روزبه : درآستانه دیدارترامپ و اون
دیدارتاریخی یا ضدتاریخی؟
2018-06-09 00:28:24 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ برابر با 10 ژوئن 2018
2018-06-07 14:36:24 تقی روزبه : نمایشنامه ظهورمجددمومیائی ها!
2018-06-06 04:33:52 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ برابر با 7 ژوئن 2018
2018-06-05 13:22:01 اطلاعیه پنج تجمع کارگری: از مبارزات بحق کارکنان حمل و نقل کامیونی در سراسر کشور و از ضرورت ایجاد سندیکاهای مستقل کارگران مزدی ترابری پشتیبانی کنیم
2018-06-04 13:53:48 مجید پهلوان : پنجه عقاب و توهم فتح جهان
2018-06-04 13:47:39 تقی روزبه : مطرح شدن خطرانقلاب سیاسی و اجتماعی در خبرگزاری جمهوری اسلامی!
2018-06-03 09:21:34 مجید دارابیگی : جمهوری اسلامی در چنبره ی جنگ و تحریم
2018-06-01 16:29:04 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ برابر با 3 ژوئن 2018
2018-06-01 16:05:38 تقی روزبه : وقتی سرمایه داری غرق در بحران با ستایش از یک اقتصاددان«مارکسیست» به آسیب شناسی خود می پردازد!
2018-06-01 14:21:49 سهراب شباهنگ : بحثی در بارۀ روند ایجاد سازمان های سراسری کارگران در ایران
2018-06-01 14:14:19 کانون مدافعان حقوق کارگر : ضرورت هوشیاری در مبارزات مردمی و ایجاد تشکل سراسری
2018-06-01 14:12:39 کانون مدافعان حقوق کارگر : ضرورت هوشیاری در مبارزات مردمی و ایجاد تشکل سراسری
2018-05-30 13:53:06 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ برابر با 31 مه 2018
2018-05-30 01:53:49 باقر ابراهیم زاده : مُلاحسنی مُرد ،رشید حسنی زنده است!
2018-05-30 01:51:41 مادران پارک لاله ایران : با ایجاد کانون های مستقلٍ اتحاد، به سوی رهایی از بیداد گام برداریم!
2018-05-30 01:43:03 بیژن نیابتی : بازگشت بازها ، صف آرایی جنگ طلبان
2018-05-30 01:24:36 پیام کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت درگذشت رفیق رضا غفاری
2018-05-26 11:40:32 صبح امروز رفیق رضا غفاری از میان ما رفت
2018-05-26 11:35:01 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ برابر با 27 مه 2018
2018-05-25 13:53:17 کارگران ضد سرمایه داری : خیزش کارگران حمل و نقل علیه شدت انفجارآمیز استثمار
2018-05-24 13:53:02 اعتصاب سراسری، پاسخ کارگران و زحمتکشان به گسترش بحران و فلاکت!
2018-05-24 04:22:27 منوچهر صالحی: چشم‌انداز سکولاریسم و لائیسیسم در ایران؟
2018-05-24 04:06:06 میــراث شکوفان و پوزخندهای پایانی کارل مارکس در دویستمین سالروز توّلدش
سیروس بینا برگردان :پرتو یاران
2018-05-23 14:24:21 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ برابر با 24 مه 2018
2018-05-22 11:22:22 نسرین ابراهیمی :سوسیالیسم چیست؟
2018-05-20 22:40:10 دو مقاله از و. رابیسون راجع به مختصات دوران کنونی - ترجمه: نازنین و یامین
2018-05-20 14:32:47 اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر درباره تازه ترین جنایات رژیم اسرائیل
مردم زجرکشیده فلسطین بیش ازهرزمان به همبستگی بین المللی نیازدا رند
2018-05-20 08:43:28 رحمان بیگی : اتحاد عمل نیروهای کارمزدی از کجا مایه میگیرد؟
2018-05-19 10:54:26 تقی روزبه : معنای عروج مقتداصدر!
2018-05-19 10:42:54 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ برابر با 20 مه 2018
2018-05-17 13:45:31 تقی روزبه : نگاهی به پی آمدهای خروج آمریکا از برجام، بن بست رژیم حاکم بر ایران و حساسیت اوضاع!
2018-05-16 15:02:15 علی دماوندی : حق بازگشت آوارگان،طبیعی وانسانی است،به آنان یاری کنیم!
2018-05-16 14:54:57 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ برابر با 17 مه 2018
2018-05-15 12:47:17 منوچهر : مارکسِ تری‌یر
2018-05-14 13:19:32 شهرزاد مجاب : دکتر عبدالکریم سروش هنوز حقایق عریان را می پوشاند، به عبث!
2018-05-11 23:38:05 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ برابر با 13 مه 2018
2018-05-11 15:25:31 نقد بی‌کران مارکس : جان بلامی فاستر / ترجمه‌ ی پرویز صداقت
2018-05-11 13:12:06 ع - شفق : داستان "حزب چپ" و عضوگیری های جدید سازمان اکثریت
2018-05-11 13:08:20 شباهنگ راد : اتحادِ "فدائیان" -حزب چپ ایران -، موضوع بر سر چیست؟
2018-05-11 13:04:20 علی قره جه لو : مسئله ارمنی از دیدگاه لالایان، مورخ ارمنی
"نقش ضد انقلابی حزب داشناک" (1923 - 1914)
2018-05-11 12:53:55 با استناد به آرشیو!/ ولادلین سیروتکین از «کمونیسم جنگی» به سوی نپ
مترجم: ر . ح . بازیار
2018-05-11 12:32:30 تقی روزبه : به جنبش ها خیره شویم و از آن ها بیاموزیم!
2018-05-11 12:21:07 بهزاد مالکی : حزب چپ (فدائیان خلق) در چنبرۀ اپورتونیسم!
2018-05-09 15:59:42 برنامه پنجشنبه ۱۰ ماه مه برابر با ۲۰ اردیبهشت تلویزیون برابری این برنامه شامل :گفتاری در باره خروج امریکا از برجام باعنوان:
2018-05-09 15:12:13 خروج آمریکا از برجام؛تشدید بحران وجنگ درمنطقه است، هیچ نیروی ترقیخواهی نمیتواند از آن استقبال کند ! : علی دماوندی
2018-05-08 15:02:13 برای هر انقلابی وجود سازماندهان ضروری است : رودریگو نونز / ترحمه: لاله پاشا و طاها زینالی
2018-05-08 14:26:18 بیژن جزنی و مهدی اخوان ثالث در خوان هشتم : محمود طوقى
2018-05-08 14:10:47 دورنمای آرمانی آینده – آنگاه و اکنون : برتل اولمن ترجمه‌ ی حسن مرتضوی
2018-05-05 00:02:48 حسن جداری: نگاهی اجمالی به تاریخ صد سال گذشته ایران!
2018-05-11 12:14:46 اول ماه مه روز همبستگی بین المللی کارگران گرامی باد!
2018-05-04 23:01:33 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای
یکشنبه 16 اردیبهشت ۱۳۹۷ برابر با 6 مه 2018
2018-05-03 15:41:16 رحمت خوشکدامن: تولد کارل مارکس مبارک باد*
2018-05-02 14:16:35 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای
پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ برابر با 3 مه 2018
2018-05-02 14:12:48 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای
پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ برابر با 3 مه 2018
2018-05-02 06:35:00 شهاب برهان: نظام پادشاهی، جسدی مومیائی است!
2018-05-01 05:45:08 تقی روزبه: گسترش اعتراضات، پراکندگی، و اهمیت اشکال میانجی در دوحوزه عمل و گفتمان برای شکل گیری جنبش های سراسری معطوف به رهائی!
2018-04-30 00:26:06 تقی روزبه: چرخش بزرگ اروپا و پی آمدهای آن!
آیا ما با پیمان سایکس-پیکوی جدیدی مواجه هستیم؟!
2018-04-29 01:32:24 اسماعیل سپهر: آیا واکنش منفی چپ رادیکال به تشکیل حزب چپ ایران (فدائیان خلق) موجه است؟
2018-04-29 01:19:34 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای
یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ برابر با 29 آوریل 2018
2018-04-28 16:13:44 حشمت محسنی : نقدی بر دیدگاه رفیق فراهانی درباره دولت و دموکراسی

(قسمت دوم)

2018-05-03 19:54:02 اول ماه مه روز همبستگی بین المللی کارگران گرامی باد!
2018-05-03 19:56:38 اعلامیه اتحاد عمل تشکلهای چپ ایرانی در امریکای شمالی به مناسبت اول ماه مه
2018-04-28 01:24:02 یکشنبه ۶ مه در شعبه داون تاون دانشگاه سایمون فریزر - کانون نویسندگان ایران (درتبعید) - ونکوور
2018-04-28 01:53:27 فرامرز دادور: نگاهی به مشخصاتِ امروزینِ امپریالیسم
2018-04-28 01:51:03 گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری : حسن آزاد
2018-04-25 09:05:05 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای
پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ برابر با 26 آوریل 2018
2018-04-26 00:27:44 حشمت محسنی : نقدی بر دیدگاه رفیق فراهانی درباره دولت و دموکراسی - (قسمت اول)
2018-04-21 13:21:27 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ برابر با 22 آوریل 2018
2018-04-21 13:18:25 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ برابر با 22 آوریل 2018
2018-04-21 00:14:23 مسعود فروزش راد: پیش درآمدی بر جنایت روی تپه های اوین در فروردین ماه 1354
2018-04-28 01:12:28 پیام همدردی با خانواده دیوارگر و رفقای کومه له
جنایت هولناک مزدور رژیم اسلامی در شهر دیواندره
2018-04-28 01:54:41 بیانیه تشکل های مستقل کارگری پیرامون اوضاع حاکم بر کشور : و فرا رسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر
2018-04-20 00:35:18 مجید دارابیگی: پیرامون سبک کار و برنامه
2018-04-20 00:31:57 تقی روزبه: دو عنصراصلی کنشگری خلاق در شرایط حساس کنونی!
2018-04-20 00:27:37 رالف میلی‌باند: «دولت و انقلابِ» لنین / ترجمه‌ی بهرنگ نجمی
2018-04-20 00:20:26 یونس پارسا بناب: چپ جهانی در تقابل با راست جهانی:
در گذشته و حال
2018-04-19 23:49:53 صادق شکیب: سیمای امپریالیسم در قرن بیست ویکم
2018-04-18 12:16:07 سراینده ی خون
محمود درویش ترجمه ی حسن عزیزی
2018-04-17 22:03:47 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای
پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ برابر با 19 آوریل 2018
2018-04-16 13:09:58 محمد قراگوزلو: سرمایه داری دولتیِ شوروی!
کنترل کارگری
2018-04-15 05:38:38 کتابخانه نیما برگزار می کند:
2018-04-15 03:51:08 مخالفت مارکس با نظریه‌ی ارزش ـ کار:د یوید هاروی / ترجمه‌ی پریسا شکورزاده
2018-04-14 15:45:13 مجید پهلوان: آمادگی برای طوفان در راه
2018-04-14 15:48:32 خدیجه جابری ما را تنها گذاشت
2018-04-13 23:40:30 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ برابر با ۱۵ آوریل 2018
2018-04-13 23:26:41 تقی روزبه: سفسطه یا یک گزاره علمی؟!
2018-04-13 11:53:37 اتحادیه آزاد کارگران ایران: فشار، ارعاب و سرکوب کارگران گروه ملی فولاد اهواز کلید خورد
2018-04-12 14:35:43 ع - شفق: داستان "حزب چپ" و عضوگیری های جدید سازمان اکثریت
2018-04-11 08:02:12 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای
پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ برابر با 12 آوریل 2018
2018-04-09 14:29:04 آرش کمانگر: سقوط آزاد ارزشِ ریال، کارد به استخوان میرسد!
نگاهی به دلایل اقتصادی، سیاسی، داخلی و خارجی این بحرانِ جدید
2018-04-08 14:56:25 گزارشگران: کاریکاتوری با نام حزب چپ ایران
2018-04-08 14:46:03 مجید دارابیگی: چهره بی روتوش!
2018-04-08 14:34:30 شماره ششم نشریه «کندوکاو»، دوره­ی سوم، فروردین ۱۳۹۷، «ویژه آنارشیسم» منتشر شد
2018-04-08 14:18:22 نازنین و یامین: نقدی به بنیان‌های نظری-سیاسی آنارکو- کُلِکتیویسم (باکونینیسم)
برگرفته از: کند و کاو
2018-04-08 01:56:00 حمید موسوی پوراصل: حزب چپ (فدائیان خلق) یک حزب نابهنگام
2018-04-07 19:41:40 آرمان و اندیشه شماره ۱۱ منتشر شد
2018-04-07 14:02:24 مریم حسین خواه: از کودتا تا انقلاب: حذف طبقه‌ی متوسط از متن جنبش زنان
2018-04-07 13:21:07 تقی روزبه: برند«چپ» و نشست کلن!
2018-04-07 13:01:05 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ برابر با 8 آوریل 2018
2018-04-07 09:45:14 اقتصاد سیاسی تقلب‌های مالیاتی : احمد سیف
2018-04-07 01:24:22 در اهميت كاپيتال ماركس برای امروز   نوشته‌ی:آندرو كليمن ترجمه‌ی/ حسن مرتضوی
2018-04-07 00:34:01 از بحران سرمایه‌داری تا قلمرو آزادی از منظر کارل مارکس :علی رها

به‌ مناسبت دهمین سالگرد بحران سرمایه‌داری جهانی به نقل از سایت افتصاد سیاسی

2018-04-06 11:18:36 محمد قراگوزلو: سرمایه داری دولتیِ شوروی!
- تناقض های "غیر کاپیتالیستی"
2018-04-05 05:26:28 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ برابر با 5 آوریل 2018
2018-04-04 16:30:52 تریبون بررسی مسائل خلق‌ها در ایران: تعيش وحدة الشعبين العربي واللري
بروهی یکاگیری عرب و لر
2018-04-04 15:53:53 دیوید هاروی / ترجمه‌ی حسین رحمتی: امپریالیسم جدید: موافقت با زور
2018-04-02 11:29:55 علی دماوندی: آیا انتفاضه دیگری در راه است؟
رژه بازگشت آغاز شده است!
2018-04-02 11:04:30 علی دماوندی: بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک
شاخه های شسته، باران خورده، پاک
2018-04-01 15:01:23 حمید پور قاسمی: چند نکته درباره حذف مجلس موسسان از برنامه سازمان
2018-04-01 12:50:57 مریم دهکردی: داستان پر آب چشم اجباری شدن حجاب
2018-03-31 11:49:57 مجید دارابیگی: جنگ فرقه ای با دراویش گنابادی
2018-03-30 12:22:38 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای
یکشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ برابر با اول آوریل 2018
2018-03-30 12:14:22 شهاب برهان: شبحی بر فراز ایران در چرخش است: شبح جنگ!
از صدای سوم تا نیروی سوم در برابر جنگ
2018-03-30 04:59:55 در ادامه کی گند زد؟ در باب چپ غرب ستیز، چپ ستیزی و باقی حکایت... : فرج سرکوهی
2018-03-27 22:46:35 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای
پنجشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷ برابر با 29 مارس 2018
2018-03-27 15:20:34 پیکار برای جهانی بهتر : کنشگران دموکرات و سوسیالیست
2018-03-25 00:17:21 آیا در ایران انقلاب رخ نخواهد داد؟ و رابطه «راهی دیگر» با چپ سنتی! : تقی روزبه
2018-03-24 14:26:59 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷ برابر با 25 مارس 2018
2018-04-01 09:46:03 سمینار در استکهلم
2018-03-23 16:52:34 واقعیت و مفهوم انقلاب زنده است : گفت وگو با کوین بی. اندرسون / ترجمه فرید دبیرمقدم
2018-03-23 14:27:44 عفرین نماد بربریسم دوران پسافروپاشیِ دیوار! : محمد قراگوزلو
2018-03-21 04:36:19 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه دوم فروردین ۱۳۹۷ برابر با 22 مارس 2018
2018-03-19 03:04:17 نتیجه مذاکرات طولانی شما برای ما تنها مرگ به ارمغان میآورد : پروین محمدی نماینده سابق کارگران صنایع فلزی ایران
2018-04-07 01:18:48 حمید موسوی پوراصل: احزاب چپ و راه حل حداقل دستمزد
2018-03-16 03:57:11 بهاران خجسته باد! آرش کمانگر
2018-03-15 00:01:11 گرامشی و چالش‌های پیشاروی چپ : پاناگْیوتیس سوتِیریس - ترجمه‎ی بهرنگ نجمی
2018-03-13 23:16:52 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای
پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ برابر با 15 مارس 2018
2018-03-13 14:51:08 تقی روزبه: برکناری«روبات کارگر»، و ضرورت اتحادکارگران و «روبات های کارگر»!
2018-03-13 14:28:26 تقی روزبه: کیش شخصیت و معنای« سوسیالیسم با طعم چینی»
به مناسب هموارشدن مسیر ریاست مادالعمری در چین
2018-03-12 15:06:37 گفتگوی فرزین ایران فر در رادیو همبستگی با مهناز متین:
از 57 تا 96 -چهار دهه اعتراض به حجاب اجباری در ایران
2018-03-10 16:19:12 گفتگوی گزارشگران با زنان تبعیدی مبارز-
آناهیتا اردوان نویسنده، مترجم و عضو سازمان کارگران صنعتی جهان
2018-03-10 16:04:12 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ برابر با 11 مارس 2018
2018-03-10 15:44:30 آرش کمانگر: درک غیرطبقاتی از دمکراسی به مثابه شکلی از حاکمیت، ربطی به مارکسیزم ندارد!
2018-03-10 14:13:30 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ برابر با 11 مارس 2018
2018-03-10 13:35:38 « مبارزه »
محمود درویش ترجمه ی : حسن عزیزی
2018-03-10 07:20:37 مجید پهلوان: همکاری چپ با خمینی!
خروجی سرنگونی رژیم چه باید باشد
2018-03-10 07:12:02 کمال خسروی ارزش: جوهر، شکل، مقدار
- بازاندیشی نظریه ی ارزش
2018-03-10 06:45:14 محمد قراگوزلو: سرمایه داری دولتی شوروی! 20
تاملی در مباحث سوئیزی - بتلهایم
2018-03-09 14:57:34 مارکسیسم و رهایی زنان : لوئیز اُشِی / ترجمه ی فرزانه راجی
2018-03-08 14:27:12 پیام اتحاد عمل تشکلهای چپ ایرانی در امریکای شمالی
به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن
2018-03-08 10:39:01 لاله حسین پور: زنان به پیش
2018-03-08 01:18:00 از گفتگوهای گزارشگران بمناسبت روز جهانی زن - با مهستی شاهرخی نویسنده و شاعر
2018-03-08 01:10:48 تقی روزبه: جنبش زنان در مصافی بزرگ با آزار و خشونت جنسی، و با ترامپیسم هم چون نمادی از ادغام مردسالاری و قدرت!
2018-03-08 01:02:37 گفتگوهای گزارشگران بمناسبت ٨ مارس روز جهانی زن - سحر صبا: فعال کارگری
2018-03-08 00:34:47 شهاب برهان: از نهضت ویدائی تا رهائی زن
2018-03-08 00:32:48 امید بهرنگ: آب در خوابگه مورچگان!
حمیدرضا جلایی پور؛ دختران خیابان انقلاب و باقی قضایا ...
2018-03-08 00:22:08 مهرنوش شفیعی: ستم جنسیتی، رابطه سوسیالیسم وجنبش های عمومی
2018-03-08 00:17:10 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای
پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ برابر با 8 مارس 2018
2018-03-07 11:21:11 بهروز فراهانی: آیا در کنار شعار زنده باد آزادی ! زنده باد سوسیالیسم! احتیاجی به شعار دیگری هست؟
2018-03-05 13:06:46 تقی روزبه: احمدی نژاد در نقش چوپان دروغگو، که یک بار راست گفت و کسی باورنکرد؟!
2018-03-05 01:26:53 بیانیه چهار حزب و سازمان سیاسی
در دفاع از خواست حداقل دستمزد ۵ میلیون تومان
2018-03-05 01:24:36 گرامی باد هشت مارس روز همبستگی زنان علیه ستم جنسیتی
پرتوان باد نبرد برای رهائی و برابری زنان
2018-03-02 18:02:57 مریم حسین خواه: دستاوردهای جنبش زنان در دوره‌ی مشروطه
2018-03-02 17:12:46 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای
یکشنبه 13 اسفند ۱۳۹۶ برابر با 4 مارس 2018
2018-03-02 17:05:02 صادق شکیب: پیرامون نمایی از برخی خود خواهی ها و ضرورت اتحاد نیروهای مردمی
2018-03-01 17:36:13 سوژه در نظریهی مارکس / پریسا شکورزاده
2018-02-28 23:52:09 سایت راه کارگر: قرار بعدی در خیابان تشکل ها و نهادها ٢
2018-02-28 23:05:52 حمید موسوی پوراصل:مسئله اصلی تلاش برخی برای حذف مجلس موسسان و دمکراسی از برنامه راه کارگر است
2018-02-28 15:37:35 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ برابر با 29 فوریه 2018
2018-02-27 23:56:46 آرش کمانگر: پرسش کلیدی این است: پارلمانتاریسم بورژوایی یا دولت نوع کمون؟
2018-02-27 14:26:49 کانون مدافعان حقوق کارگر: اجلاسی ضد كارگري به نام حمایت و همبستگی کارگری
2018-02-26 14:30:14 کارگران و سرزمین پدری / رومن روسدلسکی / ترجمه‌ی امید پایدار
2018-02-26 14:27:20 بیانیه چهار حزب و سازمان سیاسی
در دفاع از خواست حداقل دستمزد ۵ میلیون تومان
2018-02-26 00:53:23 مریم حسین خواه: فمینیست‌های مشروطه‌خواه، پایه‌گذاران جنبش زنان در ایران
2018-02-25 22:43:44 حمید موسوی پوراصل: دمکراسی و سوسیالیسم هم نوع نیستند و سوسیالیسم نوعی از حاکمیت نیست. سوسیالیسم ساختار اقتصادی - اجتماعی است - اغتشاش نظری در بحث اصلاح برنامه سازمان
2018-03-15 01:27:20 آرش کمانگر: از کدام نوع دمکراسی دفاع میکنیم؟
آیا حق رای همگانی آزاد و تاسیس حکومت نوین فقط از طریق مجلس موسسان امکان پذیر است؟
2018-02-25 01:32:16 اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر درباره:
موج دستگیری دختران انقلاب، دراویش و فعالین محیط زیست
2018-02-24 13:20:38 بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل مزد سال 1397
2018-02-24 04:14:40 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای
یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ برابر با 25 فوریه 2018
2018-02-22 16:41:33 درس‌های اکتبر: خسرو پارسا
2018-02-22 16:19:21 کانون مدافعان حقوق کارگر: فرازهایی از جنبش کارگری ایران
اعتصاب کارگران ایران خودرو اسفند 58
2018-02-22 06:09:44 شهاب برهان : رمزگشائی از « گذار با کمترین هزینه»
2018-02-21 16:27:52 صادق شکیب: تاملی اجمالی بر دورنمایی ازآینده سوسیالیسم علمی
2018-02-21 16:14:26 اکبر یگانه: و خاطراتش
2018-02-21 15:58:21 علی دماوندی: حاشیه هایی در متن نقش گروههای چپ در انقلاب ایران
نگاهی به برنامه ای از تلویزیون ایران انترناشنال
2018-02-21 15:45:04 برگزاری سمیناری به مناسبت گرامیداشت روز کومه له در لندن
2018-02-21 13:03:23 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای
پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ برابر با 22 فوریه 2018
2018-02-20 14:22:45 محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی شوروی!
۱۹. نقد دولت رفاه
2018-02-20 09:00:10 تقی روزبه: میزگردبی بی سی و میزانسن طنزآمیزی که حضورفرخ نگهدار و مخمل باف بر دوضندلی مقابل هم بوجودآورد!
2018-02-19 17:03:24 گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری: حسن آزاد

مروری بر سه دوره بحث (قسمت اول)

2018-02-17 14:16:40 « مرگ ماه » *
از محمود درویش ترجمه : حسن عزیزی .
2018-02-17 11:23:02 علی دماوندی : درخواست رفراندم از رژیم جمهوری اسلامی وسازمان ملل به چه معناست؟
2018-02-17 02:15:08 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای
یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ برابر با 18 فوریه 2018
2018-02-16 13:47:44 شهاب برهان : فراخوان برای رفراندم کجا را نشانه رفته است؟
2018-02-15 15:57:51 بهروز سورن: خیابان، آوردگاه ضروری مبارزه برای ازادی و عدالت اجتماعی
2018-02-13 23:43:48 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای
پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ برابر با 15 فوریه 2018
2018-02-13 13:41:57 سعید افشار: گره خوردگی اقتصاد و سیاست در خیزش دی 96
2018-02-13 13:32:57 تقی روزبه: چهلمین سالگرد انقلاب بهمن در سه پرده!
2018-02-12 02:15:48 مجید پهلوان: درس های قیام بهمن ۵۷ و یک خاطره
2018-02-11 02:36:58 سرزمین پدری یا سیاره‌ی مادری؟ : میشل لووی / ترجمه‌ی امید پایدار
2018-02-11 12:59:00 برگرفته از سایت فیسبوکی کانون نویسندگان ایران: پرسش، یک پاسخ - بخش اول
2018-02-08 23:55:45 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای
یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۹۶ برابر با 11 فوریه 2018
2018-02-08 03:53:12 حمید موسوی پوراصل: از ده روز دیماه که ایران را لرزاند چه آموخته ایم؟
2018-02-07 15:52:31 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای
پنجشنبه ١٩ بهمن ۱۳۹۶ برابر با 8 فوریه 2018
2018-02-04 16:45:40 اعتراض‌های اجتماعی در بستر تاریخ / مارسل فن درلیندن / ترجمه‌ی کاووس بهزادی
2018-02-04 16:10:17 فرامرز دادور: نگاهی به نقش جنبش چپ در شرایط کنونی
2018-02-03 16:29:32 مجید دارابیگی: بازتاب تظاهرات توده ای
2018-02-03 16:11:36 تقی روزبه: در اهمیت ره یافت نهفته در مبارزه کارگران صنایع ماشین سازی آلمان
2018-02-03 15:54:07 امید بهرنگ: از گستره اعماق تا افق های دور - بخش دوم
صحنه نبرد، آرایش قوای طبقاتی، درس ها و دورنماها!
2018-02-03 15:49:10 محمود درویش ، ترجمه ی آزاد از حسن عزیزی:
رودخانه ای که از تشنگی مرد
2018-02-03 14:41:43 دوبیانیه مشترک احزاب و سازمانهای کمونیست و چپ
1-فصلی تازه در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی
2-از مبارزات آزادی‌خواهانه مردم زحمتکش علیه نظم موجود حمایت کنیم
2018-02-03 14:40:48 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ برابر با 4 فوریه 2018
2018-02-02 14:38:00 اردشیر مهرداد : یادداشت هایی پیرامون خیزش های دیماه ۹۶ -بخش دوم
2018-02-02 14:33:58 تقی روزبه: عقب نشینی های مهندسی شده؟
2018-02-02 14:29:41 هاله صفرزاده : مروری بر اجباری شدن حجاب 1357 تا1360
2018-02-02 14:16:46 علی اشرافی : دیروز خیابان امروز خانه
(چرا نباید در راهپیمایی 22 بهمن امسال شرکت کنیم)
2018-01-31 21:47:48 ژاله احمدی: بشر به مثابه زمین و محصول
2018-01-31 00:42:11 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای
پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ برابر با اول فوریه 2018
2018-01-30 12:29:38 ژاله احمدی: از «کنفرانس جنبش ها و خلقهای ایران» تا « پلاتفرم جنبش دموکراتیک خلقها در ایران»
2018-01-30 12:07:38 تقی روزبه: نگاهی به چهار رویکرد و چند نکته!
2018-01-28 09:54:22 جعفر ابراهیمی / فعال صنفی معلمان: ملاحظاتی در باب انتخاب نماینده معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان
2018-01-27 14:05:13 برهان عظیمی: سربداران، شورش به حق فرودستان و تبلیغات حاکمان نظام سرمایه داری ضد بشری و مستبد مذهبی جمهوری اسلامی
2018-01-27 06:14:55 مهشید راستی: دختر خیابان انقلاب کمرنگ می شود و «چهارشنبه های سفید» مورد بی مهری « زنان فعال و فمینیست ایرانی » قرار می گیرد. چرا ؟
2018-01-27 02:34:51 شهاب برهان: آنچه از سخنان تاجزاده می توان فهمید: « اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا!»
2018-01-27 01:58:49 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای
یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶ برابر با 28 ژانویه 2018
2018-01-25 23:56:37 یونس پارسابناب : چپ جهانی و مقابله با فاشیزم
2018-01-25 21:11:19 کاظم فرج الهی: مردم و دانشجویان را آزاد و اغتشاشگران اصلی را محاکمه کنید
2018-01-24 12:52:57 تقی روزبه: بحران های سرمایه داری و مجمع جهانی سرمایه داران (داووس)
2018-01-25 21:15:50      ترجمه: ( قسمت آخر ) اسماعیل سپهر: بازهم درباره تاکتیک انتخاباتی چپ رادیکال- نگاهی از موضع تحلیل نقشه راه چپ رادیکال
2018-01-23 23:13:26 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۶ برابر با 25 ژانویه 2018
2018-01-23 16:44:12 برهان عظیمی: خیزش ستم‌کشان... فرونشست... اما ساکن نیست! پویا، درحرکت و در جریان است!
2018-01-23 16:36:45 مجید پهلوان: دو صد گفته چون نیم کردار نیست
( تظاهرات مردمی دی ماه )
2018-01-23 14:00:49 شاپور احسانی راد:چالش " تعیین حداقل دستمزد" امسال، در مقابل دولت سرمایه داران
2018-01-21 17:35:00 نازنین و یامین: روژآوا در نزاع کار- سرمایه
2018-01-21 17:09:06 اسماعیل سپهر: ملاحظاتی چند در رابطه با خیزش انقلابی اخیر علیه رژیم اسلامی
2018-01-20 23:46:47 شهاب برهان : حریق دی ماه
2018-01-20 11:54:34 جنجال «دموکراسی شورایی» در مقابل «دموکراسی پارلمانی» / سعید رهنما
2018-01-20 03:45:07 از گفتگوهای گزارشگران با زندانیان سیاسی سابق
– گفتگو با جعفر امیری
2018-02-14 23:11:05 سایت راه کارگر: قرار بعدی در خیابان تشکل ها و نهادها
( بخش نخست)
2018-01-20 01:04:55 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای
یکشنبه ۳۱ دیماه ۱۳۹۶ برابر با 21 ژانویه 2018
2018-01-19 10:28:53 مصاحبه بهزاد اسدى با تراب ثالث در باره خيزش اعتراضى اخير
فتنه، شورش، انقلاب و فروپاشى اجتماعى
2018-01-19 10:16:44 بیانیه احزاب و سازمانهای کمونیست و چپ
فصلی تازه در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی
2018-01-17 12:31:28 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۸ دیماه ۱۳۹۶ برابر با 18 ژانویه 2018
2018-01-17 00:08:28 فراخوان اعتراضی صدها تن از فعالین سیاسی اجتماعی و درخواست محاکمه هاشمی شاهرودی, به جرم جنایت علیه بشریت!
2018-01-17 22:07:54 اردشیر مهرداد : یادداشت هایی پیرامون خیزش های دیماه جاری
2018-01-14 14:18:50 هاله صفرزاده : چهل و پنج روز پس از زلزله
گزارشی از سرپل ذهاب، ازگله، روستاهای کوئیک سیفوری، مجید و حسن
2018-01-13 17:48:14 فراسوی «بد» و «بدتر» : گفت‌وگوی اندرو آراتو و نانسی فریزر ترجمه‌ی ابراهیم محمودی
2018-01-13 10:44:23 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۴ دیماه ۱۳۹۶ برابر با 14 ژانویه 2018
2018-01-13 10:34:27 خیزش فرودستان : گفت‌وگو با آصف بیات / ترجمه‌ی مهرداد امامی/ گفت‌وگوی سایت سندیکای ترکیه با آصف بیات
2018-01-13 07:34:14 بیانیه بخشی از کنشگران جنبش زنان: اجازه نمی‌دهیم بر تاریخ فعالیت‌های عاری از خشونت مردم خاک پاشیده شود
2018-01-11 17:19:48 گزارشگران: هاشمی شاهرودی قاضی جنایتکار، در رفت!
2018-01-11 17:05:09 تقی روزبه: سندصوتی انتخاب خامنه ای به رهبری و مضحکه تاریخ!
2018-01-10 23:13:53 اکبر یگانه: آزادی
2018-01-10 03:56:42 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۱ دیماه ۱۳۹۶ برابر با 11 ژانویه 2018
2018-01-10 03:51:10 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۱ دیماه ۱۳۹۶ برابر با 11 ژانویه 2018
2018-01-09 15:41:43 (اشاره‌ای مختصر به بازتاب اعتراضات مردمی در سوئد) رها اسدزاده: بی‌اعتماد به فرودستان، لرزان از توطئه‌ی خارجی
2018-01-09 05:31:30 بیانیه‌ی نویسندگان، شاعران و هنرمندانِ تبعیدی
در حمایت و پشتیبانی از جنبش و مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران
2018-01-08 16:02:36 فیروزه راد: تاریخ فراموش نخواهد کرد ...
2018-01-08 15:52:12 امید بهرنگ : ز گستره اعماق تا افق های دور!
تحلیلی بر خیزش انقلابی اخیر
بخش اول: اقتصاد سیاسی شورش
2018-01-08 15:46:15 شاپور احسانی راد: جنبش اعتراضی، اجتماعی طبقه کارگر ایران گام اول را محکم برداشت
2018-01-08 15:35:27 کارگران انقلابی متحد ایران : پیش به سوی ارتقای جنبش اعتراضی مردم و خیزش انقلابی طبقۀ کارگر و زحمتکشان ایران
2018-01-08 15:30:31 حسن جداری : جمهوری اسلامی ، جمهوری ایرانی، جمهوری دموکراتیک کارگران و زحمتکشان!
2018-01-07 20:48:39 هدایت سلطانزاده : در حاشیه شعارهای « رضا شاه روحت شاد» !
2018-01-07 01:36:02 حسن جداری: آذربایجان به پا خیز !
2018-01-17 16:05:29 اعلامیه شماره ۳ کمیته مرکزی سازمان راه کارگر درباره خیزش انقلابی مردم ایران : زندانیان سیاسی باید فوری و بی هیچ قید وشرطی آزاد گردند
2018-01-06 19:59:43 سایت اقتصاد سیاسی: چشم‌اندازهای خیزش اعتراضی کنونی
2018-01-06 13:16:05 یک ارزیابی کوتاه و مقدماتی (۱) و (2): حسن مرتضوی
2018-01-06 12:29:14 شکستِ سکوت : کمال خسروی
2018-01-05 16:35:44 شهاب برهان: « باطل السِحر» دیوِ سرکوب، کثرت جمعیت و تداوم جنبش است
2018-01-05 16:23:31 بخش اول تقی روزبه: نگاهی به مختصات، چالش ها و شرایط حاکم بر جنبش اعتراضی، بیم ها و امیدها!
2018-01-05 16:00:18 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای

برای یکشنبه ۱۷ دیماه ۱۳۹۶ برابر با 7 ژانویه 2018

2018-01-05 06:02:19 برهان عظیمی: بهانه‌های واهی را از اراذل سرکوبگر نظام جمهوری اسلامی برای تخطئه مبارزات فرودستان بگیریم!
2018-01-04 00:02:56 بهروز سورن: پرچم سرکوب معترضان در دست اصلاح طلبان
2018-01-03 23:58:43 و یک نکته پیرامون شعارهای ارتجاعی محمد قراگوزلو: شکوهِ خیزشِ مردمِ بی لبخند!
2018-01-03 14:48:35 اعتراضات در ایران، یک نقطه عطف؟
حان رایمن - ترجمه: پروین اشرفی
2018-01-03 14:41:40 مجید دارابیگی : بانگ انقلابی دیگر
انقلاب پنجاه و هفت مُرد و به بیان دیگر در زهدان تاریخ مرده به دنیا آمد، اینک زنده باد انقلابی دیگر! انقلابی که با درخشنده گی و فرخنده گی در راه است.
2018-01-03 13:44:45 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۴ دیماه ۱۳۹۶ برابر با 4 ژانویه 2018
2018-01-03 13:31:07 اطلاعیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان
این آغازی است بریک پایان
2018-01-03 12:02:44 اعلامیه شماره ۲ کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
درباره قیام انقلابی مردم ایران
2018-01-03 12:01:16 اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
انفجار اجتماعی در ایران و ضرورت سازماندهی و آمادگی برای انقلابی نوین
2018-01-02 16:16:37 بیانیه تشکلهای مستقل کارگری پیرامون اعتراضات خیابانی مردم
2018-01-02 16:08:59 علی دروازه غاری : آیت الله "بی بی سی" دوباره دهان گشاد خود را باز می کند
2018-01-02 02:06:00 بهروز سورن: صحنه آرایی حکومتگران برای سرکوب خیزش سراسری مردم
2018-01-02 02:10:03 بیانیه اتحاد بین المللی در حمایت از اعتراضات توده های اعماق علیه حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی
2018-01-01 15:48:59 بهزاد مالکی : جایگاه و چالش های جنبش دانشجوئی و وظایف کنونی آن
2018-01-10 22:22:45 حمید موسوی پوراصل: برقراری مجلس موسسان سنگ بنای دمکراسی در ایران است
2017-12-31 07:05:06 اعلامیه اتحاد عمل تشکلهای چپ ایرانی در آمریکای شمالی
به مناسبت آغاز سال جدید میلادی و نیز شروع سومین سالِ فعالیتِ این اتحاد عمل
2017-12-31 06:58:37 صمد وکیلی : نگاهی انتقادی به
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان انقلابی کارگران ایران ( راه کارگر )
2017-12-31 06:47:50 کانون مدافعان حقوق کارگر : اعتراضات رو به گسترش و وظايف جنبش كارگری!
2017-12-31 06:42:00 کانون مدافعان حقوق کارگر: حمله به تجمع کنندگان معترض در روز های اخیر هیچ مشکلی از بن بست های حکومت را حل نمی‌کند
2017-12-31 06:30:08 بهروز سورن: نان و ازادی!
2017-12-31 05:59:38 حسن جداری : خیزش های پرشور و رزمنده ضد رژیمی، درسرتاسرایران!
2017-12-31 05:54:37 دو بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
1- به مناسبت آغاز سال جدید میلادی
2- به مناسبت یازده دی، روز بزرگداشت جان باختگانِ"راه کارگر"
2017-12-31 05:38:23 آرش کمانگر : تلاش بی بی سی برای انحراف جنبش انقلابی مردم ایران
2017-12-30 13:49:56 شهاب برهان : تزهای مقدماتی در گام های اولیه
2017-12-30 10:43:17 مسئله فلسطین، عاملی بازدارنده در عادی سازی روابط اسرائیل-آفریقا: پیشروی کند اسرائیل در آفریقا
نوشته الحاجی بوبا نوهو، ترجمه بهروز عارفی
2017-12-30 10:28:23 تقی روزبه : بین سرخوردگی از صندوق رأی تا اعتراضات خیابانی، فاصله چندانی نیست!
2017-12-30 10:25:58 علی دماوندی:صدایی که باید شنیده شود؛ شورش گرسنگان شهرهای ایران را به لرزه در آورده است!
آیا شورش گرسنگان،پرشی به تاریکیست؟
2017-12-30 09:42:08 مجید پهلوان : جنبش حفظ محیط زیست و رویکرد ایرانی آن
2017-12-30 03:29:23 بزرگداشت علی اشرف درویشیان در فرانکفورت
2017-12-30 03:22:17 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۰ دیماه ۱۳۹۶ برابر با 31 دسامبر 2017
2017-12-29 15:08:29 حمید موسوی پوراصل: وظیفه چپ هدایت شعارهای شورش های اجتماعی بر علیه گرانی و اعتراضات کارگری, ارتقاء سطح خواسته ها و نشان دادن راه حل است
2017-12-29 14:43:47 دومینیک اودی : «او از اندیشه کاهلانه و مطلق نگر گذر کرده بود»
ترجمه: تقی تام – بهروز عارفی
2017-12-28 16:29:54 گفت‌وگویی با دیوید هاروی به بهانه انتشار کتاب آخرش «مارکس، سرمایه و جنون خرد اقتصادی» سیری در اندیشه‌های مارکس در عصر ترامپ /دیویس ریچاردسون . ترجمه: نوید نزهت
2017-12-29 16:07:51 حمید موسوی پوراصل : روند کار و پیشنهادات کمیسیون اصلاح برنامه سازمان شفافیت می طلبد
2017-12-26 17:57:52 - گفتگو با سیامک مویدزاده از گفتگوهای کارگری گزارشگران در مورد فعالیت های "شبکه همزمانی"
2017-12-25 05:49:38 بیانیه ۱۱ سندیکای کشورهای اروپایی در رابطه با رضا شهابی
آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی
2017-12-25 01:20:46 فراخوان عمومی : درنگ جایز نیست!
جان رضا شهابی چهره نام آشنای جنبش کارگری در خطر است!
2017-12-24 17:03:29 تاریخچه سندیکای کارگران شرکت واحد به مناسبت سالگرد اعتصاب رانندگان شرکت اتوبوس رانی تهران
2017-12-23 07:17:29 ر.ریاحی: چرخش به راست دولت جدید اتریش
2017-12-23 07:02:46 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۳ دیماه ۱۳۹۶ برابر با 24 دسامبر 2017
2017-12-22 12:08:28 چان رایمن: در همبستگی با طبقه کارگر سوریه و ایران
2017-12-21 14:24:14 تقی روزبه : پیرامون رابطه "دموکراسی" و گفتمان سوسیالیستی
2017-12-20 17:49:45 شمس الدین امانتی: سهم۱۳میلیون و نیم دانش آموز از بودجه سال ۹۷
2017-12-20 16:12:47 طبقه و ملت: مسایل ناسیونالیسم سوسیالیستی / ژرژ شوارتس مانتل ترجمه ی امید پایدار
2017-12-20 16:08:14 اصغر ایزدی : ساختار شکل حکومتی " قطعنامه" را چه بنامیم؟ یک پاسخ به رفیق روبن مارکاریان
2017-12-21 00:55:03 مجید دارابیگی: شورش زمین از زمین لرزه تا پس لرزه
2017-12-21 01:09:43 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۶ برابر با 21 دسامبر 2017
2017-12-21 00:56:18 آرش کمانگر : سوسیالیسمی که دمکراتیک نباشد، سوسیالیسم نیست! اما کدام دمکراسی: دمکراسی لیبرالی – نیابتی یا دمکراسی شورایی – مشارکتی ؟
2017-12-21 00:58:05 کانون مدافعان حقوق کارگر :سخن روز: ولخرجی‌های دولتی در بودجه‌ی سال آينده در برابر فشار هر چه بيشتر به سفره خالیِ مردم
2017-12-21 01:03:03 اسماعیل سپهر: بازهم درباره تاکتیک انتخاباتی نگاهی از موضع تحلیل "نقشه راه" چپ رادیکال( قسمت دوم)
2017-12-21 00:59:43 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ برابر با 17 دسامبر 2017
2017-12-21 01:00:16 جودیت لِوین: زنان کارگر چگونه با «آزار جنسی» مواجه شدند؟ برگردان: پویا موحد
2017-12-21 01:00:27 آرش کمانگر: سوسیالیسمی که دمکراتیک نباشد، سوسیالیسم نیست! اما کدام دمکراسی: دمکراسی لیبرالی – نیابتی یا دمکراسی شورایی – مشارکتی ؟
2017-12-21 01:01:17 امید بهرنگ: پاسخ به پرسشی که پاسخ نگرفت! یادداشتی بر برگزاری رفراندوم استقلال در کردستان عراق
2017-12-21 01:02:52 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ برابر با 14 دسامبر 2017
2017-12-12 23:40:35 مجید پهلوان: اکسیر نجات بخش، شرکت در مبارزات است
2017-12-11 17:30:22 تقی روزبه: چرا ترامپ، اکنون، بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعلام کرد؟
2017-12-11 14:41:17 بیتا محمدی : داد می خواهیم
گزارش از مراسم یادبود دوتن از قربانیان قتلهای زنجیره ای
2017-12-21 01:03:38 محمد قراگوزلو: لطفا ما را استثمار کنید یکی دو نکته ی دیگر در مورد نئولیبرالیسم!
2017-12-10 18:16:39 زنـان ۱۹۱۷: مِگان ترودل / ترجمه‌ی راستین عالمی
2017-12-10 04:37:44 از گفتگوهای کارگری گزارشگران: جنبش کارگری در ایران, ضعف ها و قوت ها - گفتگو با خالد حاج محمدی
2017-12-10 04:33:24 از گفتگوهای کارگری گزارشگران: جنبش کارگری در ایران, ضعف ها و قوت ها گفتگو با شروین رها
2017-12-10 01:24:07 حمید موسوی پوراصل: سوسیالیسم بدون دمکراسی معیوب و نادوام است
2017-12-09 11:47:25 در جهانی که زیر سیطره یک درصدیهاست، حقوق اولیه انسانی همچنان نقض می شود!

به مناسبت ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر

2017-12-09 07:54:27 اصغر ایزدی : نگاهی به قطعنامه: " تغییر در یکی از شعارهای اصلی"
2017-12-21 01:04:42 گروه ادمین کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران جنبش دانشجوئی بخش مهمی از طبقه کارگر ایران و جنبش ستم دیدگان و خلع ید شوندگان علیه خلع ید کنندگان است
2017-12-21 01:17:20 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه 19 آذر ۱۳۹۶ برابر با 10 دسامبر 2017
2017-12-08 00:24:12 تقی روزبه: پایان یک خودفریبی بزرگ! لحظه مواجهه با حقیقت تلخ!
2017-12-21 01:04:58 ح. ریاحی: آواز تبعید ( نقد فیلم )
2017-12-21 01:05:14 اسماعیل سپهر: بازهم درباره تاکتیک انتخاباتی نگاهی از موضع تحلیل "نقشه راه" چپ رادیکال
2017-12-07 23:40:17 فرامرز دادور: اپوزیسیون مردمی، جنبش چپ و جمهوری
2017-12-21 01:05:36 انقلاب اکتبر و «سوسیالیسم» خرده بورژوایی / ناصر زرافشان پاسخ به مصاحبه دکتر محمد مالجو با اخبار روز
2017-12-21 01:05:27 در گرامیداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو ما را می‌شناسید؟ ما صدای تاریخیم!*
2017-12-06 00:03:44 تقی روزبه: به استقبال شانزده آذر- روزدانشجو- برویم!
2017-12-06 00:03:34 آرش کمانگر : پیام ماندگارِ ۱۶ آذر ۱۳۳۲ نه به استبداد، نه به امپریالیسم!
2017-12-06 00:03:18 بیانیه شوراهای صنفی دانشگاه های کشور به مناسبت روز دانشجو
2017-12-21 01:06:13 محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی شوروی! .تلاش برای کنترل آنارشی بازار
2017-12-05 16:07:20 مجید پهلوان: ترامپ و توهم رهبری جهان
2017-12-05 15:56:03 بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت 16 آذر روز دانشجو
2017-12-05 15:46:17 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنسبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶ برابر با 7 دسامبر 2017
2017-12-03 15:22:31 علی دروازه غاری: عمو عسگر و آخوند آغالار
2017-12-03 15:20:31 سیامک بهاری: مرتضوی بهانه است، کل رژیم نشانه است!
2017-12-03 12:33:28 فرزانه راجي : جوگرفتگی! گزارشی از بم
2017-12-02 17:36:26 بیانیه و مرامنامه اتحاد سوسیالیست های خاورمیانه Alliance of Middle Eastern Socialists
2017-12-02 14:41:00 زنان انقلابی در الجزایرو فلسطین، تکرار تاریخ : زینا یاسین – ترجمه: پروین اشرفی
2017-12-02 01:58:16 عباس هاشمى : ياد طاهر آقا مبارز برجسته ، پدر دو رفيقِ انقلابى وپيشگامِ من مسعود و مجيد احمدزاده ، دوست پدرم ، همسايه احمد آباد و همبند زندان وكيل آباد گرامى !
2017-12-01 15:30:59 انقلاب یتیم: معنای اکتبر ۱۹۱۷ : الکس کالینیکوس / ترجمه‌ی بهرنگ نجمی
2017-12-21 01:06:37 «شبا گریه کُنوم، روزا بخندُوم/که تا دشمن ندونه سرِ دردُم» احمدزاده و حکایتی که آن شب گفت تا مکتوب شود : فرج سرکوهی
2017-11-30 00:05:18 تکبرگی راه کارگر شماره ۶۸
2017-12-21 01:06:53 تقی روزبه: رویکردتازه و خطرناک"حکومت اسلامی! تحرکات و تهدیدهای جدیدسپاه و پی آمدهای ناظربرآن.
2017-11-29 15:44:35 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۹۶ برابر با 30 نوامبر 2017
2017-11-27 11:42:06 سدی آتشین برابر کاتالونیا : آتدیوید برودر ترجمه / نوید نزهت
2017-12-21 01:11:09 کنوانسیون استانبول در سال ٢۰١١، دستاورد مبارزات زنان ترجمه و تدوین: حمیلا نیسگیللی
2017-11-25 03:32:53 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶ برابر با 26 نوامبر 2017
2017-11-25 03:27:09 لاله حسین پور : هیس، گوش کنید.
2017-11-25 02:35:46 مارکس به قلم ماركس؟ : کارل اریش فولگراف و یورگن یونگ‌نیکل / ترجمه‌ی حسن مرتضوی
2017-11-24 13:37:34 بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان
مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران برنامه ای استراتژیک می طلبد!
2017-11-24 13:29:00 فریبا ثابت : سکوت را بشکنیم
2017-11-23 14:19:55 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ برابر با 23 نوامبر 2017
2017-11-23 00:36:43 کارگران در تله‌ی قانونی / کاظم فرج الهی
2018-01-13 01:27:41 اصلاح بخشِ "
 ادعانامه ما عليه سرمايه داری" در پرنامه فعلی سازمان راه کارگر
2017-12-21 01:11:27 امید بهرنگ: نکته ای برای فکر؛ خاطره ای برای ذکر! در حاشیه زلزله اخیر
2017-11-20 15:12:02 کنفرانس‌های بین‌المللی پکن و مسکو به مناسبت یکصدمین سالگرد انقلاب اکتبر / سعید رهنما
2017-11-20 11:03:18 گرامشی و انقلاب روسیه : آلوارو بیانچی و دانیلا موسی ترجمه‌ی مهرداد امامی
2017-12-21 01:12:28 توهین به کارگر شایع است و آزار و اذیت جنسی تنها آغاز آن می باشد گفتگوی هیلی سونسون با باربارا اِرنرایش ترجمه: پروین اشرفی
2017-11-18 12:26:25 صادق شکیب : بر ما چه می گذرد ؟
2017-12-21 01:12:09 پیام سازمان راه کارگر در همدردی با زلزله زده گان استان کرمانشاه درماندگی و بی کفایتی رژیم اسلامی را افشاء کنیم، همیاری مردمی را سازمان دهیم!
2017-11-18 12:21:38 مجید پهلوان: افشای قهرمانان قابی و تجلیل از قربانیان آنها
2017-11-18 12:10:34 محمد قره گُوزلو: سرمایه داری دولتی شوروی! 17.از لوازم انکشاف بورژوازی تا گوسپلان
2017-11-18 12:04:22 کارگران انقلابی متحد ایران: وضعیت طبقۀ کارگر در ایران و وظایف کارگران انقلابی و پیشرو
2017-11-18 10:55:33 سیامک بهاری : مافیای تخت و تاج در عربستان سعودی
2017-11-18 04:08:00 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ برابر با 19 نوامبر 2017
2017-11-15 14:44:31 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶ برابر با 16 نوامبر 2017
2017-11-12 14:14:39 انقلاب اکتبر و فقدان الگوی اقتصادی برای سوسیالیسم، گفتگو با فرهاد بشارت
2017-11-12 14:12:42 نگاهی دیگر به انقلاب اکتبر در صدمین سالگردش با حسن حسام و بهروز فراهانی
2017-11-12 14:06:45 تفاوت دیدگاه رهبران انقلاب اکتبر با نظریات مارکس، گفتگو با سیروس بینا
2017-11-12 14:03:52 انقلاب اکتبر از منظرِ یک منتقدِ لنین، گفتگوی آرش کمانگر با محسن حکیمی در ایران
2017-11-12 14:00:33 انقلاب آتی چه درسی باید از انقلاب اکتبر بگیرد؟ گفتگو با دکتر محمد قراگوزلو در ایران
2017-11-12 18:49:34 دیدگاه دکترفریبرز رئیس دانا به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر 1917 روسیه
2017-11-11 12:11:32 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ برابر با 12 نوامبر 2017
2017-11-11 11:31:52 مناظره محمد رضا شالگونی و فریدون خاوند - صد سال پس از انقلاب اکتبر
2017-11-12 18:53:56 گفتگوهای گزارشگران با فعالین سیاسی چپ بمناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر - گفتگو با ایرج فرزاد
2017-12-21 01:15:30 رهائی زنان اسرائیلی، زیر سوال ! لورا رِیم، برگردان: بهروز عارفی
2017-11-10 13:54:09 گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان - گفتگو با تقی روزبه
2017-12-21 01:12:43 بیانیه تشکل های مستقل کارگری محمود صالحی باید به فوریت آزاد شود
2017-11-18 01:00:43 برخورد غیرمسئولانه، سکتاریستی و انشعاب طلبانه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران تلاش برای فروپاشی "اتحاد نیروهای چپ" اقدامی در خدمت نیروهای راست و رژیم چنج !
2017-11-09 10:27:49 آیا جهان ر مورد آنگ سان سوچی دچار سوء تفاهم بوده است؟ / ماندا تاوب و مکس فیشر
2017-11-08 14:17:34 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۶ برابر با 9 نوامبر 2017
2017-12-21 01:13:34 محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی، پرانتز باز امپریالیسم. خصلت های مشخص سرمایه داری شوروی
2017-11-07 17:52:10 بریتانیا در برابر فرانسه: چند راه ویژه؟ الن میک‌سینزوود / ترجمه‌ی حسن آزاد
2017-11-07 17:38:35 مراسم گرامیداشت علی اشرف درویشیان در هانوفر - آلمان

2017-11-06 17:48:28 جنبش یا پیشگام، کدام‌یک؟ : یِوْگِنی کاساکُف / ترجمه‌ی کمال خسروی
2017-11-06 13:50:30 گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان: گفتگو با عباس منصوران
2017-11-05 15:36:07 فراخوان گزارشگران در اعتراض به دستگیری مجدد محمود صالحی و در محکومیت جمهوری اسلامی - لیست سوم
2017-11-05 15:25:49 عليرضا ثقفي : آيا شوروي در دوران استالين سوسياليستي بود؟
به مناسبت يك‌صدمين سال انقلاب اكتبر
2017-11-05 15:19:07 تقی روزبه : انقلاب اکتبر و ادعای کودتا!
2017-11-05 15:03:15 اکبر یگانه : لحظه تغییر
2017-11-04 13:58:31 برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶ برابر با 5 نوامبر 2017
2017-11-03 00:17:16 مجید پهلوان: دشمنان صلح و آزادی
2017-11-02 14:27:11 فراخوان گزارشگران در اعتراض به دستگیری مجدد محمود صالحی و در محکومیت جمهوری اسلامی - لیست دوم
2017-11-01 06:11:56 گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان - گفتگو با شروین رها
2017-11-01 04:37:06 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶ برابر با 2 نوامبر 2017
2017-10-31 16:45:05 گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان - گفتگو با محمد رحیمی
2017-10-30 00:31:14 مجید دارابیگی: ادای دینی به دوست
2017-10-29 14:37:32 بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی درگذشت علی‌اشرف درویشیان
2017-11-12 18:50:58 اعلامیه سازمان راه کارگر درباره
دستگیری محمود صالحی و تشدید فشار بر فعالین کارگری
2017-10-29 14:32:30 محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
15. بازگشت ضدانقلاب!
2017-10-29 13:39:47 گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان

گفتگو با نسرین ابراهیمی

2017-10-29 06:15:11 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶ برابر با 29 اکتبر 2017
2017-10-27 03:05:24 اُسطوره ادبیات کودک علی اشرف درویشیان در گذشت و به جاودانه ها پیوست! کسی که در برابر قدرت سر خم نکرد. یاد و نام گرامی اش جاودانه باد! علی دماوندی
2017-11-02 22:33:37 پیام همدردی سازمان راه کارگر به مناسبت درگذشت علی اشرف درویشیان روایت گر اردوی کار و رنج

نامت سپیده دمی است که بر پیشانی آسمان میگذرد!

2017-11-12 18:51:35 گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان گفتگو با ثریا شهابی
2017-10-24 22:01:16 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۴ آبان ۱۳۹۶ برابر با 26 اکتبر 2017
2017-10-24 17:53:41 و اين گونه بود «چه گوارا» : احمد بن بلا
2017-11-11 17:25:56 آيا می توانيم تاريخ انقلاب روسيه را بنويسيم؟ اريك هابسبام ترجمه حسن مرتضوی
2017-10-24 11:38:48 گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان - گفتگو با مجید دارابیگی
2017-10-22 06:13:30 مجید دارابیگی: گرایش به راست در انتخابات آلمان و اتریش
2017-10-22 04:25:25 اعتراف به شکست انقلاب اکتبر در پیشگاه لیبرال ها : کوین مورفی/ برگردان: ح . ریاحی
2017-10-21 15:04:36 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ برابر با 22 اکتبر 2017
2017-10-20 22:55:49 گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان - گفتگو با ابراهیم آوخ
2017-10-21 23:17:18 بهروز سورن: سونامی تجاوز و قتل کودکان در جمهوری اسلامی باز هم قربانی گرفت
2017-12-21 01:14:09 پیروزی د ر جنگ جهانی چهارم؛ در ستایش کردها و زاپاتیستها نویسنده: جان هالووی/ مترجمان جلا ل الدین رحیمی و مبین رحیمی
2017-12-21 01:14:25 اتحاد شوروی چیست و به کجا می‌رود؟ / لئون تروتسکی به مناسبت یک‌صدمین سالگرد انقلاب اکتبر 1917
2017-10-19 11:48:23 سرمایه‌داری دولتی در روسیه : تونی کلیف / ترجمه‌‌ی کاووس بهزادی
2017-10-18 14:13:08 هدایت سلطان زاده : حق تعیین سرنوشت ، یا بازی با سرنوشت خلق؟
2017-10-17 12:29:15 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ برابر با 19 اکتبر 2017
2017-10-16 22:39:58 فرامرز دادور : نگاهی به اقتصاد سیاسی در گذارِ سوسیالیستی
2017-10-15 00:09:20 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ برابر با 15 اکتبر 2017
2017-10-14 14:58:12 ماهیت شوروی چه بود؟ : مارسل فن درلیندن / ترجمه‌‌ی کاووس بهزادی
2017-11-11 17:26:41 چه گوارا، عاشق کتاب - رژیس دبره برگردان: بهروز عارفی
2017-10-14 04:04:06 عصر لنین : سرژ حلیمی، سردبیر لوموند دیپلماتیک ترجمه روزبه رفیعا
2017-10-14 03:51:24 تقی روزبه : آغازدوره پسابرجام؟ آرامش قبل ازطوفان؟
2017-10-14 01:57:22 مجید پهلوان : یاد و نام شاهرخ زمانی ماندگار است!
2017-11-11 17:26:58 کانون مدافعان حقوق کارگر : سخن روز- وضعيت رو به وخامت اقتصادی و وظایف فعالین کارگری و اجتماعی
2017-10-14 01:15:31 بهروز سورن: سخنرانی ترامپ و چند نکته دیگر آن
2017-10-12 14:59:31 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه۲۰ مهر ۱۳۹۶ برابر با 12 اکتبر 2017
2017-10-12 14:05:58 مراسم تدفین و یادمان رفیق عمر محمدی!
2017-10-10 16:44:19 تهی‌دستان شهری در ایران در آینه‌ی اندیشه‌ی اجتماعی : محمد مالجو
2017-10-08 17:46:49 انقلاب اکتبر، تراژدی یا امید؟ آیا امروز انقلاب روسیه اهمیتی دارد؟ / رضا جاسکی
2017-10-08 14:47:54 مجید دارابیگی : جنگ به روایت بازنده
2017-10-08 11:40:24 ارنست مندل: در دفاع از انقلاب اکتبر - ترجمه رامین جوان
2017-10-08 11:36:04 معرفی دو کتاب در باره­ی انقلاب اکتبر و دولت بلشویکی - ترجمه بهروز فراهانی
2017-10-08 11:32:53 کوین مرفی: پاسخی به اریک هابزباوم در باره نکارش تاریخی انقلاب روسیه - ترجمه مهرداد روزبه
2017-10-08 11:26:16 دانیل بن سعید: پرسش های اکتبر - آیا انقلاب روسیه کودتا بوده ..... - ترجمه تراب حق شناس
2017-10-08 11:16:43 تاماش کراوژ تاماش کراوژ : یک صد سال، یک صد پیام. ترجمه ح. ریاحی
2017-10-08 03:29:54 بهروز سورن: شرم آن میکند که شرف دارد
2017-10-07 02:32:39 رابرت برنر: خاستگاه سرمایه داری
2017-10-07 02:06:26 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶ برابر با 8 اکتبر 2017
2017-10-05 22:01:56 پیام سازمان راه کارگر به مناسبت درگذشتِ محمد جراحی فعال کارگری
رژیم ضدکارگری جمهوری اسلامی، عامل تمام کش کردنِ این فعال پرشور جنبش چپ ایران است!
2017-10-04 20:10:17 قطعنامه پایانی تجمع سراسری شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران پیرامون بودجه عادلانه برای آموزش وپرورش
2017-10-04 19:30:11 رخشنده حسین‌پور: ملاقات قاچاقی در اوین; بازجو، زندانی و معشوقه‌اش
2017-10-04 19:22:49 بولتن مباحثات نظری شماره 21 منتشر شد
2017-10-04 16:40:54 رخشنده حسین‌پور: ملاقات قاچاقی در اوین; بازجو، زندانی و معشوقه‌اش
2017-10-04 15:21:10 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶ برابر با 5 اکتبر 2017
2017-10-03 05:49:24 همپرسی استقلال در کردستان : سرآنجام یا سرآغاز آن؟ کفتگو با کمال چومانی
2017-10-03 05:30:44 ناسیونالیسم ، گامی به سوی دموکراسی و توزیع متوازن قدرت : ساسان امجدی
2017-10-03 04:52:45 نالسیونالیسم ، فدرالیسم و حق تعیین سرنوشت - بررسی انتقا دی : محمد رضا نیکفر
2017-10-03 04:13:28 دو راهی استقلال : کنفدرالیسم در برابر ناسیونالیسم - مصاحبه امید منتظر با یاسر گلی
2017-10-03 04:00:37 کردستان و استقلال ملی : گفگو با کامران متین
2017-10-03 03:10:28 مارکسیت ها و مسئله ملی : میشل لووی
2017-10-01 12:17:26 بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران درباره جلوگیری از بازگشایی مدرسه کودکان افغانستانی در شاهدیه یزد
2017-10-02 22:23:03 احمد رحیمی: "بهزاد کریمی : از رسمیت جمهوری کردستان باید پشتیبانی کرد !"
2017-09-30 23:56:16 قطعنامه کنگره ۲۲ سازمان راه کارگر ( اوت ۲۰۱۷ ) درباره رفراندم استقلال کردستان عراق
2017-09-30 23:52:25 پیام همدردی سازمان راه کارگر به مناسبت درگذشت رفیق عمر محمدی (کاک کاوه)
2017-10-02 22:23:03 آرش کمانگر : پس لرزه های رفراندم اقلیم کردستان و دنیای کثیف دابل استاندارد !
2017-09-30 03:24:22 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۹ مهر ۱۳۹۶ برابر با اول اکتبر 2017
2017-09-30 00:06:00 هاشم خواستار؛ریشه تمام فسادها و مشکلات درکشورآقای خامنه ای است،ایشان مملکت رابه روزگار سیاه نشانده
2017-09-29 23:54:32 علی دماوندی : بدرود رفیق
2017-09-27 13:44:21 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۶ مهر ۱۳۹۶ برابر با 28 سپتامبر 2017
2017-09-27 13:06:15 ناصر اصغری : سهم سیستم سرمایه داری در تخریب جهان
در حاشیه سیل، زلزله و طوفان‌های اخیر قاره آمریکا
2017-09-27 12:56:16 مجید پهلوان : Regime Change با کمک امپراطوری!
2017-10-02 22:23:03 هدایت سلطان زاده : آیا رفراندوم در کردستان عراق بمعنی حق تعیین سرنوشت است ؟
2017-09-24 13:51:21 محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی؛ پرانتز باز امپریالیسم!
14. زمینه های اقتصادی عروج دولت اتوریتین
2017-09-23 00:49:03 «بورژوازی اسلامی» و اقتصاد سیاسی روحانیت شیعه : حسن آزاد
2017-09-22 12:33:32 برهان عظیمی : مفهوم رویکرد علمی علم کمونیسم نوین( سنتز نوین) چیست؟
2017-09-21 14:16:59 مهدی ضمیری : کره شمالی و پایان هژمونی آمریکا در جهان
2017-09-21 12:15:09 تقی روزبه : همه پرسی استقلال کردستان عراق و سه چالش مهم پیشاروی آن!
2017-09-21 04:46:09 مجید دارابیگی: همه پرسی در کوردستان و
روایت جدید از حق تعیین سرنوشت.
2017-09-20 15:34:48 جهانی سازی از نگاه نوام چامسکی و هاجون چنگ
2017-09-19 22:07:48 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ برابر با 21 سپتامبر 2017
2017-09-18 04:10:13 درخواست فعالین سیاسی - اجتماعی و زندانیان سیاسی سابق در تبعید: صدای اعتراض شما را جهانیان شنیدند. به اعتصاب غذای طولانی مدت خود پایان دهید - همراه با اسامی دریافتی ابتدایی!
2017-09-17 15:12:04 م. ائینالی:بارزانی و رفراندم در شمال عراق
استقلال یا جنگ (بخش دوم)
2017-09-17 14:37:14 یونس پارسا بناب : پرسش ها وپاسخ های قابل بحث درباره اوضاع جهان (بخش دهم و پایانی )
2017-09-17 14:31:03 م. ائینالی : بارزانی و رفراندم در شمال عراق
استقلال یا صلح (بخش اول )
2017-09-17 15:13:08 حمید موسوی پوراصل: فدرالیسم یا "حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی" ؟
2017-09-16 14:26:49 پیام سازمان راه کارگر به مناسبت آعاز سال تحصیلی جدید
2017-09-16 14:15:26 گفتگوی سایت گزارشگران با یوسف زرکار درباره انتخابات ریاست جمهوری و کابینه حسن روحانی
2017-09-16 14:08:08 علی دماوندی : در دفاع از رضا شهابی و همه زندانیان سیاسی
در همبستگی با کارزارهای سراسری وبین المللی در دفاع از کارگران ایران
2017-09-16 14:01:57 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ برابر با 17 سپتامبر 2017
2017-09-16 11:46:26 تاریخ اشباح و ولایت ایرانشهری : کمال خسروی / در نقد «پروژه»ی سید جواد طباطبایی
2017-09-15 12:52:15 ارنست بلوخ : مارکس متفکر انقلاب / ترجمه‌: شاهد عبادپور
2017-09-15 10:45:38 محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
13. دوران پسا نپ
2017-09-15 10:24:59 محمد قراگوزلو : فصلِ مشترکِ مبارزه ی طبقاتیِ کارگران!
چشم زدی به انتشار کتابِ "کیفرخواست دستمزد"
2017-09-13 14:28:02 مجید پهلوان : والدین کوکلاس کلان ها و آلترناتیو وضع موجود
2017-09-13 14:08:30 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ برابر با 14 سپتامبر 2017
2017-09-13 12:38:21 باقر ابراهیم زاده: تاریخی که از سرگذرانده ایم،تاریخی برای فراموشی نیست!
2017-09-11 12:12:59 پیام کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت
دیگر حاشا نمیتوان کرد، جلادان در صف اعتراف و مدالهای آدمکشی
2017-09-10 14:53:07 مجید دارابیگی : بازخوانی کارنامه سیاسی دکتر یزدی
2017-09-09 14:16:44 آرش کمانگر : مار خوش خط و خالی به نام " آن سان سوچی " !!
2017-09-09 13:28:15 «مسأله‌ی تبدیل»: راه‌حل مارکس و منتقدان آن : اندرو کلیمن / ترجمه‌ی صادق فلاح‌پور و علیرضا خزائی
2017-09-09 10:08:28 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ برابر با 10 سپتامبر 2017
2017-09-08 14:26:07 برهان عظیمی : جنبش کمونیستی، تشکل توده ای و دو انحراف ناصحیح
2017-09-08 14:19:27 سیامک بهاری : در باره استراتژی جدید آمریکا در افغانستان
2017-09-08 14:10:27 بهرام رحمانی: اعتصاب غذای زندانیان سیاسی رجایی‌شهر و فراخوان ربابه رضایی‌
2017-09-08 14:04:18 ثریا شهابی: مرگ ابراهیم یزدی! بازگشایی فصلی از زمینه های تاریخی تولد حرکت اسلام
2017-09-08 13:49:37 اطلاعيه هسته اقلیت : از اعتصاب زندانيان سياسى و كارگران زنداني حمايت كنيم
2017-09-08 13:35:35 تقی روزبه : جهان به کدام سو می رود-2*
آیا جنگ داخلی خونین و هفت ساله سوریه در حال پایان یافتن است؟
2017-09-08 13:29:22 شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
در دفاع از جان و حقوق کولبران زحمتکش کردستان
2017-09-08 13:26:44 تقی روزبه : گزارش گزارشگرویژه: یک گام مهم و به جلو در مطرح شدن جهانی کشتارتابستان
2017-09-08 07:53:11 فراخوان جمعی از فعالین سیاسی و اجتماعی: رضا شهابی و همه زندانی سیاسی و اجتماعی را با مبارزه و قدرت طبقاتی خودمان آزاد کنیم! (لیست پایانی) - همراه با ترجمه انگلیسی برای ارسال به نهادها
2017-09-06 22:45:16 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ برابر با 7 سپتامبر 2017
2017-09-05 14:01:19 فرامرز دادور : سوسیالیسم رهایی بخش به مثابه بدیل چپ رادیکال
2017-09-05 13:52:17 اینجا ایران است, فاجعه عادی است: بهروز سورن
2017-09-04 22:57:03 بهزاد مالکی : اصلاحیۀ قانون کار، میخ دیگری بر تابوت قانون کار فرانسه!
2017-09-04 16:28:02 گفت‌وگو با جان بلامی فاستر و کوین اندرسون: نئولیبرالیسم در بحران / ترجمه محمد معماران
2017-09-04 12:56:39 مجید دارابیگی : دهه ی خونین و روایت قاتل و قربانی !
2017-09-02 12:32:05 ارنست مندل : نظریه‌ی ارزش اضافی کارل مارکس/ ترجمه کاوه رهباردار مجاور
2017-09-02 12:16:06 اکبر یگانه : عبداالله بن عامر زمان
تقدیم به خانواده های جانباخته گان
2017-09-02 11:58:33 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ برابر با 3 سپتامبر 2017
2017-09-02 11:37:09 بازخوانی انقلاب‌های قرن بیستم (۵) / انقلاب‌های ویتنام / سعید رهنما
2017-09-01 11:40:22 پیام کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت
دیگر حاشا نمیتوان کرد، جلادان در صف اعتراف و مدالهای آدمکشی!
2017-09-01 11:35:52 سند سیاسی مصوب کنگره بیست و دوم سازمان راه کارگر درباره موقعیت ایران و بدیل های سیاسی موجود
2017-08-31 22:53:57 مجید پهلوان : سالگشت یادمان آن سربه داران
2017-08-31 12:01:06 کاظم فرج الهی : من هم رضا شهابی هستم
2017-08-31 07:41:09 بولتن مباحثات نظری سازمان راه کارگر شماره ۲۰
2017-08-30 14:34:34 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶ برابر با 31 اوت 2017
2017-08-30 13:26:51 گزارش برگزاری کنگره ۲۲ سازمان راه کارگر
2017-08-30 12:43:45 اطلاعیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
در برابر شقاوت رژیم اسلامی به ایستیم و از مقاومت زندانیان سیاسی و عقیده تی ایران حمایت کنیم!
2017-08-29 22:09:01 تقی روزبه : انقلاب اسلامی و محلل هایش!
به بهانه در گذشت ابراهیم یزدی و نقش او در پیوندعمامه و "کراوات" به مثابه نمادسیطره بخش سنتی- واپسگرای جامعه بر بخش های مدرن!
2017-08-29 14:20:25 بهروز سورن: فروش یک سبد کلیه برای شوخی
2017-08-29 13:44:26 شبحِ کردها بر فراز چپ جهانی: آموختن از کوبانی / گفت‌و‌گوی ایمان گنجی با مایکل هارت
2017-08-29 12:38:46 هاله صفرزاده : باز هم اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان
2017-08-28 12:45:32 اعلامیه اتحاد عمل تشکلهای چپ ایرانی در امریکای شمالی
به مناسبت یادمان جانباختگان راه آزادی و برابری
همراه با جزئیات مراسم در شهرهای مونتریال، شیکاگو، ونکوور، واشنگتن
2017-08-28 09:27:28 تقی روزبه : به بهانه راهبردتازه دولت آمریکا در موردافغانستان
جهان به کدام سومی رود؟ نگاهی به چالش ها و صورت بندی آن ها
2017-08-28 09:19:22 بهروز سورن: کابینه وحشت حسن روحانی
2017-08-28 09:13:37 نخوردن تا پای مرگ
نشریه آلمانی اِما، برگردان: لاله حسین پور
2017-08-28 09:00:05 فراخوان فعالین سیاسی اجتماعی: رضا شهابی و همه زندانی سیاسی و اجتماعی را با مبارزه و قدرت طبقاتی خودمان آزاد کنیم!
2017-08-28 08:43:18 مجید دارابیگی : زن شرقی در قربان گاه سنت
2017-08-26 00:36:37 کودتا و هراس غرب ا ز گسترش کمونیسم : گفت و گو با سیاو ش رنجبر دائمی مدرس تاریخ ایران در دانشگاه منچستر
2017-08-26 00:30:44 حسین وصال : در مورد واقعۀ ٢٨ امرداد ١٣٣٢ و کشف جدید آقای علی میرفطروس
2017-08-26 00:11:09 نگرانی از تحریف تاریخ ، خسرو شاکر ی زند
2017-08-25 23:53:27 محمد امینی : در را ه راست گرداندن چند ناراستی (بخش یکم)*
2017-08-25 23:40:18 گودرز اقتداری : گفتگوی یرواند آبراهامیان با اسکندر صادقی بروجرد ی – مجل ه ژاکوبین ایران - گذشته و حال چر ا چپ ایرا ن از تاریخ حذ ف شد ه است؟
2017-08-24 14:11:30 پیام روابط عمومی سازمان راه کارگر به مناسبت درگذشت رفیق عباس عاقلی زاده : یاد وخاطره عباس عاقلی زاده گرامی باد
2017-08-24 00:18:12 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶ برابر با 24 اوت 2017
2017-09-08 23:06:57 پیام سازمان راه کارگر - واحد هانوفر به مناسبت درگذشت رفیق عباس : یاد عباس عاقلی زاده را گرامی بداریم
2017-08-20 07:42:32 تندیسِ زنده ی موبدِ فره مند در نقد ایدئولوژی سیدجواد طباطبایی
2017-08-20 04:57:24 فراخوان 5 سندیکای فرانسوی برای آزادی رضا شهابی، سندیکالیست ایران
2017-08-18 13:52:44 گزارش برگزاری کنگره ۲۲ سازمان راه کارگر
2017-08-18 04:29:15 مراسم آخرین وداع و یادبود عباس عاقلی زاده
2017-08-18 04:25:12 عبا س عاقلی زاد ه هم ا ز میان ما رفت
2017-08-19 23:16:15 سند سیاسی مصوب کنگره بیست و دوم سازمان راه کارگر درباره موقعیت ایران و بدیل های سیاسی موجود
2017-08-16 18:07:44 گرامی باد یاد عزیز ژیلا فتحی دختری از اردوی کار و رنج گیلان
2017-08-16 18:03:48 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ٢۶ مرداد ١٣٩۶ برابر ب ا 17 اوت 201
2017-08-15 08:54:32 کارورزی: امتیاز و استثمار مصاحبه‌ی جان بریسندن با راس پرلین/ ترجمه‌ی شهره شفیعی
2017-08-14 04:13:46 بحران حاکمیت در سوریه و تلاش کردها برای تأسیس خودگردانی دموکراتیک در روژئاوا : عباس ولی / ترجمه‌ی مراد روحی
2017-08-14 03:43:11 شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست برگزار می کند! سیاست «رژیم چنج» و سرنگونی از بالا توسط امپریالیستها
2017-08-11 14:31:51 بهروز سورن: جنایتکاری که بر صندلی جلاد پورمحمدی می نشیند
2017-08-10 12:59:54 خاموشی یار دیرینه مان مهرانگیز ریاحی
2017-09-08 23:05:37 تقی روزبه : وعده های انتخاباتی روحانی، تبی که خیلی زود به لرزنشست!
2017-08-09 14:11:26 کانون مدافعان حقوق کارگر: طرح‌های پیشنهادیِ دولت براي به افلاس كشيدن هر چه بيشتر كارگران و زحمتكشان
2017-08-09 14:04:19 مجید پهلوان : قصه قدیمی امکان گذار مسالمت آمیز!
2017-08-09 13:55:08 گزارش برگزاری کنگره ۲۲ سازمان راه کارگر
2017-08-09 13:50:42 آرش کمانگر : کابینه اصولگرایانِ "معتدل" و سرِ بی کلاهِ "اصلاح طلبان"
از وعده های سرخرمن تا نمدمالی وعده ها !!
2017-08-09 13:39:00 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ برابر با 10 اوت 2017
2017-08-08 12:56:26 گزارشگران مهمان کنگره بیست و دوم سازمان راه کارگر!
2017-08-06 12:33:28 مهاجران افغانستان در ایران
به مناسبت 15 مرداد روز همبستگی با کارگران افغانستانی مهاجر
2017-08-05 23:52:38 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ برابر با 6 اوت 2017
2017-08-04 03:31:01 کریس هارمن : خاستگاه سرمایه‌داری / ترجمه‌ی بهرنگ نجمی
2017-08-03 13:51:43 علی پیچگاه : نگاهی کوتاه به مبارزات کارگران صنعت نفت در مقطع انقلاب بهمن
2017-08-02 12:50:45 تقی روزبه : بحران فرورپاشی ارزش های کاذب و تحمیلی در صفوف اصول گرایان!
2017-08-02 12:39:05 اکبر یگانه : به یاد کشته شدگان کابل
2017-08-02 12:33:44 اکبر یگانه : زمان
2017-08-02 12:17:01 ناصر اصغری : سرمایه‌داری و تداوم تبعیض‌های اجتماعی
2017-07-31 12:42:10 بیانیۀ کنشگران حوزه‌های مختلف اجتماعی
علیه «طرح کارورزی»
2017-07-31 12:30:06 فرازهایی از جنبش کارگری ایران
طرح كارگران كارخانه جنرال موتورز ايران براي تشكيل شوراها در كارخانه تابستان 1358
2017-07-31 12:24:38 کانون مدافعان حقوق کارگر :سركوب اعتراضات كارگري بن بست هاي خودساخته نظام سرمايه داري را نميگشايد
2017-07-30 15:19:31 مجید پهلوان : چرا اعدامشان کردند؟
2017-07-30 15:00:37 تقی روزبه : بی بی سی و آینده جناح اقتدارگرا
2017-08-19 23:16:55 علی دماوندی : دغدغه هایی چند در باره برنامه پیشنهادی
2017-07-28 21:03:30 علی دماوندی : دغدغه هایی چند در باره برنامه پیشنهادی
2017-07-26 13:41:23 تقی روزبه : فرصتی تازه برای زنده کردن و زنده نگهداشتن حافظه تاریخی
و فرصتی بی نظیر برای رسواکردن ادعاها و ژست سراسرمزورانه جمهوری اسلامی در موردکودتای ۲۸مرداد!
2017-07-25 10:33:15 « هرگز نمی آید » - بخش دوم
محمود درویش ترجمه : حسن عزیزی
2017-07-25 10:11:51 ناصر اصغری : در سودای حمایت کارگر از بورژوازی ملی
2018-03-15 01:27:10 حمید موسوی پوراصل: نقد برنامه پیشنهادی به کنگره سازمان
2017-07-24 13:24:30 بهروز فراهانی : در باره برخورد به انتخابات ریاست جمهوری و مسئله تضادهای داخلی حاکمیت
2017-07-24 13:13:03 بهروز فراهانی : در باره برخورد به انتخابات ریاست جمهوری و مسئله تضادهای داخلی حاکمیت
2017-07-24 12:24:20 مجید دارابیگی : جنگ بازار و بن بست سران
2017-07-23 15:27:03 حمید موسوی پوراصل - حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی یا فدرالیسم؟
بخش دوم: فدرالیسم
2017-07-23 12:56:26 نسرین ابراهیمی : بحران سرمایه داری، دمکراسی بورژوائی و سوسیال دمکراسی
2017-07-23 12:53:16 آرش کمانگر : سه بدیل در برابرِ ایران: ۱- رژیم سیو ۲- رژیم چنج ۳- انقلاب اجتماعی
2017-07-23 12:49:14 نسرین ابراهیمی : بحران سرمایه داری، دمکراسی بورژوائی و سوسیال دمکراسی
2017-07-23 04:00:56 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه اول مرداد ۱۳۹۶ برابر با 23 ژوئیه 2017
2017-07-22 13:23:32 نامه سرگشاده به آقای رئیس جمهور فرانسه
از شلومو ساند ترجمه بهروز عارفی و تقی تام
2017-07-22 12:06:42 گفتگوی سایت اتحاد با جعفر عظیم زاده پیرامون اجرائی شدن طرح کارورزی و اعلام هفته ملی مهارت
2017-07-22 10:02:10 بولتن مباحثات شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست شماره 3
2017-07-21 23:49:46 آرش کمانگر : سه بدیل در برابرِ ایران:
۱- رژیم سیو ۲- رژیم چنج ۳- انقلاب اجتماعی
2017-07-21 12:19:43 الف - پگاه : طرح تحول نظام سلامت: طرح تحول درآمد پزشکان!
2017-07-21 07:36:36 یونس پارسا بناب : پرسش و پاسخ های قابل بحث درباره
اوضاع جهان ( بخش هشتم)
2017-07-20 10:17:27 چگونه اشغال، تفکر استعماری را بر جامعه اسرائیل تحمیل کرد
سیلوَن سیپِل،ترجمه بهروز عارفی
2017-07-19 13:22:19 بهمن آزاد : نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و برنامۀ نامزدها
2017-07-19 13:14:06 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶ برابر با 20 ژوئیه 2017
2017-07-19 13:09:57 کانون مدافعان حقوق کارگر: سخن روز
پایان دادن به كودك آزاري
2017-07-18 13:37:38 بهروز سورن: جنایت کاری بی مرز بنام علی فلاحیان
2017-07-18 11:06:51 مایکل رابرتز : جهان زامبی/ ترجمه‌ی احمد سیف
2017-07-18 10:18:46 چارلز تیلور، جاسلین مکلور: اصول سکولاریسم /ترجمۀ مهدی حسینی
2017-07-16 14:41:54 حمید موسوی پوراصل: فدرالیسم یا "حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی" ؟
2017-07-16 15:00:04 محمد فارسی : کوچکِ بزرگ! - برای رفیق مهران شهاب‌الدین
2017-07-15 14:24:27 پیام همدردی سازمان راه کارگر به مناسبت جانباختن رفیق رحمان نجات
2017-07-15 14:16:26 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶ برابر با 16 ژوئیه 2017
2017-07-14 13:59:30 میلاد جنت : گزارشی از وضعیت کارگران تهیه ­غذاها و رستوران­ها
2017-07-14 13:58:45 همایون جابری : ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺳﻨﺠﺶ ادﻋﺎﻫﺎ
2017-08-19 23:16:56 برنامه پیشنهادی جدید سازمان راه کارگر
2017-07-12 22:46:20 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶ برابر با 13 ژوئیه 2017
2017-07-11 14:55:09 « إنتظار »* ( بخش اول )
محمود درویش ، ترجمه ی آزاد از حسن عزیزی
2017-07-11 14:11:12 گفت‌وگویی با نوآم چامسکی و ها-جون چانگ درباره برنده‌ها و بازنده‌های جهانی‌سازی جهانی‌سازی و افسانه‌هایش ترجمه: نوید نزهت
2017-07-11 14:09:08     شهزاد سرمدی : روزِبعد
2017-07-11 08:20:57 جعفر عظیم زاده : یک جمعبندی پیرامون ماهیت برده دارانه و ضد کارگری طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی
2017-07-11 08:10:57 مجید پهلوان : بهانه ای به نام داعش در شب سالگشت کشتار ۶۷
2017-07-10 02:34:52 لرزه در پای‌بست‌های جهان/ اینگار سولتای ترجمه‌ی کمال خسروی
2017-07-07 13:14:02 به انگیزه چهار تیر سالروز اعلام موجودیت " راه کارگر "
تاریخچه و معرفی مختصری از سازمان راه کارگر
2017-07-06 12:55:55 تقی روزبه : اهمیت چالش در گرفته پیرامون نظریه ولایت الهی و منشأمشروعیت حاکمان، صف اآرائی ها و میزان جدی بودن تهدیدخامنه ای به کودتای سیاسی!
2017-07-05 14:59:28 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۶ برابر با 6 ژوئیه 2017
2017-07-01 15:35:39 طرح کارورزی: چیستی و چگونگی اش
مصاحبه ماهنامه خط صلح با علیرضا ثقفی
2017-07-01 15:30:23 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶ برابر با 2 ژوئیه 2017
2017-07-01 15:14:38 امید بهرنگ : در ستایش آموزگاری بزرگ
بیاد رفیق امیر حسن پور
2017-06-29 22:24:36 جعفر ابراهیمی : چگونه فروش سوالات امری طبیعی می گردد
2017-06-28 22:58:05 مجید پهلوان : بحران موقتی یا سقوط آزاد امپراطوری
2017-06-28 22:47:17 پیام همدردی سازمان راه کارگر به مناسبت درگذشت دکتر امیر حسن پور
جنبش کمونیستی ایران یکی از همرزمان دیرین خود را از دست داد!
2017-06-28 12:41:56 یاد غلام ،یاد مهربانیهایش ،یاد فداکاری ،یاد گذشت و سادگی اش ،
یاددوست داشتن هایش و دوست داشته شدنش،یاد یاد!
2017-06-27 21:42:38 توجه: از اول ژوئن برابر با ۱۱ خرداد، برنامه های تلویزیون برابری در شبکه ۲۴ ساعته تلویزیون دیدگاه به جای ماهواره هات برد از ماهواره یاه ست آغاز به پخش نموده است. لطفا دوستان خود را مطلع کنید !
تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۹۶ برابر با 29 ژوئن 2017
2017-06-27 13:57:23 روابط عمومی سازمان راه کارگر: دو سند
2017-06-25 16:54:35 فقرِ مارکسیسم سیاسی / الکساندر آنیواس و کِریم نیسان جی‌اوغلو / ترجمه‌ی حسن آزاد
2017-06-24 00:29:17 به انگیزه چهار تیر سالروز اعلام موجودیت " راه کارگر "
تاریخچه و معرفی مختصری از سازمان راه کارگر
2017-06-23 13:12:30 تقی روزبه : سعیدحجاریان و تقلب در "انتخابات"، سه نکته و یک نتیجه!
2017-06-23 13:06:44 توجه: از اول ژوئن برابر با ۱۱ خرداد، برنامه های تلویزیون برابری در شبکه ۲۴ ساعته تلویزیون دیدگاه به جای ماهواره هات برد از ماهواره یاه ست آغاز به پخش نموده است. لطفا دوستان خود را مطلع کنید !
تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ برابر با 25 ژوئن 2017
2017-06-22 14:45:40 همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- فرانسه
یک هفته با سندیکاهای فرانسه - در همبستگی با کارگران ایران
2017-06-22 11:46:49 چرا فقط « نه » گفتن کافی نیست نبرد علیه سیاست ترس: نوآمی کلاین / مترجم هادی آذری
2017-06-22 08:26:51 ناصر زرافشان : سعید سلطانپور در آئینه «نسل پس از کودتا»
2017-06-22 08:07:36 کانون مدافعان حقوق کارگر : مجموعه​ی «کلاه­ ام را به احترام آفتابگردان­ها برمی­دارم
2017-06-21 00:46:56 توجه: از اول ژوئن برابر با ۱۱ خرداد، برنامه های تلویزیون برابری در شبکه ۲۴ ساعته تلویزیون دیدگاه به جای ماهواره هات برد از ماهواره یاه ست آغاز به پخش نموده است. لطفا دوستان خود را مطلع کنید !
تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه اول تیر ۱۳۹۶ برابر با 22 ژوئن 2017
2017-06-19 21:22:06 تقی روزبه : !به بهانه انتشاراسنادکودتای ۲۸ مرداد و سه نکته ناقابل
2017-06-19 15:07:47 « مرا امید ی ست »
محمود درویش - ترجمه ی آزاد : از حسن عزیزی .
2017-06-19 14:55:34 گفتوگوهایی در بارهی سعید سلطانپور
صمد شعبانی/ علیرضا ثقفی
2017-06-19 14:47:53 جعفر امیری: نسلِ ۵۷
2017-06-17 13:39:13 ‌بازخوانی انقلاب‌های قرن بیستم (۴): انقلاب‌های چین / سعید رهنما
2017-06-17 12:51:51 سه لحظه ی هژمونی نزد گرامشی: خوان دال ماسو/ ترجمه ی نرگس ایمانی
2017-06-17 09:10:04 توجه: از اول ژوئن برابر با ۱۱ خرداد، برنامه های تلویزیون برابری در شبکه ۲۴ ساعته تلویزیون دیدگاه به جای ماهواره هات برد از ماهواره یاه ست آغاز به پخش نموده است. لطفا دوستان خود را مطلع کنید !
تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ برابر با 18 ژوئن 2017
2017-06-14 15:24:33 توجه: از اول ژوئن برابر با ۱۱ خرداد، برنامه های تلویزیون برابری در شبکه ۲۴ ساعته تلویزیون دیدگاه به جای ماهواره هات برد از ماهواره یاه ست آغاز به پخش نموده است. لطفا دوستان خود را مطلع کنید !
تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ برابر با 15 ژوئن 2017
2017-06-14 15:13:08 مجید دارابیگی : بن بست نظام و پائیز پدرسالار
2017-06-14 15:05:45 تقی روزبه : نگاهی به دورویکرد"دانشجوئی" و "روشنفکردینی":
نسبت"روشنفکر دینی" با دوبازوی مبارزه فرهنگی و سیاسی علیه اسلام سیاسی
2017-06-12 23:16:20 پیروزی اعتصاب غذا
نویسنده : گری آدامز ترجمه: شهناز نیکوروان
2017-06-12 23:11:13 مجید پهلوان: اخراج مبلغین رژیم از صفوف اپوزیسیون
2017-06-12 11:53:04 آرش کمانگر : پاتک های "پسا انتخاباتی"!!
فاز اول: دعوا با وعده ها، فاز دوم: آتش به اختیار!
2017-06-10 16:11:17 توجه: از اول ژوئن برابر با ۱۱ خرداد، برنامه های تلویزیون برابری در شبکه ۲۴ ساعته تلویزیون دیدگاه
به جای ماهواره هات برد از ماهواره یاه ست آغاز به پخش نموده است. لطفا دوستان خود را مطلع کنید !
تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ برابر با 11 ژوئن 2017
2017-06-09 12:40:11 کارگران انقلابی متحد ایران : بهره برداری رژیم جمهوری اسلامی از حملات تروریستی در تهران
2017-06-09 12:36:17 حسن جداری : حل مساله ملی در ایران، در گرو سرنگونی رژیم!
2017-06-09 12:32:32 گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر
به یک صدو ششمین اجلاس آی ال او
2017-06-08 14:37:19 بهروز سورن: برخورد داعش ها در تهران
2017-06-08 14:26:39 جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد: دولت روحانی با اجرای طرح کارورزی درصدد اهدای یک رانت عظیم مالی به واحد های تحت مالکیت نهادهای وابسته به حوزه قدرت و اضمحلال بیمه کارگران توسط کارفرمایان به عنوان حقوق بنیادین طبقه کارگر است
2017-06-08 14:19:40 تقی روزبه : عملیات تروریستی داعش در تهران، نظم ترامپی و فضای تیره حاکم بر منطقه!
2017-06-08 14:06:40 تروریسم داعش اینبار در تهران!
2017-06-07 23:15:46 توجه: از اول ژوئن برابر با ۱۱ خرداد، برنامه های تلویزیون برابری در شبکه ۲۴ ساعته تلویزیون دیدگاه به جای ماهواره هات برد از ماهواره یاه ست آغاز به پخش نموده است. لطفا دوستان خود را مطلع کنید !
تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ برابر با 8 ژوئن 2017
2017-06-06 14:03:17 بیانیه پنج تجمع کارگری
خطاب به همۀ سازمان های کارگری جهان
2017-06-05 13:36:49 پنجاهمین سالگرد اشغال نظامی کرانه‌ی باختری و نوار غزه به دست اسرائیل
2017-06-05 13:24:45 اسماعیل سپهر : تنگناهای نظری چپ رادیکال در گذرگاه انتخابات (قسمت اول)
2017-06-05 13:19:53 فرامرز دادور : مبارزاتِ مردمی و نقش اپوزیسیون سوسیالیست در ایران
2017-06-04 04:37:04 ما به چه نیاز داریم؟ رازمیگ کوچیان/ برگردان: عبدالوهاب فخریاسری
2017-06-04 01:47:35 حسن مرتضوی : به ياد علي مهديزاده
تك تك‌مان را بوسيد و خداحافظي كرد
2017-06-02 22:50:02 توجه: از اول ژوئن برابر با ۱۱ خرداد، برنامه های تلویزیون برابری در شبکه ۲۴ ساعته تلویزیون دیدگاه به جای ماهواره هات برد از ماهواره یاه ست آغاز به پخش نموده است. لطفا دوستان خود را مطلع کنید !
تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۶ برابر با 4 ژوئن 2017
2017-06-01 12:02:26 « دشمن مشترک »*
از محمود درویش ترجمه ی حسن عزیزی .
2017-06-01 11:31:31 مجید پهلوان :رویای همزیستی روسیه با ایالات متحده آمریکا
2017-06-01 11:15:48 بمبگذار منچستر از محصولات دخالت (نظامی) غرب در سوریه و لیبی بود!
نویسنده: Daniel McAdams "سایت گلوبال ریسرچ"ترجمه از: ع شفق
2017-06-01 10:31:09 دادخواست خانواده‌های جان‌باختگان ایرانی در دهه‌ی شصت به عاصمه جهانگیر،گزارش‌گر‌ ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران
2017-05-31 13:57:00 مجید دارابیگی : ارزیابی از کارنامه ی انتخاباتی
2017-05-31 13:48:57 بهزاد مالکی : بودجۀ 1396:
ابزار تحکیم سلطه و استثمار سرمایه داران و تداوم فرودستی و فقر کارگران و زحمتکشان
2017-05-31 13:43:18 عباس گویا : مشاركت خارج از كشور در"انتخابات" بزبان آمار
2017-05-30 21:45:56 توجه توجه : از اول ژوئن برابر با ۱۱ خرداد، برنامه های تلویزیون برابری در شبکه ۲۴ ساعته دیدگاه تی وی ، به جای ماهواره هات برد از ماهواره یاه ست پخش خواهد شد. لطفا دوستان خود را مطلع کنید.
تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ برابر با اول ژوئن 2017
2017-05-29 23:06:05 اخباروگزارشات کارگری: طرح کارورزی بازگشت به نظام آموزشی 80سال پیش است!
2017-05-29 13:01:14 حسن حسام :این سودائیان سمج
برای رفیق باقرمؤمنی در نودو یکمین بهار زندگی اش
2017-05-29 16:32:43 حمید موسوی پوراصل: زمستان استبداد طولانی شده است
2017-05-29 16:32:43 هدایت سلطانزاده: انتخابات در ایران و بن بست گریز از آزادی
2017-05-27 00:27:50 توجه توجه : از اول ژوئن برابر با ۱۱ خرداد، برنامه های تلویزیون برابری در شبکه ۲۴ ساعته دیدگاه تی وی ، به جای ماهواره هات برد از ماهواره یاه ست پخش خواهد شد. لطفا دوستان خود را مطلع کنید.
2017-05-27 00:24:13 بحث درباره‌ی مارکسیسم و تاریخ: اختلاف بر سر چیست؟ / چارلی پُست / ترجمه‌ی حسن آزاد
2017-05-27 00:03:08 درباره‌ی رهایی زنان در دیدگاه مارکس و انگلس / پرادیپ بکسی/ ترجمه سارا یوسف‌پور
2017-05-26 02:55:55 جون تاسیولاس: آیا حقوق بشر چیزی فراتر از قراردادهای حقوقی است؟
2017-05-25 15:32:47 عباس گویا: مرعوب نشویم!
درباره "انتخابات" اخیر
2017-05-25 15:06:34 لاله حسین پور: زنان کجایند؟
2017-05-25 14:52:56 علی دماوندی : در پاسخ به یاداشت رفیق حمید موسوی پوراصل در" نقد شعار تحریم انتخابات و رفتارهای ناهنجار"
2017-05-25 14:50:34 حمیلا نیسگیللی: آیا اعتقاد به حقوق فردی مانعی برای محکوم کردن نظر ویا عمل یک فرد و یا افراد است؟
2017-05-25 14:47:49 حمید موسوی پوراصل: شعار تحریم انتخابات و رفتارهای ناهنجار
2017-05-25 14:44:20

دیریست گالیا

بره افتاده کاروان *

2017-05-24 17:41:18 توجه توجه : از اول ژوئن برابر با ۱۱ خرداد، برنامه های تلویزیون برابری در شبکه ۲۴ ساعته دیدگاه تی وی ، به جای ماهواره هات برد از ماهواره یاه ست پخش خواهد شد. لطفا دوستان خود را مطلع کنید.
2017-05-24 17:36:43 توجه توجه : از اول ژوئن برابر با ۱۱ خرداد، برنامه های تلویزیون برابری در شبکه ۲۴ ساعته دیدگاه تی وی ، به جای ماهواره هات برد از ماهواره یاه ست پخش خواهد شد. لطفا دوستان خود را مطلع کنید.
2017-05-22 12:51:48 سعید سهرابی : در رابطه با امضا اطلاعیه شورای همکاری در باره تحریم انتخابات
چرا با سیاست سازمان كارگران انقلابى ايران (راه كارگر) هييت اجرايى همراه نشدیم!
2017-05-21 00:25:13 برنامه یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ تلویزیون برابری
ویژه نتایج انتخابات ریاست جمهور اسلامی
2017-05-20 00:17:47 مجید پهلوان :به کجا چنین شتابان " دانلد ترامپ و دولتش"
2017-05-18 23:36:44 تک برگی67
2017-05-18 14:05:45 تقی روزبه : آیا در رژیم اسلامی ما با نوعی آپارتایدانتخاباتی مواجهیم؟
2017-05-18 14:03:36 سلکتوکراسی یا دموکراسی؟
مقاله ای پیرامون انتخابات ایران
محمد قراگوزلو ترجمه: پروین اشرفی
2017-05-17 12:44:01 اسماعیل فتاحی : پیرامون چرایی اهمیت مبارزه با هموفوبیا
2017-05-17 12:36:06 تقی روزبه : اقتصادی سیاسی بحران و منازعات درونی و نگاهی به آخرین تحولات صحنه "انتخابات"
2017-05-16 13:26:26 « محکوم به اعدام »*
از محمود درویش ترجمه ی آزاد از حسن عزیزی .
2017-05-15 15:24:22 بهزاد مالکی : مضحکۀ انتخابات ۱٣٩٦ در ایران - تکرار همان سناریو!
2017-05-15 15:18:27 کارگران انقلابی متحد ایران : طبقۀ کارگر و انتخابات ِ پیش ِ رو
2017-05-15 15:13:39 یوسف پارسا بناب: پرسش و پاسخ های قابل بحث درباره
اوضاع جهان ( بخش ششم )
2017-05-15 15:01:29 تقی روزبه : اندرمعنای کنشی به نام رأی دادن!
2017-05-15 14:51:20 مجید دارابیگی : چپ پوپولیست و حق رای عمومی
2017-05-15 14:44:28 شهاب برهان : انتخابات در ایران ( در ۴ قسمت )
2017-05-15 14:38:31 در نمایش تهوع آور "انتخابات" رأی نخواهم داد، شعله پاکروان
2017-05-14 10:56:30 آگهی تلویزیون برابری
2017-05-13 11:15:35 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ برابر با 14 مه 2017
2017-05-11 13:52:55 اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
در مورد "انتخابات"فرمایشی رژیم جمهوری اسلامی
2017-05-10 13:00:42 حسن جداری: چرا باید انتخابات فرمایشی رژیم را تحریم کرد؟
2017-05-10 12:56:08 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ برابر با 11 مه 2017
2017-05-09 13:26:28 پیام همدردی سازمان راه کارگر
مرگ دلخراش دهها کارگرمعدن یورت در استان گلستان
2017-05-09 13:20:38 بیانیه جمعی از فعالین اجتماعی و کارگری شمال خوزستان درباره انتخابات
2017-05-07 23:12:04 بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
سیاست تحریم "انتخابات" را در بطن مداخله فعال در جنبش های اجتماعی مستقل، به پیش ببریم!
2017-05-07 12:37:01 آرش کمانگر : نمايشی در دوازده پرده !
نگاهى آمارى به ۳۸ سال " انتخابات " رياست جمهورى در ايران
2017-05-07 12:34:53 اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
درباره : فاجعه مرگ کارگران معدن آزادشهر
2017-05-06 14:38:49 کارگران انقلابی متحد ایران: فاجعۀ معدن زغال سنگ آزاد شهر
کشتاری بزرگ با مسئولیت سرمایه داران و رژیم جمهوری اسلامی!
2017-05-06 07:40:40 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه 17 اردیبهشت برابر با 7 مه 2017
2017-05-05 14:36:59 فراخوان گزارشگران: در برابر بیداد علیه کارگران ایران ساکت نمانیم! - همراه با اسامی اولیه افراد, نهادها و رسانه ها
2017-05-05 12:46:55 شهزاد سرمدی : "جنگِ داخلى درفرانسه" ؟
2017-05-05 12:42:44 بیانیه پنج تجمع کارگری
تکرار فجایع مرگبار مراکز کارگری: این بار معدن زغال سنگ آزادشهر!
2017-05-04 10:43:36 بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون مرگ جانگداز دهها کارگر معدن یورت
ننگ ابدی بر سرمایه داری حاکم بر ایران باد
2017-05-03 21:57:57 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ برابر با ۴ مه 2017
2017-05-02 23:41:04 من این راه را خواهم رفت :از محمود درویش ترجمه حسن عزیزی
2017-05-02 23:35:36 شعر چشمانی:از محمود درویش ترجمه ی آزاد از : حسن عزیزی
2017-05-02 16:43:39 مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی آموزش عالی در ایران معاصر: گفتگو با حسام سلامت
2017-05-02 12:51:14 برهان عظیمی : سرنگونی نظام جمهوری اسلامی هم ممکن و هم ضروری است.
کندوکاوی درباره انتخابات ریاست جمهوری نظام ضد بشری جمهوری اسلامی
2017-05-01 21:49:48 مجید دارابیگی : چرا تحریم؟
2017-05-01 14:03:21 پروین اشرفی : بردگی کار در پشت میله های آهنی ، سود آوری صنایع زندان
به بهانه اول ماه مه
2017-05-01 01:12:19 علی دماوندی : نگاهی به جنبش کارگری در سالی که گذشت!
تصویرهای کنونی، ضعف ها ونقاط قوت این جنبش! چه باید کردهایی که در مقابلمان است!
2017-04-30 09:13:05 تقی روزبه : جنبش کارگری و عروج پارادایم جدیدنئولیبرالیسم مهاجم!
بزرگترین چالش پیشاروی جنبش کارگری و ضدسرمایه داری چیست؟
2017-04-30 08:39:39 تحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران : گزارشی از مبارزه و اعتراضات کارگری در سال ۱۳۹۵
2017-04-30 00:49:17 زنده باد اول ماه مه روز همبستگی بین المللی کارگران
2017-04-29 23:49:26 اعلامیه اول ماه مه ۲۰۱۷
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
2017-04-29 14:13:48 چگونه مي‌توان از نو آغاز کرد نویسنده: اسلاوي ژيژک/ ترجمه:اميررضا گلابي
2017-04-29 13:54:03 وارد عصر جديدي مي‌شويم: قرن مهاجر نویسنده: تامس نيل/ مترجم: سهند ستاري
2017-04-29 13:05:36 ده فکر درباره‌ی همه‌پرسی ترکیه : گونی ایشیکارا، آلپ کایسری لیوجلو و مکس زیرنگاست/ ترجمۀ روزبه آقاجری، مصطفی آقایی
2017-04-28 23:25:34 کمیته دفاع از آزادی و برابری در ایران-ــ وین: روز کارگر و خواسته های کارگران
2017-04-28 22:57:35 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ برابر با 30 آوریل 2017
2017-04-28 22:53:21 کانون مدافعان حقوق کارگر: حادثه كار تنها يك حادثه نيست، روندي است جاري در خانواده كارگر حادثه ديده
2017-04-28 12:37:50 بیانیه مشترک : سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه - سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه - کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر !
2017-04-28 11:58:06 قطعنامه مشترك تشكل هاي مستقل كارگري به مناسبت روز جهاني كارگر 1396
2017-04-26 14:29:50 کج‌اندیشی‌های اونو و پیروانش در خوانش و روش «سرمایه» : حسن آزاد
2017-04-25 13:40:32 مجید پهلوان: روز جهانی کارگر زندگی واندیشه نو ودنیایی بهتر
2017-04-25 13:25:31 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ برابر با 27 آوریل 2017
2017-04-25 12:26:32 شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست برگزار می کند!: نگاهی به مبارزات جنبش کارگری و مطالبات آنان در شرایط کنونی
2017-04-25 10:59:13 معمای سرمایه از نگاه دیوید هاروی / مجید امینی
2017-04-25 10:09:28 شکل‌­گیری سوژه در اندیشه‌ی ارنستو لاکلائو : پریسا شکورزاده
2017-04-23 14:11:14 اعلامیه اتحاد عمل تشکلهای چپ ایرانی در امریکای شمالی
به مناسبت گرامیداشتِ اوّل ماه مه روز همبستگی جهانیِ کارگر
همراه با جزئیات برخی مراسم در شهرهای مختلف کانادا و امریکا
2017-04-23 14:09:34 امره اونگون: « آری» نامشروع: چرا اردوغان شکست خورد  
2017-04-23 03:36:33 تقی روزبه : انتخابات اروپا و نیاز چپ به رویکرد و فیگوری متفاوت!
2017-04-22 10:43:51 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ برابر با 23 آوریل 2017
2017-04-22 07:23:39 م. ائینالی : ترکیه: پیروزی در رفراندم یا بُن بست سیاسی؟
2017-04-20 13:06:10 ح ـ ریاحی : انتخابات به سبک اردوغان !
2017-04-20 12:18:28 برنامه پنجشنبه ۳۱ فروردین ماه تلویزیون برابری
2017-04-19 15:06:36 مطالعات پسااستعماری و وظایف نظریه‌ی رادیکال : نویسنده: ویوک چیبر/ ترجمه‌ی مهدی حسینی
2017-04-19 14:56:53 اردوغان:‌ شکست در پیروزی؟ کامران متین
2017-04-19 14:22:35 قطعنامه پنج تجمع فعالین کارگری
به مناسبت اول ماه مه، ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر
2017-04-19 14:02:08 مروان برغوثی: چرا در زندان های اسرائیل، اعتصاب غذا کرده ایم.
نیویورک تایمز،ترجمه بهروز عارفی
2017-04-18 14:19:40 مجید دارابیگی : اسلام و اهل قلم
2017-04-18 14:03:20 مهدی ضمیری : شبه جزیره کره در آستانه تحولی بزرگ
2017-04-17 04:23:37 یوسف پارسا بناب: پرسش و پاسخ های قابل بحث درباره
اوضاع جهان ( بخش پنجم )
2017-04-15 15:26:31 تقی روزبه : ورودغافلگیرانه احمدی نژاد به صحنه "انتخابات" و ترک برداشتن صلابت اقتداررهبر!
2017-04-15 15:16:39 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ برابر با 16 آوریل 2017
2017-04-15 02:59:50 وارثان گرامشی : پری اندرسون / ترجمه‌ی فروزان افشار
2017-04-15 02:13:20 انقلاب ۱۹۱۸ آلمان / سعید رهنما
2017-04-14 15:32:38 بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی به مناسبت روز جهانی کارگر
ما زندانیان سیاسی با اعلام خواستهایمان به استقبال اول مه میرویم!
2017-04-12 23:28:26 گفت‌وگو با اکبر معصوم‌بیگی به مناسبت انتشار «نویسنده، نقد و فرهنگ» جورج لوکاچ
لوکاچ و نقش تاریخ در نقد ادبی مارکسیستی
2017-04-12 23:10:56 مجید پهلوان : سعید طوسی ، سرمایه داری وسلطه سیاسی
2017-04-12 23:03:43 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ برابر با 13 آوریل 2017
2017-04-12 13:03:21 نسرین ابراهیمی: هشت مارس 2017 و چشم انداز جنبش توده ای زنان
2017-04-09 10:19:23 سمینار به مناسبت اول ماه مه در لندن
2017-04-09 10:10:07 علیرضا ثقفی : بمباران شیمیائی وكشتار كودكان در ادلب سوریه و دخالت نظامی امریكا
2017-04-08 16:10:29 گزارشگران:بحران منطقه شدت میگیرد
2017-04-08 03:28:58 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ برابر با 9 آوریل 2017
2017-04-05 13:14:14 هنگامی که زنان بر سر دستمزد مذاکره می کنند
نشریه ژاکوبین- ایلا ماهونی : برگردان پروین اشرفی
2017-04-04 12:02:52 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۶ برابر با 6 آوریل 2017
2017-04-04 00:01:32 دو شعر از اکبر یگانه : مرگ شان فرا رسید
غرور
2017-04-03 09:43:32 مجید دارابیگی : برهوت اسلامی در ترکیه، با همه پرسی غیر دموکراتیک
2017-04-03 09:41:28 شهزاد سرمدی : کمون پاریس: جدائی دین از دولت
2017-04-03 08:55:48 پروین اشرفی : محیط زیست و جنسیت
2017-04-01 22:54:16 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۶ برابر با 2 آوریل 2017
2017-03-31 13:09:55 اژدر امیری :گرد و خاک احمدی نژاد در اهواز
2017-03-31 13:06:18 مجید پهلوان : شرایط اصلاحات درممالک عقب مانده
2017-03-31 13:01:40 حسن جداری : رقابت امپریالیست ها و خطر وقوع جنگ جهانی سوم!
2017-03-30 14:38:25 کتابِ پروسه | ویژه‌ی خوزستان
2017-03-28 21:54:28 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ برابر با 30 مارس 2017
2017-03-27 07:59:11 براستی این "چپ" در کجاایستاده است؟
به نقل از مناظره فیسبوکی بهروزفراهانی و تقی روزبه
2017-03-24 23:50:36 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶ برابر با 26 مارس 2017
2017-03-23 12:59:59 بنیادگرایی مذهبی در تقابل با جنبش های مترقی و چپ در فلسطین
گروه تحقیقات بین الملل کانون مدافعان حقوق کارگر
2017-03-23 03:49:31 هوشنگ سپهر: آلن بدیو از اسطوره تا واقعیت
2017-03-23 03:46:19 هوشنگ سپهر : تئورى انتقادى : يک بررسى انتقادى "چپ نو"
2017-03-23 03:35:28 بهرام رحمانی: دستمزد کارگران در سال 1396!
2017-03-22 14:06:48 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶ برابر با 23 مارس 2017
2017-03-20 15:55:25 سالی که گذشت و سالی که می آید
پیام سازمان راه کارگر به مناسبت سال نو خورشیدی و جشن نوروزی
2017-03-20 15:52:26 پيام تبريك نوروزي كانون مدافعان حقوق كارگر در سال 1396
2017-03-19 12:06:05 پیام نوروزی شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
بهاران خجسته باد!
2017-03-18 00:50:56 بهروز سورن: بهاران خجسته باد
2017-03-18 00:41:36 کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
تعیین حداقل دستمزد، چند لایه زیر خط فقر!
2017-03-18 00:35:53 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ برابر با 19 مارس 2017
2017-03-16 15:54:10 زهره ستوده : زنان کمون پاریس
2017-03-16 15:43:57 یوسف پارسا بناب: پرسش و پاسخ های قابل بحث
2017-03-15 13:54:19 مجید پهلوان: مردن رفسنجانی و آرایش نیروها
2017-03-15 13:27:11 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ برابر با 16 مارس 2017
2017-03-13 11:13:06 علیرضا ثقفی: بن بست دستمزد در سیستم اقتصادی ایران
2017-03-12 13:31:42 سهراب شباهنگ: مزد حداقل در سال ١٣٩٦ و نقش شورای عالی کار در تداوم فقر مطلق کارگران
2017-03-12 00:56:09 بهرام رحمانی : سخنی با دوست و هنرمند عزیزمان «شاهین نجفی»!
2017-03-12 00:48:28 مجید دارابیگی:صیغه، ابزار روسپی گری اسلامی
2017-03-11 16:10:48 درمورد مرگ مارکس نامه انگلس به Adolph Sorge در هوبوکن ۱۵ مارس ۱۸۸۳ ترجمه / ایرج فرزاد
2017-03-11 04:21:14 بهروز فرهیخته : گزیده هایی برای درک دیالکتیکِ ماتریالیستی
2017-03-11 04:10:26 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ برابر با 12 مارس 2017
2017-03-10 14:14:56 کاظم فرج اله : در باره ی دستمزد سال 1396 و شوه ی تعیین و تحقق آن .
2017-03-10 13:14:33 علی دماوندی : 19 اسفندماه در تاریخ مبارزه واعتراض معلمان ایران خواهد ماند!
2017-03-10 13:12:50 پروین محمدی : چانه زنی یا نمایشی دردناک برعلیه زندگی و معیشت ما
2017-03-09 08:34:45 اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن
مبارزه علیه تبعیضات جنسیتی، باید با مبارزه طبقاتی پیوند برقرار کند
2017-03-09 08:11:46 حسن مرتضوی: بازخوانی سرمایه مارکس
2017-03-09 03:52:49 زنان، طبقه، نژاد : آنجلا دیویس
2017-03-08 16:11:32 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ برابر با 9 مارس 2017
2017-03-08 15:14:50 تقی روزبه : نقش زنان در قافله تمدن و رهائی
2017-03-08 04:47:50 اعلامیه شورای همکاری نیروها ی چپ و کمونیست
در باره هشتم مارس روز جهانی زن
2017-03-07 23:08:23 من، من هستم . نه زن، نه مرد!
نشریه اما بازگردان: لاله حسین پور
2017-03-07 11:53:31 اطلاعیه مشترک اتحاد عمل تشکل های چپ ایرانی درامریکای شمالی
بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن همراه با جزئیات برخی فعالیتها در شهرهای شیکاگو، مونترال و ونکوور
2017-03-07 11:01:59 بهرام رحمانی: عقیم‌سازی زنان محروم و قربانیان حکومت فاشیستی حکومت اسلامی ایران!
2017-03-07 10:56:28 بهمن یوسفی : حد اقل دستمزد سال ۹۶
2017-03-06 15:34:26 در جستوجوی ناکجاآباد : پرویز صداقت
2017-03-06 15:33:37 نسرین بهمن پور: نگاه به دنیای من
2017-03-06 15:24:37 تهمینه خسروی –کارگر بازنشسته کارخانه ریسندگی بافندگی وطن
8 مارس و جنبش زنان
2017-03-04 14:11:45 بهمن یوسفی : هشتم مارس روز برابری انسانهاست!
2017-03-04 00:27:44 مارکسیسم و بوم‌شناسی : جان بلامی فاستر / ترجمه‌ی فرزانه راجی
2017-03-04 00:21:15 چپ اروپا چه باید بکند؟ : متن بیانیه‌ی نهایی کنفرانس «فرانسه و انگلیس بعد از برگزیت»/ ترجمه‌ی فریدون تیموری
2017-03-03 15:56:48 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ برابر با 5 مارس 2017
* ویژه هشت مارس روز جهانی زن
2017-03-01 01:00:48 مجید پهلوان : جمهوری اسلامی وتبلیغات ترامپ
2017-03-01 00:25:33 مهدی ضمیری: محیط زیست و جغرافیای اقتصادی ایران
2017-02-28 13:38:44 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵ برابر با 2 مارس 2017
* ویژه برنامه مسائل کارگری، پیرامون بحث حداقل دستمزد و اعتراضات اخیر کارگری در ایران
2017-02-28 03:32:18 کرانه باختری رود اردن، از مستعمره سازی تا انضمام کامل
دومینیک ویدال،ترجمه بهروز عارفی
2017-02-28 03:23:25 مصاحبه با دبیر بین المللی کنفدراسیون شورای کارگران کره جنوبی (کی تی یو سی) خانم میک یونگ یو*
2017-02-28 03:15:23 مبارزات و مقاومت کارگران کره جنوبی زنان کارگر دردهه <کیم میکی یونگ*: ترجمه هاله صفرزادهbr>1970
2017-02-27 16:31:54 گفت‌وگو با دیوید هاروی درباره‌ی سیمای تازه‌ی نظام اقتصادی جهان: ترجمه‌ی مصطفی آقایی
2017-02-27 15:25:42 بیانیه سندیکای نقاشان استان البرز درباره ی دستمزد سال ۹۶
2017-02-25 04:37:06 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵ برابر با ۲۶ فوریه 2017
2017-02-24 14:09:24 هاله صفرزاده : سازماندهی و پیکار علیه استثمار و تبعیض
تجربه زنان کارگر کره جنوبی
2017-02-23 13:15:33 اژدر امیری:مشت باز ، مشت بسته!
2017-02-23 01:21:46 بازگشت به نوستالژی: تحلیف ریاست جمهوری دونالد ترامپ
دکترسیروس بینا – ترجمه: پروین اشرفی
2017-02-23 01:17:30 معامله پست رهبران کارگری با ترامپ
نائومی کلاین – ترجمه: پروین اشرفی
2017-02-23 01:07:44 امید بهرنگ : فقر بدیل؛ انقلاب محال!
نقد و معرفی کتاب "درک مارکس از بدیل سرمایه داری"
2017-02-21 14:29:04 تک برگی راه کارگر
2017-02-21 14:05:44 شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست برگزار می کند !
چشم انداز همکاری نیروهای چپ و کمونیست
2017-02-21 14:01:20 سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه: زندگی انسانی داشتن حق مسلم ماست
2017-02-21 13:54:15 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵ برابر با 23 فوریه 2017
2017-02-21 13:49:06 بریس ییلدریم و فاتی بنلی‌سوی : بناپارتیسم شکننده‌ی ترکیه / ترجمه‌ی نرگس ایمانی
2017-02-20 23:52:00 درس گفتا رها از حسن مرتضوی
2017-02-19 10:34:07 بیانیه شماره 2 اتحادیه ازاد کارگران ایران پیرامون تعیین حداقل مزد سال 1396
2017-02-19 10:24:52 تهمینه خسروی : بازهم درباره حداقل دستمزد
2017-02-19 06:46:34 جوانمیر مرادی : آنان که در تقلای به صف کردن کارگران پشت سر نهادهای ضد کارگری هستند
2017-02-18 01:12:23 نایل داویدسون : آیا در مارکسیسم سیاسی چیزی برای دفاع‌ وجود دارد‌؟ / ترجمه‌ی حسن آزاد
2017-02-17 16:15:39 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه اول اسفند ۱۳۹۵ برابر با 19 فوریه 2017
2017-02-17 00:32:29 اعلامیه سازمان راه کارگر در دفاع از مردم اهواز و خوزستان
2017-02-17 00:30:37 جعفر ابراهیمی- معلم: حداقل دستمزد حلقه اتحاد نیروهای کار
2017-02-16 14:13:48 کارگران و دستمزد ٩٦
2017-02-16 13:51:40 بهمن یوسفی : زیر بار ستم نمی کنیم زندگی
2017-02-16 05:15:23 اعلامیه مشترک
کمیته مرکزی سازمان راه کارگر و هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
در ستایش آنان که در برابر تندر قهرمانانه ایستادند : پاسخی به تحریف تاریخ در راستای توجیه نظام سرکوب جمهوری اسلامی!
2017-02-16 00:49:51 اطلاعیه تلویزیون برابری
2017-02-16 00:34:12 جعفر امیری: برای دو روز بزرگ تاریخی که در یک ماه اتفاق افتادند
2017-02-16 00:24:28 گزارشگران: چرا حد اقل دستمزد کارگران بارها زیر خط فقر است؟
2017-02-14 13:23:55 مجید پهلوان : 57 سال پس از قیام بهمن 38
2017-02-14 13:19:18 گفتگوی سایت اتحاد با سه کارگر
پیرامون واقعیت ادعای نرخ تورم 8 درصدی از سوی بانک مرکزی
2017-02-14 13:09:27 سیامک بهاری
شاهزاده سرگردان و بورلی هیلز
2017-02-13 17:07:34 اسناد سمینارهای زنان ایرانی در آلمان انتشار یافت
2017-02-13 16:44:35 زهیر باقری نوع‌پرست: روابط خطرناک: ازدواج‌ها و طلاق‌های مارکسیسم و فمینیسم
2017-02-13 13:13:35 چارلز تیلور: معنای سکولاریسم / ترجمه‌ی مهدی حسینی
2017-02-13 12:39:17 دیوید هاروی : سازمان‌دهی شهر عليه سرمايه‌داری
2017-02-13 12:18:37 محمدرضا شالگونی : ریاست جمهوری ترامپ سیاهی تا کجا گسترده خواهد شد؟
2017-02-12 23:11:29 مجید دارابیگی : میراث چریک!
2017-02-12 14:09:24 بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت سالگرد قیام ۲۲ بهمن ۱۳۵۷
انقلابی مردمی که زیر آوارِ بهمنِ اسلام سیاسی، مدفون
2017-02-12 14:07:01 رقص جنبش رهاییبخش کلمبیا در چشمان زحمتکشان امریکای لاتین
2017-02-11 10:01:01 تصمیم ترامپ به خروج از TPP:وی جی پراشاد ترجمه پروین اشرفی
2017-02-10 15:10:57 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ برابر با 12 فوریه 2017
2017-02-10 14:54:19 علی دماوندی : تاملی بر شکست انقلاب 57
2017-02-10 08:09:34 آرش کمانگر :انقلاب و ضدانقلاب در ۱۳۵۷
2017-02-10 08:09:10 مجید دارابیگی : قيام بهمن و گفتمان انقلاب!
2017-02-10 08:00:33 علی دروازه غاری: نگاه زنان به دونالد ترامپ و خمینی
2017-02-09 18:12:33 "نخست آمریکا" ترامپ و بنن در رویای استبداد/ اشپیگل/ ترجمه‌ی گلناز یغمایی
2017-02-09 13:50:04 هدایت سلطان‌زاده : فروریزی شتابان دستگاه سلطنت و به قدرت رسیدن خلاف زمان فرقه روحانیت
2017-02-09 13:48:01 شاپور احسانی راد: زیر بار ستم نمی کنیم زندگی
2017-02-09 13:38:38 سعید سهرابی : پاسخی به نقد رفیق محمد اشرفی بر شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
2017-02-09 12:47:22 اکبر معصوم‌بیگی: ۱۹ بهمن گرامی باد!
2017-02-08 23:39:44 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ برابر با 9 فوریه 2017
2017-02-07 14:41:31 شاپور احسانی راد : کسب نان به قیمت از دست دادن جان
2017-02-07 14:32:46 علیرضا ثقفی : جنبش كارگری و جنبش سیاهكل
2017-02-07 14:23:53 سرمایه‌داری در برابر سوسیالیسم: مجادله‌ای تغییریافته/ ریچارد ولف/ ترجمه‌ی فرید دبیرمقدم
2017-02-07 14:23:31 تقی روزبه : چهاردلیل برای تهدیدمداوم ایران توسط ترامپ!
2017-02-07 10:42:33 ایدئولوژیِ «اول، آمریکا» / یورگ لاو
2017-02-07 10:34:49 انقلاب ایران، جریان اتحاد اسلام و تقابل شیعه و سنی/ پری اندرسون و سلیمان مراد /ترجمه امیر کیانپور
2017-02-06 00:29:15 حسن مرتضوی : بازخواني فصل اول سرمايه -جلد يكم
پيشينه و روش - قسمت اول
2017-02-06 00:03:11 مزد حداقل سال ١٣٩٦ نباید کمتر از ٤ میلیون تومان در ماه باشد!
2017-02-05 16:50:10 سوسیالیسم در عصر ارتجاع گفت‌وگو با نوام چامسکی/ ترجمه‌ی علی‌رضا خزایی
2017-02-04 15:09:00 بهزاد مالکی : کارنامۀ رفسنجانی در گورستان تاریخ
2017-02-04 15:07:39 دُمِ بهنودی مهاجرانی، رازِ قتل غفار حسینی،سعید امامی و ۶۵ هزار پوند ناقابل عربی/ فرج سرکوهی
2017-02-04 10:38:12 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه 17بهمن ۱۳۹۵ برابر با 5 فوریه2017
2017-02-03 13:27:43 اشرف علیخانی (ستاره): حضور زنان در مدیریت سیاسی!؟ دروغی بزرگ
2017-02-03 13:20:47 تقی روزبه : ایران، نخستین آماج تهدیدهای ترامپ!
2017-02-02 13:28:04 بهزاد مالکی : کارنامۀ رفسنجانی در گورستان تاریخ
2017-02-01 15:55:41 درس‌گفتارهاي مجلد دوم سرمايه / حسن مرتضوی
2017-02-01 15:05:49 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ برابر با 2 فوریه 2017
2017-02-01 11:58:33 حسام یوسفی : کولبری جدال با مرگ برای زنده ماندن
2017-01-31 16:04:05 معیار تعیین مزد حداقل و مبارزه برای فزایش آن در پیوند با دیگر میدان های مبارزاتی کارگران
2017-01-31 15:48:55 حسن جداری : نگرش به گذشته ها، به مثابه درمان آلام اجتماعی!
2017-01-31 15:46:00 مجید پهلوان : چرایی حمله به حمیداشرف ها
نوزده بهمن
2017-01-31 05:35:49 کولبران، کارگرانی که برای نان، نه تنها از کارشان بلکه از جانشان نیز مایه میگذارند!
2017-01-30 16:27:52 ناصر اصغری: ویژگی های مجامع عمومی کارگران
2017-01-29 17:17:33 منصور نجاتی
2017-01-29 17:15:25 عبدالمجید سیمیاری
2017-01-29 12:50:41 انباشت اوليه و سلب مالكيت/ سخن‌رانی محمد مالجو و مراد فرهادپور
2017-01-29 04:37:23 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ برابر با 29 ژانویه 2017
2017-01-29 03:40:46 فراخوان اتحادیه آزاد کارگران ایران به همه کارگران در سراسر کشور پیرامون حداقل مزد سال 1396
2017-01-28 16:53:04 رفیق هادی آزاد
2017-01-28 15:52:28 رفیق غلامحسین ابراهیم زاده (عضو کمیته مرکزی)
2017-01-28 15:23:26 رفیق یوسف آل یاری (عضو کمیته مرکزی)
2017-01-28 13:37:46 مارکس دوباره بازگشته است / لیزا نی‌هاوس
2017-01-25 10:45:52 ترومای فاجعه و بیداری از خواب دگماتیسم/ حسام سلامت
2017-01-25 10:00:33 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵ برابر با 26 ژانویه 2017
2017-01-24 16:19:29 چین و ایالات متحده: شرکای درازمدت / امانوئل والرشتاین
2017-01-24 13:13:51 حسام یوسفی : نژادپرستی ناقض حقوق انسان و رشد چشمگیر آن در اروپا
2017-01-24 00:57:31 ناصر اصغری : گزارش آکسفام گمراه کننده است
2017-01-23 14:39:52 یونس پارسا بناب :پرسش و پاسخ قابل بحث درباره اوضاع جهان (2)
2017-01-22 23:09:12 ژورنالیسم زرد، رئیس‌جمهور نارنجی/ ویکتور پیکارد / ترجمه‌ی علیرضا خزایی
2017-01-22 13:45:24 اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
در همدردی با کارگران آتش نشانی و مردم داغدیده تهران
2017-01-22 13:35:07 تقی روزبه : آمریکا و نقل مکان سیاست به خیابان!
2017-01-22 11:44:52 یازده سپتامبر تهران:پلاسکو قربانیان سیاست چپاول وغارت
2017-01-22 07:53:54 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ برابر با 22 ژانویه 2017
2017-01-21 12:54:14 چشم‌انداز سوریه، پس از ترامپ مصاحبه با ژیلبر اشکار/ ترجمه‌ی خالد صالح
2017-01-21 12:49:34 درآمدی بر انقلاب‌های قرن بیستم / سعید رهنما
2017-01-19 23:32:00 تقی روزبه : درنگی به چندویژگی گزارش امسال آکسفام
2017-01-19 13:44:09 شهناز نیکوروان : "آری، همه کودکان بازنده اول وآخر جنگند"
2017-01-19 13:31:51 معادلات و تناقضات پراکسیس/ گفت‌وگوی پروبلماتیکا با کمال خسروی (بخش دوم)
2017-01-19 13:22:04 روسیه و چپ/ استفن شالوم
2017-01-18 13:19:34 مجید پهلوان : زورگیری مذهبی در کانادا
2017-01-18 03:28:07 علامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
صدای اعتراض گارگران کشت و صنعت مهاباد باشیم!
2017-01-18 03:26:02 مجید دارابیگی : کارنامه ننگین سردار ویران گری!
2017-01-17 15:16:41 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ برابر با 19 ژانویه 2017
2017-01-17 07:37:10 ناصر اصغری : کارگران با مجامع عمومی خود به میدان می آیند
2017-01-16 14:42:01 بهروز سورن: در اعماق چه میگذرد؟ بخش چهارم
2017-01-15 23:05:17 تقی روزبه : خدمات رفسنجانی"متأخر" به نظام!
اعتراضات در مراسم تشییع، و یک جمع بندی
2017-01-15 15:04:00 محمد قراگوزلو : صف بندی های جنبش ملی اسلامی!
دورانِ پسا رفسنجانی
2017-01-15 04:01:13 بهزاد مالکی : نکاتی در بارۀ وظایف جنبش مستقل کارگری
2017-01-14 16:12:04 رئیس تشخیص مصلحت نظام با اسرار خود، به گور رفت!
2017-01-14 09:22:10 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ برابر با 15 ژانویه 2017
2017-01-13 14:51:08 عربستان سعودی غرقه در شن های روان خاورمیانه از جنگ یمن تا جنگ بر سر جانشینی
آلن گرش، مجله اینترنتی «اوریان بیست و یک» ترجمه بهروز عارفی
2017-01-13 01:08:17 سیروس بینا - شیرینی‌خورانِ سفاهت و سلاخی: دلقک‌های«پایان تاریخ» و ادای«خواندن لولیتا» در بغداد |
2017-01-12 13:53:03 حسن جداری : مرگ هاشمی رفسنجانی و قیل و قال "اصلاح طلبان"!
2017-01-12 13:46:07 امید بهرنگ :بدبخت مردمی که قهرمانشان یک جلاد باشد!
2017-01-11 05:37:38 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵ برابر با 12 ژانویه 2017
2017-01-11 03:16:39 شعری از حسن حسام: خوان یغما 
2017-01-10 14:47:28 علی دماوندی : عالیحناب سرخپوش درکنار خمینی به خاک رفت!
2017-01-10 00:34:04 ناصر اصغری : اهمیت نامه نمایندگان کارگران نفت
2017-01-09 15:52:50 تقی روزبه : هیولای ولایت مطلقه، و نقش هاشمی رفسنجانی در برساختن آن!
آیا رفسنجانی آن گونه که ادعاکرده می تواند در گورخود آرام بخوابد؟!
2017-01-08 04:03:57 گفت‌و‌گو با فردریک جیمسون درباره نظریه سیاسی معاصر مردم می‌گویند «این یک فاشیسم جدید است» من می‌گویم «هنوز نه» ترجمه‌ی سهند ستاری
2017-01-07 06:39:01 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ برابر با 8 ژانویه 2017
2017-01-05 01:16:41 مجید پهلوان : نظم نوین نئولیبرال و مرحله انتقالی کنونی
2017-01-05 01:11:15 فرامرز دادور : ضرورتِ پایبندیِ اپوزیسیون به ارزش های مردمی
2017-01-05 00:59:31 اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست
زندانیان اعتصابی وهمه زندانیان سیاسی و عقیدتی باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد گردند!
2017-01-05 00:52:23 تقی روزبه: گورخوابی و پسوندمتجاهر!
2017-01-03 15:09:55 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ برابر با 5 ژانویه 2017
2018-01-22 01:32:00 بحران پناهندگی : وضعیت حال و پی آمدهای احتمالی ( بخش سوم و آخر )
2017-01-03 13:07:35 انقلاب دیجیتالی یا تحول دیجیتالی؟ یورگ لیشتر ترجمه‌ی حسن آزاد
2017-01-01 05:30:17 بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت آغاز سال جدید میلادی
نگذاریم سال 2017 همچون 2016 بشریت را شرمنده کند!
2017-01-01 05:28:35 تقی روزبه : آیا اوباما در روزهای پایانی ریاست خود، آغازجنگ سردجدیدی را کلید زده است؟
2017-01-01 03:28:01 پروین محمدی : دولت و مجلس یک پیکره واحد برای غارت دسترنج ما کارگران هستند
2016-12-31 17:57:59 مجید دارابیگی : دور تازه ای از تضادهای امپریالیستی
2016-12-30 23:39:34 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ برابر با اول ژانویه 2017
2016-12-30 09:26:39 اندوه ماه ِ خسته (1)
کاری از : حسن حسام
2016-12-28 13:06:09 تقی روزبه : مورالس از قدرت دست بردارنیست!
2016-12-28 06:04:31 بازگشت انتقادی به مارکس: گفت‌وگوی پروبلماتیکا با حسن آزاد
2016-12-27 23:09:29 اعلامیه اتحاد عمل تشکلهای چپ ایرانی در آمریکای شمالی به مناسبت آغاز سال جدید و نیز اولین سالگرد شروع این اتحاد عمل
2016-12-27 23:05:01 یاد یاران یاد باد!
اعلامیه سازمان راه کارگر به مناسبت یازده دی، روز تجدید پیمان با جانباخته گان راه کارگر
2016-12-27 22:58:34 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۹ دی ۱۳۹۵ برابر با 29 دسامبر 2016
2016-12-25 02:12:36 اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
در محکومیت اقدام تروریستی علیه "حزب دمکرات کردستان"
2016-12-24 03:02:16 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ برابر با 25 دسامبر 2016
2016-12-21 14:47:32 ناصر اصغری: بدون حزب، کارگر آینده‌ای ندارد!
2016-12-21 14:43:53 مجید پهلوان : سیاست خارجی کانادا میراث یک وابستگی
2016-12-21 14:38:22 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲ دی ۱۳۹۵ برابر با 22 دسامبر 2016
2016-12-21 14:23:48 بهروز سورن: در اعماق چه می گذرد؟ بخش سوم
2016-12-20 15:44:10 حسن حسام : آوای شب شکن
2016-12-20 14:34:40 از بيراهه هاىِ راه! گفتگوىِ منوچهر آذرى با عباس هاشمى
2016-12-19 15:44:47 تقی روزبه : ادعای پیروزی رژیم در جنگ حلب و سیاست معطوف به باتلاق!
2016-12-19 15:38:24 محمد قراگوزلو: سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
7. رشد ناموزون و مرکب
2016-12-18 15:31:49 اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
در محکومیت دستگیری های اخیر درترکیه
2016-12-18 14:15:37 «کار» در عصر انقلاب دیجیتال / سعید رهنما
2016-12-18 12:37:55 اینجا آب طعمِ بدبختی و مرگ می‌دهد
روایت ایلنا از رقص فقر در روستاهای جنوب کرمان؛
2016-12-18 03:19:37 بهروز سورن: در اعماق چه می گذرد؟ - بخش دوم
2016-12-16 15:12:13 تلویزیون برابری: برنامه یکشنبه 18 دسامبر 2016 برابر با 28 آذر1395
2016-12-14 13:12:12 بهروز سورن : در اعماق چه می گذرد؟ - بخش اول
2016-12-13 23:03:33 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵ برابر با 15 دسامبر 2016
2016-12-13 14:05:29 محسن بهزادکریمی : آشنایی با تشکل​های کارگری در کشورهای اروپایی
وضعیت سندیکاها در بلژیک
2016-12-13 14:00:41 به مناسبت روز دانشجو آشنایی با تجربیات جنبش دانشجویی سایر کشورها
جنبش پیشرو دانشجویی در استان کبک
2016-12-13 13:33:29 سیامک بهاری: جنگ قدرت و فساد بی پایان - جمهوری اسلامی همان‌گونه که هست !
2016-12-13 13:25:56 یونس پارسا بناب: پرسش ها و پاسخ های قابل بحث ـ بخش اول
2016-12-13 13:18:58 حسن جداری: دو رژیم آزادیکش، دوکشتاروحشیانه !
2016-12-12 11:56:22 بازگشت انگلس / جان بلامی فاستر / ترجمه‌ی مهرداد امامی
2016-12-11 16:36:32 هجدهم برومر دونالد ترامپ؟ | سام میلر و هریسون فلاس | ترجمه‌ی مهرداد امامی
2016-12-11 14:16:19 بولتن مباحثات علنی شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست
2016-12-10 15:17:00 خدانگهدار نئولیبرالیسم آمریکایی! عصر جدیدی از راه رسیده است/ کورنل وست‎
2016-12-10 05:58:32 اعلامیه سازمان راه کارگر بمناسبت ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر
2016-12-10 05:58:26 اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست!
سرکوب کانون نویسندگان و اعضای سندیکای شرکت واحد را محکوم می کنیم!
2016-12-10 00:58:46 تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ برابر با 11 دسامبر 2016
2016-12-07 23:40:17 تقی روزبه : بحران های جهانی و رویکردجدیدهاوکینگ!
2016-12-06 16:21:06 مجید پهلوان : امپراطوری اسلامی (شیعه) یا پیوستن به دهکده جهانی و اربابش
2016-12-06 16:15:39 تقی روزبه:نگاهی به دو رویداد:
روزدانشجو و چالش های جنبش دانشجوئی!
فیدل کاسترو و نفرت پراکنی سرسپردگان سرمایه نسبت به چپ
2016-12-06 06:35:17 درباره‌ی روش و ساختار سرمایه‌ی مارکس/ حسن آزاد
2016-12-06 01:00:00 اژدر امیری : سیب ترش فریدونی !
2016-12-06 00:51:57 ناصر اصغری : جنبش کارگری باید از ضعفها عبور کند
2016-12-05 15:13:51 بهمن یوسفی : روز دانشجو روز همبستگی با تمام جنبشهای اجتماعی
2016-12-05 15:06:03 اعتراضات اجتماعی و دانشجویی بعد از انتخابات امریکا
از مجموعه تحقیقات بین المللی کانون مدافعان حقوق کارگر
2016-12-04 06:33:54 سعید سهرابی : نقش و اهمیت همکاری پیشرونده در بحران جنبش کمونیستی
نگاهی به شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
2018-01-22 01:32:11 بحران پناهندگی : عروج راست افراطی و ناسیونالیسم شبه فاشیست ــ۲
2016-12-03 01:08:06 محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
6. سرمایه¬‌ داری خالص و قانون ارزش
2016-12-03 00:29:26 ترکیه و مسیر نسل‌کشی/ ژن باجالان / ترجمه‌ی مهرداد امامی
2016-12-01 06:18:43 فیدل کاسترو کسی که تا آخرین نفس به عدالت اجتماعی وفادار ماند/ محمد رضا شالگونی
2016-11-30 22:46:54 ناصر اصغری : ترامپیسم حاصل چه شرایطی است؟
2016-11-30 22:43:12 حاصل مبارزات دانشجویی: اعتلای مبارزات طبقاتی کارگران کره جنوبی
از مجموعه تحقیقات بین المللی کانون مدافعان حقوق کارگر
2016-11-30 22:39:26 اکبر یگانه : وطن ی از روی تصادف
2016-11-29 16:44:25 در ستایش و نکوهش فیدل/ مایک گونزالز
2016-11-29 14:01:32 بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت درگذشت فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا
2016-11-29 14:00:06 تقی روزبه : فیدل کاسترو، و تجربه قرن بیستم!
و نگاهی به برخوردبی بی سی با آن
2016-11-28 23:08:11 آرش کمانگر : خاطراتی از سفر من به کوبا در سال 2013
2016-11-28 16:13:29 برنده‌ها و بازنده‌های کالایی‌سازی آموزش عالی در ایران چه کسانی‌اند؟/ محمد مالجو
2016-11-27 15:43:54 غروب فيدل نوشتهء عبدی کلانتری
2016-11-27 14:13:36 من، من هستم. نه مرد، نه زن....
بازگردان از نشریه اما 324 لاله حسین پور
2016-11-27 14:06:15 مهدی ضمیری : در گذشت رهبر انقلاب کوبا فیدل کاسترو
2016-11-27 12:33:58 فیدل کاسترو و انقلاب کوبا/ سعید رهنما‎
2016-11-27 12:16:14 خیزش امـید / پرویز صداقت
2016-11-25 12:10:35 اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر بمناسبت ٢۵ نوامبر: روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
خشونت علیه زنان در ایران فاجعه بارتر می شود، به خود آئیم !
2016-11-24 15:33:10 سیاست‌های دولت دیکتاتور ترکیه علیه صالح مسلم، رژاوا، و رهبران حزب کارگران کردستان‌‌(پ.ک.ک) و حزب اتحاد دموکراتیک محکوم است!
2016-11-24 15:27:23 علی دماوندی : تصویر ما از دهه خونین وضرروت وچرایی جنبش دادخواهی و حقیقت طلبی!
2016-11-23 23:49:27 ریموند لوتا: دانالد ترامپ "مشاغل آمریکا" را بازنخواهد گرداند... بلکه تحت عنوان مشاغل آمریکایی دهشت جدیدی را به ارمغان می‌آورد
2016-11-23 23:46:55 جواد قاسم آبادی:آیا سناریوی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در فرانسه تکرار خواهد شد؟
2016-11-23 14:59:38 مجید پهلوان : نابهنگامی اقتدارگرایی - بیهودگی اصلاح فاشیسم
2016-11-22 14:00:40 سیامک بهاری : سلب حق حضانت کودکان کار و خیابان از خانواده
2016-11-22 09:58:47 انتخاب ترامپ: چرخش خطرناک سرمایه‌داری به سوی نژادپرستی و زن‌ستیزی پیتر هیودیس / ترجمه‌ی سارا یوسف‌پور
2016-11-22 07:42:16 پوپولیسم راست و نارضایتی‌های فروخورده جودیت باتلر/ ترجمه‌ی مهسا اسدالله ‌نژاد
2016-11-22 07:29:56 امریکا و جهان بعد از ترامپ / امانوئل والرشتاین
2016-11-22 04:11:59 ​درآمدها و سرچشمه هایشان
2016-11-22 04:08:02 حسن جداری: بازهم در باره " فراکسیون مناطق ترک نشین مجلس"!
پاسخی به نوشته یونس شاملی در این زمینه
2016-11-22 01:29:07 مهرنوش شفيعی : گزارش به سوزان
2016-11-22 00:55:03 محمد قراگوزلو: سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
5. تروتسکی و دولت منحط بوروکراتیک و مبحث فاشیسم اقتصادی
2016-11-22 00:51:03 امید بهرنگ : آن روی سکه انتخاب ترامپ !
2016-11-22 00:41:49 گزارش از نشست چهارم شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
بیانیه سیاسی شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
2016-11-18 18:00:49 سیاوش دانشور: در باره سفر دیوید هاروی به ایران
2016-11-17 15:56:02 بهزاد مالکی : اصلاحیۀ قانون کار زنجیری مضاعف بر گردن کارگران
2016-11-16 14:16:29 علی دماوندی:18 سال ازقتلهای زنجیره ای روشنفکران وفعالان سیاسی ومدنی گذشت. همچنان حقیقت در تاریکخانه اشباح زندانی است!
2016-11-15 14:06:09 حسن جداری: یاری جستن از"روح" کوروش!
جهت توجیه برتری طلبی قومی و نژادی
2016-11-15 14:01:34 مجید پهلوان : عدم ثبات در حوزه اشتغال و آسیب های آن
2016-11-15 13:56:48 بهمن یوسفی : آیا این یعنی پایان کاپیتالیسم ؟
2016-11-15 13:52:05 نامه یکی از کارگران "تعدیل" شده یا اخراجی
تعدیل نیرو و ماجراهای پس از آن
گرفتن بیمه بیکاری
2016-11-15 13:25:07 عباس هاشمی: صفحاتی از "بيراهه هاىِ راه"
2016-11-13 13:03:08 بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
ترکیه به کجا می رود ؟!
2016-11-13 04:14:10 علیرضا ثقفی : جنگ طلبان همچنان خواهان جنگند
2016-11-13 03:49:18 خیزش ارگان کارگران انقلابی متحد ایران - شمارۀ ٥۱ – آبان ۱۳۹٥
2016-11-10 16:04:16 اسلاوی ژیژک و انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا
2016-11-10 16:00:18 مهدی ضمیری : انتخابات آمریکا و پایان دوران کلینتون و بوش
2016-11-09 15:43:17 کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
رفیق پرویز عزیز ما خاموشی گرفت
2016-11-07 14:41:50 کشتار دهه شصت در کردستان
گزارشی آماری در رابطە با کشتار مردم کردستان در دهه شصت
قسمت اول و دوم
2016-11-07 14:17:18 تقی روزبه : نگاهی به بحران انتخاباتی آمریکا از منظری دیگر و سه مطالبه اصلی بدیل!
2016-11-06 05:42:27 یار مهربان و عزیزمان پرویز برادران از میان ما رفت !
2016-11-06 05:40:32