آینده ایران و جایگاه نیروهای چپ و سوسیالیست. سمینار در استکهلم، گفتگو با رحمان حسین زاده، خسرو آهنگر و کاظم نیک خواه صدا
رامین حسین پناهی زندانی سیاسی در خطر اعدام! برای نجات جان رامین بکوشیم! گفتگو با امجد حسین پناهی برادر وی صدا
گپ و گفت بامدادی شنبه ۱۴ آوریل - جنگ بر سر سوریه: حمله موشکی امریکا، فرانسه و بریتانیا به سوریه صدا
گزارش هفتگی سولماز اسکندری: خبرها از مبارزات مردمی و بگیر و ببند رژیم در ایران - شنبه ۱۴ آوریل ۲۰۱۸ صدا
دلایل سقوط ارزش ریال و پیامد آن بر زندگی مزدبگیران، گفتگوی سعید افشار با صابر زمانی پژوهشگر اقتصاد و فعال کارگری صدا