وضعیت سیاسی و اجتماعی در ایران، زیر پوست جامعه چه می گذرد؟ گفتگوی سعید افشار با ناصر زرافشان صدا
در خاورمیانه پرتنش، اتحاد سوسیالیست های خاورمیانه چه می گوید؟ چه می خواهد؟ گفتگوی سعید افشار با فریدا آفاری صدا
گزارش از گردهم آئی ها و اعتراض های دانشجوئی به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو صدا
انباشت بحران های متعدد رژیم اسلامی پس از برجام، این نشانه ها به ما چه می گویند؟ با تقی روزبه و مهران مصطفوی صدا
بهروز فراهانی: تحولات در درون کابینه ترامپ، از سیاست کاهش مالیاتی یک درصدی ها تا سیاست نا روشن خارجی و ... صدا