از مادران خاوران تا مادران پارک لاله. لعنت آباد چگونه خاوران شد؟ گفتگو با منصوره بهکیش از خانواده جانباختگان دهه ۶۰ صدا
مستند رادیویی: خاوران چگونه خاوران شد؟ مکان یاد. جائی که در آن حافظه جمعی شکل گرفته و حافظه تاریخی برمی سازد! صدا
فضای غبارآلود پسا-انتخابات سوئد. تغییر در بلوک بندی های کلاسیک، گفتگوی سعید افشار با سروژ قازاریان تحلیلگر سیاسی صدا
اعتصاب عمومی در کردستان در پی اعدام سه زندانی سیاسی کرد و حمله موشکی به مقراحزاب اپوزیسیون، گفتگو با محمد نبوی صدا
بازتاب رنج کشتار رژیم اسلامی و حذف شدگان درجامعه ایران در ادبیات، تاثیر تواب سازی، گفتگوی فرزین ایرانفر با اسدسیف صدا