پخش اعترافات اجباری چند چهره اینستاگرامی گفتگو با مینا خانی صدا
ship to gaza گفتگو با الدوز جاویدی صدا
تظاهرات علیه جمهوری اسلامی در هانوفر صدا
ترامپ در برابر اروپا. نقد و نظر با بهروز فراهانی صدا
خبرهای مبارزات مردمی در ایران صدا