ساز و کار انتخابات در دمکراسی ها و حکومت های استبدادی، گفتگوی فرزین ایرانفر با محمد رفیع محمودیان جامعه شناس صدا
اعتصاب غذا ی حدود ۱۵۰۰ فلسطینی زندانی در زندان‌های اسرائیل، گفتگو با بهروز عارفی تحلیلگر و مترجم صدا
چپ رادیکال سده بیست و یکمی در کجا ایستاده است؟ گفتگوی سعید افشار با تقی روزبه و بهروز فراهانی صدا
روابط ایران و روسیه؛ آیا این روابط استراتژیک است؟ ربیع نیکو در گفت و گو با هدایت سلطانزاده صدا
صف بندی های جهانی و منطقه ای در خاورمیانه، جنگ سوریه و جنگ علیه داعش، گفتگوی ربیع نیکو با پیران آزاد صدا