توافق حماس و فتح در فلسطین.زمینه و چشم انداز؟ گفتگوی سعید افشار با بهروز عارفی کارشناس خاورمیانه و فلسطین صدا
ضرورت به هم پیوستن کمپین های کارگری برای آزادی زندانیان سیاسی، گفتگوی بهروز خباز با سیامک مؤیدزاده صدا
برجام در سیاست و استراتژی دونالد ترامپ. فرجام برجام؟ تحریم‌های تازه، تهدیدهای تازه !! گفتگو با مهران مصطفوی صدا
آزار جنسی زنان در فضاهای همگانی، برنامه در جستجوی برابری (۵) گفتگو با نیلوفر غلامی صدا
زمزمه های تغییر در ساختار نظام اسلامی زیر چتر ولایت فقیه، مواجهه رژیم با دوران پسا برجام، گفتگو با تقی روزبه صدا