آرشیو ویدئو کلیپ ها


پیام محمود صالحی فعال کارگری در ایران به مناسبت اول ماه مه

پیام آیت نیافر از فعالین کارگری در ایران به مناسبت اول ماه مه

با علی خدری : جنبش کارگری در سالی که گذشت

با رامین ثابت پیرامون فعالیت های کارگری او و جنبش کارگری آلمان

حسن حسام : اهمیت مبارزه برای حد اقل دستمزد ومشکلات و موانع آن

عمرمینایی :موقعیت جنبش کارگری ایران و وضعیت کارگران پناهجو در ترکیه

جنبش کارگری ایران در سالی که گذشت گفتگوی بهروز خباز با ایوب رحمانی

برنامه تلویزیون برابری در ماهواره یکشنبه 26 مارس

نگاهی به موقعیت گروها و فعالین کارگری.... گفتگوی بهروز خباز با محمود قزوینی

صدیق اسماعیلی : جایگاه دستمزد در مبارزه کارگری

ارزیابی از اقدامات گروه ها و فعالین کارگری پیرامون تعیین حداقل دست مزد

نگاهی به جنبش های اعتراضی در گفتگو با ستار وایوب رحمانی

محمود صالحی: بحث حداقل دستمزد، چالش جنبش کارگری

نقش و موقعیت جنبش کارگری در انقلاب بهمن

گفتگوی بهروز خباز با صادق کارگر پیرامون فاجعه پلاسکو و حوادث کارگری در ایران

بهروز خباز با بهروز فراهانی پیرامون آسیب شناسی جنبش کارگری

با غلامرضا غلامحسینی پیرامون اعتراضات اخیر رانندگان شرکت واحد

بهروز خباز با ایوب رحمانی : پیرامون آسیب شناسی جنبش کارگری

آیت نیافر و اصلان جوادزاده : تجمع کارگران علیه تغییرقانون کار

بررسی اصلاحیه قانون کار در گفتگو با ستار رحمانی

موقعیت معلمان ایران در سال تحصیلی جدید در گفتگو با ستار رحمانی

با علی دماوندی پیرامون قانون کار و تغییرات انجام شده در آن

با مهرنوش شفیعی پیرامون قانون کار و تغییرات انجام شده در آن

با مجید تمجیدی پیرامون قانون کار و تغییرات انجام شده تدر آن

بیاد شاهرخ زمانی در اولین سالگرد قتل او

با ستار رحمانی پیرامون قانون کار و تغییرات انجام شده در آن

با مهرنوش شفیعی پیرامون تظاهرات پرستاران در سوئد

با سیاوش دانشور پیرامون قانون کار و تغییرات انجام شده در آن

با صادق کارگر پیرامون قانون کار و تغییرات انجام شده در آن

با اصلان جوادزاده پیرامون قانون کار و تغییرات انجام شده در آن

با آیت نیافر پیرامون قانون کار و تغییرات انجام شده در آن

با علی رضا نوایی پیرامون قانون کار و تغییرات انجام شده در آن

با اصلان جوادزاده پیرامون وضعیت جنبش کارگری در ایران

مناظره پیرامون مبارزات اخیر فعالین جنبش کارکری

بهروز خباز با اکبر زارعین : درباره خواستها و مبارزات معلمان ایران

بخش دوم گفتکو با حسن حسام در باره وجوه مختلف برجام

تلویزیون برابری :برنامه پنج شنبه ۷ ژوئیه ۲۰۱۶

ابراهیم آوخ:تظاهرات مردم پاریس علیه لایحه قانون کار

برنامه یکشنبه 12 ژوئن 2016 تلویزیون برابری

آکسیون علیه جمهوری اسلامی در کنفرانس سازمان جهانی کار