آرشیو ویدئو کلیپ ها


گفتگو با محمد عبدی پور در ایران به مناسبت نوروز و حداقل دستمزد ۹۷

بررسی انتقادی بسته اشتغال دولت روحانی، سخنرانی عسل اخوان

مسائل کارگری اخیر ایران با بهروز فراهانی، بهروزخباز و اصلان جوادزاده

ستار رحمانی:ارزیابی از حرکت سراسری معلمان

مراسم محمد جراحی، سخنرانی جعفرعظیم زاده و محمود صالحی

کولبران: چرایی موقعیت واعتراضات اجتمایی

سونامی بیکاری درگفتگوی علی دماوندی وبهروز خباز

طرح کارورزی با هدف ارزان سازی نیروی کار، آیت نیافر - محسن حکیمی

بهروز فراهانی : ما توهمی به سازمان جهانی کار نداریم

حسن سعیدی ازسندیکای شرکت واحد تهران درکنفرانس: سندیکالیسم

بهروز عارفی:همبستگی با کارگران ایران -هفته ای با سندیکاهای فرانسه

بحث و مناظره :مفهوم استقلال تشکل های کارگری

گزارش: آکسیون درمقابل سازمان جهانی کار در ژنو

خسرو آهنگر : تجمعات اعتراضی در برابر مقر سازمان جهانی کار

شب همبستگی با معدنچیان آزادشهر در حمایت از کارگران معدن یورت

شب همبستگی با معدنچیان آزادشهر در حمایت از کارگران معدن یورت بخش اول

معدن درد! معدن رنج! مرگ معدن چیان

گزارش تظاهرات اول ماه مه 2017 در پاریس

تظاهرات اول ماه مه روزهمبستگی بین المللی کارگران در لندن

گزارش مراسم اول ماه مه ۲۰۱۷ در هانوفر- آلمان

بهروز خباز : درشورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران

حسن حسام :سخنرانی در سمینار کارگری در لندن

سمینار کارگری :رحمانی، حسام،فاتح شیخ، کریمی و مازوجی-2

سمینار کارگری :رحمانی،حسن حسام،فاتح شیخ، کریمی و مازوجی

ميزگرد؛ پاسخ به معضل تشكل يابي در جنبش كارگري

با محمد عبدی پور عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری

گزارشی از مراسم همبستگی و جشن در ونکوور به مناسبت اول ماه مه

پیام جوانمیر مرادی از فعالین کارگری به مناسبت اول ماه مه روز

پیام محمد عبدی پور فعال کارگری به مناسبت اول ماه مه

با محمود صالحی : شرکت در انتخابات چه سودی برای کارگران دارد؟

پیام محمود صالحی فعال کارگری در ایران به مناسبت اول ماه مه

پیام آیت نیافر از فعالین کارگری در ایران به مناسبت اول ماه مه

با علی خدری : جنبش کارگری در سالی که گذشت

با رامین ثابت پیرامون فعالیت های کارگری او و جنبش کارگری آلمان

حسن حسام : اهمیت مبارزه برای حد اقل دستمزد ومشکلات و موانع آن

عمرمینایی :موقعیت جنبش کارگری ایران و وضعیت کارگران پناهجو در ترکیه

جنبش کارگری ایران در سالی که گذشت گفتگوی بهروز خباز با ایوب رحمانی

برنامه تلویزیون برابری در ماهواره یکشنبه 26 مارس

نگاهی به موقعیت گروها و فعالین کارگری.... گفتگوی بهروز خباز با محمود قزوینی

صدیق اسماعیلی : جایگاه دستمزد در مبارزه کارگری