آرشیو ویدئو کلیپ ها


گفتگوی بهروز خباز با مرتضی افشاری پیرامون جنبش کارگری ایران

جلسه عمومی با شرکت رضا شهابی، داود رضوی و لقمان وئیسی در استکهلم

گفتگوی آرش کمانگر با دکتر محمد قراگوزلو درباره کتابِ کیفرخواستِ دستمزد

گزارش شب همبستگی با کارگران ایران در پاریس به دعوت سندیکاهای فرانسه

گزارشی تکان دهنده از ایران درباره کار رایگان و برده گی مدرن

سخنرانی اینترنتی نسرین ابراهیمی: جوانبی از جنبش کارگری در جهان و ایران

دعوت سندیکاهای کارگری اروپا از رضا شهابی، داوود رضوی و لقمان ویسی

پیرامون گرهگاه های عزیمت به سمت جنبش بیکاران در ایران

دور جدید اعتراضات معلمان ایران، گفتگوی بهروز خباز با ستار رحمانی

نگاهی به جنبش کارگری ایران، سخنرانی حسن حسام در ونکوور کانادا

سمینار کارگری بمناسبت اول ماه مه در لندن - بخش دوم

سمینار کارگری بمناسبت اول ماه مه در لندن - بخش اول

گفتگو با پروین اشرفی، چرا جنبش كارگری ایران مردانه است؟

ارزيابي از جنبش كارگری گفتگو با بهروز فراهانی و سعيد سهرابی

در دومين روز اعتصاب هفت تپه، کارگران جاده اصلی را بستند

گفتگو با محمد عبدی پور در ایران به مناسبت نوروز و حداقل دستمزد ۹۷

بررسی انتقادی بسته اشتغال دولت روحانی، سخنرانی عسل اخوان

مسائل کارگری اخیر ایران با بهروز فراهانی، بهروزخباز و اصلان جوادزاده

ستار رحمانی:ارزیابی از حرکت سراسری معلمان

مراسم محمد جراحی، سخنرانی جعفرعظیم زاده و محمود صالحی

کولبران: چرایی موقعیت واعتراضات اجتمایی

سونامی بیکاری درگفتگوی علی دماوندی وبهروز خباز

طرح کارورزی با هدف ارزان سازی نیروی کار، آیت نیافر - محسن حکیمی

بهروز فراهانی : ما توهمی به سازمان جهانی کار نداریم

حسن سعیدی ازسندیکای شرکت واحد تهران درکنفرانس: سندیکالیسم

بهروز عارفی:همبستگی با کارگران ایران -هفته ای با سندیکاهای فرانسه

بحث و مناظره :مفهوم استقلال تشکل های کارگری

گزارش: آکسیون درمقابل سازمان جهانی کار در ژنو

خسرو آهنگر : تجمعات اعتراضی در برابر مقر سازمان جهانی کار

شب همبستگی با معدنچیان آزادشهر در حمایت از کارگران معدن یورت

شب همبستگی با معدنچیان آزادشهر در حمایت از کارگران معدن یورت بخش اول

معدن درد! معدن رنج! مرگ معدن چیان

گزارش تظاهرات اول ماه مه 2017 در پاریس

تظاهرات اول ماه مه روزهمبستگی بین المللی کارگران در لندن

گزارش مراسم اول ماه مه ۲۰۱۷ در هانوفر- آلمان

بهروز خباز : درشورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران

حسن حسام :سخنرانی در سمینار کارگری در لندن

سمینار کارگری :رحمانی، حسام،فاتح شیخ، کریمی و مازوجی-2

سمینار کارگری :رحمانی،حسن حسام،فاتح شیخ، کریمی و مازوجی

ميزگرد؛ پاسخ به معضل تشكل يابي در جنبش كارگري