آرشیو ویدئو کلیپ ها


سندیکاسازی دولتی در پی اجرای یک پروژه امنیتی، گفتگو با بهروزفراهانی

گفتگوی بهروز خباز با چنور مکی درباره پروژه امنیتی سندیکا سازی

سخنرانی اسماعیل بخشی در تازه ترین اجتماع کارگران نیشکر هفت تپه

گزارش آکسیون 3 نوامبر در ونکوور در همبستگی با مبارزات کارگری

جنبش کارگری ایران و معضل سازماندهی (۴) گفتگو با محمدعبدی پور

جنبش کارگری ایران و معضل سازماندهی (۳) گفتگو با بهروز خباز

جنبش کارگری و معضل سازماندهی (۲) گفتگو با محمد اشرفی

موقعیت جنبش کارگری و معضل سازماندهی، گفتگو با غلامرضا غلامحسینی

سخنرانی اسماعیل بخشی در پنجمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

گفتگوی بهروز خباز با مرتضی افشاری پیرامون جنبش کارگری ایران

جلسه عمومی با شرکت رضا شهابی، داود رضوی و لقمان وئیسی در استکهلم

گفتگوی آرش کمانگر با دکتر محمد قراگوزلو درباره کتابِ کیفرخواستِ دستمزد

گزارش شب همبستگی با کارگران ایران در پاریس به دعوت سندیکاهای فرانسه

گزارشی تکان دهنده از ایران درباره کار رایگان و برده گی مدرن

سخنرانی اینترنتی نسرین ابراهیمی: جوانبی از جنبش کارگری در جهان و ایران

دعوت سندیکاهای کارگری اروپا از رضا شهابی، داوود رضوی و لقمان ویسی

پیرامون گرهگاه های عزیمت به سمت جنبش بیکاران در ایران

دور جدید اعتراضات معلمان ایران، گفتگوی بهروز خباز با ستار رحمانی

نگاهی به جنبش کارگری ایران، سخنرانی حسن حسام در ونکوور کانادا

سمینار کارگری بمناسبت اول ماه مه در لندن - بخش دوم

سمینار کارگری بمناسبت اول ماه مه در لندن - بخش اول

گفتگو با پروین اشرفی، چرا جنبش كارگری ایران مردانه است؟

ارزيابي از جنبش كارگری گفتگو با بهروز فراهانی و سعيد سهرابی

در دومين روز اعتصاب هفت تپه، کارگران جاده اصلی را بستند

گفتگو با محمد عبدی پور در ایران به مناسبت نوروز و حداقل دستمزد ۹۷

بررسی انتقادی بسته اشتغال دولت روحانی، سخنرانی عسل اخوان

مسائل کارگری اخیر ایران با بهروز فراهانی، بهروزخباز و اصلان جوادزاده

ستار رحمانی:ارزیابی از حرکت سراسری معلمان

مراسم محمد جراحی، سخنرانی جعفرعظیم زاده و محمود صالحی

کولبران: چرایی موقعیت واعتراضات اجتمایی

سونامی بیکاری درگفتگوی علی دماوندی وبهروز خباز

طرح کارورزی با هدف ارزان سازی نیروی کار، آیت نیافر - محسن حکیمی

بهروز فراهانی : ما توهمی به سازمان جهانی کار نداریم

حسن سعیدی ازسندیکای شرکت واحد تهران درکنفرانس: سندیکالیسم

بهروز عارفی:همبستگی با کارگران ایران -هفته ای با سندیکاهای فرانسه

بحث و مناظره :مفهوم استقلال تشکل های کارگری

گزارش: آکسیون درمقابل سازمان جهانی کار در ژنو

خسرو آهنگر : تجمعات اعتراضی در برابر مقر سازمان جهانی کار

شب همبستگی با معدنچیان آزادشهر در حمایت از کارگران معدن یورت

شب همبستگی با معدنچیان آزادشهر در حمایت از کارگران معدن یورت بخش اول