سندیکاسازی دولتی در پی اجرای یک پروژه امنیتی، گفتگو با بهروزفراهانی

برنامه ماهواره ای یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ برابر با 11 نوامبر 2018

گفتگو با ابراهیم آوخ : هدف تحریمهای امریکا علیه ایران کیست؟

تلویزیون کانال جدید: گفتگو با حسن حسام و حمید تقوایی درباره دمکراسی

گفتگوی بهروز خباز با چنور مکی درباره پروژه امنیتی سندیکا سازی

سخنرانی اسماعیل بخشی در تازه ترین اجتماع کارگران نیشکر هفت تپه

برنامه ماهواره ای پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷ برابر با 8 نوامبر 2018

گفتگوی روناک آشناگر با حسن حسام، عادل الیاسی و فاتح شیخ - بخش دوم
http://radiobarabari.com/video/cpi12aban97.html