تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای پنجشنبه اول تیر

محمد رحیمی در باره کردستان ،رفراندم و اتحاد احزاب کرد

با الهه امانی :دلایل هراس رژیم ایران از سند 2030 یونسکو

علی دماوندی با مرسده قائدی: دهه شصت وروایت ما

گفتگوی علی دماوندی با مهدی اصلانی:روایت ما از دهه شصت

گفتگو:علی دماوندی با کوثر آل علی

گزارش: آکسیون درمقابل سازمان جهانی کار در ژنو

با بهرام رحمانی در رابطه حمله تروریستی داعش در تهران
http://radiobarabari.com/video/beroz- rahmani.html