جنبش کارگری ایران و معضل سازماندهی (۴) گفتگو با محمدعبدی پور

هانوفر: آکسیون اعتراضی علیه موج اخیر اعدام و جنایت در کردستان

استکهلم: راهپیمایی دادخواهان در سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی دهه ۶۰

لندن: تظاهرات مشترک بمناسبت یادمان جانباختگان راه آزادی دهه ۶۰

جنبش کارگری ایران و معضل سازماندهی (۳) گفتگو با بهروز خباز

ونکوور: تجمع ۱۲ سپتامبر در همبستگی با اعتصاب عمومی کردستان

برنامه ماهواره ای 13 سپتامبر2018 ویژه اعتصاب عمومی کردستان

برنامه شعرخوانی و داستان خوانی فرخنده حاجی زاده در ونکوور کانادا
http://radiobarabari.com/video/farkhonde9sep18.html