سازمان راه کارگر


اسناد کنگره ها      بولتن مباحث نظری      آرشیو تک برگی      تک برگی 64      رادیو تلویزیون برابری      تماس با سازمان یا انتشار مقاله در سایت
سایت ساده راه کارگر برای اینترنت کم سرعت و برای ایران

سایت سازمان راه کارگر

اقتصادی

گزارش پنجاهمین کنفرانس سالانه‌ی اتحادیه‌ی اقتصاد سیاسی رادیکال
مایکل رابرتز، ترجمه: پرویز صداقت

    
پنجاهمین کنفرانس سالانه‌ی اتحادیه‌ی اقتصاد سیاسی رادیکال سی‌ام سپتامبر به پایان رسید. این اتحادیه نقش مهمی در توسعه و ارتقای نظریه و تحلیل اقتصادی بدیل در برابر نظریه‌های مسلط جریان اصلی در اقتصادشناسی مدرن ایفا کرده است. به‌رغم عقب‌گرد مدید علم اقتصاد در خلال دوران «نولیبرالی» که از دهه‌ی 1980 دستخوش آن بودیم ( آن‌گاه که حتی اقتصادشناسیِ به‌اصطلاح «مترقی» کینزی در برابر اقتصادشناسی «بازار آزادِ» مبتنی بر تعادل عمومیِ متعلق به جریان اصلی نئوکلاسیکی محو شد) این اتحادیه به حیات خود ادامه داد.

پرویز صداقت: خرده‌بورژوازی و دولت پایان ماه عسل طولانی
    
این اعتراض‌ها بازتاب مجموعه‌ی تحولات ساختاری‌تری است که اقتصاد و اجتماع ایران در چند دهه‌ی گذشته از سر گذرانده است. در مقاله‌ی حاضر، به‌طور مختصر به این پرسش پاسخ می‌دهم که ریشه‌ی اصلی این اعتراض‌ها کجاست و چه نسبتی با اعتراض‌های معیشتی ـ زیست‌محیطی ـ سیاسی تهی‌دستان شهری، کارگران و روستاییان و دیگر گروه‌های اجتماعی در ماه‌های اخیر دارد.

آرش کمانگر: سقوط آزاد ارزشِ ریال، کارد به استخوان میرسد!
نگاهی به دلایل اقتصادی، سیاسی، داخلی و خارجی این بحرانِ جدید

    
واقعیت این است که در اقتصاد به شدت گلوبال و جهان گستر شده امروز، که اقتصاد سرمایه داری همه کشورها به هم پیوند خورده و رابطه وسیعی با هم دارند، خودبسندگی اقتصادی عملا امکان پذیر نیست، بویژه برای اقتصاد هشتاد میلونی ایران که به شدت به ارز حاصله از فروش نفت و مشتقات نفتی و نیز واردات وسیع کالاهای مصرفی و تکنولوژی وابسته است و حلقوم آن در دستان سیستم مالی جهان سرمایه و ارز جهانی دلار فشرده شده است.

اقتصاد سیاسی تقلب‌های مالیاتی : احمد سیف
    
در این مقاله به‌اختصار از فعالیت‌های ثروتمندان و شرکت‌های فراملیتی برای تقلب مالیاتی سخن خواهیم گفت. پی‌آمد این‌گونه فعالیت‌ها انهدام پایه‌ی مالیاتی دولت‌هاست و به‌نوبه‌ی خود باعث می‌شود تا اجرای بسیاری از سیاست‌های مالی که برای اداره‌ی اقتصاد و کاهش نابرابری روزافزون ضروری است اگر نه غیرممکن حداقل بسیار دشوار شود. ما دراین مقاله ازجریان‌های غیرقانونی مالی و هم‌چنین از اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی و جریان‌های غیرقانونی مالی سخن خواهیم گفت.

به نقل از سایت اقتصاد سیاسی


بهزاد مالکی : بودجۀ 1396:
ابزار تحکیم سلطه و استثمار سرمایه داران و تداوم فرودستی و فقر کارگران و زحمتکشان

    
طبق تعریف قانون محاسبات کشور، «بودجه» عبارت است از برنامۀ مالی دولت برای یک سال مالی که حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست ها و«اهداف قانونی کشور» می شود. به طور خلاصه، بودجه برنامه ریزی مالی تمام درآمدها و هرینه های کشور[دولت] است.

زنجیره ‌ی انباشت سرمایه در ایران و بحران ‌های ساختاری آن/ گفت ‌وگوی پروبلماتیکا با محمد مالجو
    
مقدمه‌ ی پروبلماتیکا: در ادامه‌ی گفت وگوهامان با نظریه‌ پردازان چپ‌گرا این بار باب بحث را با محمد مالجو گشوده ‌ایم. مالجو مدتی است که با صورت ‌بندی نظریه‌‌ ی «حلقه ‌های ششگانه ‌ی زنجیره‌ ی انباشت سرمایه در ایران» کوشیده است چارچوبی تحلیلی برای فهم مناسبات سرمایه ‌دارانه در ایران به دست دهد. از این حیث، تلاش نظری او در زمره‌ ی معدود تکاپوهایی است که سودای آن دارند تا اقتصاد ایران را به مثابه‌ ی یک کل بیاندیشیند و برای آن منظومه‌ ای مفهومی تدارک ببینند.


یونس پارسابناب: پیرامون اهمیت شناخت از ماهیت نظام جهانی سرمایه داری - <پیرامون اهمیت شناخت از ماهیت نظام جهانی سرمایه داری: بخش اولbr>1
    
وقایع اخیر در نیمۀ دوم سال 2016 بویژه خروج بریتانیا از "اتحادیه اروپا" نه تنها علائم روشنی از گسترش امپراطوری آشوب از خاورمیانه بزرگ به کشور های مسلط مرکز درون نظام جهانی سرمایه هستند بلکه سرآغاز تشدید روند فرتوتی و کهولت کل نظام جهانی را نیز به روشنی نشان میدهند.

سرمایه داری‌ دولتی‌ یا‌ اقتصاد‌ دولتِِیِِ‌ توتالیتر‌/ رودولف هیلفردینگ ترجمه ی عباس شهرابی فراهانی
    
بنابراین نه نظام روسی و نه نظام توتالیتری به‌ طور عام، با سرشت اقتصادی ‌اش تعیین نمی ‌شود. برعکس، این اقتصاد است که با سیاست‌ گذاریِ قدرت حاکم تعیین می ‌شود و تابع اهداف و مقاصد این قدرت است. قدرت توتالیتر با اقتصاد زیست می‌ کند، اما نه برای اقتصاد یا حتی برای طبقه ‌ی حاکم بر اقتصاد - آن‌ طورکه در دولت ‌های بورژوایی جریان دارد، هرچند دولت بورژوایی نیز (همان‌ طورکه هر دانشجوی سیاست خارجی می ‌تواند نشان دهد) ممکن است اهداف خودش را دنبال کند.


تدبیر اعتدالی در برابر بحران‌ های اقتصاد سیاسی ایران/ محمد مالجو
    
نوشتار حاضر، متن سخنرانی محمد مالجو در مؤسسه‌ ی پرسش در تهران به تاریخ هجدهم شهریور 1395 است. و بر این باور است: اقتصاد ایران در سال‌ های پس از انقلاب 57 نوعی نظام اقتصادی بوده است که از سویی همواره مناسبات طبقاتی سرمایه‌ دارانه را تقویت می ‌کرده است و از سوی دیگر نیز همواره تولید سرمایه‌ دارانه را تضعیف می‌ کرده است.


لایبور (نرخ بهره بین بانکی) نرخی دروغین
راما واسودوان ترجمه : علیرضا اخوان

    
علی رغم آنکه رسوایی لایبور کاستیهای بنیادین سازوکار تعیین نرخهای بانکی را آشکار ساخته است وال استریت همچنان در جبهه‎های دیگر به جنگ خود با لزوم شفافیت در تعیین نرخها ادامه می‎دهد.

جهانی شدن و نارضایتی های جدید ناشی از آن
ژوزف استیگلیتز ترجمه غنی مجیدی

    
شکست جهانی شدن برای تحقق وعده های جریان های اصلی سیاستمداران (سیاستمداران مرسوم) به طور مسلم اعتماد و اطمینان به نهاد "حکومت "را تضعیف نموده است. و کمک مالی سخاوتمندانه به بانک ها از سوی دولت در بحران مالی 2008 و رها کردن مردم عادی به حال خود، این نظر را تقویت نمود که این شکست (شکست جهانی شدن) تنها نتیجه قضاوت های نادرست اقتصادی (پیش بینی های نادرست اقتصادی) نبوده است.

بریگزیت: بریتانیا برسر چهارراه چه کنم؟ / احمد سیف
    
نوشتار حاضر حاوی اطاعات جالبی در باره ی سازوکار و چند وچون تعهدات اعضای اتحادیه اروپا نسبت به یکدیگر و مناسبات شان با کشورهای غیرعضو نظیر نروژ و سوئیس، و پی آمدهای خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا است. سیف در نتیجه گیری از مطلب خود می نویسد: من بر این باورم که مرکز مالی لندن ـ که حجم مبادلات روزانه اش 2.7 تریلیون دلار است و درکل بیش از 400 هزار نفر در این بخش شاغل ‌اند، خطرگریزتر از آن است که پی‌ آمد بریدگی کامل از اتحادیه‌ ی اروپا را بپذیرد. بعید می ‌‌دانم وضعیتی شبیه به وضعیت نروژ برای کسانی که خواهان جدایی بریتانیا از اتحادیه بودند پذیرفتنی باشد

خلق پول از هیچ! بن دیسون - پژوهشگر امور پولی و بانکی
    
در حالی که جعل اسکناس پیگرد قضایی دارد، بانک‌ها بدون آن که قانونی را نقض کرده باشند، میلیاردها پول خلق می‌کنند و برای این کار بهره هم می‌گیرند. بهای این فعالیت‌ها بدهکاری مادام‌العمر شهروندان است


بهروز فرهیخته : دام غنی نژاد بر سر راه مبارزه برای افزایش مزد حداقل
    
موسی غنی نژاد در تاریخ ۱٣ اردیبهشت ۱٣٩٥ سرمقالۀ روزنامه دنيای اقتصاد را این گونه آغاز می کند که: «موضوع حمايت از منافع کارگران هميشه از مباحث مهم و چالش برانگيز ميان طرفداران و مخالفان نظام بازار آزاد بوده است.» این اقتصاددان نئولیبرال که بند نافش از بیش از یک قرن پیش جدا نشده هنوز بر این تصور است که ..

خسرو صادقی بروجنی : هزینه اقتصاد مقاومتی بر دوش کارگران
    
سال‌ها پیش «ژوزف استیگلیتز»، اقتصاددان ارشد بانک جهانی و برنده جایزه نوبل اقتصاد، در مورد نابرابری موجود در میان کشورهای جهان گفته بود: «در جهانی زندگی می‌کنیم که فقرا به ثروتمندان یارانه می‌دهند».

سهراب شباهنگ:نقد اظهارات یک اقتصاددان دربارۀ مزد حداقل و خط فقر در ایران
    
فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان، طی هفته های اخیر در سخنرانی ها، مصاحبه ها و نوشته های خود دربارۀ مزد حداقل و به طور کلی سطح مزدها در ایران، هزینۀ زندگی خانوار کارگری و هزینۀ متوسط زندگی خانوار شهری، رابطۀ بین مزد و تورم، میزان و مبنای مزد درخواستیِ شماری از سازمان ها و فعالان کارگری به مناسبت مزد حداقل سال ١٣٩٥ و سرانجام چگونگی برون رفت از وضع موجود، اظهاراتی کرده که کارگران و فعالان کارگری نمی توانند به آنها بی اعتنا باشند.

محمد قراگوزلو: دو مقدمه در مورد دستمزد
اول. ظهور خط سوم!

    
بورژوازی تازه به قدرت رسیده ی ایران بعد از انقلاب بهمن پنجاه و هفت با فراز و فرود فراوان همان مسیری را پیموده است که خلف او در دوران با" شکوه" سلطنت. با وجود ظاهر متفاوت اشتراکات بسیاری میان این دو طیف بورژوازی مشاهده می شود که

ميزگرد اقتصادی «شرق» با حضور مالجو، طايی و اكبری
مكنده‌ های فساد مانع حيات بنگاه‌ های توليدی

    
«برای بررسی وضعیت معیشت خانوار و امنیت شغلی کارگران در پساتحریم، میزگردی با حضور محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی، حسن طائی، مشاور وزیر کار در امور اقتصادی، که پیش ‌تر معاونت کارآفرینی و اشتغال وزارت کار را برعهده داشت و حسین اکبری، عضو انجمن صنفی کارگران، در روزنامه شرق برگزار شد.»

پرویز صداقت:اتفاق خودش نمی‌افتد
تأملاتی درباره‌ی سیاست‌ورزی انتخاباتی

    
هم‌اکنون ده‌ها مؤسسه‌ی مالی ـ اعتباری غیرمجاز در ایران فعال‌اند که اغلب وابسته به «خیریه‌ها»، «نهادهای مذهبی» و برخی اصناف هستند. رییس کل بانک مرکزی برآورد کرده است که حدود 15 تا 20 درصد کل نقدینگی کشور در اختیار این مؤسسات است.

حسن مرتضوی : اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری و همبستگی بشر
    
در جهاني كه به سان و سيماي سرمايه ساخته شده است، نقش سرمايه در تقويت يا تضعيف و نيز در زايش يا الغاي انواع شكل‌هاي همبستگي چيست؟ يا مي‌توان به گونه‌اي ديگر پرسيد، نظام سرمايه‌داري چه تأثيري بر انواع شكل‌هاي همبستگي خواهد داشت؟
همبستگي چيست؟ ......

امپریالیسم در عصر جهانی‌سازی
اوتسا پاتنیک و پرابهت پاتنیک ترجمه احمد سیف

    
ازنگاه تاریخی دو ابزار نمونه‌وار برای کاستن از قدرت خرید عمومی و برای بیرون کشیدن مازادی که درکشورهای پیرامونی تولید می‌شود به‌کار گرفته می‌شود که اقتصاددانان ضد استعماری هندی به آن می‌گویند «زهکشی ثروت» ـ و این یعنی انهدام تولیدکنندگان خرد با واردات از کشورهای سرمایه‌داری متروپل یعنی فرایندی که ارتش ذخیره‌ی کار از راه دور را ایجاد کرد.

پرویز صداقت : ما و بحران سوریه: جهانی تیره در چشم‌انداز
    
حضور نظامیان دولت پوتین در کشور سوریه، تشدید حمایت متحدان منطقه‌ای بشار اسد از دولت وی، و در طرف مقابل، تشدید حمایت متحدان منطقه‌ای از اپوزیسیون مسلح سوریه، عملیات تروریستی گسترده‌ی داعش در بیروت، مصر و پاریس، و بازی مخاطره‌آمیز ترکیه در روزهای اخیر، ..

امپریالیسم و تبدیل ارزش به قیمت
تورکیل لاوسن ـ زک کوپ ترجمه احمد سیف

    
در این مقاله می‌خواهیم نشان دهیم که چه‌گونه قیمت‌های پایین کالاهای تولیدشده در جنوب از طریق صادرات و نقش‌اش در تولید ناخالص داخلی کشورهای شمال وابستگی اقتصاد شمال به کار با مزد پایین جنوب را پنهان می‌کند.

سرنوشت کشورهای در حال فراز
کچ آپ یا گسست ؟

    
کسب توسعه و پیشرفت در کشورهای توسعه نیافته پیرامونی در چهارچوب نظام جهانی از طریق تعبیه سیاست های " کچ آپ " ( رسیدن به آنها از طریق سبقت ) توهمی بیش نبوده و بکلی غیر ممکن است . توسعه ها و پیشرفت ها " دُم بریده " و لومپنی بوده و تقلیدی بیش نیستند

جایگاه رقابت در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری / حسن آزاد، سهراب سپیدرودی
    
باید دید مقوله‌­ی انتزاعی بازار بهتر است در کجا مطرح شود… تحلیل این که رقابت آزاد واقعاً چیست، تنها جواب منطقی به پیامبران طبقه‌­ی متوسط است که ستایش از …

خطر: رکود جهانی در پیش است
نوشته : راب سی ول برگردان : پروین اشرفی

    
اقتصاددانان صندوق بین المللی پول، مکررا مجبور شده اند سخنان خود را قورت بدهند، تو گویی که در هفتمین سال "بهبودی" خود، از یک بحران به بحرانی دیگر آموخته اند. رکود جهانی 2008 الی 2009 اهمیت تعیین کننده ای داشت. رکودی که طلیعه دار یک بحران دنباله دار بود.

درباره‌ی گذار از سرمایه‌داری / 9/ گفت‌وگوی سعید رهنما با اورسلا هیوز
    
اورسلا هیوز یکی از مهم‌‌ترین نظریه‌پردازان مساله‌ی کار و جهانی‌سازی است که آثارش به پانزده زبان مختلف ترجمه شده. پروفسور هیوز، استاد «کار» و «جهانی‌سازی» در دانشگاه هارتفوردشایر در بریتانیا، و رییس مرکز تحقیقات اجتماعی و اقتصادی آنالیتیکا در انگلستان است.

پروژه ‌ی اقتصاد سیاسی دولت یازدهم در بوته‌ ی نقد / محمد مالجو
    
از سطح ساختاری شروع می کنم. تنوع دسترسی اعضای گوناگون جامعه به منابع سه گانه ی قدرت، که اکنون شرح شان خواهم داد، باعث می شود در سطح ساختاری میان اعضای جامعه تمایزهایی پدید آید. این تمایزها را با مفهوم طبقه تسخیر می کنیم. در ایران، مثل هر جای دیگر، سه نوع منبع قدرت کلیدی داریم :

بحران سرمایه داری و این بار - مقدمه دیوید هاروی ترجمه: خسرو کلانتری، مجید امینی
    
دیوید هاروی، فیلسوف مارکسیست و نظریه پرداز شهری، در سال های اخیر بسیار راجع به بحران مالی ٢٠٠٨ نوشته معمای « است. مهم ترین آنها کتاب ( » سرمایه و بحران سرمایه داری ٢٠١٠ ) است که ترجمه فارسی آن نیز به قلم مجید امینی منتشر شد. هاروی در این کتاب با تشبیه سرمایه به جریان خون در بدن می کوشد چگونگی گردش سرمایه را در بدن هفده تناقض و « جامعه سرمایه داری نشان دهد.

دو راه اروپا : گفت و گویی با اتی ین بالیبار، فیلسوف فرانسوی،
درباره نولیبرالیسم، مهاجران و آینده اروپا ترجمه: فرید دبیرمقدم

    
مردم اروپا از سیاست های ریاضتی به تنگ آمده اند، اما محاصره نهادهای مالی اتحادیه اروپا به اراده تغییر آنها مجال بروز نمی دهد. بروز گاه وبیگاه آن در همه پرسی یونان، در اسپانیا، انگلیس و گوشه وکنار اروپا نیز نتیجه ای جز تکرار همان داستان قدیمی نولیبرالیسم دربر نداشته است.

گفت وگو با محمد مالجو، اقتصاددان
آموزش پولی،‌ شکاف طبقاتی را تشدید می‌ کند

    
از متن: در میان بازارهای راکد کالا و خدمات در سال ‌های گذشته، یک بازار نه‌ فقط هرگز از رونق نیفتاد که رشدی سرسام‌آور را در همه این سال ‌ها از سر گذراند؛ بازار آموزش. خریدوفروش آموزش در شکل‌ های متفاوت آن، از ارائه بسته‌ های آموزشی برای دبستانی‌ ها و دبیرستانی‌ ها تا پیشنهادهای آسان برای کسب آموزش عالی، با وجود همه تبعات اجتماعی آن سویه ‌هایی به‌ شدت اقتصادی دارد

محمد مالجو : نظم خودجوش بازار در بوته‌ی نقد
    
«کارل پولانی» گرچه قریب به نیم قرن است که از مرگش می‌گذرد، یکی از متفکرانی است که امروزه به لحاظ فکری در خط مقدم جبهه‌ی مقابله با اندیشه‌ی لیبرالیسم اقتصادی و نولیبرالیسم ایستاده است.* من، در بحث امروز، چنین ادعایی را محض نمونه از رهگذر تکیه بر بخش کوچک اما مهمی از ایده‌های پولانی محرز خواهم کرد.

تئوری های ارزش اضافی (قسمت چهارم) - بخش 4 : تئوری‌ها‌ی كار مولد و كار غیر مولد
کارل مارکس ترجمه علیرضا ثقفی خراسانی

    
ما اكنون به نقطه بحث‌انگیز در نوشته‌ها‌ی آدام اسمیت می‌رسیم كه بايد به آن توجه كنيم : تضاد بین كار مولد و كار غیرمولد.
در نظر آدام اسمیت در باره آنچه او كار مولد می‌نامد و آن را از كار غیرمولد جدا می‌كند، ما دو گزینه در كنار هم می‌بینیم به طوری كه در هر مسئله‌ای ‌تا كنونی آن را مشاهده می‌كنیم.

ترکیدن حباب مالی سهام در چین
جک راسموس ترجمه: احمد سیف

    
دو بازار اصلی سهام چین، شانگهای و شنژن درهفته‌های اخیر ـ از 12 ژوئن به این سو ـ با کاهش 30درصدی روبه‌رو شده‌‌اند. سهام در شانگهای 30 درصد و سهام صنعتی در شنژن 37درصد کاهش داشت.

در جست‌وجوی هسته‌ی مفقود مارکسیسم/مایکل لِبوویتز،برگردان: نیکو پورورزان
    
مارکس پیش از هر چیزی یک انقلابی بود. فردریک انگلس در مراسم خاک سپاری مارکس یادآوری نمود که "مأموریت واقعی اش در زنده گی یاریگری در امر سرنگون ساختن جامعه سرمایه داری و اشکال حاکمیت برآمده از این نظام به هر شکل ممکن، و یاری رساندی به پروژه‌ی رهایی پرولتاریای عصر حاضر بوده است."[

علل، مضمون و پیامدهای توافق هسته ای وین

سهراب شباهنگ     
امپریالیسم آمریکا و متحدانش در درجۀ اول جلوگیری از شکل گیری این قدرت های محلی و در درجۀ بعدی تلاش برای ادغام آنها در چارچوب استراتژی جهانی و منطقه ای خود و خنثی کردن سیاست این قدرت های محلی در تلاش برای پیشبرد استراتژی دیگر (از جمله استراتژی های روسیه، چین و غیره) است. امپریالیسم آمریکا و متحدانش در اجرای این سیاست از تمام وسایل سیاسی، دیپلوماتیک، اقتصادی و نظامی که در اختیار دارند بهره می گیرند.

ژئوپولیتیک و اقتصاد توافق هسته‌ای ایران
اریک دریتسر ترجمه احمد سیف

    
در حالی که جزئیات توافق به چند نکته‌ی ظریف ازجمله زمان لغو تحریم‌ها و تحریم سلاح، سطح قابل‌قبول غنی‌سازی اورانیوم، و چند نکته‌ی تکنیکی دیگر بستگی دارد ولی این توافق تنها یک توافق تکنیکی صرف نیست.

علیرضا ثقفی : تئوری های ارزش اضافی کارل مارکس - قسمت سوم
    
“ اگر ما به طور كلی ملتی را در نظر بگیریم، این تولید خالص ندارد؛ و از آن جا كه تولید‌ها‌ یا کالاهای تولید شده فقط ارزش برابری با ارزش‌ها‌ی تولیدشان دارند، هنگامی كه این ارزش‌ها‌ كاهش می‌یابند تمام ارزش تولید كاهش می‌یابدر... درآمد سالانه، درآمد ناخالص است." (Jean – baptiste Say) (اقتصاد سیاسی چاپ سوم پاریس 1817 بخش 2 ص 469).

یونس پارسا بناب: رابطه مکمل میلیتاریسم راس نظام با فاز فعلی جهانی گرائی سرمایه
    
نظام جهانی سرمایه داری در فاز فعلی جهانی گرائی ( گسترش بازار آزاد نئولیبرالی ) به مرحله از تمرکز و تجمع سرمایه رسیده که با شرایط حتی پنجاه سال گذشته نظام قابل مقایسه نیست .

بررسی مقاله‌ای در مورد کار مولد و غیر مولد نوشته‌‌ی: میک بروکس ترجمه‌: پویان فرد
    
چه کسی در کارخانه، کارگر مولد است؟ وضعیت مهندسینِ تعمیر و نگهداری [نسبت به‌کار مولد و غیرمولد] چیست؟ تنها دلیلی که موجبِ استخدامِ این افراد می‌شود، این است که اگر این مهندسان در خطِ تولید حضور نداشته باشند، خطِ تولید به‌طور مکرر دچار اختلال می‌شود و

"آلمان هرگز نپرداخت"
گفتگوی نشریه دی سایت با توماس پیکتی در مورد بدهی یونان : برگردان : پروین اشرفی

    
توماس پیکتی ، اقتصاددان برجسته فرانسوی در یک گفتگو با روزنامه آلمانی دی سایت، خواستار یک کنفرانس بزرگ در رابطه با بدهی گردید. او گفت که آلمان به ویژه نباید از کمک به یونان خودداری کند.

تئوری های ارزش اضافی
کارل مارکس ترجمه علیرضا ثقفی

    
قبل از فیزیوكرات‌ها‌ ارزش اضافه– عبارت بود از سود در شكل سود– و صرفا از طریق مبادله توضیح داده می‌شد و معنی آن فروش كالا به قیمتی بالاتر از ارزش آن بود. سر جیمز استوارت به طور كلی فراتر از این محدودیت نظری نرفت؛ او باید به عنوان فردی كه آن را در شكل علمی بازتولید كرده است در نظر گرفته شود.

مزد، سود و سرمایه‌گذاری در یونان
مایکل برک / ترجمه احمد سیف

    
به‌طور کلی در اقتصادهایی که با تولید کالایی می‌چرخد سود عامل تعیین‌کننده‌ی نرخ رشد اقتصادی است. در یک اقتصاد سرمایه‌داری سود بخش خصوصی در وجه عمده باعث انباشت منابعی می‌شود که از طریق سرمایه‌گذاری به صورت سرمایه‌ی مولد در می آید.

حسن آزاد : در دفاع از نظریهی ارزش مارکس
    
جُستار حاضر میکوشد تا انتقادهای بوم باورک(Eugen Böhm-Bawerk, 1851-1914) و مدافع ایرانی او موسی غنی نژاد)۱( را به نظریه ی ارزش مارکس در ترازوی سنجش قرار دهد. از اینرو، نخست مهمترین گرایشهای انتقادی و خوانشهای گوناگون از این نظریه در سنت مارکسیستی معرفی میشوند. آنگاه شرح فشردهای از نظریه ی ارزش مارکس ارائه میشود، و در پی آن انتقادهای بوم باورک به این نظریه، از منظر اندیشه ی مارکسی، واکاوی میشوند.

سه مقاله از اشپیگل آنلاین و هافینگتون پست ترجمه: اکبر تک دهقان : یونان در بحران یورو: فرصت یک دگرگونی تاریخی
طرح جدید بانک مرکزی اروپا در موضوع خرید اوراق قرضه های دولتی
قطعیت خرید انبوه اوراق قرضه های دولتی توسط بانک مرکزی اروپا

    
اقدام اضطراری علیه تهدید تورم منفی: بانک مرکزی اروپا در صدد است، ماهانه 60 میلیارد یورو [برای خرید] اوراق قرضه های دولتی صرف کند. این برنامه باید فعلاً تا انتهای ماه سپتامبر 2016 ادامه پیدا کند.

گفت‌وگو علی سالم با محمد مالجو: نابرابری، محصول پیروزی و شکست سرمایه‌داری در ایران است
    
چندی پیش راه‌اندازی صفحه «بچه‌پولدارهای تهران» در شبکه‌های اجتماعی باعث ایجاد موجی از واکنش‌های عمومی نسبت به این پدیده شد و گزارش‌های زیادی درباره آن در روزنامه‌های مختلف دنیا منتشر شد؛ فراری، ‌مازاراتی، لامبورگینی و دیگر اتومبیل‌های چندمیلیاردی، خانه‌ها و ویلاهای چندده‌میلیاردی، تجملات و میهمانی‌هایی شبانه با...

پرویز صداقت : توماس پیکتی در سرزمین عجایب
ترجمه ی فارسی سرمایه در قرن بیست ویکم: در سوگ علم اقتصاد در ایران

    
پنجشنبه هجدهم آذرماه، جلسهی رونمایی از نخستین ترجمه ی فارسی کتاب «سرمایه در قرن بیست ویکم» اثر توماس پیکتی برگزار شد. اصلان قودجانی، مترجم کتاب، به گفته ی خودش متن انگلیسی را طی 87 روز، یعنی کمی کمتر از سه ماه، به فارسی ترجمه کرده است.

فراسوی سرمایه‌ی ایستوان مزاروش
مفهوم‌پردازی بدیلی رهایی‌بخش
پیتر هیودیس ترجمه: نوید قیداری

    
به‌ندرت می‌توان با اثری روبرو شد که چنین مستقیم به مواجهه‌ی مسأله‌ی محوری زمانه رفته باشد.* جهانی‌سازی سرمایه و کالایی‌سازی هر بخش تصورپذیر زندگی روزمره، همراه با فروپاشی مجموعه‌یی از جنبش‌های انقلابی در سراسر جهان، بنیانی تقریباً تزلزل‌ناپذیر برای این ادعا فراهم کرده است که آینده‌ی ما را این یا آن شکل سرمایه‌داری تعیین خواهد کرد.

هاله صفرزاده : خصوصی‌سازی معادن در ایران
    
مطابق با آخرین آمار منتشره‌ی مرکز آمار ایران در سال 92 معادن تحت مالکیت بخش خصوصی به 98 درصد کل معادن رسیده است. برمبنای آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 92 خصوصی‌سازی در بخش معدن و صنایع معدنی درآمد 26 هزار میلیارد تومانی را به همراه داشته؛

پیکتی و بحرانِ علم اقتصادِ نئوکلاسیک
جان بلمی فاستر و مایکل د. یتس
مانتلی ریویو - نوامبر ۲۰۱۴ - ترجمهٔ ا. مانا

    
از زمان بحران بزرگ ۱۹۳۰ تا کنون هیچگاه رکودی که اقتصادهای سرمایه داری تجربه می نمایند با وضوح امروز آشکار نگردیده بود، رکودی که مشخصه اش رشد اقتصادی آهسته، بیکاری فزاینده، اشتغالِ پاره وقت و ظرفیت های تولیدی عاطل مانده است.

کد خبر : 8148                   2016-05-30 17:10:14
انتشار فهرست واگذاریهای سال95 سازمان خصوصی‌سازی‌ 201 شرکت دولتی امسال به بخش خصوصی واگذار می شود
فهرست شرکت‌های قابل واگذاری در سال 95 توسط سازمان خصوصی‌سازی‌ منتشر شد که بر این اساس نام ۲۰۱ شرکت در این فهرست دیده می شود.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8119                   2016-05-16 10:05:19
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان : اطلاعیه
کبودوند در شرایط بحرانی قرار دارد
"محمد صدیق کبودوند" رییس" سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" که از ده روز پیش در اعتصاب غذا به سر می‌برد در وضعیت جسمانی نامساعدی قرار دارد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 5220                   2013-01-31 13:35:53
افزایش خشونت و پرخاشگری به دنبال گرانی ها
از ابتدای امسال تا کنون دوبار قیمت شیر افزایش یافته و قیمت سایر اقلام هم به همین ترتیب. در حالی‌که درآمد مردم افزایشی نداشته است، زمانی که همه کالا‌ها در کشور چهار برابر می‌شود، زور نیست؟ کارمند یا کارگری که ماهانه ۷۰۰ هزارتومان حقوق دریافت می‌کند چگونه      ... بیشتر بخوانید