• پرویز صداقت: چرا بر وجه نولیبرالی سیاست‌های اقتصادی در ایران تأکیدمی‌کنیم؟
 • گزارش پنجاهمین کنفرانس سالانه‌ی اتحادیه‌ی اقتصاد سیاسی رادیکال
  مایکل رابرتز، ترجمه: پرویز صداقت

 • پرویز صداقت: خرده‌بورژوازی و دولت پایان ماه عسل طولانی
 • آرش کمانگر: سقوط آزاد ارزشِ ریال، کارد به استخوان میرسد!
  نگاهی به دلایل اقتصادی، سیاسی، داخلی و خارجی این بحرانِ جدید

 • اقتصاد سیاسی تقلب‌های مالیاتی : احمد سیف
 • بهزاد مالکی : بودجۀ 1396:
  ابزار تحکیم سلطه و استثمار سرمایه داران و تداوم فرودستی و فقر کارگران و زحمتکشان

 • زنجیره ‌ی انباشت سرمایه در ایران و بحران ‌های ساختاری آن/ گفت ‌وگوی پروبلماتیکا با محمد مالجو
 • یونس پارسابناب: پیرامون اهمیت شناخت از ماهیت نظام جهانی سرمایه داری - <پیرامون اهمیت شناخت از ماهیت نظام جهانی سرمایه داری: بخش اولbr>1
 • سرمایه داری‌ دولتی‌ یا‌ اقتصاد‌ دولتِِیِِ‌ توتالیتر‌/ رودولف هیلفردینگ ترجمه ی عباس شهرابی فراهانی
 • تدبیر اعتدالی در برابر بحران‌ های اقتصاد سیاسی ایران/ محمد مالجو
 • لایبور (نرخ بهره بین بانکی) نرخی دروغین
  راما واسودوان ترجمه : علیرضا اخوان

 • جهانی شدن و نارضایتی های جدید ناشی از آن
  ژوزف استیگلیتز ترجمه غنی مجیدی

 • بریگزیت: بریتانیا برسر چهارراه چه کنم؟ / احمد سیف
 • خلق پول از هیچ! بن دیسون - پژوهشگر امور پولی و بانکی
 • بهروز فرهیخته : دام غنی نژاد بر سر راه مبارزه برای افزایش مزد حداقل
 • خسرو صادقی بروجنی : هزینه اقتصاد مقاومتی بر دوش کارگران
 • سهراب شباهنگ:نقد اظهارات یک اقتصاددان دربارۀ مزد حداقل و خط فقر در ایران
 • محمد قراگوزلو: دو مقدمه در مورد دستمزد
  اول. ظهور خط سوم!

 • ميزگرد اقتصادی «شرق» با حضور مالجو، طايی و اكبری
  مكنده‌ های فساد مانع حيات بنگاه‌ های توليدی

 • پرویز صداقت:اتفاق خودش نمی‌افتد
  تأملاتی درباره‌ی سیاست‌ورزی انتخاباتی

 • حسن مرتضوی : اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری و همبستگی بشر
 • امپریالیسم در عصر جهانی‌سازی
  اوتسا پاتنیک و پرابهت پاتنیک ترجمه احمد سیف

 • پرویز صداقت : ما و بحران سوریه: جهانی تیره در چشم‌انداز
 • امپریالیسم و تبدیل ارزش به قیمت
  تورکیل لاوسن ـ زک کوپ ترجمه احمد سیف

 • سرنوشت کشورهای در حال فراز
  کچ آپ یا گسست ؟

 • جایگاه رقابت در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری / حسن آزاد، سهراب سپیدرودی
 • خطر: رکود جهانی در پیش است
  نوشته : راب سی ول برگردان : پروین اشرفی

 • درباره‌ی گذار از سرمایه‌داری / 9/ گفت‌وگوی سعید رهنما با اورسلا هیوز
 • پروژه ‌ی اقتصاد سیاسی دولت یازدهم در بوته‌ ی نقد / محمد مالجو
 • بحران سرمایه داری و این بار - مقدمه دیوید هاروی ترجمه: خسرو کلانتری، مجید امینی
 • دو راه اروپا : گفت و گویی با اتی ین بالیبار، فیلسوف فرانسوی،
  درباره نولیبرالیسم، مهاجران و آینده اروپا ترجمه: فرید دبیرمقدم

 • گفت وگو با محمد مالجو، اقتصاددان
  آموزش پولی،‌ شکاف طبقاتی را تشدید می‌ کند

 • محمد مالجو : نظم خودجوش بازار در بوته‌ی نقد
 • تئوری های ارزش اضافی (قسمت چهارم) - بخش 4 : تئوری‌ها‌ی كار مولد و كار غیر مولد
  کارل مارکس ترجمه علیرضا ثقفی خراسانی

 • ترکیدن حباب مالی سهام در چین
  جک راسموس ترجمه: احمد سیف

 • در جست‌وجوی هسته‌ی مفقود مارکسیسم/مایکل لِبوویتز،برگردان: نیکو پورورزان
 • علل، مضمون و پیامدهای توافق هسته ای وین

 • ژئوپولیتیک و اقتصاد توافق هسته‌ای ایران
  اریک دریتسر ترجمه احمد سیف

 • علیرضا ثقفی : تئوری های ارزش اضافی کارل مارکس - قسمت سوم
 • یونس پارسا بناب: رابطه مکمل میلیتاریسم راس نظام با فاز فعلی جهانی گرائی سرمایه
 • بررسی مقاله‌ای در مورد کار مولد و غیر مولد نوشته‌‌ی: میک بروکس ترجمه‌: پویان فرد
 • "آلمان هرگز نپرداخت"
  گفتگوی نشریه دی سایت با توماس پیکتی در مورد بدهی یونان : برگردان : پروین اشرفی

 • تئوری های ارزش اضافی
  کارل مارکس ترجمه علیرضا ثقفی

 • مزد، سود و سرمایه‌گذاری در یونان
  مایکل برک / ترجمه احمد سیف

 • حسن آزاد : در دفاع از نظریهی ارزش مارکس
 • سه مقاله از اشپیگل آنلاین و هافینگتون پست ترجمه: اکبر تک دهقان : یونان در بحران یورو: فرصت یک دگرگونی تاریخی
  طرح جدید بانک مرکزی اروپا در موضوع خرید اوراق قرضه های دولتی
  قطعیت خرید انبوه اوراق قرضه های دولتی توسط بانک مرکزی اروپا

 • گفت‌وگو علی سالم با محمد مالجو: نابرابری، محصول پیروزی و شکست سرمایه‌داری در ایران است
 • پرویز صداقت : توماس پیکتی در سرزمین عجایب
  ترجمه ی فارسی سرمایه در قرن بیست ویکم: در سوگ علم اقتصاد در ایران

 • فراسوی سرمایه‌ی ایستوان مزاروش
  مفهوم‌پردازی بدیلی رهایی‌بخش
  پیتر هیودیس ترجمه: نوید قیداری

 • هاله صفرزاده : خصوصی‌سازی معادن در ایران