• توهین به کارگر شایع است و آزار و اذیت جنسی تنها آغاز آن می باشد
    گفتگوی هیلی سونسون با باربارا اِرنرایش ترجمه: پروین اشرفی
  • رهائی زنان اسرائیلی، زیر سوال !
    لورا رِیم، برگردان: بهروز عارفی
  • نخوردن تا پای مرگ
    نشریه آلمانی اِما، برگردان: لاله حسین پور
  • مجید دارابیگی : زن شرقی در قربان گاه سنت
  • لاله حسین پور: زنان کجایند؟