• مریم حسین خواه: از کودتا تا انقلاب: حذف طبقه‌ی متوسط از متن جنبش زنان
  • مریم دهکردی: داستان پر آب چشم اجباری شدن حجاب
  • گفتگوی فرزین ایران فر در رادیو همبستگی با مهناز متین:
    از 57 تا 96 -چهار دهه اعتراض به حجاب اجباری در ایران
  • گفتگوی گزارشگران با زنان تبعیدی مبارز-
    آناهیتا اردوان نویسنده، مترجم و عضو سازمان کارگران صنعتی جهان
  • مارکسیسم و رهایی زنان : لوئیز اُشِی / ترجمه ی فرزانه راجی