سازمان راه کارگر


اسناد کنگره ها      بولتن مباحث نظری      آرشیو تک برگی      تک برگی 64      رادیو تلویزیون برابری      تماس با سازمان یا انتشار مقاله در سایت
سایت ساده راه کارگر برای اینترنت کم سرعت و برای ایران

سایت سازمان راه کارگر

گفتگوی فرزین ایران فر با هدایت سلطان زاده ، چالش های گفتمان چپ در پیوند با مساله ملی و حقوق ملیت ها در ایران صدا
اهمیت گزارش تازه سازمان عفو بین الملل: اسرار به خون آعشته، گفتگو با دو زندانی سیاسی سابق: فریبا ثابت و مهدی اصلانی صدا
نگاهی به ویژگیهای مبارزه کارگران هفت تپه و فولاد اهواز و تأثیر آن در جنبش کارگری، گفتگوی بهروزخباز با بهرنگ زندی صدا
<< آرشیو اعلامیه
 • اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر بمناسبت ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر
 • اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت بیست امین سالگرد قتل های زنجیره ای
 • در گرامیداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو
  فرزند کارگرانیم ، کنارشان می مانیم!
 • << آرشیو سخن ما
  سایت راه کارگر
  جنبش اجتماعی مردمان ایران با اعتصاب عمومی مردم کردستان، گامی بزرگ برداشت!
  باید جنبش چپ وکارگری خودرا برای شورشها واعتصابات وتظاهرات بزرگ توده ای در سراسر ایران آماده کند، باید از هم اکنون تلاش گسترده را برای ایجاد اتحادهای پایدار نیروی چپ وکارگری وترقیخواه سازمان دهیم. تنها از این طریق است که میتوانیم مانع از بروز فاجعه های بزرگ وویرانیهای گسترده ای باشیم که در مقابل ما چشم گشوده اند. آینده میتواند از آن مردمان ایران ونیروی آزادی وبرابری وترقیخواهی باشد ،اگربتوانیم همبستگیهایی همچون چهارشنبه های سرخ کردستان در ۲۱ شهریور۹۷را در ابعاد سراسری در ایران تکرار کنیم!

  سایت راه کارگر
  اعدام وترور جنایتکارانه فعالان سیاسی مدنی کردستان بی پاسخ نخواهد ماند!

  سایت راه کارگر: قرار بعدی در خیابان تشکل ها و نهادها ٢
  سایت علیه ستم جنسیتی
  سایت کارگری
  سایت مسائل ملی
  اقتصادی
  جنبش, حزب و برنامه چپ
  تمامی مقالات >>
      حمید موسوی پوراصل:مسئله اصلی تلاش برخی برای حذف مجلس موسسان و دمکراسی از برنامه راه کارگر است
  برخی اعتقاد به رژیم های کودتایی چپ و موج سواری بر فراز انقلاب مردم ایران دارند و گمان می کنند اگر بخت یار شد و جایی شورای دلخواه آنها تشکیل شد و ... می توان حق دمکراتیک مردم ایران را دور زد و در اینصورت دیگر نیازی به مجلس موسسان و مراجعه مستقیم به آراء مردم ایران برای تعیین نظام نیست. تبلیغ اینگونه نظرات غیر دمکراتیک که مجلس موسسان را تنها در صورت تحمیل شرایط می پذیرد در قرن 21 و در ایران امروز جدی گرفته نخواهند شد. اما این از حدت خطر جدی اینگونه نظرات غیر دمکراتیک نمی کاهد. عدم مززبندی قاطع با این نظرات غیر دمکراتیک از جدیت چپ به عنوان یک نیروی جدی و مسئول سیاسی در فردای ایران می کاهد. ادامه
      حمید موسوی پوراصل: دمکراسی و سوسیالیسم هم نوع نیستند و سوسیالیسم نوعی از حاکمیت نیست. سوسیالیسم ساختار اقتصادی - اجتماعی است - اغتشاش نظری در بحث اصلاح برنامه سازمان
  طرح این نکته که دمکراسی ذاتا بخشی از سوسیالیسم است مطلب جدیدی نیست. این را تمامی رهبران روس البته پس از کسب قدرت سیاسی از لنین تا آندره پف اذعان داشته اند. تنزل دمکراسی به "دمکراسی اقتصادی" و لوث کردن دمکراسی از طریق دو شقه کردن آن به "دمکراسی سیاسی" و" دمکراسی اقتصادی" و دمکرات جلوه دادن نظام های استبدادی و تمامی خواه اما "عدالت گستر" دقیقا همیشه با استفاده از این تعریف یا بهتر بگویم تحریف صورت گرفته است. موجه نشان دادن نظام سرکوبگر آزادی بلشویک ها در روسیه و همچنین رژیم مستضعف دوست, کاخ شکن و کوخ نشین دوست اسلامی توسط حزب توده و سازمان اکثریت در ایران دقیقا با تبلیغ چنین نظریه انحرافی و غیرعلمی انجام شد. ادامه
      اعتراض‌های اجتماعی در بستر تاریخ / مارسل فن درلیندن / ترجمه‌ی کاووس بهزادی
  بسیاری از جنبش‌های اجتماعی شکست خوردند، و فقط شمار نسبتاً کمی از آن‌ها موفقیت‌آمیز بودند. اما شکست‌ها نیز در درازمدت می‌توانند برای شورشیان «بارآور» باشند، این شکست‌ها نه فقط درس‌‌های تاکتیکی و سازمانی را به همراه داشته‌اند، بلکه هشداری هم به صاحبان قدرت هستند که پای‌شان را از مرزهای معینی فراتر نگذارند. انسان‌ها از طریق مقاومت «کنش مستقیم و مستقل» را که برای جامعه‌ای دموکراتیک ضروری است یاد می‌گیرند. [...]

  ادامه

      حمید موسوی پوراصل: برقراری مجلس موسسان سنگ بنای دمکراسی در ایران است
  پس از سرنگونی نظام استبدادی اسلامی هر نظام سیاسی دیگری که بدون اعتناء بر آراء آزاد آحاد مردم بخواهد برقرار شود و قرار باشد که ابدی تلقی شود و در آن راهکار عملی برای تجدید نظر در شکل حکومتی برای آیندگان بسته باشد نباید قابل قبول باشد و چپ نمی بایست و نمی تواند مدافع این اقدام ضد دمکراتیک باشد. مجلس موسسان با صراحت به عنوان نخستین سنگ بنای دمکراسی در برنامه سازمان ما قید شده است. در کنار شعارهای مردم به عنوان نخستین سنگ بنای دمکراسی در ایران به تبلیغ مجلس موسسان بپردازیم. ادامه
      حمید موسوی پوراصل : روند کار و پیشنهادات کمیسیون اصلاح برنامه سازمان شفافیت می طلبد
  تغییراتی اساسی در برنامه پیشنهادی کمیسیون اصلاح برنامه وجود دارند که تغییری ماهوی در اهداف و خصلت دمکراتیک سازمان ما میدهند و در صورت تصویب برنامه پیشنهادی جدید با شکل کنونی آن سازمان ما به صفوف سازمان های چپ غیر دمکرات ایران رانده می شود. بندی در برنامه کنونی سازمان که در آن از مجلس موسسان به عنوان نخستين تجلی آرای عمومی و نخستين سنگ بنای دمکراسی در ایران نام برده شده در طرح پیشنهاد کمیسیون اصلاح برنامه تماما حذف شده است ادامه
      تقی روزبه : پیرامون رابطه "دموکراسی" و گفتمان سوسیالیستی
  درک بورژوائی از دموکراسی جای درک سوسیالیستی از دموکراسی را می گیرد و مفهوم دموکراسی به امری فراطبقاتی و قائم به ذات تبدیل می گردد که می تواند فصل مشترک توافق طبقات گوناگون جامعه باشد. وقتی سنگ بنای این دوگانگی گذاشته شد، و وظیفه چپ حمایت فعال از این "دموکراسی"شد، آنگاه دیگر برداشتن گام بعدی چندان دشوار نخواهد بود: تبدیل شدن به "جناح چپ" بلوک بورژوائی و به مبلغ آشتی طبقاتی. ادامه
      آرش کمانگر: سوسیالیسمی که دمکراتیک نباشد، سوسیالیسم نیست! اما کدام دمکراسی: دمکراسی لیبرالی – نیابتی یا دمکراسی شورایی – مشارکتی ؟

  اما دمکراسی بر خلاف آزادی، مفهومی عام نیست، بلکه خاص است و دارای انواع و اشکال گوناگون میباشد. دمکراسی نوعی از حکومت یا حکومت داری میباشد و همچون مناسبات اقتصادی یک پیدیده واحد و غیرطبقاتی و تک بعدی نیست و بدیل های طبقاتی و سیاسی مختلف پاسخهای متفاوت و راه حلهای گوناگونی برای تحقق آن دارند. بنابراین سخن گفتن از دمکراسی بی هیچ پیشوند و پسوندی در عالم واقعی سیاست، معنایی ندارد.

  ادامه

  دمکراسی, سوسیالیسم و دولت
  تمامی مقالات >>
      بهروز فراهانی : در باره دمکراسی ، دولت و گذار به سوسیالیسم
  بخش اول
  این نقد فرصتی به من میدهد که نظرم را درین موارد به شکلی گسترده تر بیان کنم . قبل از هر چیز باید یادآور شوم که من " پسا مارکسیست" نیستم ، به این معنا که فکر میکنم تا سرمایه داری پابرجاست ، پایه های اصلی تحلیل و انتقاد ما ازین نظام بر پایه آموزه های مارکس و انگلس ، و در آنچه به انقلاب سوسیالیستی ، تحلیل مراحل جنبش کارگری و تلاش برای برپاِیی دولت نوع جدید ، همان " نه دولت " انگلس ، بر رجوع مکرر بر نظرات انگلس ، لنین و پس از آنان قرار دارد . ادامه
      محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی شوروی!
  26. بسترهای ظهور بوروکراسی
  استراتژی صنعتی‌سازی و تولید بیشتر، آونگ حرکت حزب به سوی جذب و جلب توجه متخصصان را سرعت بخشید. این متخصصان به نحو مشخصی از حقوق و امتیازات برتر جامعه برخوردار بودند. برخلاف مناسبات و روابط اجتماعی حاکم بر کمون پاریس، در شوروی متعاقب اجرای نپ طیف تازه¬یی از اقشار فرادست به وجود آمدند که به موازات عقب نشینی‌های ناشی از گسترش مناسبات بازار و قیمت و سود و کالایی شدن نیروی کار و تفاوت فاحش دستمزدها در قلب حزب بلشویک پیش رفتند. ادامه
      بهروز سورن: سوسیالیسم یا بربریت؟
  داستان امروز اما داستان دیگری است. نه تنها این طیف خرده بورژوا سیاسی شده اند که تشر آنها به حکومتیان نیز آتشین تر است. نافرمانی ها و اعتصابات مکرر بازاریان و صرافان و بخش هایی از سپرده گزاران نمونه ای از رفتار سیاسی کنونی آنهاست. روند پر شتاب فروپاشی اقتصادی نظام سرمایه داری حکومتی نه تنها تاکیدی بر فاسد بودن و گندیدگی نظام است بلکه گامی بلند بر حقانیت اندیشه سوسیالیستی برای مبارزه با فقر و فلاکت و استبداد نیز میباشد. ادامه
      محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتیِ شوروی!
  23. صنعتی سازی!
  برنامه­ ریزی اقتصادی شوروی هدف خود را بر مبنای صنعتی ‌سازی جامعه تعریف کرده بود. این برنامه بر متن سیاست‌ های معطوف به ملی‌ سازی و نرخ رشد بالا و تبدیل مالکیت خصوصی به دولتی، سوسیالیسم را تا حد ارتقای صنعتی تقلیل داده بود. در واقع سیاست های حزب کمونیست در قالب یک تغییر جهتِ معنادار از اهداف انقلابی بلشویک ها فاصله گرفته و به استخدام همان سیاست های بورژوائی منشویک ها در آمده بود. ادامه
      نسرین ابراهیمی :سوسیالیسم چیست؟
  خلاقیت انسانی و آزادی فقط در شرایط مهم و خطیر دخالت گری و به مبارزه طلبی خود مردمان رشد میکند. کارگران فرشته نیستند. همه ما از جهان کنونی به شکل موجودش وحشت داریم . درونی کردن و غلبه تبعیض ها و دیدگاه های کوته بینانه و محدود کردن زندگی به وظایف و کار، باز دارنده رشد خلاقیت های انسانها می باشد و جان و روان را فرسوده میکند. برای غلبه بر طبقه سرمایه دار و تغییر نه تنها جهان ، بلکه خودمان نیز نیاز به انقلاب داریم. ادامه
      شماره ششم نشریه «کندوکاو»، دوره­ی سوم، فروردین ۱۳۹۷، «ویژه آنارشیسم» منتشر شد
      نازنین و یامین: نقدی به بنیان‌های نظری-سیاسی آنارکو- کُلِکتیویسم (باکونینیسم)
  برگرفته از: کند و کاو
  اسم آنارشیسم و باکونین شاید این تصور را ایجاد کند که ما هنوز در کار نبش قبر گذشته ایم و به مباحث بی ربط با مسایل جامعه امروز مشغولیم .ابدا چنین نیست !نگاهی به جریانات اعتراضی دهه های اخیر نشان می دهد که در سطح جهان، بخشی از جنبش های اعتراضی خصلت آنارشیستی بخود گرفته اند. ادامه
  قدرت سیاسی
  و جنبش های ضد سرمایه داری

  تمامی مقالات >>
      محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
  6. سرمایه¬‌ داری خالص و قانون ارزش
  بر این باور هستیم که به منظور پیشگیری از هر نوع اشتباه بهتر است بین این دو مفهوم تمایز قائل شد. واژه ی سرمایه‌ داری دولتی تنها برای مشخص کردن مرحله‌ یی است که دولت سرمایه ‌داری مخزن وسائل تولید می‌ شود، در حالی که اقتصاد جنگی سرمایه‌ داری “سرمایه ‌داری انحصاری دولتی” خوانده می‌ شود. ادامه
      امپریالیسمِ نولیبرال، تازه‌ترین مرحله‌ی سرمایه‌داری / سعید رهنما - به مناسبت یک صد سالگی نظًری یِ امپریالیسم لنین
  لنین، همان‌طور که خود اشاره دارد، در نگارش این اثر از نظرات ج. ا. هابسون و رودُلف هیلفردینگ بهره برده. در واقع بنیان تز لنین و تمامیِ مفاهیم اصلی آن از جمله سرمایه‌ی انحصاری، کارتل‌ها، صدور سرمایه، سرمایه‌ی مالیه، مصرفِ ناکافی، توسعه‌طلبیِ، دولتِ رانت‌خوار، خود ـ حمایتی، رقابت بین قدرت‌ها، و به‌زیر سلطه کشیدن کشورهای ضعیف‌تر، به‌تمامی بر پایه‌ی ایده‌های این دو نفر و در چند زمینه بر ایده‌‌های بوخارین استوار است ــ البته با نتیجه‌گیری‌های متفاوت لنین که به آن اشاره خواهد شد. حتی عنوان جزوه‌ی لنین از عنوانِ فرعیِ کتاب سرمایه‌ی مالیه هیلفردینگ («بررسیِ تازه‌ترین فازتوسعه‌ی سرمایه‌داری») الهام گرفته است.

  ادامه

  یونس پارسابناب     آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم
  در تاریخ مدرن جهان بویژه در 230 سال گذشته انقلابات و دگردیسی های متعددی در اکناف جهان بوقوع پیوسته اند که هر یکی بنوعی در زندگی جوامع بشری تاثیرگذار بوده اند ادامه
      اصغرایزدی - تقی روزبه: بحثی پیرامون بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت!
  "بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت، یعنی به حلقه مفقوده ای که در نگاه کلاسیک ها موجود بود و چه بسا به تقدیس آن هم چون ابزاری انقلابی و نجات بخش که پرولتاریا باید آن را تصرف و تصاحب کرده و بکارگرفت دخیل بسته بودند". بنظر می رسد نتوان همه کلاسیگ ها را در این نگاه سهیم دانست، از جمله مارکس که با توجه به تجربه کمون پاریس، به یک تجدید نظر اساسی نسبت به مبارزه طبقاتی پرولتاریا و دولت پرداخت؟. ادامه
      محمد قراگوزلو : از اصلاحات سیاسی تا انقلاب کلنگی !
  و پاسخی هم به آقای اکبر گنجی
  به موازات رادیکالیزه شدن مطالبات اجتماعی مردم ایران جنبش اصلاحات سیاسی برهه به برهه بیش از گذشته به راست می چرخد. این جماعت که دی روز عبای "عالیجناب سرخپوش" تن رفسنجانی کرده بودند در سال 84 تمام قد زیر همان عبا رفتند. این جریان که موسوی را محافظه کار و دولت گرا می دانستند در سال 88 به زائده ی گرایش موسوی تبدیل شدند. ادامه
      مانیفست حزب کمونیست ( کارل مارکس و فریدریک انگلس ) ترجمه شهاب برهان
  سال ها پیش در مراجعاتی موردی به تنها ترجمه ای فارسی از که آن زمان در دسترس داشتم » مانیفست حزب کمونیست « ) برهان رضائی انتشارات فانوس نیویورک 0111 ( گاه به - - عباراتی نا مفهوم و عجیب و جملاتی ثقیل یا بی معنی برمی خوردم و یقین داشتم که در اصل نباید چنین بوده باشند. ادامه
      ديالکتيک تعيّن مکاني سرمايه / پیتر هیودیس / ترجمهمهدی صابری/
  بازبینی كتاب انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگ
  معروفیت رزا لوکزامبورگ از آن روست كه نخستین مارکسیست پسازمارکس بود که استدلال کرد انباشت سرمایه نه تنها به پویش زمانی درونی جوامع سرمایهداری خاص، بلکه بیش از هر چیز به نفوذ مکانی سرمایهداری و نابودی جهان غیرسرمایهداری وابسته است. ادامه
  اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت بیست امین سالگرد قتل های زنجیره ای
  اطلاعیه مشترک
  رانندگان زندانی باید فورا آزاد شوند!
  ما از مبارزه و اعتصاب برحق رانندگان حمایت می کنیم!
      
  بعد از پایان دور آخر اعتصاب رانندگان، نه فقط مطالبات آنها متحقق نشده است، بلکه با گرانی روزافزون قطعات یدکی و کاهش کرایه بار و انواع بیحرمتی روبرو شدند و کماکان تعداد کثیری از همکارانشان در زندان بسرمیبرند. رانندگان اعلام کردند که "دوباره برمیگردیم" و تا تحقق مطالباتمان از پای نمی نشینیم. همینطور رانندگان خواهان آزادی فوری و بیقید و شرط همکارانشان هستند

  اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست
  تهدید و زندان، صدای اعتراض کارگران را خاموش نخواهد ساخت
  اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان باید بدون قید و شرط آزاد گردند
      
  ۲۱ روز از بازداشت اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، سپیده قلیان، از حامیان کارگران نیشکر هفت‌تپه، ده روز از بازداشت علی نجاتی، کارگر و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و ۵ روز از دستگیری عسل محمدی دانشجو و فعال سیاسی کارگری می‌گذرد. در این مدت، آنان ضرب و شتم شده‌اند و تحت شکنجه‌‌های جسمی و روحی قرار گرفته‌اند. اینها در حالی است که هنوز چندین تن از معلمان مبارز که در جریان اعتصاب سراسری معلمان بازداشت شدند، در زندان به سر می برند و هر روز در بی دادگاه‌های جمهوری اسلامی برای فعالین جنبش کارگری و مبارزین سیاسی حکم بازداشت و زندان و شلاق صادر می‌گردد.

  اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر بمناسبت ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر     
  هفتاد سال از تصویب منشور جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میگذرد. اما مبارزه و احترام برای حقوق اولیه انسانها نه با این مصوبه شروع شده و نه سازمان ملل ظرفی برای نظارت بر روند پیشبرد و توسعه آن است. انسانها از هزاران سال قبل برای حقوق ابتدایی مبارزه کرده اند. آنها در این جدال نفس گیر با سه هیولای مذهب، مالکیت و دولت مواجه بوده اند. اما تنها در دوران زایش نظام سرمایه داری به دلیل پیدایش طبقه کارگر، و رشد آگاهی روشنفکران مترقی و انقلابی ؛ شرایط عینی واقعی برای رهایی بشریت از چنگال تبعیض، نابرابری، استبداد و استثمار فراهم می شود. زیرا تنها تحت رهبری این طبقه مجهز به آگاهی و آلترناتیو سوسیالیستی است که جهان میتواند از شر مادر همه نابرابریها و پمپاژ کننده همه تبعیض ها یعنی بهره کشی طبقاتی و استثمار انسان از انسان نجات یابد.

  شهاب برهان : استراتژی جنبش کارگری در ایران     
  هفته پیش در بحبوحه ی فشارهای همه جانبه حکومت برای از پا انداختن اعتصابات و اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه و استمداد خود کارگران هفت تپه و نیز فعالان کارگری، مدنی و سیاسی از همه جنبش ها درسراسر کشور برای پیوستن به کارزار حمایت از هفت تپه، مقاله ی « نظم اجتماعی نو و جنبش کارگری» از رفیق فروغ اسدپور منتشر شد * که واکنش های متفاوتی در موافقت و مخالفت برانگیخت. من نیز در فیس بوک چند جمله ای در باره این نوشته رفیق فروغ نوشتم و بعد از خواندن چند باره آن و نیز خواندن برخی بازخوردها به آن نوشته، لازم می بینم برداشت و ارزیابی ام را از آن اندکی مبسوط تر ولی به اختصار بنویسم.

  اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت بیست امین سالگرد قتل های زنجیره ای     
  جمهوری اسلامی پس از دهه ی خونین شصت، که هزاران زندانی سیاسی را جنایت کارانه به چوبه ها ی دار سپرد و برای تثبیت حاکمیت خود، طی هشت سال جنگ با عراق، بیش از یک میلیون قربانی و از کار افتاده بر جای گذاشت، در پایان جنگ ، با گزینش مشی اقتصادی و مالی نئولیبرالی در پیوند تنگاتنگ با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، و اطمینان خاطر از تثبیت بقای خود، در ظاهر امر در صدد گشایش فضای سیاسی نیم بندی برآمد. در پرتو این چشم انداز، نویسندگان و روزنامه نگاران مترقی با انتشار چند هفته نامه ی ادبی - سیاسی به جنب و جوش افتادند و سیاست سانسور و زیان های ناشی از آن را به چالش کشیدند. که انتشار بیانیه ی "ما نویسنده ایم" با امضای صد و سی تن از نویسندگان، شاعران و مترجمان، سرآمد آن بود. بیانیه ای در مخالفت با سانسور و در تائید آزادی های بی قید و شرط اندیشه و قلم!

  در گرامیداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو
  فرزند کارگرانیم ، کنارشان می مانیم!
      
  بر متن تحولات کنونی ، بر بستر شرایط مناسب تر از گذشتە و در تغییر توازن قوا میان جبهە انقلاب و ضد انقلاب ، امسال جنبش دانشجویی در شرایط مناسب تری به استقبال ١٦ آذر روز دانشجو می رود. جنبش دانشجویی در ایران امروز بیش از هر زمان دیگری ، به هم سرنوشتی جنبش کارگری و جنبش دانشجویی و جنبش های اجتماعی دیگر ، برای تغییر شرایط موجود و سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی پی برده وبا شعار " فرزند کارگرانیم ، کنارشان میمانیم" ، آینده روشنی از پیوندهای طبقاتی را در مبارزه علیه رژیم سرمایه داری اسلامی نوید میدهد.

  برای آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان ، علی نجاتی و همه کارگران و معلمین زندانی، کارزاری وسیع سازمان دهیم     
  مجموعه رخدادها بار دیگر نشان میدهد که اردوی کار و رنج ایران جدا از مبارزه برای خواستهای خود و پیکار نفس گیر با استبداد و فلاکت حاکم، درک درستی از ضرورت حفظ رهبران و سازماندهندگان جنبشهای کارگری و مردمی دارد و مبارزه برای آزادی کارگران و معلمان زندانی و همه زندانیان سیاسی و عقیده تی ایران را به جزیی تفکیک ناپذیر از مبارزات روزمره خود تبدیل نموده است.

  بهروز فراهانی : در باره دمکراسی ، دولت و گذار به سوسیالیسم
  بخش اول
      
  این نقد فرصتی به من میدهد که نظرم را درین موارد به شکلی گسترده تر بیان کنم . قبل از هر چیز باید یادآور شوم که من " پسا مارکسیست" نیستم ، به این معنا که فکر میکنم تا سرمایه داری پابرجاست ، پایه های اصلی تحلیل و انتقاد ما ازین نظام بر پایه آموزه های مارکس و انگلس ، و در آنچه به انقلاب سوسیالیستی ، تحلیل مراحل جنبش کارگری و تلاش برای برپاِیی دولت نوع جدید ، همان " نه دولت " انگلس ، بر رجوع مکرر بر نظرات انگلس ، لنین و پس از آنان قرار دارد .

  حسن حسام : سرخ باد
  برای اسماعیل بخشی و همدستان بی شمار ه اش
      
  پرچم ها
  مُشت ها
  و حنجره ها ی زخمی :
  نان
  کار
  آزادی
  اداره شورایی

  اطلاعیه دو تن از فعالین « جنبش فدرال دموکرات آذربایجان»
  محمد آزادگر- هدایت سلطان زاده
      
  مابراین باوریم که نه چپ ایران می تواند بدون توجه به مساله ملی ریشه عمیقی در کشور ما داشته باشد و نه ملیت ها و خلق های ایران می توانند بدون پیوند با جنبش سیاسی و اجتماعی دموکراتیک ، که چپ می تواند پرچمدار راستین آن باشد ، درمسیر اهداف خود گام بردارد. ما در حد خود در این راستا همچنان تلاش خواهیم کرد، لیکن چهار چوب پیشین فعالیت ما پاسخگوی چنین نیازی نیست و از آن کناره گیری میکنیم.

  فراخوان گزارشگران: با تمام توان در کنار کارگران و معلمان!     
  بازداشت, حبس و شکنجه نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه پاسخ مسئولین جمهوری اسلامی به خروش و فریاد حق خواهی هزاران کارگر گرسنه و خانواده هایشان بود. بر اساس گزارشات منتشر شده تا کنون تعدادی از نمایندگان این سندیکا ( شورا ) دستگیر و روانه زندان شده اند تا بخش خصوصی و نزدیکان حکومتگران در پناه حمایت نیروهای امنیتی و سرکوب جمهوری اسلامی بتوانند نیات سودجویانه خود را جامه عمل بپوشانند, استثمار را تشدید و سفره خالی کارگران و خانواده هایشان را تهی تر کنند.

  تقی روزبه : اسلاوی ژیژک در حسرت یک ترامپ چپ!     
  نوشته اسلاوی ژیژک در باره بحران جهانی شامل دو نکته اصلی است. یکی ارزیابی از وضعیت حاکم برجهان و دیگری راهبردی که برای خروج از آن پیشنهاد می کند:
  در مورداوضاع بطورخلاصه می گوید که شکاف درونی سرمایه بین بخش لیبرال دموکراسی و پوپولیست راست و ملی گرا، اجماع موجود دراین جوامع را از بین برده و باید کاربسودیکی از آن ها یکسره شود

  پرویز صداقت: چرا بر وجه نولیبرالی سیاست‌های اقتصادی در ایران تأکیدمی‌کنیم؟     
  طی سه دهه‌ی اخیر ایده‌های نولیبرالی از قبیل تعدیل ساختاری، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی، انواع مقررات‌زدایی‌ها و مقررات‌گذاری‌ها، آزادسازی‌ها و جز آن ترجیع‌بند برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی نظام جمهوری اسلامی بوده است. در عین حال اما در عمل شاهد تکوین و گسترش و فربه شدن هرچه بیش‌تر یک بخش بزرگ فرادولتی بوده‌ایم که طی همین دوره دایم بر قدرت اقتصادی ـ سیاسی‌اش افزوده شده است.

  تقی روزبه : شعبان بی مخ تاج بخش
  اگر ف.م .سخن مشاوررضاپهلوی می شد؟
      
  معرکه گیری که هنوز هم مرکب فراخوانش برای گرم کردن تنور انتخابات دوردوم ریاست جمهوری روحانی خشک نشده است، ظاهرا با تغییردادن قبله قدرت، به آموزش راه و رسم حکمرانی به رضاپهلوی پرداخته و باو نشان می دهد که چگونه می توان چاشنی انتقادی هنرمندان متعهد و مستقل را بیرون کشید. خیلی راحت و ارزان!: با دعوت به یک دیدار(بخوانید شرفیابی ) ناقابل و نمک گیرکردن می توان آن ها را براه آورد.

  چهره ای دیگر از خشونت بر زنان
  خطر نزدیک می شود!
  نشریه اِما، شماره 340 برگردان: لاله حسین پور
      
  در هر حال آغاز زندگی، یک لحظه معین نیست، بلکه یک پروسه است. هم چنان که زندگی تا لحظه مرگ نیز پروسه تبدیل این به آن را نشان می دهد و هم چنان که جنسیت نیزسیال بوده و نمی توان میان دو جنس مذکر و مؤنث مرز مشخصی کشید. مسلما چنین بینشی برای بسیاری از مذاهب قابل پذیرش نیست.
  اما واقعیت این است که انسان آرام به داخل زندگی می خزد و آرام از آن خارج می شود.

  به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت بر علیه زنان     
  خشونت، تبعیض ، نابرابری، سرکوب و بی حقوقی زنان از پایه های رژیم جمهوری اسلامی است که از ذهنیت زن ستیزی بر می خیزد که ریشه در دیدگاه تبعیض آمیز و خشن نسبت به زن در قوانین اسلامی و نیزعرف و سنت دارد. جمهوری اسلامی مروج خشونت درهمه ابعاد جامعه و به طریق اولی ، مروج خشونت علیه زنان است. مبارزه برای محو خشونت علیه زنان بخشی از مبارزه برای رهائی کامل زنان از قید و بند مرد سالاری و نظام سرمایه داری است. از این رو برای مبارزه با اعمال خشونت علیه زنان باید رژیم اسلامی حاکم بر ایران را از میان برداشت. از آنجا که مسأله زنان مسأله کل جامعه است زنان با پیوند با جنبش های اجتماعی دیگر است که می توانند مبارزه ای پیگیری برای از بین بردن هر گونه ستم و استثمار را به پیش ببرند.

  اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر درباره:
  اهمیت طبقاتی مبارزات کارگران هفت تپه و ضرورت برپایی کارزاری وسیع برای آزادی کارگران زندانی
      
  سازمان ما از همه فعالین خود و نیز کلیه حامیان جنبش کارگری در داخل و خارج از کشور میخواهد که وسیعا در این کارزار شرکت کنند. هفت تپه نشان داد که با مجموعه ای از تاکتیکها و استراتژی طبقاتی و انقلابی روشن میتوان مهر طبقه کارگر آگاه را بر جنبش کوبید و از هم اکنون تشکلهای کارگری پیشرو را برای رهبری انقلابی نوین آماده ساخت. شرایط مبارزه طبقاتی هیچگاه اینچنین مهیا نبوده است

  اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست
  با اتحاد و همبستگی، کارگران دستگیرشده را آزاد سازیم !
      
  در چهاردهمین روز اعتصاب و اعتراضات یکپارچه، باز هم سیل شکوهمند کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه خیابان‌های شوش را با شعار: "نان، کار، آزادی، اداره شورایی" درنوردید. کارگرانی که زنان و فرزندان‌، بازنشستگان هفت‌تپه، دانشجویان، معلمان و مردم شوش نیز هم‌گام و همراه‌شان شدند. مسئولان رژیم جمهوری اسلامی هراسان از گسترش اعتراضات کارگران به خیابان‌های شهر و خیزش موج همبستگی نه تنها مردم شوش، بلکه کارگران و معلمان شهرهای دیگر، در ساعات اولیه روز، یگان ضد شورش خود را به محل کارخانه گسیل کرد تا با مسدود کردن گیت‌های کارخانه از خروج کارگران جلوگیری کند. ترفندی که در برابر اتحاد و عزم راسخ کارگران تاب نیاورد.

  تقی روزبه : رویش گفتمان ضدسرمایه داری و درس های بزرگ مبارزه پرشکوه کارگران هفت تپه!     
  مبارزات درخشان کارگران هفت تپه تا همین جا هم دارای پپام های مهم و الهام بخشی برای کل کارگران و دیگر جنبش های اجتماعی و رادیکالیزه کردن جنبش ضدسیستم بوده است. آن ها در عین مبارزه مشخص علیه وضعیت مشخص خود و بکارگیری انواع ابتکارات در مقاومت و مبارزه خود، اما درعین خاص بودگی اش به شکل نمایانی حامل مؤلفه های عام و فرامحلی هستند. و همین ترکیب خلاق در متن یک مقاومت درخشان است که به آن اهمیتی بیش از یک مبارزه مشخص و محلی یک مؤسسه تولیدی در شرایط مشخص می دهد.

  «نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد»! نان، کار، آزادی، اداره شورایی !
  علی دماوندی - گزارشی برای رادیو-تلویزیون برابری
  خیزش کارگران نیشکر هفت‌ تپه
      
  حمایت و پشتیبانی وهمبستگی با اعتراض وحرکت کارگران نیشکرهفت‌ تپه ، خواست فوری وبی قید وشرط آزدی همه ی بازداشت شده گان واسماعیل بخشی ، پایان دادن به سرکوب وحضور نیروهای سرکوبگر در کارخانه و منطقه ، وظیقفه همه ی نیروهای پیشرو وترقیخواه وچپ وسوسیالیست و همه ی انسانهای شریف است. باید اقدامات واکسیونهای داخلی وبین المللی را برای حمایت کارگران وخواست فوری ازادی همه بازداشت شده گان وزندانیان سیاسی وفعالان کارگری ومعلمی و ...وجلب حمابت از اعتصابیون را سازمان دهیم

  حسن حسام : اعلامیه     
  در جهاردهمین روز اعتصاب باشکوه کار گران هفت تپه که با پرچم : نان ، کار ، آزادی و اداره شورایی، در میدانند ؛ شعر اعلامیه را باز پخش می کنم . این شعر را که در اولین تظاهرات کارگران هفت تپه به علی نجاتی عزیز تقدیم شده بود ، به نوگل شکفته اش ، بخشی عزیز و زنان و مردان شجاع و حق طلب هفت تپه و شوش هم پیشکش می کنم.
  باد آتش از جنوب سوخته می آید
  همچون توفان
  پیچان
  پیچان
  می پیچد
  درگنبدِ امامِ جماران

  نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
  با تمام قوا به افشای تشکل سازی دولتی ادامه دهیم!
      
  ما با تمام نیرو در کنار فعالینی قرار داریم که در عمل در گرماگرم مبارزه جاری کارگری دخیلند و در حد توانمان اجازه نخواهیم داد که نیروهای اطلاعاتی - امنیتی با خاطری آسوده و با استفاده از عناصر مزدور و همکاری محافل فرقه گرا، حقانیت مبارزات فعالان مستقل جنبش کارگری ایران‌را خدشه دار کنند .
  درصفی همسو با اتحاد عمل کارگران سندیکاهای شرکت واحد ، هفت تپه و کارگران رزمنده فولاد اهواز و مبارزات معلمان ، بازنشستگان ، دانشجویان ، زنان و پرستاران و... در همپیوندی با مبارزات آنان تلاش ورزیم.

  آیا عصر نولیبرال رو به پایان است؟
  دیوید کاتز ترجمه‌ی سیدرحیم تیموری
      
  بحران و تجدیدساختار در سرمایه‌داری آمریکایی: رویدادهای 2009-2008 تنها یک بحران مالی شدید و رکود اقتصادی بزرگ نبود. آن‌ها نشانه‌ی آغاز یک بحران ساختاری در شکلِ نولیبرال سرمایه‌داری بودند که بعد از 1979 صورت یافته بود – یعنی، بحرانی که از ویژگی‌های ساختاریِ یک رژیم سرمایه‌دارانه‌ی انباشت پدید می‌آید که نمی‌تواند بدون ساخت یک رژیم نهادی جدید برطرف شود.

  نسرین هزاره مقدم : موانع ساختاریِ «همگرایی» معلمان و کارگران     
  نگاه منزلتی و تا اندازه‌ای محافظه‌کارانه‌ی رایج در بین معلمان ایران، آنان را از همتایانشان در کشورهایی مثل تونس و ترکیه با جامعه‌ی مدنیِ دیرپاتر متمایز می‌سازد؛ در آن کشورها، فدراسیون‌های صنفی- کارگری با حضور کارگران، معلمان و سایر اقشار مزدبگیر سال‌هاست که به وجود آمده و در حال کنشگری هستند ( برای نمونه، DISC در ترکیه[i] و UGTT در تونس[ii]) ولی در ایران، فقدان چنین فدراسیون‌هایی که برآیند هرمی ساختارهای اتحادیه‌ای صنفی است، احساس می‌شود. پرسش مهم این است که آیا دستمزدبگیران ایرانی روزی خواهند توانست صاحب اتحادیه‌های صنفی مستقل و در سطح بالاتر، همگرایی در قالب فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های ملی شوند؟

  موج دستگیری معلمین اعتصابی و بازداشت و اعدام فعالین عرب را محکوم می کنیم     
  علیرغم این سرکوبها و بگیر و ببندها و اعدامها، جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی در ایران سر باز ایستادن ندارند. اعتصاب و تظاهرات یک هفته ای کارگران شرکت ملی فولاد اهواز، اعتصاب و تجمع ۱۲ روزه هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه در شوش و درخواست آنها از کارگران و زحمتکشان سراسر ایران برای اعتصاب عمومی، اعتصاب کارگران روغن نباتی جهان که وارد پنجمین روز خود شده است و نیز مبارزه دانشجویان و مقاومت و نافرمانی گسترده زنان، همگی نشان از آن دارد که جنبش توده ای برای نان و آزادی، قصد توقف ندارد و سرکوب و تهدید و زندان و شکنجه و حتی اعدام نخواهد توانست جلوی اراده اکثریت زحمتکش جامعه را بگیرد.

  فراخوان عمومی: توطئه جدید رژیم جمهوری اسلامی برای سندیکا سازی فرمایشی را افشاء و خنثی کنیم!     
  با اوج یابی مبارزات بخش های وسیعی از مزد و حقوق بگیران به ویژه پس از خیزش دی ماه گذشته، باید این توطئه برای شکاف انداختن و در هم شکستن صفوف واحد کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران و نابود ساختن استقلال تشکل های آن ها، از سوی همه وجدان های آگاه و همه فعالان مسئول و متعهد به اردوی کار و زحمت افشاء و خنثی شود.همه با هم از تشکلهای مستقل کارگران و حقوق بگیران دفاع کنیم! ما امضاء کنندگان این فراخوان شما را فرا می خوانیم که بهر طریق ممکن و موثر و از جمله با بسیج سازمان های مدافع اردوی کارو زحمت و افکار...

  مجید دارابیگی : جنایت محمد بن سلمان و باج خواهی اردوغان     
  ماجرای قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار پنجاه و پنج ساله، یا شصت ساله ی سعودی در روز دوم ماه اکتوبر سال جاری در کنسولگری عربستان در شهر استانبول، آن چنان بیخ پیداکرده، که ارکان دولت سعودی را به لرزه در آورده است. بازتاب گسترده ی این جنایت در رسانه های جهان، سران آمریکا و اتحادیه ی اروپا را ناچار به موضع گیری ساخته و هر کدام به نوبه ی خود، از دولت سعودی خواستار روشن شدن چه گونه گی این جنایت و مجازات دست اندرکاران آن شده اند.

  سمینار: بحران اقتصادی و سیاسی در ایران
  چشم اندازها و ضرورت آلترناتیو سوسیالیستی
      
  سخنرانان: عنوان سخنرانی
  نسرین ابراهیمی: اهمیت تشکل یابی در خود رهانی طبقه کارگر
  آرمان کوشا: جنبش کارگری، بحران چپ و چشم اندازهای جبهه سوسیالیستی
  ستار رحمانی: بررسی جنبش معلمان و جایگاه آن در جنبش کارگری ایران
  سیاوش دانشور: آلترناتیو سوسیالیستی، راه حل کارگری بحران
  صلاح مازوجی: راهکار شکل دادن به آلترناتیو سوسیالیستی در ایران
  درروز شنبه ١٧ نوامبر از ساعت :١١:٣٠صبح تا ٧ عصر در مکان زیر برگزار میشود :
  Ealing Green Church, Ealing Broadway, Ealing W5 5QT

  تقی روزبه : نتیجه انتخابات میان دوره ای آمریکا و پی آمدها، و چشم اندازبحران سرمایه داری؟     
  آن چه که بطورتلگرافی می توان گفت آنست که این شقاق جهان سرمایه داری، بی گمان بر جنبش های مستقل ضدسرمایه داری از هرنوع آن و تقویت و تاثیرگذاری آن در مقیاس جهانی تاثیرمخرب خواهد گذاشت و متاسفانه تا کنون هم کم تاثیرنگذاشته است. مقابله با بلعیده شدن جنبش به درون سیاه چاله های سیستم نیاز به فعالیت ها و مبارزات وسیع تر و هوشمندانه تری دارد.

  محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی شوروی!
  27. شکاف طبقاتی در فرایند تحکیم بوروکراسی!
      
  صد سال پیش در چنین روزهایی تمام توجه جهان معطوف انقلابی یک ساله بود که در مطلع قرن جدید به "دوزخیان روی زمین" وعده ی آزادی و برابری می داد و در همان مدت کوتاه گام های بلندی به سوی دنیایی بهتر برداشته بود. خطر دنیای سرمایه و سود و استبداد را تهدید می کرد.

  آرش کمانگر : رویال دیریم* ابر- پروژه بازگشت به نظام موروثی سلطنتی در ایران     
  اكثريت مردم خواستار نابودى استبداد مذهبى حاكم و در آرزوى فناى رژيم قرون وسطايى مى‌باشند. آنها اين خواست و آمال بزرگ را در اشكال مبارزاتى بى‌نهايت متنوع فرياد مى‌زنند. خیزشها و جنبشهای یکساله اخير نيز بار دیگر اين اراده انسانى را به نمايش‏ گذاشته است. بنابراين در اينكه ادامه حيات براى رژيم اسلامى دشوار شده و شبح نابودی، خواب آرام را از چشمانش‏ ربوده، شكى وجود ندارد.

  کنفرانس استکهلم و اهداف آن
  (میزگرد نشریه کمونیست هفتگی با سخنرانان کنفرانس استکهلم)
  سیاوش دانشور،صلاح مازوجی،حسن حسام،اعظم نوری،یدی شیشوانی،سعید سهرابی
      
  کنفرانس استکهلم در تاریخ ٢٢ سپتامبر برگزار شد. اهداف و نقطه عزیمت این کنفرانس چیست و چه پاسخ سیاسی به شرایط امروز کشمکش طبقاتی در ایران می دهد؟

  علی دماوندی : دوسال از فقدان یارمهربان و عزیزمان پرویز برادران گذشت!     
  پرویز برادران در ۱۲ آبانماه از میان مارفت و دنیای سراسر تبعیض و بیعدالتی و استبداد ، دنیای مبارزه بی امان مردمان وانسانهای شریف وآگاه علیه این نظم یک درصدیها را واگذاشت تا ما با وظیفه ای سنگین تر ،آرمانهای اورا برای ازادی وبرابری وسوسیالیسم، برای حاکمیت اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم، برای دنیایی که با کودک وانسان وطبیعت ووحش مهربان باشد را پی گیریم.

  حسن حسام : آواز خوان     
  نقل است دکتر حشمت ِ جنگلی از بالکن عمارت اداره فرهنگ در با غ سبزه میدان رشت خطاب به جمعیت مشتاق، فریادبرآورد : شاااااه ه ه...اَه ، چه لفظ کثیفی
  درجدال با مرده ریگ خواران وپرستندگان« شاهِ شاهان »در گورستان پاسارگاد

  آواز خوان
  بر این فلاتِ کهن
  بارانِ مرگ
  در هر چهار فصل
  ماننده‌ی تگرگ
  می‌بارد


  اعلامیه مشترک در حمایت از موج اعتصابات و اعتراضات عمومی در ایران
  بگیر و ببندهای اخیر، نشانه ترس حاکمان است نه گویای اقتدارشان
      
  ما امضاکنندگان این بیانیه از همه کارگران و مزد و حقوق‌بگیران و تشکل‌های مدنی و اجتماعی، احزاب و سازمان‌ها، نهادها و افراد چپ و کمونیست و ترقی‌خواهی که برای سرنگونیِ انقلابی رژیم و برقراری آزادی و سوسیالیسم مبارزه می‌کنند، دعوت می‌کنیم به هر شکلی که می توانند از اعتصابات کارگران و اعتراضات توده‌ه ای حمایت کنند.
  ما از تمامی نیروهای کمونیست و انقلابی خارج از کشور می‌خواهیم در همبستگی و حمایت از اعتراضات کارگران و زحمتکشان ایران، و در پاسخ به فراخوان‌های پنجم تا دهم آبان ماه رانندگان کامیون و کامیون‌داران و کارگران راه‌آهن متحداً کارزارهای اعتراضی و حمایتی تدارک بینند.

  تقی روزبه : نگاهی به چند رویدادمهم بین المللی:
  با تصمیم به خروج دولت آمریکا از پیمان موشک های هسته ای میان برد، جهان به کدام سو می رود؟
      
  در ۲۶ ژانویه ۲۰۱۸ بود که عقربه ساعت نمادین آخرالزمان ۳۰ ثانیه بدلیل تشدید بحران های مهم و عدیده بین قدرت ها و نابودی طبیعت به جلوکشیده شد و به دو دقیقه مانده به نیمه شب رسید که از سال ۱۹۵۳ تا به حال که آمریکا و شوروی سابق در اوج جنگ سرد بمب هیدروژنی را آزمایش کردند، هیچ‌وقت ساعت آخرالزمان به این اندازه به نیمه شب نزدیک نبوده است*

  مبارزه برای آزادی تمامی معلمان زندانی و عموم زندانیان سیاسی - عقیده تی را گسترش دهیم     

  سمیرا قنبرنژاد :بازار کساد پوشاک و کارگران دوزنده ای که میان فاکتورهای کارفرما و فروشندگان له می شوند     
  تاثیرات منفی اقتصاد ورشکسته و رو به زوال ایران دامن بازار پوشاک را هم در امان نگذاشته است. در این آشفته بازاری که کارفرمایان از یک سو و فروشندگان از سویی دیگر به دنبال سود حداکثری هستند، کارگران دوزنده، اما، سهمشان تنها دستمزد کمتر، هزینه¬های بیشتر، و در نهایت، فشار چندین برابر زندگی است.

  تقی روزبه : قدرت بحران و بحران قدرت!
  به مناسب قطعه قطعه کردن استخوان های جمال خاشقجی و بحرانی که در جهان برانگیخته است
      
  پژواک فاجعه قطعه قطعه کردن روزنامه نگارمخالف قدرت حاکم، آن هم در کنسولگری دولتی شهری چون استانبول چنان بود که حتی ماکیاول هم در گورخود از رعشه های آن در امان نماند‌ و زبان به اعتراض گشود: گفته بودم که در فن و فوت کسب و اعمال قدرت توسط شهریار، هدف، بکارگیری هر وسیله ای را توجیه می کند؛ اما نه تا آن اندازه که خودهدف قربانی وسیله شود! چرا آش را آنقدر شورمی کنید که روح مرا هم بیازارید و آرامش را در گور هم از من بربائید!

  گزارش پنجاهمین کنفرانس سالانه‌ی اتحادیه‌ی اقتصاد سیاسی رادیکال
  مایکل رابرتز، ترجمه: پرویز صداقت
      
  پنجاهمین کنفرانس سالانه‌ی اتحادیه‌ی اقتصاد سیاسی رادیکال سی‌ام سپتامبر به پایان رسید. این اتحادیه نقش مهمی در توسعه و ارتقای نظریه و تحلیل اقتصادی بدیل در برابر نظریه‌های مسلط جریان اصلی در اقتصادشناسی مدرن ایفا کرده است. به‌رغم عقب‌گرد مدید علم اقتصاد در خلال دوران «نولیبرالی» که از دهه‌ی 1980 دستخوش آن بودیم ( آن‌گاه که حتی اقتصادشناسیِ به‌اصطلاح «مترقی» کینزی در برابر اقتصادشناسی «بازار آزادِ» مبتنی بر تعادل عمومیِ متعلق به جریان اصلی نئوکلاسیکی محو شد) این اتحادیه به حیات خود ادامه داد.

  مبارزه برای آزادی تمامی معلمان زندانی و عموم زندانیان سیاسی - عقیده تی را گسترش دهیم     
  بگیر و ببند معلمین مبارز و خط و نشان کشیدن برای آنها در حالی صورت میگیرد که در آستانه تحصن دو روزه اخیر، معاون پرسنلی وزارت آموزش و پرورش فاش کرده است که دستگاه آموزشی کشور از کمبود سیصد هزار معلم رنج می برد و حقوق معلمان بین یک میلیون و دویست هزار تومان تا دو ونیم میلیون تومان در نوسان است. این در حالی است که برخی نهادهای رژیم اعتراف میکنند که خط فقر برای یک خانواده چهارنفره به بیش از چهار و نیم میلیون تومان در ماه رسیده است در حالیکه اقتصاددانان مستقل و فعالین کارگری آنرا اکنون بیش از شش میلیون تومان میدانند. فقر مطلقی که روزبروز سفره کارگران و زحمتکشان را خالی و خالی تر میکند و کارد را به تمام معنا به استخوان رسانده و جان دهها میلیون تهیدست شهر و روستا را به لب رسانده است.
  در برابر این موج سرکوب و بحران اقتصادی، راهی جز گسترش مبارزه و اعتصابات عمومی و خیزش انقلابی برای سرنگونی رژیم اسلامی سرمایه داری وجود ندارد. پیش بسوی این هدف بزرگ!

  تقی روزبه : افزایش کشاکش بین حاکمیت و حوزه به چه معناست؟     
  با وجودآن که جمهوری اسلامی برای دست و پنجه نرم کردن با بحران های کلانی که با آن مواجه شده است سعی می کند که صفوف خود را در بالاترین رده ها یکدست کند، اما از آن جا که دوره های نزول و افت عموما با تشدیدتضادهای درونی همراه است، حوزه قم و مراجع نیز از این آفت در امان نیستند.

  محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی شوروی!
  26. بسترهای ظهور بوروکراسی
      
  استراتژی صنعتی‌سازی و تولید بیشتر، آونگ حرکت حزب به سوی جذب و جلب توجه متخصصان را سرعت بخشید. این متخصصان به نحو مشخصی از حقوق و امتیازات برتر جامعه برخوردار بودند. برخلاف مناسبات و روابط اجتماعی حاکم بر کمون پاریس، در شوروی متعاقب اجرای نپ طیف تازه¬یی از اقشار فرادست به وجود آمدند که به موازات عقب نشینی‌های ناشی از گسترش مناسبات بازار و قیمت و سود و کالایی شدن نیروی کار و تفاوت فاحش دستمزدها در قلب حزب بلشویک پیش رفتند.

  اسماعیل سپهر: مواجه با مجلس موسسان از موضع دفاع از دمکراسی مشارکتی و دولت نوع شورایی     
  در چهارچوب دفاع از دستگاه فکری لنینی، بخش بزرگی از نیروهای متعلق به چپ رادیکال ایران همواره دفاع از مجلس موسسان را بخشی مهم از وظیفه سیاسی – ایدئولوژیک خود تلقی می کرده است. با اینهمه، در سال های اخیر با برجسته شدن انتقادات جدی به برخی از عناصر مهم سنت لنینی و با بروز جهت گیری های ایدئولوژیک نوین در طیف های مختلف چپ رادیکال، موضع طیف های مختلف آن در برابر مجلس موسسان، دستخوش تغییرات مهمی شده است.

  گرامشی و استعاره‌­ی نظامی
  دانیل اِگان ترجمه‌ی حسن آزاد
      
  درباره‌ی اهمیت آنتونیو گرامشی در تفکر اجتماعی معاصر کم‌تر می‌­توان تردید کرد. سهم گرامشی در جامعه‌شناسی، فلسفه‌ی سیاسی و مطالعات فرهنگی او را به یکی از پرآوازه‌ترین نمایندگان دیدگاه نومارکسیستی تبدیل کرده است. ادای سهم او به نظریه‌ی اجتماعی مارکسیستی محدود نشده، و بسی از آن فراتر می­‌رود. توماس می‌گوید که «امروزه در سنت مارکسیستی، گرامشی بیش از هر متفکر دیگری از جمله مارکس و انگلس به معروف‌ترین نظریه‌­پرداز در بحث­‌های جاری دانشگاهی تبدل شده است».

  تقی روزبه :روحانی ، تغییرشیفت از گفتاردرمانی به امیددرمانی!     
  روحانی به عنوان دولتمردی با پیشینه طولانی امنیتی، و کسی که برای نجات نظام برگزیده شده بود، اکنون پس از چندسال مانور و میدان داری و بقول خودش گفتاردرمانی به سیمای اصلی و واقعی خود بازگشته است. او وقتی وعده هایش به سنگ خورد و برنامه هایش را شکست خورده دید و وقتی با ورودبه فازجدید و بی سابقه رژیم در بحران موجودیت و مشاهده امواج مهلکه برانگیز وطوفانی مواجه شد؛ با سقوط آزاد خود را به آغوش رهبرمطلق العنان پرتاب کرد.

  نظام حسنی:کشتار ۶۷ و دلیل خاموشی اصلاح طلبان     
  دو سال پیش (۱۳۹۵) انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری و اینک پخش یک فایل صوتی دیگر از میرحسین موسوی ؛ واقعه نابخشودنی و فراموش ناشدنی اعدام های دهه ی شصت را به سطوح کم مانندی وارد کرد. تا آن جا که به امکان و فرصت مطالعه نگارنده مربوط می شود انبوه "مقالات" و موضع گیری های جدید و قدیم به طور خاصی بر محور مقولات اخلاقی و تا حدودی حقوقی شکل بسته است.

  هاله صفرزاده: تشکل مستقل زنان کارگر یک مطالبه یا ضرورت؟!     
  بحران اقتصادی، تورم، گرانی و بیکاری، زندگی تمام زحمتکشان (فارغ از جنسیتشان) را بیش از پیش دشوارتر کرده است. دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر، سبب شده که بیش از گذشته زنان به بازار کار وارد شوند و با دستمزدهایی بسیار کمتر از مردان در بخش غیر رسمی مشغول به کار باشند؛ چرا که با درآمد مرد خانواده دیگر نمی توان چرخ زندگی را چرخاند؛ آن هم در جامعه ای که بار تامین هزینه های زندگی به طور قانونی بر دوش مرد گذاشته شده است و وظیفه فرزندآوری و فرزند پروری و در واقع بازتولید نیروی کار بر عهده ی زن.

  آرش کمانگر : مرگ بر مرگ !!
  بگذار این آخرین آرزوی ما برای نیستی باشد!
  به انگیزه ده اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام
      
  ماركس‏ در مقاله‌اى با عنوان مشخص‏ « مجازات اعدام » كه آن را مى‌توانيد در جلد هشتم مجموعه آثارش‏ بيابيد، مى‌نويسد:
  « اگر غيرممكن نباشد، در واقع بسيار دشوار است، اصلى بنا گردد كه در نظر باشد با آن « اصل » برحق بودن و مفيد بودن مجازات اعدام در جامعه‌اى كه به متمدن بودن خود مى‌بالد، اثبات گردد.» او سپس‏ مى‌افزايد: « اين چه نوع جامعه‌اى است كه وسيله بهترى براى دفاع از خود جز جلاد نمى‌شناسد؟ آيا ضرورى نيست به جاى ستايش‏ جلادى كه دسته‌اى از جنايتكاران را اعدام مى‌كند تا جا را براى جانيان بعدى باز كند، به طور جدى درباره تغيير سيستمى انديشيد كه چنين جنايت‌هايى را به وجود مى‌آورد؟ »

  محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی شوروی!
  25. اختلال در استقرار دیکتاتوری پرولتاریا
      
  انقلاب اکتبر نه کودتا بود، نه زودرس بود، نه توطئه ی بلانکیستی بود، نه صرفا نتیجه ی فعالیت مخفی حزب انقلابیون حرفه¬یی بود و نه...
  انقلاب اکتبر بی تردید انقلابی کارگری و سوسیالیستی بود که به دلائل مختلفی که در این مجموعه به آن پرداخته ایم و می پردازیم در نهایت به شکست انجامید.

  اعلامیه کمیته مرکزی سازمان بمناسبت ده اکتبر روز جهانی پیکار برای الغای مجازات اعدام
  باید ماشین جنایت سازمانیافته دولتی را درهم شکست!
      
  سازمان راه کارگر که خود را بخشی از جنبش جهانی علیه اعدام میداند ، از مبارزه مردم در همه کشورها برای پایان دادن به اعدام ، قاطعانه حمایت میکند. برای ما ده اکتبر مناسبتی است که بار دیگر از همه سازمانها و گروهها و نهادهای بشردوست و مترقی و همه مردم ایران و جهان بخواهیم در مقابل این توحش قد علم کنند و با صدای بلند اعلام نمایند که اعدام در همه کشورهای جهان باید فورا، قانونا و عملا ممنوع اعلام شود و حکم همه محکومین به اعدام فورا لغو گردد.

  تهدید، بازداشت و ضرب وشتم رانندگان کامیون و کامیونداران موقوف!     
  ما امضاءکنندگان این اطلاعیه با نثار بهترین درودها به پاس استقامت رانندگان کامیون و کامیونداران از مطالبات برحق آن‌ها حمایت و پشتیبانی می‌کنیم واز همه آزادی‌خواهان انتظار داریم به حمایت از حق اعتصاب و مطالبات آن‌ها و سایر کارگران برخیزند وبه هر طریق ممکن رژیم ایران را وادار کنند در اسرع وقت افراد بازداشتی را آزاد و مطالبات آن‌ها را متحقق نماید

  موج دستگیری رانندگان اعتصابی کامیونها در سراسر ایران
  با اعتصابات حمایتی از رانندگان اعتصابی پشتیبانی کنیم
      
  سومین دور از اعتصاب سراسری رانندگان کامیون های حمل بار و سوخت در یکسال اخیر، در حالی وارد دومین هفته خود می شود که گزارشات حکایت از برخوردها و تهدیدات شدید امنیتی علیه اعتصابیون دارد. تا کنون حدود ۱۸۰ تن از فعالین این اعتصاب عمومی توسط نیروی انتظامی و یا وزارت اطلاعات دستگیر شده اند. برخی ائمه جمعه با رجوع به احکام شرعی چهارده قرن پیش، اقدام رانندگان را مصداق "منع طریق" ( راهبندان و راهزنی) دانسته که مجازات آن میتواند حتی حکم اعدام باشد.

  مجید دارابیگی : شمعی فروزان در دل شب
  یادی از رفیق بیژن هیرمن پور
      
  آنان که امروزه ادعا می کنند نمی توان شکنجه را تاب آورد و سازمان های امنیتی و پلیسی توان آن را دارند که هر مبارزی را بشکنند، چه خوب است که به بازجوئی بیژن بنگرند. عصاره ی بازجوئی که تاریخ یک سال پس از بازداشت را با خود دارد، نشان می دهد که وی با استواری بر موضع انقلابی خود ایستاده، در جریان بازجوئی و دادگاه از موضع ایدئولوژیکی برخورد می کند

  تقی روزبه: تلاش میرحسین موسوی برای تبرئه خمینی از جنایت تابستان سیاه ۶۷     
  انتشارنوارمیرحسین موسوی پیرامون کشتار تابستان سیاه، گرچه یادآور انتشارنوارمنتظری است، اما درست ۱۸۰ در جه در تقابل با آن قراردارد. در این نوار چندنکته به عریانی مشهود است: تلاش برای تبرئه خمینی از این جنایت هولناک، تلاش برای تبرئه خود و خامنه ای، تلاش برای کوچک کردن اعتراض منتظری با ادعای این که برکناری اش ربطی به این مساله نداشت و یا آن را نخوانده و ندیده است.. .

  در میانه‌ی لنینیسم و کثرت‌باوری رادیکال
  ویلیام ک. کارول و ر. س. راتْنر - ترجمه‌: بهرنگ نجمی
      
  به‌همان‌سان که تصلّبِ روی‌کردهای لنینیستی به سیاست سوسیالیستی، می‌توانست مارکسیسم آیینی را به یک سازه‌ی تاریخیِ مقدس فروکاهد؛ انکار کثرت‌باورانه‌ی رادیکالِ هرگونه شالوده‌ی وحدت‌بخش و از حیث مادی پایدارْ برای [برساختن] ضد-هژمونی مسأله‌ساز است. ویژگی‌های اصلی این هر دو دیدگاه در تقابل با ره‌یافت گرامشیایی قرار دارد، که می‌توان گفت بهترین چشم‌انداز را برای واکاوی سیاست معطوف به جنبش‌های معاصر و راه‌بُرد دگرگونی اجتماعی می‌گشاید.

  هدایت سلطانزاده : مجلس موسسان یا شورا؟     
  - مجلس موسسان درست آن حوزه اساسی تعارض حقوق عموم جامعه و چشم‌انداز قدرت سیاسی در حال تکوین است. مجلس موسسان در عین حال تلاقی‌گاه خواست دموکراسی و مرجعیت مردم از طریق حق رأی همگانی است. تصادفی نبود که روح‌الله خمینی با دور زدن مجلس موسسان، بر بی‌حقی عمومی جامعه و «حق ویژه‌ی ولایت فقیه» رسمیت قانونی داد؛ و به‌همین سان، لغو مجلس موسسان از طرف لنین که به قدرت انحصاری بلشویک‌ها بر حاکمیت در برابر کل جامعه انجامید، که بعداً در ماده‌ی ۶ قانون اساسی شوروی قید گردید و تا هنگام فروریزی آن همچنان ادامه داشت.

  محمد قراگوزلو : خطوطِ عمده ی بورژوازی ایران!     
  دولت تدبیر و امید در نخستین سال از برهه ی دوم حکمرانی خود به ایستگاه آخر رسیده است. دولتی عمیقا مومن به آموزه های نئولیبرالیسم که با استراتژیِ سیاسی اقتصادی "سانتریفیوژها بچرخد، چرخ زنده گی مردم نیز بچرخد" زمام قوه ی مجریه را به دست گرفته بود اینک در هر دو بخش استراتژی خود به بن بست کامل رسیده است.

  هاشم خواستار - مقدمه و تنظیم از: تقی روزبه
  واکنش یک معلم آزاده، به آلترناتیوسازی های از بالا و به سلطنت طلبان!
      
  این نوع بدیل سازی های از بالا که بیشتر به حباب های سیاسی می مانند تا یک بدیل واقعا برجوشیده از متن جامعه و دارای ریشه در خاک جنبش های مردمی سعی می کنند که با جلب برخی فعالین به نام و شناخته شده جنبش به صفوف خود، به هزینه سوزاندن آن ها، برای خود آبرو و حیثیتی فراهم سازند. آن ها با این اقدام مضر و خودخواهانه اشان به نقش مهم و حساس این سرمایه های اجتماعی در جنبش های اعتراضی و مردمی آسیب می زنند.

  نسرین ابراهیمی :رابطه خود سازماندهی طبقه کارگر و حزب /سا زمان پیشتاز     
  یکی از سئوالهای مطرح در جنبش چپ خود سازماندهی طبقه کارگر ، چگونگی آن و رابطه اش با حزب یا سازمان پیشتاز طبقه کارگر است. رابطه خود سازماندهی طبقه کارگر و حزب یکی از مسائل پیچیده و مجادله بر انگیز بوده که چندان بطور منسجم به آن پرداخته نشده است.
  رهائی طبقه کارگر تنها به دست خود کارگران میسر است. اتقلاب سوسیالیستی تخستین انقلابی در تاریخ خواهد بود که به سطح بالائی از فعالیت و خود سازماندهی تمام زحمتکشان و یا اکثریت اغلب زنان و مردان در جامعه متکی خواهد بود.

  پیام کنفرانس استکهلم به طبقه کارگر ایران
  کارگران! نوبت ماست!
      
  رفقای کارگر!
  این روزها صدای اعتراض از هر گوشه‌ای از کشور به گوش می‌رسد. اعتراضاتی که استمرار طغیان سراسری توده‌ای در دی ماه سال گذشته هستند. ماهی که طنین فریادهای اعتراض شما به دستمزدهای حقیر، دستمزدهای عقب‌افتاده، عدم امنیت شغلی و ده‌ها معضل دیگر با اعتراضات توده‌های محروم و تهیدست به گرانی و بیکاری، دزدی و چپاول، فقر و سرکوب درهم‌آمیخت و در خیابان‌ها جاری گشت. ماهی که دختران و زنان شجاع ایستاده بر بلندی‌ها، به نقض اولیه‌ترین حقوق‌شان، یعنی حق انتخاب آزادانه پوشش اعتراض کردند.

  بیانیه کنفرانس استکهلم
  یک آلترناتیو سوسیالیستی ضروری و ممکن است!
      
  جامعه ایران بار دیگر آبستن یک تحول سیاسی سرنوشت‌ساز شده است. اعتراضات توده‌ای و کارگری از هر سو زبانه می‌کشد و جامعه را به سمتِ یک بُحرانِ انقلابی تمام عیار سوق می‌دهد. جمهوری اسلامی به‌عنوان رژیم اسلامی سرمایه‌داران، مردم کارگر و زحمتکش را در وضعیتی قرار داده است که به‌راستی بیش از هر زمان "چیزی به‌جز زنجیرهایشان برای از دست دادن ندارند". رویدادهای دیماه ٩٦ که نقطه عطفی در سیر کشمکش سیاسی و طبقاتی در ایران بود، در تداوم خود بار دیگر با موج اعتراضات توده‌ای و کارگری قد علم کرده است. امروز همه نیروها و جنبش‌های طبقاتِ متخاصم اجتماعی می‌دانند که وضع کنونی قابلِ دوام نیست.

  هشدار درباره موج جدید سرکوب در پی تیراندازی به رژه نظامیان رژیم اسلامی در اهواز     
  صبح شنبه ۳۱ شهریور به مناسبت سالگرد شروع جنگ ایران و عراق، رژه مشترک نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در اهواز برگزار شد. این رژه مورد حمله مسلحانه چند فرد قرار گرفت که با لباس مبدل نظامیان رژیم به سوی یگان های در حال رژه شلیک کردند. تا این لحظه کشته شدن ۲۵ نفر تائید شد. اکثر کشته شدگان از نیروهای سپاه هستند اما گفته می شود که تعدادی از پرسنل سایر نیروهای مسلح و نیز تعدادی از مردم غیرنظامی تماشاچی نیز جزو کشته شدگان و یا مجروحین این حمله نظامی میباشند.

  بهروز فرهیخته : تفسیر نادرستی از شعار «نان، کار، آزادی»     
  بیشک شعارهای «نان، کار، آزادی» از نیازهای زندگی توده های وسیع مردم برخاسته اند. اینها شعارهایی اند که قطعاً می توانند توده های وسیعی را حول خود در مبارزه به ضد طبقات دارا متشکل کنند و از این رو شعارهای بسیار پایه ای در مبارزات انقلابی توده های مردم اند، اما چکیده اهداف سوسیالیستی طبقه کارگر نیستند. چکیدۀ اهداف سوسیالیستی طبقۀ کارگر الغای کار مزدی، طبقات اجتماعی، دولت و نهایتاً ایجاد جامعۀ کمونیستی است.

  شهناز نیکوروان : انقلاب ضرورتی اجتناب ناپذیر     
  ما در برهه بسیار حساسی از تاریخ سیاسی کشورمان قرار گرفته ایم و بدون شک در آینده ای نه چندان دور شاهد تغییراتی بس عظیم و حتی غیر قابل پیش بینی خواهیم بود اما این که در شرایط کنونی این تغییرات عظیم را چگونه می توان به فرصت‌هایی برای تغییرات بنیادی تبدیل کرد، بسته به شرایط و توانایی نیروهای کارگری، سیاسی و اجتماعی جامعه دارد .

  شهاب برهان : کارنامه ی ما در بزنگاه تاریخی     
  من همیشه از این که منتقدین خیرخواه و نه فقط بدخواهان، از عبارات کلی چون « چپ ایران»، « چپ ما» استفاده می کنند، شاکی بوده و همواره سعی کردام به سهم خود تفاوت ها را نادیده نگیرم و سره و ناسره ها در یک توبره نریزم. اما به اقتضای بحث روی یک کلیت و یک شمولیت عمومی، استثنائاً در این نوشته از همه کمونیست ها، مارکسیست ها، سوسیالیست ها، آنتی کاپیتالیست ها و آنارشیست های ایرانی متعهد و بر سر پیمان در خارج از کشور، چه متشکل و چه منفرد، با عبارت کشدار و کلی « چپ»، فاکتور می گیرم چرا که کارنامه ی یک مجموعه به همین کلیت را در نظر دارم و

  جاسوسي و ارعاب
  مستندي ممنوع شده درباره لابي طرفدار اسرائيل
  آلن گرش، ترجمه بهروز عارفي
      
  جيمز آنتوني کلِين فِلد، جوان بريتانيائي يهودي به رغم سر و وضع دانشجوئي اش، همه مشخصات يک جنتلمن را دارد. او از هر لحاظ پسنديده است، تحصيلکردهء دانشگاه معتبر آکسفورد است، به شش زبان از جمله هلندي و ييديش حرف مي زند و بدون دشواري، به رموز مناقشه هاي خاورميانه پي مي برد. او به همان سادگي که در اداره هاي وزارت امور خارجه کشورهاي غربي وارد مي شود، در انديشکده هاي مشهور نيز راه دارد.

  گفتگوی سایت گزارشگران با آرش کمانگر از فعالین سازمان راه کارگر
  درباره کنفرانس شش نیروی چپِ کمونیستِ ایران در سوئد
      
  کنفرانس شش جریان چپ و کمونیست در تاریخ 22 سپتامبر2018 در استکهلم سوئد برگزار خواهد شد . در آفیش تبلیغاتی این کنفرانس در معرفی و اهدف آن آمده است :
  " روند اوضاع سیاسی نشان می دهد که جامعه ایران به طرف تحولات سرنوشت سازی پیش می رود . اساسی ترین سئوال این دوران تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی و مسئله قدرت سیاسی است . جدال بر سر سرنگونی و جایگزینی حکومت اسلامی آغاز شده است و طبقات متمایز اجتماعی و جنبش ها و احزاب سیاسی اشان ، هر کدام تصویری از سرنگونی و دولت و نظام آتی بدست می دهند . این کنفرانس ، که بخشی از نیروهای متعلق به کمپ کارگر و سوسیالیسم ایران را در بر می گیرد ، اعلام می کند که یک آلترناتیو سوسیالیستی ممکن و ضروری است و برای شکل گرفتن آن تلاش می کند ."

  تقی روزبه :شوخی تاریخ!     
  وقتی تاریخ هوس کند با تکرارخود شوخی بکند، اگر بتواند دوبار به روی صحنه بیاید سلطنت طلبان با چنین ژستی، آن گونه که این نوسلطنت طلبان حامی یک «ژن دودمانی» به تصویرکشیده اند ظهورخواهدکرد!. همانطور که پدررضاپهلوی در کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ با یاری اربابان قدرت واردتهران شد، این حضرات نیز دست بدامان ترامپ شده اند و به وی امیدها بسته اند

  پیام سازمان راه کارگر به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید     
  با گشایش دوباره ی مدارس و دانشگاهها، و حضور بیش از بیست میلیون، دانش آموز، مربی، آموزگار، دانشجو واستاد در کلاس های درس، سکوت چند ماهه ی تابستانی جای خود را به خنده و نشاط کودکان، نوجوانان و جوانانی می سپارد که برای آموختن راهی کلاس های درس می شوند تا آینده ی خود، خانواده و کشور را رقم زنند. به همین مناسبت، فرارسیدن مهرماه و آغاز سال آموزشی را به دانش آموزان و دانشجویان ، گل های سر سبد جامعه و امید آینده ی کشور، به آموزگاران و استادان و مادران و پدرانی که با فداکاری بار سنگین هزینه ی آموزشی فرزندان خود را بر دوش می کشند، تهنیت و شاد باش می گوئیم.

  سایت راه کارگر
  جنبش اجتماعی مردمان ایران با اعتصاب عمومی مردم کردستان، گامی بزرگ برداشت!
      
  باید جنبش چپ وکارگری خودرا برای شورشها واعتصابات وتظاهرات بزرگ توده ای در سراسر ایران آماده کند، باید از هم اکنون تلاش گسترده را برای ایجاد اتحادهای پایدار نیروی چپ وکارگری وترقیخواه سازمان دهیم. تنها از این طریق است که میتوانیم مانع از بروز فاجعه های بزرگ وویرانیهای گسترده ای باشیم که در مقابل ما چشم گشوده اند. آینده میتواند از آن مردمان ایران ونیروی آزادی وبرابری وترقیخواهی باشد ،اگربتوانیم همبستگیهایی همچون چهارشنبه های سرخ کردستان در ۲۱ شهریور۹۷را در ابعاد سراسری در ایران تکرار کنیم!

  تازه ترین جنایات رژیم فاشیست جمهوری اسلامی
  اعدام سه زندانی سیاسی کرد و حمله موشکی به مقرهای حزب دمکرات کردستان
      
  سازمان ما ضمن محکوم کردن اعدام سه زندانی سیاسی و حمله موشکی به مقر نیروهای سیاسی اپوزیسیون کرد، همدردی عمیق خود را به خانوده ها ، دوستان و همرزمانِ کشته شده گان وقایع اخیر اعلام میکند و تردیدی ندارد که مردم ایران روزی جنایتکاران، آمران و عاملان این جنایات را به پای میز محاکمه و دادخواهی خواهند کشاند

  شاند اطلاعیه شش حزب و سازمان سیاسی چپ و کمونیست در مورد اعدام سه زندانی سیاسی و حمله موشکی جمهوری اسلامی به اردوگاههای احزاب اپوزیسیون در کردستان عراق     
  سرانجام رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در صبحگاه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ برابر با ۸ سپتامبر ۲۰۱۸ سه تن از زندانیان سیاسی به نام های رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی را در زندان رجایی شهر کرج اعدام کرد. این سه تن تنها به جرم مخالفت و مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی اعدام شدند

  تقی روزبه : کنسرت های رایگان خیابانی و الزامات آن!     
  چنین هنری برای حفظ استقلال و شکوفائی خود و اجتناب از افتادن به دامچاله های رژیم هشیار بماند تا بشود بخشی از هنرمقاومت و رهائی. هنر در حکومت اسلامی همواره زیرتیغ و به دار بوده است و و انواع تبعیض ها، ازجمله تبعیض جنسیتی بر آن حک شده و بخشا هم به زیرزمین منتقل شده است. در هنرمردمی و هنرمقاومت باید همه این پاره شدگی ها بتوانند بهم متصل شوند و یک هنرمتکثر و مردمی نیرومندی را بوجودبیاورند.

  به اعتصاب عمومی مردمان کردستان یاری رسانیم     
  سازمان راه کارگر، از اعتصاب عمومی مردم کردستان قاطعانه حمایت میکند وخود را همراه وپشتیبان اعتصابگران میداند. ما همه فعالان چپ وسوسیالیست و کارگری را به تلاش هرچه پیگرانه تر برای به پیروزی رساندن این اعتصاب عمومی دعوت میکنیم.
  سازمان ما خواهان شرکت گسترده همه انسانهای آگاه وشریف وآزادیخواه وبرابری طلب ، درتظاهرات واکسیونها وتجمعات اعتراضی در جلو سفارتخانه ها وکنسولگریهای رژیم اسلامی است. نباید در مقابل جنایت سکوت کرد. مردمان کردستان را در مقابل جنایتکاران تنها نگذاریم!

  مجید دارابیگی : جنگ آلترناتیو، نه جنگی زودهنگام، که جنگی دیرینه     
  در شرایطی که سران مافیائی رژیم بر آن هستند که با تشدید فشار و گسترش دامنه ی سرکوب به ناآرامی های فزاینده ی کشور هم چون جنبش های دو دهه ی گذشته نکته ی پایانی بگذارند. تنها یک راه وجود دارد، پرداخت هزینه ی سرنگونی، که چه بسا هزینه ای باشد به مراتب سنگین تر از هزینه ی سرنگونی خونین رژیم شاه در قیام بهمن!

  سایت راه کارگر
  اعدام وترور جنایتکارانه فعالان سیاسی مدنی کردستان بی پاسخ نخواهد ماند!
      
  سایت راه کارگر ، ضمن محکوم کردن این جنایات و تسیلت و همدردی با خانواده های اعدام شده گان و جانباختگان حمله وحشیانه به مقر حزب دمکرات ، خواهان ادامه پرشکوه اعتراضات وهمبستگی های بزرگ مردمان ایران علیه رژیم جنایت اسلامی است . د رعین حال اعلام میکنیم که حکومت اقلیم کردستان ، مسئول حفاظت از جان اپوزیسیون ایرانی مستقر در خاک عراق است وباید تمهمیدات لازم برای حفاظت از جان وزندگی وفعالیت آنان را تضمین کند.

  فراخوان عمومی !
  توطئه جدید رژیم جمهوری اسلامی برای سندیکا سازی فرمایشی را افشاء و خنثی کنیم!
      
  به : سندیکاهای کارگری در سراسر جهان
  به : نهادهای مدافع حقوق کارگران
  به : همه تشکل های مدافع حقوق شهروندی

  رژیم اسلامی ایران که در تمامی دوره سیاه حاکمیت چهل ساله خود به بیرحمانه ترین روش ها تشکل های مستقل کارگری، توده ای، مدنی و اصولاً هر نوع تشکل مستقل را سرکوب نموده، اکنون با توسل به سندیکا سازی فرمایشی و نقشه های شوم منزوی کردن سندیکاهای مستقل و رزمنده، توطئه دیگری برای درهم شکستن تشکل های مستقل کارگری را آغاز کرده است.

  کنفرانس استکهلم : یک آلترناتیو سوسیالیستی ضروری و ممکن     
  سخنگویان کنفرانس :
  یدی شیشوانی : اتحاد فدائیان کمونیست
  صلاح مازوجی : حزب کمونیست ایران
  سیاوش دانشور : حزب کمونیست کارگری - حکمتیست
  حسن حسام : سازمان راه کارگر
  اعظم نوری : سازمان فدائیان اقلیت
  سعید سهرابی : هسته اقلیت
  شنبه 22 سپتامبر
  از ساعت 10.30 صبح تا 6.30 بعد از ظهر

  ناصر زرافشان : به یاد آن "ببرهای عاشق"     
  نخبگان یک نسل را که از میان مردم برخاسته و آتش مردم دوستی و بهروزی زحمتکشان در سینه های آنان شعله ور بود، به زیر خروارها خاک سیاه فرستادند و آنان را هم که جان به در برده بودند آواره غربت کردند تا بعداً بتوانند در دولت هاشمی رفسنجانی، نور چشمی های خود را فله ای به انگلیس – مهد سرمایه داری نولیبرال – بفرستند تا در آنجا سیاست های نو لیبرالی «تعدیل ساختاری» و «شوک درمانی» را فرا گیرند و

  علی دماوندی : پیام آوران تازه ای وارد شده اند!     
  روز شنبه سوم شهریور چهار فعال محیط زیستی داوطلب شهر مریوان با نامهای شریف باجور، امید کهنه پوشی، رحمت حکمتی‌نیا و محمد پژوهی در هنگام خاموش کردن آتش جنگلهای اطراف مریوان جان باختند. خبر جان باختن این چهار فعال محیط زیستی سبب اندوه بسیارانی شد وموجی از خشم وهمبستگی را توامان پدید آورد.

  اطلاعیه برگزاری و اسناد مصوب کنگره ۲۳ سازمان راه کارگر     
  کنگره بیست و سوم سازمان راه کارگر، در مرداد ماه سال جاری برگزار شد. در این کنگره، علاوه بر اعضای سازمان، شماری از فعالین چپ نیز به عنوان میهمان حضور داشتند. ضمن اینکه امکان حضور اینترنتی نیز برای آندسته از رفقا که نتوانسته بودند شرکت کنند، فراهم شده بود.
  بعد از اعلام رسمیت جلسه، هیات گرداننده کنگره انتخاب و فعالیت خود را آغاز کرد.

  علی دماوندی : گزارش از خاورانهای ایران     
  در ۳۰مین سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ قرار داریم. سی سال از قتلعام هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران اسلامی گذشت . کشتاری ، که اوج کشتار آن دهه خونین و تلاشی برای پاکسازی کامل زندانها از مبارزین و مجاهدینی بود که بر آرمان ازادی و برابری پای میفشردند. .... سکوت ، انکار ، سرکوب برای به فراموشی سپردن ان دهه خونین با تخریب آثار و نشانه ها و حذف همه یادگارها و اثرات اجتمایی ، همراه با تدوین یک تاریخ جعلی از انقلاب اسلامی و رهبران آن در تمام این دوران ادامه داشته است.

  آرش کمانگر : نمایشی از زبونی و دورویی در دادگاه لاهه
  وقتی از دشمن، مودت طلب میکنند!!
      
  باید تاکید مجدد نمود که نه مخاصمه رژیم ایران با امریکا و نه استغاثه آن از امریکا ربطی به منافع اکثریت مردمان ایران ندارد. این رژیم تنها به حفظ نظام جهنمی اش می اندیشد. از اینروست که در داخل کشور نفس کش طلب میکند اما در خارج ، مودت و مروت را گدایی میکند. هر روز ادامه این رژیم جنایتکار و غارتگر، سالها کشور ما را به عقب خواهد برد. این رژیم باید برود! این پیام خیزش دی بود که اکنون نیز طنین آن در هر فرصتی در جای جای ایران شنیده می شود.

  تقی روزبه : به بهانه سخنان روحانی در مجلس شورای اسلامی
  رئیس جمهورسرسپرده، و بحران بازتولیدقدرت در جمهوری اسلامی
      
  از همان بدو تولد، هسته اصلی قدرت در نظام اسلامی ناچار شد که با ماسک باصطلاح «جمهوری» بر چهره در عرصه سیاسی و عمومی ظاهرشود. این کار در شرایطی که مردم ایران علیه نظام سلطنتی قیام کرده بودند برای برای زیست پذیرساختن موجودی نابهنگام و زمان پریش درجهان امروز، یک شرط اساسی حضور و بقاء‌ بود و همین سرشت دوگانه در قانون اساسی هم بازتاب یافت و نهادی شد.

  حسن حسام
  « مقتول لعنت آیاد»
      
  هنگامْ كه غبار خاكستریِ سحر
  بر چهره ي خيس بنفشه‌ زار مي‌نشيند
  و عطر بي دريغ آفتابِِ پگاه
  كوچه‌های يخ‌زده را گرم مي‌كند،
  زير نگاه آن كه در چارقدِ سياه خود شكسته
  و شوق ديدارت را
  بر آستانه‌ي در نشسته است،
  مي‌ آيي!

  اسناد مصوب کنگره 23 سازمان راه کارگر
  سند شماره ۱
  نگاهی به وضعیت سیاسی حساس ایران و وظایف ما
      
  خیزش مردم در بیش از یک صد شهر در دیماه ۹۶ مهر خود را بر تحولات سیاسی در کشور ما زده است . این یکی از بزرگترین خیزشها علیه جمهوری اسلامی بود. از مدتها پیش طلیعه های این اعتراضات به صورتهای مختلف خود را نشان میداد. مولفه های گوناگون دست به دست هم داده و همراه با عوامل سیاسی و اجتماعی ، خیزش دیماه را رقم زد. از همان نخستین روزهای پس از روی کار آمدن دولت روحانی، وضعیت اقتصادی مردم بشدت رو به وخامت گذاشت، بیکاری روز افزون، گرانی لجام گسیخته ، ورشکستگی بانکها و موسسات اعتباری، کاهش ذخایر ارزی، گرانی نرخ ارز، سقوط ارزش ریال و... زندگی را بویژه بر اقشار کم در آمد روز بروز سخت تر میکرد. در این شرایط تصویب بودجه سال ۹۷ دولت ، گران شدن حاملهای انرژی، حذف یارانه ها، افزایش مالیاتها برای اقشار کم در آمد، افزایش بودجه های نظامی، نهادهای امنیتی و دستگاه عریض و طویل دینی را بدنبال داشت.

  فعالان زیست محیطی در آتش سوختند!     
  کمیته مرکزی سازمان راه کارگر، رژیم جمهوری اسلامی و مسئولین محلی امنیتی این رژیم را مسئول جان باختن مدافعان محیط زیست میداند. ما جان باختن این عزیزان را به خانواده ، بستگان ، دوستان و مردم مریوان و کردستان وهمه مدافعان محیط زیست تسلیت گفته و خود را درغم آنها شریک میدانیم. ما از خواست مردم مریوان برای شناسائی و محاکمه عاملین این جنایت پشتیبانی میکنیم و خواهان مجازات و محاکمه همه عاملین و مسببین این جنایت و پشتیبانی همه مردمان ایران از این خواست مردم مریوان هستیم.

  سند شماره ۳
  پیام سازمان راه کارگر به مناسبت سالگرد کشتار زندانیان سیاسی
      
  ( ویژه سی امین سالگرد فاجعه تابستان شصت و هفت )
  سی سال پس از قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، سیاست حاکم بر رژیم اسلامی همچنان بر پایه پاکسازی عقیدتی مخالفان استوار است. تاریخ زندگی حکومت اسلامی، تاریخ کشتار، اعدام و تصفیه های خونین، تلاش برای نابودی انسانیت ، شادی،عشق و امید، به زانو در آوردن مردم در مقابل خبرگان آدمخوار و قوانین شریعت بوده است. تاریخی که با اعدامهای پشت بام مدرسه رفاه آغاز و با اعدامهای صحرایی کردستان، خوزستان و ترکمن صحرا ادامه یافت. این کشتارها جنایات برنامه ریزی شده ای است که روحانیت نزدیک به چهار دهه به هدف تحکیم قدرت مطلقه خود مرتکب شده است.

  سند شماره ۲
  قطعنامه کنگره ۲۳ سازمان راه کارگر پیرامون بحران زیست محیطی ایران
      
  بحران جهانى زیست محیطى با پدیده ى تغییرات اقلیمى به مرحله ی خطرناکی رسیده است. دریاچه ها و تالاب های خشک شده ، رودخانه های بی آب، جنگلها و مراتع نابود شده، گسترش کویر، نابودی زمین های کشاورزی، طوفانهای شنی و نمکی و… همه و همه نشانه های بحران حادی است که بشریت امروز با آن دست به گریبان است. در این میان بحران و تنش آب در ایران و منطقه ما به مرحله خطرناکی رسیده است. کنگره سازمان راه کارگر تصویر بحران را این گونه ارزیابی میکند:

  اطلاعیه برگزاری کنگره ۲۳ سازمان راه کارگر     
  کنگره بیست و سوم سازمان راه کارگر، در مرداد ماه سال جاری برگزار شد. در این کنگره، علاوه بر اعضای سازمان، شماری از فعالین چپ نیز به عنوان میهمان حضور داشتند. ضمن اینکه امکان حضور اینترنتی نیز برای آندسته از رفقا که نتوانسته بودند شرکت کنند، فراهم شده بود.
  بعد از اعلام رسمیت جلسه، هیات گرداننده کنگره انتخاب و فعالیت خود را آغاز کرد.
  کنگره با اعلام یک دقیقه سکوت به یاد همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم آغاز و رئوس برنامه کار بدین گونه تعیین شد:

  تقی روزبه : رضاپهلوی و ابتذال گفتمانی!     
  پوست اندازی صدائی با طعم ناسیونالیسم و نژادگرائی و ایضا متصل به جهان ماوراء الطبیعه یعنی آن احساس مأموریتی که معمولا به ناجیان دست می دهد. رضا پهلوی که خود را صدای جنبش ملی ایرانیان می خواند، درتلاش برای موج سواری بر روی اعتراضات مردم و تفسیر و تأویل آن از منظرخویش، این روزها ادبیات سیاسی اش بیش از پیش رنگ ناسیونالیستی و نژادپرستانه و آعشته به خشونت پیدامی کند;

  کودتای بیست و هشت مرداد سر آغاز دیکتاتوری مطلق شاه     
  مردم کشور ما سده هاست که زیر یوغ دیکتاتوری شاه و شیخ رنج برده و از هر گونه آزادی، رفاه و کرامت انسانی محروم بوده اند اما هرگز از مبارزه برای آزادی و دمکراسی از پای ننشسته اند. تنها در چهل سال گذشته هزاران انسان آزادیخواه و برابری طلب تحت حاکمیت خونریز و جنایت پیشه جمهوری اسلامی در راه آرمان های ضد استبدادی و عدالتجویانه جان باختند

  بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
  پروژه سندیکا سازی دولتی در تقابل با سندیکای کارگران شرکت واحد را محکوم می کنیم !
      
  کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، تشکلات مستقل کارگری و صنفی، فعالین و نهادهای کارگری :پذق| به اطلاع می رسانیم که نهادهای دولتی-امنیتی، وزارت کار و مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در هفته های اخیر اقداماتی را برای بوجود آوردن سندیکایی دولتی، تقلبی و صوری در برابر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، با هدف پیشبرد سرکوب تشکلات مستقل کارگری آغاز کرده اند. آنها در این پروژه سندیکا سازی دولتی، از همکاری دو نفر عامل دست نشانده ی خود به نام سعید ترابیان و حسن میرزایی استفاده می کنند؛ افرادی که سالهاست در سندیکای کارگران شرکت واحد هیچ همکاری و مسئولیتی ندارند و .....

  هاله صفرزاده . شرایط کار و زیست کارگران در سال‌های قبل از کودتای 28 مرداد     
  به رغم آن چه در رسانه‌هایی مثل بی بی سی، "من و تو" و شبکه‌هایی از این دست نشان داده می‌شود که دوران سلطنت رضا شاه و پسرش یکی از طلایی‌ترین دوران‌های تاریخی ایران است، مرور کوتاه زیر نشان می‌دهد که فقر، بی‌عدالتی و سیه‌روزی اکثریت مردم ایران و به خصوص زحمت‌کشان و کارگران آن چنان گسترده بود که منجر به شورش‌ها، عصیان‌ها و تلاش‌های سازماندهی شده‌ی مردم برای رهایی از این شرایط دهشتناک شد. تلاش‌‌هایی که با دستگیری، زندان وکشتار مردم و مبارزان سرکوب شد. این بخش از تاریخ ایران هیچ گاه فراموش شدنی نیست و تلاش‌های این رسانه‌ها برای تطهیر سلطنت راه به جایی نخواهد برد.

  مجید پهلوان : جنبش عدالت خواهی کشتار ۶۷     
  جنبشــی همــه جانبــه زیــر پوســت شــهرهای سراســر کشــور در جریــان اســت و هــر از گاهــی و ایــن بــار توســط زحمتکشــان و نــه مماشــات طلبــان بــه کــف خیابانهــا و میادیــن میایــد. ایــن بــار بــه وضــوح شــعار کار نــان و آزادی ســر داده میشــود و محتــوی شــعارهای تعرضــی تظاهــر کننــدگان مــرگ بــر دیکتاتــور و خواســت گــم و گــور شــدن آخوندهاســت. گرانــی قحطــی، بیــکاری و فقــر بــرای اکثریت مــردم تولیــد مــوج نارضایتــی عظیمــی نمــوده اســت.

  رضا باقری : سرنگونی رژیم اسلامی و جایگزین های آن     
  خیزش مردم علیه تمامی ارکان های رژیم اسلامی شدت گرفته است. این رژیم با وجود استفاده از تمامی ابزارهای سرکوب ؛ خود را در مقابل موج بنیان کن فجایع اقتصادی ؛ سیاسی ؛ اجتماعی و بی کفایتی؛ و چپاولگری تمامی دست اندرکارانش؛ بی دفاع میبیند.

  تقی روزبه : پنج نکته پیرامون فراربه جلوی خامنه ای و پس زمینه های آن     
  خامنه ای گرچه با صراحت اعتراف به اشتباه و خطای خود می کند، اما این گونه باصطلاح اعتراف کردن بیش از آن که به معنای پذیرش خطا و تصحیح آن باشد درخدمت فراربه جلواست. ادامه همان سیاستی است که طی چهل سال معضلات را پنهان و در واقع روی هم انباشته است.

  محمد عبدی پور:کمیته هماهنگی و ضرورت تحول     
  برای فعالان و پیشتازان و دلسوزان جنبش کارگری جایگاه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری روشن و بی نیاز از شرح و تفسیر است. این کمیته متشکل از گروهی از مبارزان چپ و سوسیالیست نزدیک به پانزده سال است که در مسیر انکشاف مبارزه طبقاتی فعال بوده و به سهم خود در دفاع از منافع کارگران کوشیده است. اعضای این کمیته در سخت ترین شرایط سیاسی و با تحمل شدیدترین ناملایمات همواره به میثاقی که با طبقه کارگر بسته اند وفادار بوده اند.

  بیانیه بخشی از جنبش دادخواهی مردم ایران
  سی امین سالگرد قنل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷
      
  خون هزاران زندانی سیاسی اعدام شده در تابستان ۶۷، هنوز می تپد و دادخواهیم این بیداد را
  ما بخشی از جنبش دادخواهی مردم ایران، صدای خود را بلند می کنیم تا دیگر خانواده‌های داغدیده و آزادی خواهان و جویندگان حقیقت و عدالت به ما بپیوندند.

  نگذاریم شعله های خیزش دوم فرو نشیند
  هماهنگی، تشکل یابی و سازماندهی، کلید موفقیت این جنبش خواهد بود
      

  تقی روزبه : تأملی بر سه واقعه
  از دست دادن کنترل نهادورزش، بومرنگ شعارها، و فراینددرهم شکستن اقتداررژیم!
      
  اقتدارهرسیستمی در جامعه از طریق یک سری نهادهای کنترل کننده برقرار می شود. ازهمین رو بی اثرشدن این نهادها، به معنی درهم شکسته شدن اقتدار و کنترل نظام حاکم بر جامعه و مردم خواهد بود. هم اکنون در ایران مدت هاست که شاهدبی اثرشدن یکی از پس از دیگری نهادهای کنترل کننده رژیم هستیم.

  انباشت سرمایه و نظام دولتی
  سنجشِ «امپریالیسم جدیدِ»
  دیوید هاروی - سامانتا اَشمن و الکس کالینیکوس ترجمه‌ی بهرنگ نجمی
      
  به خاطره‌ی آن دو پرنده‌ی هم‌زاد، گالیا و پریا، در هفدهمین زادروز شکفتن‌شان

  مسأله این است که، «همه‌ی آن ویژگی‌های انباشت آغازین، که مارکس به آن‌ها اشاره می¬کند، به‌نحو مؤثری در حصار جغرافیایِ تاریخی سرمایه‌داری تا به امروز برجا مانده است.» هم از این‌رو، هاروی برای ارجاع به آن‌ها از عبارت «انباشت از راه سلب مالکیت» استفاده می‌کند


  بهروز سورن: نیمه شب نوشته ها - 78 - این مردم شور و سودایی دیگر در سر دارند     
  جنبش سراسری و رادیکال دیماه سال گذشته پس از سرکوب های شدید و گسترده ای که از سوی حکومتیان اعمال شد و از سرگذراندن فاز تامل و راهجویی مجددا در بسیاری از شهرهای کشورمان به کف خیابان ها آمد. اینبار اما در گرماگرم اعتراضات سراسری رانندگان کامیون ها و سقوط آزاد ارزش پول رسمی کشور در برابر ارز های خارجی که گرانی و فقر تصاعدی را به آنها تحمیل کرد, به خیابان ها ریختند و باز لرزشی موثر بر کاخ استبداد اسلامی انداختند.

  نگذاریم شعله های خیزش دوم فرو نشیند
  هماهنگی، تشکل یابی و سازماندهی، کلید موفقیت این جنبش خواهد بود
      
  بعد از سرکوب خونین خیزش دیماه، رژیم جنایتکار و غارتگر حاکم بر ایران هیچگاه نتوانست عقربه های اعتراضات اجتماعی را به دوران قبل از این خیزش برگرداند. حرکت شجاعانه دختران انقلاب و نافرمانی وسیع زنان در برابر قوانین شرعی عصر شترچرانی، تداوم بی وقفه جنبش کارگران و معلمان، تداوم اعتراضات بازنشسته گان، مالباخته گان و کولبران، رشد بی سابقه جنبش محیط زیست در اعتراض به کمبود آب، آلودگی هوا و قطع برق ، اعتصابات سراسری کامیونداران و رانندگان کامیون در چند مرحله،همه و همه نشانگر این واقعیت آشکار هستند. اما آنچه انگیزه اعتراضات توده ای هفت روز اخیر در بیش از پانزده شهر و شهرک ایران بوده، تجاوز ارزش دلار به بیش از 11 هزار تومان میباشد که معنای روشن آن سقوط قدرت خرید مردم به میزان چند برابر در ماههای اخیر است.

  پیش بسوی اعتصاب سراسری و عمومی     

  اردوی کار:این دی ماه است که ادامه دارد !
  این طبقه ماست که به میدان آمده است
      
  ▪️ آنان که دیشب کنترل گوهردشت کرج را برای ساعتی از دست نیروهای سرکوب خارج کردند، به حاشیه رانده شده گان سیاست های ظالمانه حاکمیت اند که در حاشیه ها به گذران زندگی در فقر و تهیدستی محکوم شده اند.
  ▪️آنان که در شاهپور اصفهان به خیابان آمدند و مطالبات شان را فریاد کردند، صنعت گران، کارگران و مردمان لگدمال شده اند که نان سفره شان را با شلاق گرانی و آب شان را به «تدبیر» ظلم و تباهی به یغما برده اند

  کارگران و کارکنان مزدبگیر پروژۀ ایران مال : کارگران «ایران مال» و ٧ ماه زندگی بدون مزد!     
  سرمایه داران با ثروت های بادآورده و غیر قابل تصور در پروژه های تریلیونی شان که با بهره برداری از نیروی کارِ کارگران و سایر کارکنان مزدبگیر که همچون برده از گردۀ آنان کار بدون مواجب می کشند، قرار است تا کجا این چنین چپاولگری و یکه تازی کنند و تا چه وقت به بهای تباهی زندگی هزاران انسان اجیر شده به انباشت سرمایه بپردازند؟

  کانون مدافعان حقوق کارگر:آیا گرانی‌ها‌ ‌‌ ارتباطی با تحریم‌ها‌ی ‌‌جدید دارد؟     
  تنها راه‌ آن‌ ‌ ‌است که مردم و کارگران و زحمتکشان برای حفظ اموال خود قدرت را به دست گیرند و از خلع یدکنندگان برای همیشه خلع ید کنند. ‌در یک صد سال گذشته از مشروطه به این طرف همواره صاحبان قدرت دست در بیت المال داشته اند. ‌قاجار و اعوان انصارشان به یک گونه اموال مردم را به اروپا منتقل کردند و سپس خود غزل را خواندند.و اعوان انصار سلطنت نیز از مدت‌ها قبل از سقوط او به انتقال اموال همانند امروز به خارج از کشور مبادرت می‌کردند

  فراخوان گزارشگران: ماشین ترور جمهوری اسلامی را متوقف کنیم
  ترور وحشیانه اقبال مرادی را محکوم میکنیم!
      
  محکومیت و انزجار بیش از دویست و هفتاد فعال سیاسی, اجتماعی, نهاد و رسانه از سیاست های تروریستی جمهوری اسلامی
  اقبال مرادی پدر مبارز زانیار مرادی محکوم به اعدام ترور شد. او سال ها قبل نیز از یک سوء قصد پس از زخمی شدن و انتقال به بیمارستان, جان سالم بدر برده بود. پیکر بی جان او را اینبار که اثر هفت گلوله بر روی آن مشاهده شده است در کنار رودخانه پنجوین از شهرهای مرزی استان سلیمانیه که هم مرز شهر مریوان است, یافته اند.

  علی دماوندی : هیات اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران بدنبال چیست؟!!     
  روبن مارکاریان از رهبران اصلی هیات اجرایی ، که دهه ای پیش از سازمان ما انشعاب کردند، در پریشان نامه ای با عنوان پرطمطراق " نفی آزادی و دمکراسی همزاد سوسیالیسم استبدادی است" ، به مباحثات برنامه ای در سازمان ما پرداخته است. ر-مارکاریان در این نوشته که بخاطر تضمین موفقیت در پذیراندن داستان پردازیهای خیالی اش ، نقبی هم به شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست، ایران تریبونال ، تظاهرات پاریس و...زده ، کوشیده است به کشف " سوسیالیسم اسنبدادی درسازمان راه کارگر" و پیدا کردن متحدینی برای »دمکراسی » خواهی هیات اجرایی در میان ما نائل شود.

  محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی شوروی!
  24. بسترهای عروج ناسیونالیسم روس
      
  نظریه و استراتژی "سوسیالیسم در یک کشور" به تدریج از مرزهای شوروی عبور کرد و به "اردوگاه سوسیالیسم" رسید. دولت‌های عضو اردوگاه که تحت عنوان پیمان ورشو عملاً وظیفه¬ی مقابله¬ با دست‌اندازی¬های امپریالیسم غرب و پیمان ناتو را پی می‌گرفتند در واقع همان سیاست‌های "سوسیالیستی" شوروی را دنبال می‌کردند.

  تقی روزبه : نمایش گوشه ای از سترونی پاره ای از مدعیان «براندازی» که نتوانسته اند امیدی برانگیزند!     
  کشاکش بین شفاف کردن و نیرومندترساختن بدیل برساخته از جنبش مردم و جوشیده از متن جامعه برای براندازی رژیم، و در عین حال مقابله با نقش آفرینی نیروهای پارازیت داخلی و خارجی برای کنترل و هدایت آن به سوی اهداف و منافع خویش یکی از مختصات مهم شرایط کنونی است.... در این میان تنها یک نیروی واقعی و تعیین کننده وجود دارد و دعوا نیز بر سرکنترل و مهارآن است...

  آينده فلسطين در غزه رقم مي خورد...
  مصاحبه اختصاصي ندا يافي با ليلا شهيد ترجمه بهروز عارفي
      
  مصاحبهء بي پردهء ليلا شهيد، سفير پيشين فلسطين در پاريس و اتحاديه اروپا در بروکسل با مجله اينترنتي اوريان بيست و يکم. او با پرهيز از زبان قالبي و بدون تابو از انتفاضه مسالمت آميز غزه، روند اسلو، مستعمره سازي ها ، طرح «کلان شهر اورشليم»، تضعيف دستگاه حاکم فلسطيني و خطر تغيير جهت مواضع عرب ها ، صحبت مي کند. او مناقشه با اسرائيل را در درازمدت بررسي کرده و با قاطعيت يادآوري مي کند که مسئله پناهندگان، همچنان مسئله مرکزي است.

  شاپور احسانی راد : انبارهای پر از کالا و جیب های خالی کارگران     
  چنانچه فورا و بی درنگ دستمزدهایمان نسبت به این گرانی و تورم سرسام آور افزایش نیابد، این بحران اقتصادی تحمل ناپذیر که با دستان خودتان برای طبقه مزدبگیر ساختید همچون دی ماه سال گذشته اما با شدت و حدت بیشتری به اعتراض همگانی فرودستان منجر خواهد شد .

  محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتیِ شوروی!
  23. صنعتی سازی!
      
  برنامه­ ریزی اقتصادی شوروی هدف خود را بر مبنای صنعتی ‌سازی جامعه تعریف کرده بود. این برنامه بر متن سیاست‌ های معطوف به ملی‌ سازی و نرخ رشد بالا و تبدیل مالکیت خصوصی به دولتی، سوسیالیسم را تا حد ارتقای صنعتی تقلیل داده بود. در واقع سیاست های حزب کمونیست در قالب یک تغییر جهتِ معنادار از اهداف انقلابی بلشویک ها فاصله گرفته و به استخدام همان سیاست های بورژوائی منشویک ها در آمده بود.

  تقی روزبه : ترامپ و سودای نظم جهانی جدید!     
  آیا ترامپ خواهد توانست بر پشت جبهه خود غلبه کند و راه در پای آزمون جدید و چالش برانگیزنظم جدیدجهانی بگذارد؟. آن چه که در این رویکرد از جهاتی نافی همدیگر و تناقض آمیز بشمار می روند، از نظرترامپ دو جزء مکمل هم تصور می شوند. در نزداو اهرم فشار و تهدید بخشی از اهرم های سازش هم بشمار می روند!.

  علی دماوندی : عباس امیر انتظام، قربانی یک وحدت واعتقاد     
  اوقربانی نظامی شد که خود یکی از بنیانگذاران وسخنگویان دولت برآمده از آن بود.سرنوشت امیرانتظام، آینه تمام نمای رذالت و تباهی نظام اسلامی و مصلحت نظامی بود که بقایش با هیج مصلحت دیگری نمیتوانست رقم خورد. حفظش واجب واجبات بود ومیتوانست حتی نماز وروضه را به تعطیلی کشاند تا روحانیت در قدرت بماند.

  پیش نویس گزارش سیاسی از نسرین ابراهیمی
  فرازهایی از جنبش های اجتماعی درسال گذشته
      
  در سالی که گذشت شاهد یکی از بزرگترین خیزشها علیه جمهوری اسلامی بودیم. از مدتها پیش طلیعه های این اعتراضات به صورتهای مختلف خود را نشان میداد. مولفه های گوناگون دست به دست هم داده و همراه با فاکتورهای سیاسی و اجتماعی ، خیزش دیماه را رقم زد.
  از همان اولین روزهای پس از روی کار آمدن دولت روحانی، وضعیت اقتصادی بشدت رو به وخامت گذاشت، بیکاری روزافزون، گرانی لجام گسیخته ، ورشکستگی بانکها و موسسات اعتباری، کاهش ذخایر ارزی، گرانی نرخ ارز، زندگی را بر اقشار کم در آمد روز بروز سخت تر میکرد.

  کمیسیون اصلاح برنامه : سند پیشنهادی به کنگره ۲۳ برای اصلاح برنامه سازمان راه کارگر     
  سرمايه ‌داری در طول قرنها تغييرات زيادی کرده است، اما اساس آن که مالکيت خصوصی و تعقيب سود است، عوض نشده و تکامل آن بر همين اساس صورت گرفته است. سرمايه‌داری هرچه بيشتر دوام آورده، ثروت و امکانات بيشتری در دست اقليت کوچکتری از سرمايه‌داران انباشته شده و زندگی و سرنوشت اکثريت هر چه عظيمتری از جمعيت به افزايش بازهم بيشتر سرمايه در دست اقليتی وابسته شده است. سرمايه‌های بزرگ، سرمايه‌های کوچکتر را بلعيده‌اند و قوی‌ترين سرمايه‌داران، بزرگترين رشته‌های توليدی، تجاری، خدماتی و مالی را به انحصار خود درآورده و امپرياليسم، يعنی امپراتوری سرمايه بر جهان را بوجود آورده‌اند.

  اردوی کار: از تجربه سرنوشت ائنلاف بزرگ تاریخی لیبرالیسم با دستگاه روحانیت تاریک اندیش درس بگیریم .     
  نیروهایی که در گریز از پراکندگی ها به جای سازماندهی مستقل اردوی کار و به جای معطوف شدن به شکل دادن به همگرایی جبهه کار و زحمت در برابر دیکتاتوری و سرمایه داری، برای نیروهای رژیم چنج چراغ می زنند، حتی اگر پستی بیشتر از آبدارچی در آینده جایگزینی رژیم احمد چلبی های ایرانی به آنها داده شود، تجربه ای مشابه تجربه ائنلاف لیبرال ها با دستگاه روحانیت تاریک اندیش در انتظارشان است .

  فراخوان عمومی همراه با فهرست دوم امضاها
  سرنگونی آری، به دست مردم و برای حاکمیت مردم، نه توسط قدرت های خارجی
      
  دولت ترامپ با زیر پا گذاشتن "برجام" و تهدید ایران با راه اندازی "شدیدترین تحریم های تاریخ"، به همان منطق زورگویانه ای روی آورده است که دولت بوش در دوره تدارک اشغال عراق در سال به کار گرفت. نتایج مرگبار سیاست جرج بوش در خاورمیانه ویران شده اکنون روشن تر از ۲۰۰۳ آن است که نیازی به توضیح داشته باشد، اما مسأله این است که آیا دولت امریکا می خواهد یک بار دیگر همان طرح هولناک را، و این بار در ابعادی بزرگ تر، در مورد کشور ما، بیازماید؟ پاسخ این سؤال هرچه باشد، ما ایرانیان مخالف رژیم استبدادی و تاریک اندیش جمهوری اسلامی، ناگزیریم تصور روشنی از این موقعیت داشته باشیم:

  تقی روزبه : «برگزیت» و کنترل بحران به شیوه انگلیسی!     
  در حقیقت تب شدیدی که اکنون سرمایه داری دستخوش بحران دچارآن شده است، به عنوان نشانه یک بیماری خطرناک و مسری بشمار می رود که از قضا کشورانگلستان را به مثابه یکی از حلقه های مهم نظام سرمایه داری قبل از دیگرحلقه ها مبتلا کرد. با این وجود طبقه سیاسی حاکم و مشخصا محافظه کاران انگلستان که اکثرا نگران لطمه خوردن تجارت و سودخود بودند ترجیح دادند یک معلق تاریخی بزنند

  مجید دارابیگی : میان دو صندلی!     
  هر زمان که نبض جامعه به تندی می زند و فریاد توده های تحت ستم کشورمان برای شتاب بخشیدن به آهنگ سرنگونی جمهوری جهل و جنایت اسلامی رساتر می شود، برای جریان های رنگارنگی از لیبرال و ملی گرا، تا مدعیان کمونیستی، بیم تجزیه ی کشور، یا احتمال رخ داد جنگ داخلی و گرفتار شدن به سرنوشت عراق، سوریه، یا افغانستان، با سرنگونی جمهوری اسلامی گره می خورد.

  محمدآزادگر : سربازان گمنام امام زمان و جنبش ملی دموکراتیک آذربایجان     
  مهران بهاری نوشته ی کشکول واره ی مطولی تحت عنوان «عمليات عفرين و خوی خيانت‌پيشگی-تروريست‌پروری تورکهای چپ ايرانی و آزربايجان‌گرايان پان‌ايرانيست» منتشر کرده و سایت تریبون نیز آن را باز پخش کرده است. استناد من دراینجا به متنی است که تریبون انتشار داده است. مهران بهاری عملیات شاخه‌ی زیتون ارتش تورکیه در شمال غرب سوریه را بهانه کرده تا .......

  تقی روزبه : دولت آمریکا و حباب سیاسی مجاهدین خلق!     
  مراسم امسال سازمان مجاهدین در فضا و جو تازه ای برگزارشد که دامنه بحران در ایران و اعتراضات مردمی از یکسو و فشارهای بین المللی از سوی دیگرابعادتازه ای یافته است. نگاهی به سخنرانی و رویکردبرخی مقامات آمریکا از چندنکته تازه در مورد این جریان حکایت می کند:

  شهاب برهان : توضیحاتی لازم در باره نقد من بر "فراخوان"     
  در قبال نقد من به فراخوان « سرنگونی آری، به دست مردم و برای حاکمیت مردم، نه توسط قدرت های خارجی»، دو واکنش عمده یکی از سوی روبن مارکاریان و دیگری از سوی تقی روزبه صورت گرفت. آن ها آشکارا از عبارات " پژواک ندای کیانوری"، " ضد امپریالیسم ناسیونالیستی چپ " و " ائتلاف منفی با رژیم" در نقد من شدیداً برآشفته، آن را تهمت و اهانت به شخصیت خود و امضا کنندگان تلقی کرده، و....

  عباس هاشمی : دلبر ما ، « مادر گلی »
  شمعی فروزان که چندین دهه در راه آزادی روشنی و گرما بخشید ، اینک خاموش شده است
      
  دلبر از خانواده ای با فرهنگ و فروتن گیلانی ست ؛ سر سبز و پاک . او در سنین جوانی با عشق همسری گزید که زندگی اش را وقف آزادی و رهایی کرده بود، و دلبر همه وقت و همه جا با جان و دل و تا به آخر یاور او بود ؛ احمد گلی آبکناری از مبارزان صدیق توده ای ، شاعری متواضع ، عاشق دلبر بود . این زوجِ عاشق پدر و مادر فرزندانی شریف شدند که سه تن شان ؛ روزبه ، پروین و ویدا گلی آبکناری در رژیم اسلامی بر سر اعتقاداتشان به سوسیالیزم و آزادی جان باختند

  تقی روزبه : به نام «صدای سوم»، به کام «صدای دوم»!     
  آن چه که در این نوشته در دفاع از خطوط کلی متن بیانیه آمد، طبعا به معنای آن نیست که بیرون از آن افرادامضاء کننده در سایرحوزه ها نیز هم نظرند و یا بری از هرگرایش ناسیونالیستی و امثال آن هستند. حتی در خودمتن هم سوای درک کلی از خطوط اصلی نمی توان مدعی شد که تک تک امضاء کنندگان الزاما با همه اجزاء‌نوشته موافق هستند.

  دلبرگلی آبکناری،مادر روزبه وویدا وپروین خاموشی گرفت!     
  مادر گلی ما، مادر همه خاورانی ها، مادر درد ورنج وفراق ،پس از گذراندن نزدیک به پنج سال بیماری کهولت وآلزایمر در تهران جهان ما را واگذاشت و سنگینی نبرد برای دادخواهی وحقیقت جویی ومبارزه علیه فراموشی را بر دوش بازماندگان گذاشت.
  دلبر گلی آبکناری ، با زندان ومخفی شدن شوهرش ازسالهای پس از کودتای ۳۲ ،با دنیای سیاست ومبارزه برای حق طلبی وآزادی آشنا شد. ۷سال از ۴۸ تا ۵۷ درمقابل زندانهای شاه ،د رانتظار دیدار روزبه گلی آبکناری ،فرزند بزرگش گذراند. پس از سرنگونی شاه ِ خانه اش ،خانه همه ی راه کارگریها ومبارزینی شد که دل در گرو آزادی وبرابری داشتند.

  شهاب برهان : صدای سوم در برابر ضد امپریالیسم ناسیونالیستی چپ
  نقدی بر " فراخوان عمومی" دویست و بیست سوسیالیست و چپ
      
  در این فراخوان " سوسیالیست ها و چپ ها" هیچ پیوندی میان مبارزه ضد امپریالیستی و مبارزه طبقاتی، میان مبارزه با دشمن خارجی و داخلی، میان ممانعت از تعرض خارجی به حاکمیت مردم با مبارزه برای بیرون کشیدن این حق از چنگ حاکمیت غاصب، میان دست رد زدن به سینه آلترناتوهای دست نشانده خارجی با پیکار همین امروز برای پر کردن خلا آلترناتیو مردمی دیده نمی شود.

  اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت چهار تیر سالروز تاسیس "راه کارگر"     
  چپ انقلابی ایران در مصاف توامان با رژیم حاکم و اپوزیسیون ارتجاعی، راهی جز تقویت همگرایی و اتحاد در برابر خود ندارد. این چپ باید بداند که اکثریت کارگر و زحمتکش جامعه، درست است که به لحاظ طبقاتی و خواست برخورداری از عدالت اجتماعی در کنار آزادی، پایه بالقوه جنبش سوسیالیستی محسوب می شود، اما لزوما به طور بالفعل ممکن است به دلیل عملکرد نیروهای سیاسی بورژوایی ( از سلطنت طلبان گرفته تا لیبرالها و مجاهدین) در کمپ انقلاب اجتماعی برای گذار به سوسیالیسم نباشند و حتی مورد سوء استفاده آن نیروها قرار گیرند. بنابراین چالش سرنوشت ساز برای تبدیل گفتمان "آزادی و سوسیالیسم" به بدیلی قدرتمند، بر خلاف خوش خیالی برخی نیروهای چپ، هنوز پابرجاست و باید شب و روز برای آن زحمت کشید.

  مجید دارابیگی : چشم انداز سرنگونی     
  در چشم انداز سرنگونی جمهوری اسلامی، با به میدان آوردن نیروی براندازی، سطح خواسته، از تلاش برای رسمیت یافتن حقوق انسانی و مدنی، برخورداری همه گان از آزادی های اساسی، آزادی اندیشه و بیان، آزادی قلم و نشر، ازادی احزاب و اجتماعات، که نیازمند برچیدن قوانین ارتجاعی حاکم و مقدم بر همه، لغو و حذف کلیت قانون اساسی جمهوری اسلامی است، قدم به قدم فراتر می رود.

  تقی روزبه :شب همبستگی با گارگران ایران در پاریس و دو نکته پیرامون آن     
  حضوردوتن از سوی سندیکای شرکت واحد و یکنفر از انجمن صنفی معلمان-مریوان فرصتی برای کارگران و معلمان ایران فراهم ساخت که برخلاف تصویرهای دروغین و بزک شد رژیم و توسط خانه کارگر و نمایندگان قلابی و برگزیده آن، تصویری روشن تر ازسیمای جنبش کارگری ومعلمی در سطح جهانی مطرح شود. بی تردید بهره گرفتن از چنین تریبون هائی برای طرح مطالبات و تقویت همبستگی کارگران و زحمتکشان جهان واجداهمیت است. سوای آن دونکته زیر در رابطه با حضور و سخنان آن ها در خورتوجه است:

  سایت راه کارگر
  محمد ثلاث اعدام شد!
      
  ما ضمن ابراز تاسف عمیق خود از اعدام محمد ثلاث و اعلام همدردی با خانواده و بستگانش، همگان را به مبارزه هر چه بیشتر علیه رژیم اعدام و جنایت جمهوری اسلامی دعوت می کنیم. باید ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی متوقف شود. باید مجازات ضد انسانی اعدام ،بمثابه جنایت سازمانیافته حکومتی ملغی شود! سکوت در مقابل این جنایت به جنایتکاران یاری خواهد رساند تا دستگاه مخوف مرگ وجنایت وغارت را تحکیم کنند. شکی نیست که افراد دیگری درصف مجازات مرگ قرار دارند. در اول این صف قربانیان دستگاه جنون اسلامی، شاید رامین حسین پناهی باشد. رامین حسین پناهی را یاری کنیم ونگذاریم که دستگاه جنایت اسلامی ،خانواده دیگری را در سوک نشاند. نگذاریم بازهم جنایت دیگری صورت گیرد!

  علی دماوندی : تصویری از بحران آب در کشورما، راهکارها کدامند؟
  سكوت آب میتواند خشکی باشدوفریاد قحط!
      
  اینک آب، آب سالم، آب آلوده، دریاچه ها وتالاب ها ورودخانه های خشک شده، خشکسالی ، طوفانهای شنی وخاکی ونمکی، جنگ آب ، کشاورزان وروستائیان تشنه، جیره بندیهای آب ، روستاهای خالی وویران ، جابجایی های جمعیتی و مهاجرتهای میلیونی وآوارگان از خشکسالی وجنگ آب و...ورد زبان بسیارانی است که جهان کنونی را با نگرانی به تصویر میکشند.

  تقی روزبه : وقتی اصلاح طلبان به فکر«نجات کشور» می افتند!     
  همان هائی که که در تبدیل کشور به چنین وضعی فلاکت بار سهم داشته اند و بدون کوچکترین ا نتقادی به خود و خاتمی ها و روحانی ها، اکنون به فکرنجات کشور افتاده اند!. بی تردید نخستین پرسشی که از دیدن این بیانیه پرطمقراق و بدون محتوا که به نحوی تنظیم شده که در آن نه سیخ بسود نه کباب بسوزد به ذهن هر خواننده ای خطور می کند آن است که منظور از نجات کشور چیست؟

  شوراهای صنفی دانشجویان کشور: قوی باش رفیق!
  صدای حق خواهی جریان صنفی دانشجویی را بشنوید
      
  ما یک بار دیگر از جامعه می خواهیم در دفاع از ساحت دانشگاه یاریمان کند. با توجه به فرارسیدن ایام تعطیلات دانشگاه ها بیم موج سرکوب مجددی می رود، پس به‌جد از اساتید، اصحاب دانشگاه، رسانه ها و دیگر کنشگران می خواهیم دانشگاه و دانشجو را در این هجوم امنیتی تنها نگذارند.
  در این موقعیت خوب است مجدد حرف های ساده ی خود را برای خود و جامعه مرور کنیم. از وجدان های بیدار جامعه می پرسیم آیا حرف ناحقی زده ایم؟! صدای ما صدای حق خواهی است و با ایمان به‌اینکه صدای حق خواهی خاموش نمی شود، بر شانه ی یکدیگر می زنیم: "قوی باش رفیق".

  ویژه برنامه صدای کانون به مناسبت روز جهانی لغو کار کودک (12ژوئن)     
  تنها راه حل برای مقابله با کار کودک و در حقیقت لغو آن، نابودی نظام سود محور سرمایه داری است. مقابله با این نظام دو وجه نظری و عملی دارد. به لحاظ نظری برخورد با نظام سرمایه‌داری باید در تمام برآمد‌های گفتاری، شنیداری، نوشتاری و آثار هنری و هر آن چه که مربوط به آموزش و آگاهی رسانی می‌شود، مد نظر قرار گیرد و از این طریق کار کودک به هر شکلی که هست، نفی شود و در هر فرصت، ازلی و ابدی نبودن نظام سرمایه‌داری را نشان داد، نظامی که از کودکان بهره‌کشی وحشیانه می‌کند.

  تقی روزبه : درآستانه دیدارترامپ و اون
  دیدارتاریخی یا ضدتاریخی؟
      
  همه هیجان زده اند و در رآس آن خودترامپ توئیت کرده است لحظه های هیجانی را سپری می کند. شاید فکر می کند با خلع سلاح هسته ای کامل و بدون بازگشت کره شمالی می تواند نام خویش را در تاریخ ماندگار کند! اما واقعیت آن است که مذاکرات بستری با رویای متفاوت است.

  تقی روزبه : نمایشنامه ظهورمجددمومیائی ها!     
  مسعودرجوی دوباره زنده شد و پیام داد!
  با ادبیات آک بندشده چندین دهه پیش که مثل همیشه بوی نا می دهد و تماما چندش آور و سرشار از عباراتی چون فدا، رودخروشان خون، اشرف نشان، خرج کردن بی مهابا از شرف شهدا و سخن گفتن از جانب آن ها هم چون یک وکیل تسخیری، و مزخرفاتی از این قبیل، که نشان می دهد چندان هم فرقی هم نمی کند به دنبال آن باشیم که آیا نویسنده اش به لحاظ فیزیکی زنده است یا مرده! پاسخ هرچه باشد، بهرصورت او در همان فضای چندین دهه پیش دفن شده است!.

  اطلاعیه پنج تجمع کارگری: از مبارزات بحق کارکنان حمل و نقل کامیونی در سراسر کشور و از ضرورت ایجاد سندیکاهای مستقل کارگران مزدی ترابری پشتیبانی کنیم     
  در تاریخ سه شنبه اول خرداد ستون هایی از کامیون ها به تصمیم رانندگان زحمتکش و معترض در پایانه ها یا جاده های کمربندی و خیابانهای اطراف بسیاری از شهرهای کشور در اعتراض به پایین بودن ِ سطح کرایه های حمل و نقل، بالا بودن عوارض جاده ها، افزایش سهم حق بیمه رانندگان، گرانی قیمت لاستیک و لوازم یدکی، بالا بودن تعرفه کمیسیون شرکت های دلال حمل و نقل و .... دست به اعتصاب زدند. رانندگی کامیون از مشاغل سخت و پر خطر است که به دلیل کار طاقت فرسای شبانه روزی، دوری مستمر از خانواده و پایین بودن سطح مزد موجب افسردگی و مشکلات جسمی رانندگان می گردد.

  تقی روزبه : مطرح شدن خطرانقلاب سیاسی و اجتماعی در خبرگزاری جمهوری اسلامی!     
  اکنون ما در دوره انتقالی بسیارحساس و خطیری قرارداریم که در آن نوع گفتمان ها و جهت گیری های آتی رقم می خورند و البته موج سواران و بازیگران قهار هم برای آن که جای رژیم را با کم ترین جابجائی و تکان اجتماعی به مددقدرت های بزرگ بگیرند کم نیستند و به شدت از طریق رسانه ها و کمپین های مداوم و جهت مند و... مشغول نقش آفرینی و پرکردن خلأنهادهای فرسوده شده رژیم هستند.

  مجید دارابیگی : جمهوری اسلامی در چنبره ی جنگ و تحریم     
  جمهوری اسلامی در طی چهار دهه ی گذشته، در پناه بحران زیسته، و از بستر یک بحران سر بر نیاورده، در بستر بحران دیگری فرو رفته، بحران هائی که ابزار توجیه نارسائی و رمز بقای رژیم باید دانست. اما از آن جا که بحران کنونی، همه جانبه تر، ریشه دارتر و متفاوت تر از بحران های گذشته، در شرایط نامناسب تری بروز نموده، با بود و نبود رژیم در هم تنیده، بقای رژیم رادر برابر پرسش نهاده است.

  تقی روزبه : وقتی سرمایه داری غرق در بحران با ستایش از یک اقتصاددان«مارکسیست» به آسیب شناسی خود می پردازد!     
  سرمایه داری تاریخا برای نجات خود از گرداب بحران ها و جلوگیری از پیشرفت روندهائی که نامطلوب می داند، سعی کرده است که با تمرکز روی منتقدین نظام سرمایه داری به ویژه مارکسیست ها و هم چنین سیاست جذب جنبش ها در خود از بحران های خویش عبورکند. کارل پوپر در کتاب جامعه باز و دشمنانش به طورمبسوط به این که چگونه سرمایه داری با درنگ بر نقدمارکس از سرمایه توانست از بحران های بزرگ و چه بسا نابودکننده قرن نوزدهم و بیستم عبورکند پرداخته است.

  سهراب شباهنگ : بحثی در بارۀ روند ایجاد سازمان های سراسری کارگران در ایران     
  واقعیت این است که تشکل یا سازمان سراسری کارگران، یا دقیق تر بگوئیم سازمان های سراسری کارگران از بالا ساخته نمی شوند. به طور مثال سندیکاها یا اتحادیه ها را که تشکل های توده ای اقتصادی – اجتماعی کارگران هستند در نظر بگیریم (ما «اتحادیه» و «سندیکا» را به یک معنا به کار می برم). روند ایجاد تشکل سراسری سندیکائی از این قرار است:

  کانون مدافعان حقوق کارگر : ضرورت هوشیاری در مبارزات مردمی و ایجاد تشکل سراسری     
  ضرورت هوشیاری در مبارزات مردمی و ایجاد تشکل سراسری تداوم مبارزات دی ماه را در صورت های مختلف اعتراضات مردم در این روزها شاهد هستیم . مردم به جان آمده از فقر، تبعیض و غارت اموالشان توسط نهادهای دولتی و افراد وابسته به قدرت در هر فرصتی اعتراضات خود را بیان می کنند و این اعتراضات تا رسیدن به خواسته به حق مردم سر ایستائی ندارد .

  باقر ابراهیم زاده : مُلاحسنی مُرد ،رشید حسنی زنده است!     
  مرگ ملا حسنی امام جمعه ارومیه ،بعنوان یکی از طراحان کشتار قارنا وایندرقاش،بعنوان یکی از مداحان اعدام وکشتار وقصاص با زبان هرزه گی آخوندی انعکاس گسترده ای داشت. مرگ او بعنوان امام جمعه هفت تیرکشی که با هرزه گی وابتذال وحماقتی وصف ناشدنی در باره زنان وحقوق انسانی مردمان ،در باره فرهنگ و موسیقی و شادی اظهار فضل میکرد و تصویر گر ارتجاع اسلامی وداعش شیعوی بود. امام جمعه قدرتمندی که با زبان گلوله با مخالفان نظام اسلامی سخن میگفت.

  مادران پارک لاله ایران : با ایجاد کانون های مستقلٍ اتحاد، به سوی رهایی از بیداد گام برداریم!     
  حکومت اسلامی ایران، موجود ناقص الخلقه ای است که از بدو تولد، نافش را با کژی و درندگی و نیست کردن هستی انسان‌ها و تمامی موجودات آزاده گره زده‌اند و هر چه بزرگ‌تر شد، زشت ترین و پلیدترین های مانند خود را تکثیر کرد و هر چه فرتوت تر می شود، وحشی تر و خون خوارتر شده و تنها با اتحاد و همبستگی مستقل انسانی است که می‌توان از شر این دیو پلید و اقمارش رهایی یافت و در فضایی آزاد و رها از بیداد قدم زد و نفس کشید.

  پیام کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت درگذشت رفیق رضا غفاری     
  کشور ما و جنبش کمونیستی و سوسیالیستی انسان مبارز، فداکار، ارزنده و برجسته ای را از دست داده است. انسانی که قلبش برای آزادی کارگران و زحمتکشان از قید استثمار و برقراری نظام انسان مدار سوسیالیستی در تپش بود، قلبش از تپش باز ماند و ما را با اندوه از دست رفتن اش تنها گذاشت. رزمنده ای جسور از ادامه راه باز ماند. اما راه همچنان باز است و با مرگ هر عزیزی می باید جای خالی وی را پر نمود.

  صبح امروز رفیق رضا غفاری از میان ما رفت     
  دکتر رضا غفاری یکی از مبارزان شریف و فداکار جنبش کمونیستی و از زندانیان سیاسی دهه خونین شصت امروزجمعه، 4 خرداد 1397 در گذشت . رفیق رضا در 16 تیرماه 1316 در تهران بدنیا آمد . دوره نوجوانی او با جنبش ملی و مبارزه علیه استبداد وهم چنین کودتای 28 مرداد مصادف گشت ودر آن دوره بود که جوانه های مبارزه برای آزادی و برابری و گرایش به چپ در او شکوفا شد .

  اعتصاب سراسری، پاسخ کارگران و زحمتکشان به گسترش بحران و فلاکت!     
  از روز سه شنبه اول خرداد هزاران نفر از رانندگان کامیون و کامیونداران ایران در چندین استان کشور دست به اعتصاب سراسری زده و از حمل بار و سوخت خودداری ورزیده اند. این بخش از زحمتکشان که جمعیت آنها در سراسر کشور به ۳۶۰ هزار نفر میرسد، هدف از اعتصاب خود را اعتراض به افزایش عوارض اتوبانها و هزینه بیمه، گرانی لوازم یدکی و ثابت ماندن کرایه حمل و نقل بار اعلام کرده اند. به دلیل مشارکت بخشی از رانندگان تانکرهای حمل سوخت، در برخی شهرها نظیر اصفهان و شیراز شاهد صف های طولانی اتومبیل در برابر پمپ بنزین ها بودیم.

  نسرین ابراهیمی :سوسیالیسم چیست؟     
  خلاقیت انسانی و آزادی فقط در شرایط مهم و خطیر دخالت گری و به مبارزه طلبی خود مردمان رشد میکند. کارگران فرشته نیستند. همه ما از جهان کنونی به شکل موجودش وحشت داریم . درونی کردن و غلبه تبعیض ها و دیدگاه های کوته بینانه و محدود کردن زندگی به وظایف و کار، باز دارنده رشد خلاقیت های انسانها می باشد و جان و روان را فرسوده میکند. برای غلبه بر طبقه سرمایه دار و تغییر نه تنها جهان ، بلکه خودمان نیز نیاز به انقلاب داریم.

  اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر درباره تازه ترین جنایات رژیم اسرائیل
  مردم زجرکشیده فلسطین بیش ازهرزمان به همبستگی بین المللی نیازدا رند
      

  تقی روزبه : معنای عروج مقتداصدر!     
  پیشتازی حامیان مقتداصدر در انتخابات پارلمانی عراق با شگفتی همراه بود و در رسانه ها و محافل سیاسی عموما از زاویه مخالفت صرف او با فساد در دولت و نفوذ و مداخله ایران در امورداخلی عراق مورد توجه قرار گرفت. گرچه چنین واقعه ای در صحنه سیاسی عراق عربستان و آمریکا را خشنودکرده است،و بی تردید حکومت ایران را هم بدلیل پشت کردن حامیان دیروزش خشمگین ساخته است، اما

  تقی روزبه : نگاهی به پی آمدهای خروج آمریکا از برجام، بن بست رژیم حاکم بر ایران و حساسیت اوضاع!     
  سوای موقعیت ضعیف و شکننده جمهوری اسلامی، تحولات اخیر یک باردیگر درنگ بیشتر بر معنا و ماهیت ترامپیسم و رابطه آن با بحران های سرمایه داری و قطب بندی های جدید آن و نیز اهداف آمریکا در منطقه و دلیل تمرکزفوق العاده آن بر روی ایران، پی آمدها و هم چنین راه های مقابله با آن در سطح داخل و منطقه و جهان را بیش از پیش ضروری می سازد.

  علی دماوندی : حق بازگشت آوارگان،طبیعی وانسانی است،به آنان یاری کنیم!     
  هفتاد سال از تاسیس اسراییل گذشت. هفتاد سال از شروع آواره گی فلسطینیان ونابودی کشور فلسطینی گذشت. هفتاد سال ازرسمیت یافتن اشغال وسلطه رژیمی نژادپرست برپایه جداسازی قومی ومذهبی وامتیاز ویژه برای قوم یهود گذشت. رسمیتی که سازمان ملل متحد ودولتهای قدرتمند جهانی واستعمار بریتانیا بر مردمان فلسطین تحمیل کردند. هفتاد سال از ادامه وتشدید آوارگی صدها هزار فلسطینی واخراجشان ازخانه وکاشانه شان گذشت وآوارگی با نام وشناسنامه فلسطینی توامان شد تا جهان چهره کریه استعمار وسلطه واشغال را معنا کند.

  تقی روزبه : به جنبش ها خیره شویم و از آن ها بیاموزیم!     
  مهم ترین مسأله تاکتیک و استراتژی کنونی تقویت و شکل گیری یک جنبش عمومی ضداستبدادی در پیوند تنگاتنگ با مطالبات پایه ای جامعه و زحمتکشان است. در این راستا اکنون با دو ضرورت خطیرتحکیم خشت پایه های این جنبش ( سلول های پایه) و نیزخمیرمایه های یک گفتمان ترقی خواهانه مواجهیم. در همین راستا بی گمان معلمان با داشتن ماهیت و خصلت سراسری و ویژگی مطالباتی و خواست های شفاف و ترقی خواهانه از بالفعل ترین حلقه های استراتژیک در این خشت پایه هستند.

  خروج آمریکا از برجام؛تشدید بحران وجنگ درمنطقه است، هیچ نیروی ترقیخواهی نمیتواند از آن استقبال کند ! : علی دماوندی     
  بی شک جنگ وبحران، منطقه مارا ویرانترومردمان ایران وخاورمیانه را از تعیین سرنوشت خویش محروم میکند ومانع از تلاش مستقل وآزادانه زنان ومردان منطقه ما میشود . آینده بهتر برای مردمان ایران جز از طریق عمل مستقیم مرىمان ايران،کارگران ،معلمان،پرستاران،بیکاران،زنان ،جوانان،مدافعین حقوق کودک، مدافعین حقوق انسانی،فعالان مدنی وصنفی واجتمایی وزیست محیطی تامین نخواهد شد باید برای همبستگی وسازمانیافتگی این نیرو یاری رسانیم!.


  برای هر انقلابی وجود سازماندهان ضروری است : رودریگو نونز / ترحمه: لاله پاشا و طاها زینالی     
  ”معتقدم هنوز باید لنینیست بود، دست‌کم در این چارچوب معین که ما واقعاً نمی‌توانیم از خودانگیختگی و خلاقیت توده‌ها انتظار داشته باشیم که گروه‌های تحلیلی1 را به گونه‌ای که بادوام‌ باشند ایجاد کنند. مادامی که هدف ما نه تبلیغ یک حزب به‌شدت متمرکز، بلکه بهره‌گیری از لنینیسم به‌عنوان ابزاری برای توده‌ها باشد تا سرنوشت خود را به‌دست گیرند، سخن‌گفتن از لنینیسم هنوز موضوعیت دارد“. فلیکس گتاری «علیت، سوژگی، تاریخ» (۱۹۶۶/۱۹۶۷)منبع سایت پراکسیس


  شهاب برهان: نظام پادشاهی، جسدی مومیائی است!     
  صورت مسئله این نیست که چون آن ها چنین و چنان کردند پس حق شاهزاده رضاست که سلطنت کند، بلکه طرح درست مسئله چنین می تواند باشد : ملتی که علیه نظام پادشاهی قیام کرد و آن را به گور سپرد، امروز به چه دلیل باید به احیای آن نظام رو بیاورد؟

  تقی روزبه: گسترش اعتراضات، پراکندگی، و اهمیت اشکال میانجی در دوحوزه عمل و گفتمان برای شکل گیری جنبش های سراسری معطوف به رهائی!     
  البته در شرایط سرکوب و خطیرکنونی نمی توان انتظارحضورگستره و میلیونی در جامعه را داشت. برعکس در چنین شرایطی مهم شکل گیری و نهادن خشت پایه های اولیه است. خشت پایه های که دارای چنان پتانسیل و ظرفیتی باشد که با تغییراجتناب پذیراوضاع و بهم ریختن توازن قوای موجود، بتواند به سرعت انبساط یافته و به طورهوشیارانه ای در متن طوفان ها و در راستائی سنجیده و یگانه با اهدااف خود بادبان های خود را برافرازد.

  تقی روزبه: چرخش بزرگ اروپا و پی آمدهای آن!
  آیا ما با پیمان سایکس-پیکوی جدیدی مواجه هستیم؟!
      
  اکنون ما با فازنهائی انحطاط و گندیدگی پارادایم اسلام سیاسی در چهلمین سال به قدرت رسیدنش مواجهیم که اگر پایان دادن به آن توسط مردم و در راستای مطالبات اصیل و به حق آن ها صورت نگیرد، حتما این مهم با پی آمدها و هزینه های بسیار سنگین تری توسط مطامع و مداخله قدرت های خارجی و ویگرانر صورت خواهدگرفت!

  حشمت محسنی : نقدی بر دیدگاه رفیق فراهانی درباره دولت و دموکراسی

  (قسمت دوم)     

  سرمایه‌داری بر خلاف نظام‌های پیشاسرمایه‌داری به واسطه انحصار همه وسایل تولید در دست خود، نیازی به قهر فرااقتصادی و نابرابری سیاسی برای اخذ کار اضافی ندارد. این سخن به معنای بی نیازی سرمایه‌داری به قهر دولتی نباید فهمیده شود، بلکه به معنای آن است که سرمایه‌داری از جوامع طبقاتی دیگر متمایز است، بدان سبب که مازاد و کار اضافی در این جامعه به روش اقتصادی اخذ می‌شود. و برابری حقوقی – سیاسی بنیاد این نظام را لزوما به لرزه در نمی‌آورد.


  گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری : حسن آزاد     
  در نیمه‌ی اول قرن بیستم، اغلب صاحب‌نظران در تحلیل ظهور سرمایه‌داری و رشد اقتصادی ناشی از آن، پیرو آدام اسمیت بودند. به‌نظر اسمیت جامعه‌ی فئودالی یک اقتصاد طبیعی بود، مبتنی بر تولید برای مصرف، که تجارت در آن نقش ناچیزی ایفا می‌کرد. اما با برقراری مجدد مسیرهای تجارت راه دور بین اروپا و مدیترانه، تجارت رونق گرفت. گسترش بازار و منافع حاصل از آن موجب افزایش تقسیم کار و تخصصی‌شدن تولید و در نتیجه ارتقای سطح بارآوری و رشدی خودپو و دایمی شد.


  حشمت محسنی : نقدی بر دیدگاه رفیق فراهانی درباره دولت و دموکراسی - (قسمت اول)     
  سرمایه یک رابطه اجتماعی است و نمیتوان آن را به اراده طبقه سرمایه دار فروکاست. این طبقه نیست که شیوه تولید را متعین میکند بلکه این شیوه ی تولید است که سوخت وساز طبقه را تعیین میکند؛ این سرمایه داران نیستند که این مناسبات را شکل میدهند، بلکه این رابطه اجتماعی است که محدوده ی حرکت سرمایه داران را مشخص میکند. در این باره جالب است که به مارکس توجه کنیم که میگوید: «چیز تازه ای که من کشف کردم این بود که 1) نشان دادم که وجود طبقات فقط به مرحله ی معینی از تکامل تولید بستگی دارد... » مارکسیسم عامیانه اما در سطح پدیداری و حرکات سرمایه داران متوقف میشود و درک عمیقی از سطح ذاتی و منطق حرکت آن ندارد.


  مسعود فروزش راد: پیش درآمدی بر جنایت روی تپه های اوین در فروردین ماه 1354     

  مجید دارابیگی: پیرامون سبک کار و برنامه     
  هر چند تغییر چند بند اساسنامه ای در درون سازمان ما به میزان زیادی حلال مشکلات شد و ادامه کاری بدون تنش گروه بندی ها را فراهم آورد؛ تلاش برای اصلاح برنامه و نوسازی برنامه سازمانی، شاید به سبب دور شدن از آماج های اولیه، یا به هر سبب دیگری، تشنج زا شده و می بایستی با درایت چاره اندیشی شود

  تقی روزبه: دو عنصراصلی کنشگری خلاق در شرایط حساس کنونی!     
  هیچ کس و باید تاکید کرد که هیچ کس طرح از پیش آماده و معجزه آفرینی با خود ندارد. چنان طرحی تنها از دل جاری سرسبزجنبش ها و آموختن و آمیختن با آن می تواند بیرون بیاید. در پیوند با جنبش ها و از طریق برقراری کورانی از یک جریان نیرومندگفتمانی در میان جامعه و فعالان اجتماعی و نیروهای چپ والبته با بهره گیری از تجربه های جهانی و نظریه های صاحب نظران ترقی خواه و چپ جهانی

  رالف میلی‌باند: «دولت و انقلابِ» لنین / ترجمه‌ی بهرنگ نجمی     
  دولت و انقلاب به‌درستی یکی از مهم‌ترین آثار لنین دانسته می‌شود. این اثر به چالش‌هایی می‌پردازد که برای نظریه و عمل سوسیالیستی بی‌اندازه اهمیت دارند، و تاکنون هیچ‌یک از آن‌ها فعلیت خود را از دست نداده‌اند. و از آن‌رو که نویسنده‌ی اثر لنین است‌، به‌منزله‌ی شرحی از نظریه‌ی مارکسیستی دولت، پیش و، به‌ویژه، پس از تصرف قدرت، از اعتباری استثنایی در میان نسل‌های پیاپی از سوسیالیست‌ها برخوردار بوده است. این اثر، به‌ویژه در سال‌های اخیر، به‌سبب روح و گوهرش توانسته با اشتیاق علیه تجربه‌ی رژیم‌های بیش‌ازحد بوروکراتیکِ نوع شوروی، و هم‌چنین علیه حزب‌های کمونیست رسمی به‌کار گرفته شود

  یونس پارسا بناب: چپ جهانی در تقابل با راست جهانی:
  در گذشته و حال
      
  نافرجامی امپراتوری آشوب که یک نظام فرتوت و بی ربط را در اکثر مناطق جهان به راه انداخته که به زندگی نامشروع و "ضحاک وار" خود ادامه دهد شرایط را برای وقوع انقلاب در مناطق مختلف جهان بویژه در مناطق پیرامونی به طور بالقوه فراهم ساخته است. ولی این شرایط بالقوه زمانی به واقعیت تبدیل خواهند گشت که نیروهای چپ چالشگر ضد نظام از فرصت های مشخص استفاده کرده و به طرح و کار بُرد استراتژی های تهاجمی علیه نظام فعلی بپردازند.

  راه کارگر خبری
  بهنام ابراهیم‌زاده بازداشت شد
  بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری در ساعات پایانی امروز در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری ساعاتی پیش پس از تفتیش منزل، توسط ۶ تن از ماموران امنیتی در منزل شخصی خود در شهر تهران بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شده است.
  در راه کارگر خبری بیشتر بخوانید
  کمیته برگزاری یادمان بیستمین سالگرد قتل های سیاسی پاییز 1377
  سر دبیر گرامی سایت سازمان راه کارگر ، با درود های فراوان،
      
  کمیته برگزار کننده : یادمان بیستمین سالگرد قتل های سیاسی پاییز ۷۷ که از طرف کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر و خانواده پوینده برگزاری مراسم را به عهده داشتند . توانست با همکاری صمیمانه خانواده های قربانیان قتل های سیاسی پاییز ۷۷ این مراسم را با موفقیت به پیش برد. در طول یک سال فعالیت و همکاری پیگیر بسیاری از دوستان با این کمیته و حمایت بیدریغ شما ، در روزهای جمعه هفتم وشنبه هشتم دسامبر ، تبعیدیان ومهاجران ایرانی و علاقمندان آلمانی در شهر هانوفر شاهد به ثمر نشستن این تلاشهای مشترک شدیم


  کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر
  بیانیه
      
  قتل های سیاسی پاییز 77 دنبال سلسله ترورهای سیتماتیکی بودند که ماشین اعدام و سرکوب جمهوری اسلامی از سال 57 از پشت بام مدرسه رفاه شروع کرد و هنوز در چهارمین دهه حاکمیت سیاه خود برای حفظ این نظام ضد انسانی از آن بهره می گیرد


  شهزاد سرمدی : نبرد چریک شهری در پاریس؛ جنگ داخلی در فرانسه     
  " جلیقه زردها" پیر و جوان، بازنشسته و شاغل، کارگر، پیشه ور، خرده بازرگان، بیکار، دانشجو و دانش آموز، کشاورزان و بویژه شرکت وسیع زنان در این جنبش و..... نه تنها استعفای امانوئل مکرون، رئیس جمهور متکی بر CAC40 و بیست و سه در صد فرانسویان را فریاد می زنند بلکه پارلمان فرانسه و تمام نهاد های اداری و سیاسی و قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه را به مصاف مستقیم دعوت می کنند.


  سیروس بینا : رفیق ابوالحسن (اصلان) اصلانیان     
  لحظه ای پیش، رفیقی متعهد خبر زیر را برایم ارسال کرد و بار دیگر چهره های مصمم چریک های فدائی خلق و در پیشاپیش آنان صورت نازنین امیر پرویز پویان را در نظرم مجّسم کرد. این خبر ناگوار در رابطه با رفیق ابوالحسن (اصلان) اصلانیان است که حدود دوهفته پیش (در بیست و نهم آبان 1397) چشم از جهان فرو بسته است.


  بهروز سورن: دهه شصتی هایی که من میشناسم     
  مدتهاست که عبارت دهه شصتی ها در داخل کشور ورد زبانهاست. مشخصه این دهه شصتی های یاد شده اما معلوم نیست. منظور از دهه شصتی ها چیست و تحت چه شرایطی این دهه شصتی ها ظهور یافتند. آیا منظور متولدین این دهه در زمان جنگ ایران و عراق است؟ آیا مقصود از دهه شصتی ها آنهایی هستند که جنگ هشت ساله ایران و عراق را تجربه کرده اند و با بحرانهای همه جانبه ان رشد کرده اند؟ گفته میشود که دهه شصتی ها خود را نسلی سوخته میدانند. نسلی که امکان شکوفائی نیافت و در لابلای چرخ دنده های ارابه تاریخ تلخ و خونین جامعه له شد.


  علی آزاد : مشکلات ومعضلات پناهندگی و مهاجرت گسترده و توده ای درابعاد جهانی به کجا ختم می شود؟     
  هرسال صدها هزار و شاید میلیونها نفر به دلایل سیاسی و سرکوب دولتی یا جنگ و قحطی و نداشتن دورنمای روش از آینده خود و... دل به دریا می زند تا شاید در مکانی امن تر در سرزمین دیگری زندگی تازه ای را شروع کنند. "بنا به آمارهای آژانس پناهندگی سازمان ملل فقط 206 میلیون نفراز پناهجویان در اردوگاه های و کمپ های پناهندگی زندگی می کنند"، بخشی از آنها دو یا سه نسل است که در این اردوگاه ها متولد شده ا ند


  منصوره بهکیش : مادری دیگر از مادران عاشق خاوران، از میان ما رفت!     
  وای، چه زخم هایی که این جنایت کاران بر تن و جان ما زده اند و باز هم می زنند و هر روز با رفتن هر کدام از این عزیزان، دوباره و دوباره زخم ما عمیق‌تر و خون ریزی آن بیشتر می شود.
  ایستگاه آخر، جایی نیست جز نقطه ای از گلزار خاوران که مادر اخوت ما در آن جا می نشست و آن محل را به یاد پسر نازنین اش حسین، با دستان خود می آراست و گل هایی کوچک بر آن می گذاشت و با او راز و نیاز می کرد.


  فراخوان عمومی !: توطئه جدید رژیم جمهوری اسلامی برای سندیکا سازی فرمایشی را افشاء و خنثی کنیم!     
  به سندیکاهای کارگری در سراسر جهان و نهادهای مدافع حقوق کارگری و حقوق شهروندی
  باید این توطئه برای شکاف انداختن و در هم شکستن صفوف واحد کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران و نابود ساختن استقلال تشکل های آن ها، از سوی همه وجدان های آگاه و همه فعالان مسئول و متعهد به اردوی کار و زحمت افشاء و خنثی شود.همه با هم از تشکلهای مستقل کارگران و حقوق بگیران دفاع کنیم! ما امضاء کنندگان این فراخوان شما را فرا می خوانیم که بهر طریق ممکن و موثر و از جمله با بسیج سازمان های مدافع اردوی کارو زحمت و افکار عمومی مسئول ومترقی، با افشاء این توطئه رژیم جمهوری اسلامی به توانمندی هر چه بیشتر جنبش مزد وحقوق بگیران ایران یاری رسانید


  جمعی از کمونیست های ایران :جنبش کارگری ایران، درخت تناوری است که بر سراسر کشور سایه خواهد افکند!     
  پشتیبانی بی دریغ، مجدانه و پیگیرانه از مبارزات کارگران و در لحطۀ کنونی از تلاش های قهرمانانۀ کارگران هفت نپه و خانواده هایشان وظیفۀ همۀ مبارزات آزادی طبقۀ کارگر و همۀ آزادیخواهان راستین جامعه است. ما به تلاش های رفقای «کمیتۀ حمایت از خیزش مردم و مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران» در هلند ارج می نهیم و از همۀ کسانی که امکان شرکت در تظاهرات اعلام شده توسط این رفقا در میدان دام آمستردام در روز شنبه 24 نوامبر 2018 از ساعت 13 تا 16 دارند تقاضا می کنیم در این عمل اعتراضی به رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و حمایت از میارزات کارگران ایران حضور به هم رسانند


  هاله صفرزاده : گزارشی از مناطق زلزله زده، یک سال پس از زلزله     
  زندگی سر ایستادن ندارد و مسیر خود را می‌یابد. در سر پل ذهاب و روستاهای زلزله زده، نیز این گونه است. یک سال از روزی که زمین در استان کرمانشاه لرزید، گذشته است. به رغم آنکه قلب‌های بسیاری در زیر آوار از تپش بازایستادند، قلب‌هایی نیز به تپیدن ادامه دادند و ...


  اکبریگانه : شقایق     
  من و شقایق
  هردو
  هم سرنوشت بودیم
  او در دشت
  می خرامید
  ومن در دامان مادرم


  یادمان بیستمین سالگرد قتل های سیاسی پاییز ١٣۷۷
  برگزارکنندگان بیستمین یادمان: خانواده پوینده
  کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست-هانوفر
      
  بیست سال از قتل های سیاسیِ پاییز ۷۷ می گذرد. در آن برهه ی زمانی، پیروز دوانی، فعال سیاسی و مؤسس بولتن پژوهشی «پیام امروز»، حمید حاجی زاده، شاعر و منتقد حکومت، به همراه پسر ٩ ساله اش کارون، داریوش فروهر و پروانه اسکندری از چهره های سیاسی دگر اندیش، مجید شریف، عضو هیئت تحریریه ی «ایران فردا»، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از اعضای فعال و مؤثر دوره ی سوم کانون نویسندگان، به گونه ای زنجیره ای و فجیع ترور می شوند.


  « خطابه ی صلح »
  محمود درویش ترجمه ی آزاد : حسن عزیزی .
      
  واما ، آنان که به دفاع ازخاطرات و پندارشان برخاستند...
  گناه و ثواب شان با خدای شان .
  حرام شان ، حلال ..
  وحلال شان ، حرام باد .


  مجید پهلوان : ما و گفتمان دموکراسی     
  یــک رونــد اعتــلای انقلابــی بــا ســرعت جامعــه را در برمــی گیــرد. نیــروی کار و زحمــت پیــش قــراول اعتراضــات متشــکل شــده و تــلاش مــی کنــد تــا خــود را در پنــاه مطالبــات صنفــی و معیشــتی صفــوف خــود را گســترش داده و در پیونــد بــا جنبــش هــای دیگــر قــرار گیــرد. میداننــد کــه جــز بــا تغییــر بنیــادی سیســتم سیاســی حاکــم بــر کشــور و ابتــدا ، ســرنگونی نظــام تروریســتی نمــی تواننــد حتــی بــه حداقل هــای خــود برســند و در ایــن میــان شــعار و خواســت دموکراســی در مرکــز مطالبــات و برنامــه تشــکلات مبــارز قــرار گرفتــه اســت.


  بیژن نیابتی : جنایت سازمانیافته ، نبرد سازمانهای اطلاعاتی     
  جمال قاشقچی یا به روایت عربی خاشقچی ستون نویس روزنامه واشنگتن پست که خود سالها از اعضای عالیرتبه سازمان اطلاعاتی سعودی و مشاور شاهزاده ترکی الفیصل در موضع رئیس سازمان اطلاعاتی مذکور بوده است اول اکتبر 2018 هدف یک جنایت سازمانیافته می گردد که ابعاد ان بسا فراتر از هر تحلیل و تفسیری به آن می ماند که به یک آرایش قوای جدید در خاورمیانه بزرگ می تواند منتهی گردد.


  علی اشرافی : از آموزگاران می آموزیم     
  سال تحصیلی ٩٧-٩٨ آغاز شد. من به عنوان یک از بسیار معلم هایی که در همان "بهار آزادی!" قربانی نه! گفتن خویش شد، و به اجبار کلاس را و دانش آموز را و آزادی را و وطن اش را یک جا وانهاد و اکنون آوارگی و شهروندی جهان را از سر می گذراند، پس از گذشت 39 سال هنوز اول مهر ماه که سال تحصیلی آغاز می شود به حال و احوال آن سال ها و به گم شده ام بر می گردم. گر چه می دانم که در بر همان پاشنه ى بی پاشنه گى می چرخد اما، باز هم در خیال شادم و با گوش جانم آن زنگ را – که نغمه ی شور زندگی بود، - می شنوم.


  آخرین افسانه ها، دروغ های واشنگتن، و جنگ های نفتی
  ویلیام انگداهل ترجمه ی: علی قره جه لو
      
  وقتی مصرف کنندگان آمریکایی از افزایش قیمت نفت شکایت می کنند، حکومت ترامپ و شرکت های نفتی و بانک های پشت سر آن خوشحال اند. اگر به حوادث ظاهرا جدا ازهم در ایران، ونزوئلا، و اکنون در لیبی، نگاه کنیم، روشن می شود که یک استراتژی هماهنگ برای خرابکاری در مسیر جریان کلیدی نفت به نفع حاکمیت نفتی آمریکا در جریان است.


  یونس پارسا بناب: فرهنگ گرایی در نظام جهانی سرمایه: نگاهی مجدد بر تز "برخورد تمدن ها"     
  در پرتو افزایش و گسترش امپراتوری آشوب و نزدیک به یک ساله شدن عمر رژیم نئوفاشیستی دانلد ترامپ(که خود معلول نفوذ و گسترش امپراتوری آشوب در شکم خود هیولای نظام جهانی سرمایه سه سره است) برماست که نگاهی مجدد به چند و چون پیدایش تز و سیاست های "برخورد تمدن ها" و اشاعه آن در جهان بویژه در کشورهای دربند پیرامونی و نیمه پیرامونی بیاندازیم. مبرهن و روشن است که تشدید و گسترش امپراتوری آشوب در جهان معاصر منبعث از پیاده کردن تئوری های فرهنگ گرائی و برخورد و تلاقی تمدن ها توسط معماران و اولیگارشی های حاکم در کشورهای سه سره امپریالیستی نظام جهانی سرمایه در سراسر جهان است.


  « زیباترین عشق » *
  از : محمود درویش ترجمه : حسن عزیزی
      
  چون سبزه ای روئیده ازلابلای سنگ ،
  دو بیگانه بودیم که به هم رسید یم .
  آسمان بهاری ، پر ستاره بود .
  و من شاه بیتِ عاشقانه ای ،
  دروصف چشمانت سرودم ..
  وبه آوازخواندم .


  بهروز سورن: علی مانده است و حوضش! - نیمه شب نوشته ها     
  اعتصاب سراسری بازاریان نیز در پی یک فراخوان از دیروز صبح دوشنبه آغاز شد. گفتمان اعتصاب اینروزها روزمره و خصلت آن سراسری بودنش است. آگاهی مبارزاتی مردم ایران افزایش یافته و دریافته اند که تنها در همبستگی عمومی میتوانند حکومت دژخیمان را به عقب نشینی وادارند. کارگران, رانندگان, معلمان و دانشجویان, جوانان و بیکاران, مالباختگان همه و همه خیز برداشته اند تا در فرصتی مناسب تاروپود حاکمان را بهم ریزند. اینبار بازاریان و کسبه آغازگر شدند اما این حرکت غافلگیر کننده تنها به آنان ختم نمیشود و سایر کسبه و اصناف نیز همراه آنان هستند


  بهروز سورن: آنچه در جریان است!     
  امروز شانزدهمین روز اعتصاب سراسری رانندگان کامیون ها و ترانزیت است. این اعتصابات و اعتراضات در اکثر شهرها و بنادر ایران در جریان است و میرود تا ارتباطات و مکانیسم ارتباطی رژیم حاکم را فلج کند. سران جمهوری اسلامی همانند گذشته با شیوه تهدید و ارعاب و نشان دادن سرنیزه و چوبه دار با خواست ها و مطالبات این طیف گسترده زحمتکش روبرو میشوند. بسیاری بازداشت و به کنج سیاهچالهای مخوف رژیم گسیل شدند و انواع مجازات از جمله تعلیق موقت پروانه و مجوز فعالیت و حتی مجازات اعدام نیز بعنوان راه مقابله با نیازهای کامیونداران در نظر گرفته شده است.


  جعفر امیری : به یاد دو دلاوری که همواره نام و یاد یکی از آنان مرا به یاد دیگری می‌اندازد.     
  اخیرا باز متنی را با عکسی جدید (جدید برای من) در رابطه با رفیق یحیی رحیمی در دنیای مجازی دیدم و باز یاد او و یاد رفیق اسماعیل عابدی افتادم، دو دلاوری که همواره نام و یاد یکی از آنان مرا به یاد دیگری می‌اندازد.


  تقی روزبه : ‍سرنوشت برجام: در پاسخ به پرسش های ندای آزادی تارنمای جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران     
  سؤال اول: با توجه به شرایط سال‌های قبل از برجام مانند تحریم‌های بین المللی و خطر جدی جنگ، آیابرجام (برنامه جامع اقدام مشترک) قرارداد مثبتی برای کشور ما بود و یا فقط باعث بقای جمهورى اسلامى شد؟
  به پرسش های پیچیده ای چون بحران هسته ای ایران با ابعادجهانی که در آن بازیگران مختلفی نقش آفرینی می کنند، دشوار بتوان با آره یا نه پاسخ داد. تمرکز بر روندهای نسبتا پایدار و جاری و چه بسا متضاد در آن و نیز شیوه برخورداصولی عموما این نوع ارزیابی ها را مشروط می کند.


  بهروز سورن: سوسیالیسم یا بربریت؟     
  داستان امروز اما داستان دیگری است. نه تنها این طیف خرده بورژوا سیاسی شده اند که تشر آنها به حکومتیان نیز آتشین تر است. نافرمانی ها و اعتصابات مکرر بازاریان و صرافان و بخش هایی از سپرده گزاران نمونه ای از رفتار سیاسی کنونی آنهاست. روند پر شتاب فروپاشی اقتصادی نظام سرمایه داری حکومتی نه تنها تاکیدی بر فاسد بودن و گندیدگی نظام است بلکه گامی بلند بر حقانیت اندیشه سوسیالیستی برای مبارزه با فقر و فلاکت و استبداد نیز میباشد.


  درباره‌ی اتحادیه‌ی جنبش اجتماعی
  تحلیلی بر نظریه‌ی کیم مودی در باب اتحادیه‌ی جنبش اجتماعی
  مایکل اسکایوونی ترجمه‌ی حسن آزاد
      
  اتحادیه‌ی جنبش اجتماعی برای چپ دانشگاهی و کسانی که از اصلاح اتحادیه‌ها جانبداری می‌کنند، به واژه‌ای نوین و پُرآوازه تبدیل شده است. همان‌گونه که یان رابینسون اشاره می‌کند «هم تحلیل‌گران و هم فعالان کارگری، از این اصطلاح برای توصیف کار سازمان‌یافته در ایالات متحده بهره گرفته‌اند؛» از این‌رو، جنبش کارگری سازمان‌یافته باید چه برای صورت‌بندی برخی اتحادیه‌ها در درون جنبش گسترده‌تر، و چه به‌عنوان هدفی مطلوب برای کسب دوباره‌ی توان سیاسی و اقتصادی ازدست‌رفته‌ی کارگران، در این جهت گام بردارد.»


  عبدالرحمن حيدري : چرا احواز؟... چرا پادماز؟     
  روز شنبه 22 سپتامبر 2018 مصادف با 31 شهریور 1397 یک گروه چهار نفره به رژه نظامی نیروهای مسلح در شهر احواز حمله کرده وتعدادی را کشته وچندین نفر را زخمی کردند. در پی این حادثه رژیم ایران با کلی گویی انگشت اتهام را به سوی فعالان احوازی نشانه گرفت. وزارت اطلاعات وسخنگوی سپاه پاسداران وبه تبع آنها رسانه های رژیم، گروه "الأحوازیه" را متهم کردند. گروهی که اصلاً وجود خارجی ندارد.


  محمد صفوی : بحران زیست‌ محیطی در جنوب و یادآوری مبارزه کارگران برای تأمین آب     
  بحران جدی کم‌آبی که هم‌اکنون با تخریب تدریجی محیط زیست کشورمان گره خورده است روندی است که از انقلاب ۱۳۵۷ تا به امروز شتاب بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است. طی چهار دهه‌ی گذشته مشکلات زیست‌محیطی شامل آلودگی هوای شهرها، ریزگردها، خشکیدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها، نابودی جنگل‌ها و مراتع، آلوده‌شدن رودخانه‌ها و شوری و کم‌آبی، ایران را با بحرانی فاجعه‌آمیز روبه‌رو کرده است.


  قطر در جستجوي دوست!
  آلن گرش ترجمه بهروز عارفي
      
  براي درک مسئله اي که در حول اين گزارش به جريان افتاده، بايد به بحراني برگشت که از سال ٢٠١٧، قطر و برخي همسايگانش، به ويژه عربستان سعودي و امارات متحده عربي با حمايت مصر را رودررو قرار داده است.(٤) اين سه کشور قطر را تحريم اقتصادي کرده اند. آن ها از حکومت دوحه مي خواهند که با ايران قطع رابطه کرده وتلويزيون الجزيره را منحل و پايگاه نظامي در حال ساخت ترکيه در قطر را تعطيل کرده و به ارتباطش با سازمان هاي « تروريستي » از جمله اخوان المسلمين و حزب الله پايان دهد.


  طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران     
  ما فکر می کنیم در فرصتی در حدود شش یا هفت ماه یعنی تا پیش از اردیبهشت ١٣٩٨، زمان لازم برای ارائۀ نقد، پیشنهاد یا طرح جایگزین در برحورد به طرح ما وجود داشته باشد. از این رو از همۀ فعالان جنبش کمونیستی و کارگری خواهان برخورد فعال به این طرح برنامه هستیم. ما هر نقد یا برخورد به این طرح را در سایت آذرخش درج خواهیم کرد.


  پروین اشرفی - توجیه ناپذیر: ادلب و چپ     
  آنها بخاطر زندگیشان دست به تظاهرات زدند. اکنون ادلب محل سکونت 3 میلیون تن است که یک سوم آن را کودکان تشکیل میدهند. بیش از نیمی از جمعیت کنونی ادلب، از مناطق دیگر به این استان کوچ داده شده و یا مجبور به ترک محل زندگی خود شده اند. گزینه های آنها برای فرار از حملات محدود است. مرزها را بسته اند و هیچ منطقه امنی هم باقی نمانده است. آنها نمیخواهند مجبور به ترک خانه هایشان گردند.


  تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ برابر با 9 دسامبر 2018
  این برنامه محصول دو گفتگوی علی دماوندی با ابراهیم آوخ و تقی روزبه است. ابتدا با ابراهیم آوخ درباره جنبش جلیقه زرد ها در فرانسه، مطالبات و درخواستهای این جنبش، سیاست دولت فرانسه و تاثیرات این حرکت گفتگو میکنیم و سپس در بخش دوم دیدگاههای تقی روزبه درباره اوضاع سیاسی در ایران، مشخصه های اصلی بحران، نقش تحریمهای بین المللی و جنبشهای اعتراضی و سیاست چپ را می شنوید.
  * ساعت پخش برنامه های ماهواره ای تلویزیون برابری :
  - هر یکشنبه ساعت نه و نیم شب بوقت ایران بازپخش: دوشنبه نه و نیم صبح بوقت ایران مشخصات ماهواره:
  از میان مطالب رسیده
  مقالات     تمامی مقالات >>
 • اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت بیست امین سالگرد قتل های زنجیره ای

 • اطلاعیه مشترک
  رانندگان زندانی باید فورا آزاد شوند!
  ما از مبارزه و اعتصاب برحق رانندگان حمایت می کنیم!

 • کمیته برگزاری یادمان بیستمین سالگرد قتل های سیاسی پاییز 1377
  سر دبیر گرامی سایت سازمان راه کارگر ، با درود های فراوان،

 • کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر
  بیانیه

 • اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست
  تهدید و زندان، صدای اعتراض کارگران را خاموش نخواهد ساخت
  اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان باید بدون قید و شرط آزاد گردند

 • اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر بمناسبت ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر

 • شهاب برهان : استراتژی جنبش کارگری در ایران

 • شهزاد سرمدی : نبرد چریک شهری در پاریس؛ جنگ داخلی در فرانسه

 • سیروس بینا : رفیق ابوالحسن (اصلان) اصلانیان

 • اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت بیست امین سالگرد قتل های زنجیره ای

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ برابر با 9 دسامبر 2018

 • بهروز سورن: دهه شصتی هایی که من میشناسم

 • در گرامیداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو
  فرزند کارگرانیم ، کنارشان می مانیم!

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷ برابر با 6 دسامبر 2018

 • علی آزاد : مشکلات ومعضلات پناهندگی و مهاجرت گسترده و توده ای درابعاد جهانی به کجا ختم می شود؟

 • منصوره بهکیش : مادری دیگر از مادران عاشق خاوران، از میان ما رفت!

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ برابر با 2 دسامبر 2018

 • برای آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان ، علی نجاتی و همه کارگران و معلمین زندانی، کارزاری وسیع سازمان دهیم

 • بهروز فراهانی : در باره دمکراسی ، دولت و گذار به سوسیالیسم
  بخش اول

 • حسن حسام : سرخ باد
  برای اسماعیل بخشی و همدستان بی شمار ه اش

 • اطلاعیه دو تن از فعالین « جنبش فدرال دموکرات آذربایجان»
  محمد آزادگر- هدایت سلطان زاده

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷ برابر با 29 نوامبر 2018

 • فراخوان گزارشگران: با تمام توان در کنار کارگران و معلمان!

 • فراخوان عمومی !: توطئه جدید رژیم جمهوری اسلامی برای سندیکا سازی فرمایشی را افشاء و خنثی کنیم!

 • تقی روزبه : اسلاوی ژیژک در حسرت یک ترامپ چپ!

 • پرویز صداقت: چرا بر وجه نولیبرالی سیاست‌های اقتصادی در ایران تأکیدمی‌کنیم؟

 • تقی روزبه : شعبان بی مخ تاج بخش
  اگر ف.م .سخن مشاوررضاپهلوی می شد؟

 • چهره ای دیگر از خشونت بر زنان
  خطر نزدیک می شود!
  نشریه اِما، شماره 340 برگردان: لاله حسین پور

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۴ آذر ۱۳۹۷ برابر با ۲۵نوامبر ۲۰۱۸

 • جمعی از کمونیست های ایران :جنبش کارگری ایران، درخت تناوری است که بر سراسر کشور سایه خواهد افکند!

 • به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت بر علیه زنان

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه اول آذر ۱۳۹۷ برابر با ۲۲ نوامبر 2018

 • اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر درباره:
  اهمیت طبقاتی مبارزات کارگران هفت تپه و ضرورت برپایی کارزاری وسیع برای آزادی کارگران زندانی

 • اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست
  با اتحاد و همبستگی، کارگران دستگیرشده را آزاد سازیم !

 • تقی روزبه : رویش گفتمان ضدسرمایه داری و درس های بزرگ مبارزه پرشکوه کارگران هفت تپه!

 • «نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد»! نان، کار، آزادی، اداره شورایی !
  علی دماوندی - گزارشی برای رادیو-تلویزیون برابری
  خیزش کارگران نیشکر هفت‌ تپه

 • حسن حسام : اعلامیه

 • نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
  با تمام قوا به افشای تشکل سازی دولتی ادامه دهیم!

 • هاله صفرزاده : گزارشی از مناطق زلزله زده، یک سال پس از زلزله

 • اکبریگانه : شقایق

 • آیا عصر نولیبرال رو به پایان است؟
  دیوید کاتز ترجمه‌ی سیدرحیم تیموری

 • نسرین هزاره مقدم : موانع ساختاریِ «همگرایی» معلمان و کارگران

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ برابر با 18 نوامبر 2018

 • موج دستگیری معلمین اعتصابی و بازداشت و اعدام فعالین عرب را محکوم می کنیم

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ برابر با 15 نوامبر 2018

 • فراخوان عمومی: توطئه جدید رژیم جمهوری اسلامی برای سندیکا سازی فرمایشی را افشاء و خنثی کنیم!

 • یادمان بیستمین سالگرد قتل های سیاسی پاییز ١٣۷۷
  برگزارکنندگان بیستمین یادمان: خانواده پوینده
  کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست-هانوفر

 • مجید دارابیگی : جنایت محمد بن سلمان و باج خواهی اردوغان

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ برابر با 11 نوامبر 2018

 • « خطابه ی صلح »
  محمود درویش ترجمه ی آزاد : حسن عزیزی .

 • سمینار: بحران اقتصادی و سیاسی در ایران
  چشم اندازها و ضرورت آلترناتیو سوسیالیستی

 • تقی روزبه : نتیجه انتخابات میان دوره ای آمریکا و پی آمدها، و چشم اندازبحران سرمایه داری؟

 • محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی شوروی!
  27. شکاف طبقاتی در فرایند تحکیم بوروکراسی!

 • ویدئو کلیپ های دیدنی