سازمان راه کارگر


اسناد کنگره ها      بولتن مباحث نظری      آرشیو تک برگی      تک برگی 64      رادیو تلویزیون برابری      تماس با سازمان یا انتشار مقاله در سایت
سایت ساده راه کارگر برای اینترنت کم سرعت و برای ایران

سایت سازمان راه کارگر

بررسى بحران زيست محيطى در خوزستان و اعتراضات جارى در اهواز، گفتگو با مهدی هاشمی فعال اجتماعی عرب ایران صدا
شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در آینه منطقه و مکثی بر ماه پرحادثه بهمن، گفتگوی ربیع نیکو با ناصر زرافشان صدا
بهروز فراهانی: فلسطین پایان یک دوران صدا
<< آرشیو اعلامیه
 • اعلامیه مشترک : کمیته مرکزی سازمان راه کارگر و هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
  در ستایش آنان که در برابر تندر قهرمانانه ایستادند پاسخی به تحریف تاریخ در راستای توجیه نظام سرکوب جمهوری اسلامی!
 • اعلامیه سازمان راه کارگر در دفاع از مردم اهواز و خوزستان
  این صدای زندگیست، با همبستگی سراسری نگذاریم این جنبش اجتماعی سرکوب شود!
 • بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت سالگرد قیام ۲۲ بهمن ۱۳۵۷
  انقلابی مردمی که زیر آوارِ بهمنِ اسلام سیاسی، مدفون شد!
 • << آرشیو سخن ما

  بحران پناهندگی :
  وضعیت حال و پی آمدهای احتمالی
  ( بخش سوم و آخر )
  سایت علیه ستم جنسیتی
  سایت کارگری
  سایت مسائل ملی
  اقتصادی
  جنبش, حزب و برنامه چپ
  تمامی مقالات >>
      یونس پارسا بناب : آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم ( بخش دوم )
  با پیروزی انقلاب اکتبر 1917 عمر انترناسیونال دوم به پایان خود رسید و به همت بلشویک ها و دیگر کمونیست ها، انترناسیونال سوم در 1919 تاسیس یافت. انترناسیونال سوم علیرغم محدودیت های تاریخی و کمبودهای تئوریکی ، دستاوردهای قابل توجهی در تاریخ جنبش کمونیستی را در دوره 1919 تا 1942 ، به بار آورد که امروز به عنوان آموزه های تاریخی شایان تحلیل و یادگیری هستند. ادامه
      از درس‌گفتارِ آلن بَدیو:دو نکته در نقد جنبش‌های تسخیر میادین در سال‌های اخیر
  حرف من این است که ایده‌ی دموکراتیک، ولو در نقطه‌ی اوج خود (یک تجربه‌گریِ مشروع و جالب در مقیاس جنبش‌های تسخیر میادین، خودگردانیِ درونی آنها،...) در صورت جدایی از سه ایده‌ی دیگر، هرآینه معادلِ جدایی از کل جامعه خواهد بود. و این اتفاقی است که به طرزی مشهود در مصر رخ داد. ادامه
      نسخه تازه و کامل ترجمه ی از « مانیفست حزب کمونیست»
  مانیفست حزب کمونیست
  کارل مارکس و فریدریک انگلس ادامه
      حق با کارل مارکس بود
  سخنرانی کریس هجز در کنفرانس فورم چپ در نیویورک ترجمه: پروین اشرفی
  کنفرانس فوروم چپ در روزهای 29 الی 31 ماه مه در نیویورک برگزار شد. در این کنفرانس کریس هجز به پروفسور ریچارد وولف و پروفسور گیل داینز پیوست تا در مورد این که چرا کارل مارکس در زمانی که سرمایه داری جهانی در حال فروپاشی است، ضروری می باشد به بحث بپردازند. ادامه
      بازاندیشی رابطه‌ی مارکسیسم با امپریالیسم در قرن بیست و یکم
  لیو پانیچ ترجمه‌ حسن آزاد
  آن‌چه که نظریه‌های قدیم و جدید امپریالیسم یادآوری می‌کنند، این است که سرانجام به احزاب سیاسی سوسیالیستی احتیاج داریم که بازسازی بنیادی دولت‌ها در تمام قاره‌ها را به نهادهایی اساساً دموکراتیک و کاملاً مغایر با دولت‌های سرمایه‌داری به سرانجام برسانند. ادامه
      شهاب برهان : مارکسیسم سیاسی، دخالت‌گری سوسیالیستی است
  این که برای مداخله‌گر بودن چه باید کرد؟ جوابی ساده و آماده وجود ندارد. برای آن که تیر به هدف بخورد، نخستین شرط این است که آن را نشانه بگیریم. اول بدانیم در کجا و روی چه می‌خواهیم اثر بگذاریم. نقشه داشته باشیم و بعد برای اجرایش طرح تهیه کنیم و دنبال وسایل‌اش برویم. ادامه
      واقعیت انقلاب فرهنگی چین : بخش دوم: نقش و جایگاه قانون ارزش در جامعه سوسیالیستی
  نقدی بر مقاله «شارل بتلهایم و انقلاب فرهنگی مائو» – اثر فریدا آفاری
  زمانی که جامعه‌ای: بتواند با سلب مالکیت از ملاکین بزرگ و سرمایه داران کلان، بزرگ‌ترین جابجایی ثروت در تاریخ جهان را سازمان دهد و بر گرسنگی و فقر مطلق اکثریت مردم خود فائق آید؛ در فاصله چند ساله قادر شود بر معضل اعتیاد 70 میلیون نفر از جمعیت خود چیره شود و ادامه
  دمکراسی, سوسیالیسم و دولت
  تمامی مقالات >>
      مجید دارابیگی: چشم انداز سوسیالیسم در برش تاریخی
  از سوسیالیسم اردوگاهی، تا سوسیالیسم دموکراتیک!
  نظام سوسیالیستی آتی در کشور ما، کشوری با رشد نا هم گون منطقه ای و وجود طبقات و گرایش های طبقاتی چندگانه، در درجه ی نخست و مقدم بر هر چیز، با احترام به حق رای همه گانی، باید مبتنی بر پلورالیسم سیاسی بوده و آزادی احزاب، انجمن ها، رسانه ها و اجتماع رسمیت داشته، حقوق شهروندی به تمام و کمال و دخالت گری شهروندان در همه ی عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری تامین شود. ادامه
      فرامرز دادور : ایده هائی در موردِ سوسیالیسم و کنترل کارگری
  در این نوشته سعی میگردد به زمینه های ممکن برایِ ایجادِ کنترلِ دمکراتیک و اجتماعیِ کارگری و مردمی در عرصهِ فعالیتهایِ اقتصادی و اجتماعی، در راستایِ سوسیالیسم دامن زده شود. در این رابطه سوال اساسی این است که آیا چگونه میتوان محیط کار را آنگونه سازماندهی نمود که تمامیِ کارکنان در تصمیم گیریها و نتایجِ مرتبط با پروسهِ تولید، توزیع و مصرف مشارکتِ تعیین کننده داشته باشند. ادامه
      دموکراسی، پیشبُرد مداوم آزادی و برابری است: گفت‌ وگوی «پروبلماتیکا» با جمیل هلال
  جنبش‌ های توده ‌ای اخیر در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، با وجود شکست‌ ها و ناکامی ‌هایشان، دورنماها و امکان ‌های یک تغییر ترقی‌ خواهانه یا یک سازمان‌ دهیِ توده‌ای ترقی‌ خواهانه در منطقه را نشان دادند. تحقق این امکان‌ ها نیازمند تمرکز بر کسب دانشی جامع و انتقادی از سازوکارها و روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگیِ منطقه است. برای نزدیک ‌شدن به این هدف اولیه، «پروبلماتیکا» مجموعه‌ ای از گفت‌ وگوها را با روشنفکران، فعالان و خاورمیانه‌ پژوهان ترقی‌ خواه یا چپ‌ گرا را آغاز کرده است. ادامه
      فرامرز دادور: چشم اندازِ جمهوری و دمکراسی اجتماعی در ایران
  در این سطور نظر بر این است که نیل به یک جامعهِ انسانی عمدتا بر اساسِ برقراریِ دو وجه جدا ناپذیرِ آزادی هایِ دمکراتیک و عدالت اقتصادی انجام میگیرد و تلاش برای ایجادِ دمکراسی سیاسی و دمکراسی اقتصادی، در واقع دو وظیفهِ اصلی در مقابلِ جنبش های مردمی و بویژه فعالانِ سوسیالیست میباشد. ادامه
      آلن بادیو:راه شاهانه ای به رهایی نیست
  در باره عشق و سیاست، خیزش شبانه و آینده اروپا - ترجمه ی رحمان بوذری
  خیزش شبانه پاریس همچنان همدلی ها و نقدهای روشنفکران فرانسوی را برمی انگیزد. در خلال این بحث ها می توان به اهمیت و گستره این جنبش و نیز ضعف ها و کاستی های آن پی برد. به رغم گذشت بیش از یک ماه، خیزش شبانه پاریس و دیگر شهر های اروپا در تلاش است تعین تازه ای به خود دهد فراتر از صرف اشغال میادین. آنچه در ادامه می آید مصاحبه آلن بدیو ادامه
      تقی روزبه : بحران ونزوئلا و فرجام خرده پارادایم سوسیالیسم دولتی سوار بر جنبش های اجتماعی!
  جنبش ها و فعالین و جریان های چپ اگر در مسیرپیشروی خود مسلح به آگاهی از آن چه که نباید انجام داد و تکرارکرد باشند، آگاهی منفی که از دل منفی بودن نتایج تجربیات صورت گرفته برآمده است، یعنی اگر مسلح به دیالتیک منفی باشند، در واقع گامی بزرگ برای پیشروی به سوی رهائی برداشته اند. ادامه
  يحيي رحيمي     سوسیالیسم چیست ؟
  در سدههای نوزدهم و بیستم و هنوز هم در آستانه هزاره سوم شاهد جنبشها و انقلابهایی بزرگ برای تحقق سوسیالیسم و کمونیسم با مواضع و عملکردهای گوناگون بوده ایم. انقلابهای 1848 اروپا، کمون پاریس، انقلابهای روسیه، آلمان و ایتالیا در سالهای 1905، 1917 تا 1920، انقلابهای چین، ویتنام، کوبا، نیکاراگوئه و جنبشهای انقلابی چپ در دیگر کشورهای آمریکای لاتین و آسیا، همه با اهداف و عناصر سوسیالیستی در بستری دمکراتیک برای رسیدن به استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی جریان یافته و .. ادامه
  قدرت سیاسی
  و جنبش های ضد سرمایه داری

  تمامی مقالات >>
      محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
  6. سرمایه¬‌ داری خالص و قانون ارزش
  بر این باور هستیم که به منظور پیشگیری از هر نوع اشتباه بهتر است بین این دو مفهوم تمایز قائل شد. واژه ی سرمایه‌ داری دولتی تنها برای مشخص کردن مرحله‌ یی است که دولت سرمایه ‌داری مخزن وسائل تولید می‌ شود، در حالی که اقتصاد جنگی سرمایه‌ داری “سرمایه ‌داری انحصاری دولتی” خوانده می‌ شود. ادامه
      امپریالیسمِ نولیبرال، تازه‌ترین مرحله‌ی سرمایه‌داری / سعید رهنما - به مناسبت یک صد سالگی نظًری یِ امپریالیسم لنین
  لنین، همان‌طور که خود اشاره دارد، در نگارش این اثر از نظرات ج. ا. هابسون و رودُلف هیلفردینگ بهره برده. در واقع بنیان تز لنین و تمامیِ مفاهیم اصلی آن از جمله سرمایه‌ی انحصاری، کارتل‌ها، صدور سرمایه، سرمایه‌ی مالیه، مصرفِ ناکافی، توسعه‌طلبیِ، دولتِ رانت‌خوار، خود ـ حمایتی، رقابت بین قدرت‌ها، و به‌زیر سلطه کشیدن کشورهای ضعیف‌تر، به‌تمامی بر پایه‌ی ایده‌های این دو نفر و در چند زمینه بر ایده‌‌های بوخارین استوار است ــ البته با نتیجه‌گیری‌های متفاوت لنین که به آن اشاره خواهد شد. حتی عنوان جزوه‌ی لنین از عنوانِ فرعیِ کتاب سرمایه‌ی مالیه هیلفردینگ («بررسیِ تازه‌ترین فازتوسعه‌ی سرمایه‌داری») الهام گرفته است.

  ادامه

  یونس پارسابناب     آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم
  در تاریخ مدرن جهان بویژه در 230 سال گذشته انقلابات و دگردیسی های متعددی در اکناف جهان بوقوع پیوسته اند که هر یکی بنوعی در زندگی جوامع بشری تاثیرگذار بوده اند ادامه
      اصغرایزدی - تقی روزبه: بحثی پیرامون بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت!
  "بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت، یعنی به حلقه مفقوده ای که در نگاه کلاسیک ها موجود بود و چه بسا به تقدیس آن هم چون ابزاری انقلابی و نجات بخش که پرولتاریا باید آن را تصرف و تصاحب کرده و بکارگرفت دخیل بسته بودند". بنظر می رسد نتوان همه کلاسیگ ها را در این نگاه سهیم دانست، از جمله مارکس که با توجه به تجربه کمون پاریس، به یک تجدید نظر اساسی نسبت به مبارزه طبقاتی پرولتاریا و دولت پرداخت؟. ادامه
      محمد قراگوزلو : از اصلاحات سیاسی تا انقلاب کلنگی !
  و پاسخی هم به آقای اکبر گنجی
  به موازات رادیکالیزه شدن مطالبات اجتماعی مردم ایران جنبش اصلاحات سیاسی برهه به برهه بیش از گذشته به راست می چرخد. این جماعت که دی روز عبای "عالیجناب سرخپوش" تن رفسنجانی کرده بودند در سال 84 تمام قد زیر همان عبا رفتند. این جریان که موسوی را محافظه کار و دولت گرا می دانستند در سال 88 به زائده ی گرایش موسوی تبدیل شدند. ادامه
      مانیفست حزب کمونیست ( کارل مارکس و فریدریک انگلس ) ترجمه شهاب برهان
  سال ها پیش در مراجعاتی موردی به تنها ترجمه ای فارسی از که آن زمان در دسترس داشتم » مانیفست حزب کمونیست « ) برهان رضائی انتشارات فانوس نیویورک 0111 ( گاه به - - عباراتی نا مفهوم و عجیب و جملاتی ثقیل یا بی معنی برمی خوردم و یقین داشتم که در اصل نباید چنین بوده باشند. ادامه
      ديالکتيک تعيّن مکاني سرمايه / پیتر هیودیس / ترجمهمهدی صابری/
  بازبینی كتاب انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگ
  معروفیت رزا لوکزامبورگ از آن روست كه نخستین مارکسیست پسازمارکس بود که استدلال کرد انباشت سرمایه نه تنها به پویش زمانی درونی جوامع سرمایهداری خاص، بلکه بیش از هر چیز به نفوذ مکانی سرمایهداری و نابودی جهان غیرسرمایهداری وابسته است. ادامه
  هاله صفرزاده : سازماندهی و پیکار علیه استثمار و تبعیض
  تجربه زنان کارگر کره جنوبی
      
  مبارزه زنان برای دستیابی به حقوق اولیه و انسانی چنان با زندگی روزمره آنان در هم آمیخته است که به سختی میتوان مرزی میان مبارزه و زندگی آنان مشخص کرد. در سراسر دنیا، زنان مجبورند از یک سو با استثمار شدید در محیط کار مقابله کنند و از سوی دیگر

  تک برگی راه کارگر     
  شماره 66
  بهمن 1395 ـ فوریه 2017
  از انتشارات سازمان راه کارگر

  سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه: زندگی انسانی داشتن حق مسلم ماست     
  در حالیکه به پایان سال 95خورشیدی نزدیک میشویم مسئله افزایش دستمزد در سال جدید از مهمترین دغده کارگران بشمار میرود.نظر به اینکه داشتن یک زندگی شایسته وشرافتمند ،حق مسلم هر انسانیست ،ازینرو افزایش هرچه بیشتر حقوق و دسترنج کارگر نقش مهم واساسی بازی می کند.

  بریس ییلدریم و فاتی بنلی‌سوی : بناپارتیسم شکننده‌ی ترکیه / ترجمه‌ی نرگس ایمانی     
  بناپارتیسم اغلب محصول وضعیتی دانسته می شود که در آن طبقه‌ی فرمان‌روا دیگر قادر به تداوم فرمان‌روایی‌اش با استفاده از ابزار پارلمان و قانون اساسی نیست؛ و البته طبقه‌ی کارگر نیز قادر به اعمال هژمونی خودش نیست. با این همه، در ترکیه نمی‌توان لحظه‌ی بناپارتیستی را به تعادل نیرو میان دو طبقه‌ی اصلیِ مخالف فروکاست. در عوضْ این پدیده حاصل شکاف‌های درونی «حزب نظم» و در نتیجه‌ی آن ضعف طبقه‌ی حاکم و شکنندگی سازوبرگ است.


  بیانیه شماره 2 اتحادیه ازاد کارگران ایران پیرامون تعیین حداقل مزد سال 1396     
  در صورت عدم توجه به تامین معیشت کارگران، طوفان اعتراضات زیر و رو کننده کارگری در سال آینده سراسر کشور را در بر خواهد گرفت

  باز هم همچون سالهای گذشته، خیمه شب بازیهای رایج در شورایعالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران در جریان است.


  تهمینه خسروی : بازهم درباره حداقل دستمزد     
  در کشمکش استدلال های مربوط به ضرورت افزایش حداقل دستمزد دو گروه کارگران از یکسو و کارفرمایان و دولت حامی آنان از سوی دیگر، موافق و مخالف رو در روی هم قرار دارند

  نایل داویدسون : آیا در مارکسیسم سیاسی چیزی برای دفاع‌ وجود دارد‌؟ / ترجمه‌ی حسن آزاد     
  مارکسیست‌های سیاسی، مکرراً بر تفاوت بنیادین بین سرمایه‌داری و شیوه‌های تولید پیشین تأکید می‌کنند. این تأکید تا حدی سودمند است، اما بیش از آن حد، درک این نکته که سرمایه‌داری چه وجه مشترکی با سایر نظام‌های استثماری دارد، ناممکن می‌شود. درواقع، اگر سرمایه‌داری فاقد این وجوه مشترک باشد، آن‌گاه درک این نکته دشوار می‌شود که چه‌گونه سرمایه‌داری توانسته است با موفقیت جنبه‌هایی از این شیوه‌های پیشین را در خود ادغام کند، همانند‌ اکثر نقاط جهان غیر از تعدادی از کشورهای مرکز که سرمایه‌داری در آن‌ها به‌طور استثنایی به شکلی کمابیش خالص وجود دارد.


  اعلامیه سازمان راه کارگر در دفاع از مردم اهواز و خوزستان     
  این صدای زندگیست، با همبستگی سراسری نگذاریم این جنبش اجتماعی سرکوب شود!

  جنبشهای اجتماعی گوناگون کشور ما ضروریست با اعلام قاطعانه همبستگی با مردم خوزستان به میدان آیند تا هم موجبات سراسری شدن این جنبش را فراهم کنند و هم امکان سرکوب مردم خوزستان را از دست رژیم خارج نمایند.


  جعفر ابراهیمی- معلم: حداقل دستمزد حلقه اتحاد نیروهای کار     
  اگر نیروی کاری که از حقوق و دستمزد برخوردار است بتواند برای نیل به یک دستمزد مناسب برای زندگی شرافتمندانه متحد و پیگیر عمل کند بی‌شک قادر است بر روند تعیین حقوق و دستمزد تأثیرگذار باشد. این مسئله بدون تشکل یابی مستقل و اتحاد حول مطالبات مشترک و عینی ممکن نیست

  کارگران و دستمزد ٩٦     
  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
  ما کارگران نباید تنها نظاره‌ گرِ به تباهی کشانده شدن هستی و بقای خود باشیم. ما باید به شکلی متحد و متشکل اعتراض‌های مان را به این وضعیت اسف بار، جهت رسیدن به همه مطالبات مان و...

  اعلامیه مشترک
  کمیته مرکزی سازمان راه کارگر و هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
  در ستایش آنان که در برابر تندر قهرمانانه ایستادند : پاسخی به تحریف تاریخ در راستای توجیه نظام سرکوب جمهوری اسلامی!
      

  گفتگوی سایت اتحاد با سه کارگر
  پیرامون واقعیت ادعای نرخ تورم 8 درصدی از سوی بانک مرکزی
      
  با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال، نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی نیز در حال آب شدن است بطوریکه این نهاد نرخ تورم را برای دی ماه سالجاری 8 درصد اعلام کرده است.

  زهیر باقری نوع‌پرست: روابط خطرناک: ازدواج‌ها و طلاق‌های مارکسیسم و فمینیسم     

  ارائه تصاویر کاریکاتوری از انقیاد برای شوراندن و تهییج کارآیی بسیار زیادی دارند ولی اگر هدف صرفاً هیجان‌زدگی و شور و شوق‌آفرینی نیست بلکه مبارزه جدی با انقیاد و سرکوب واقعی است باید سختی بررسی شرایط، فکر کردن و مطالعه و فعالیت مدنی بر مبنای آگاهی به دست آمده از این فعالیت را به جان خرید.


  چارلز تیلور: معنای سکولاریسم / ترجمه‌ی مهدی حسینی     
  دولت [سکولار] نه می‌تواند مسیحی باشد، نه اسلامی و نه یهودی، امّا مشابهتاً نه باید مارکسیستی باشد، نه کانتی و نه فایده‌نگر. البته که دولت دموکراتیک در نهایت رأی به قوانینی می‌دهد که (به‌بهترین شکل) عقایدِ واقعیِ شهروندان‌اش، که مسیحی، مسلمان یا غیره هستند، را از میانِ کلِ طیفِ نگرش‌هایِ موجود در یک جامعه‌ی مدرن منعکس کند. امّا آراء و تصمیمات دولت نباید به‌نوعی باشد که رسمیّت ویژه‌ای به یکی از نگرش‌های نامبرده بدهد.


  مجید دارابیگی : میراث چریک!     
  یک جریان سیاسی به اعتبار کارکرد گذشته اش کعبه ی آمال بخشی از نیروهای پیش رو جامعه می شود و به مثابه یک سازمان سیاسی مبارز محوریت پیدا می کند اما به جای بهره برداری از امکان فراهم شده، پشت به نیروهائی که آن را قبله آمال خود ساخته اند،

  بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت سالگرد قیام ۲۲ بهمن ۱۳۵۷
  انقلابی مردمی که زیر آوارِ بهمنِ اسلام سیاسی، مدفون
      
  پرداختن به سالگرد انقلاب بهمن، گرچه به عنوان یکی از مهمترین وقایع تاریخی قرن بیستم حائز اهمیت است اما جمعبندی جامعه شناسانه از آن و نیز درسهای سیاسی ای که برای امروز ایران از آن میگیریم، به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است. بر بستر این بررسی و واکاویها است که شاهد طرح چندین گفتمان در مواجهه با این مهمترین حادثه سیاسی تاریخ صد سال اخیر ایران میباشیم.

  رقص جنبش رهاییبخش کلمبیا در چشمان زحمتکشان امریکای لاتین     
  گروه تحقيقات بين الملل كانون مدافعان حقوق كارگر
  بخش نخست : ابزار مبارزه در دوران سرکوب را دشمن تعیین میکند
  کلمبیا یکی از کشورهایی است که طولانی ترین مبارزات رهاییبخش و برابری طلب را دارد و ارتش خلق کلمبیا با سابقه ترین ارتش رهاییبخش در صد سال گذشته است.

  علی دماوندی : تاملی بر شکست انقلاب 57     
  براستی چرا سرنوشت انقلاب بزرگ 57 این جنین شوم رقم زده شد؟ آیا جمهوری اسلامی و نکبت و ظلماتی که بر ایران حاکم شده همانی بود که مردمان ایران در سال 57 در اعتراضات واعتصابات وتظاهرات یکساله شان میخواستند؟ آیا انقلاب و میوه تلخ و گندیده آن یکی‌ هستند؟ پاسخ به این سوال بدون تردید منفی‌ است.

  آرش کمانگر :انقلاب و ضدانقلاب در ۱۳۵۷     
  براى شروع بحث ضرورى مى‌بينم به دو مجادله و ابهام در زمينه برخورد با وقايع عظيم سال‌هاى ۵۶ تا ۵۷ ايران اشاره كنم. اولين ادعا اين استكه آن وقايع صرفا شورش‏ و قيام بودند و نبايد اصطلاح "انقلاب" را كه به معناى دگرگونى بنيادى و ساختارشكنانه است به آن اتلاق نمود. من با اين ارزيابى مخالفم.

  مجید دارابیگی : قيام بهمن و گفتمان انقلاب!     
  سال گرد قیام بهمن، سرنگونی نظام شاهنشاهی و استقرار نظام ولائی مبتنی بر فرمان روائی مطلق ولی فقیه و تاخت و تاز روحانیت شیعه در ایران، فرصتی است برای بازبینی این روی داد تاریخی و فرایندی که این روی داد را در بطن خود پروراند و قیام بهمن ۱۳۵۷ را متجلی ساخت. بررسی عواملی که بالنده گی آن را سد ساخت و از فراروئی به یک انقلاب اجتماعی بازداشت و ....

  هدایت سلطان‌زاده : فروریزی شتابان دستگاه سلطنت و به قدرت رسیدن خلاف زمان فرقه روحانیت     
  چپ بعد از کودتای ۲۸ مردا، جسور ترین مردان و زنان را به تاریخ ایران عرضه کرد. لیکن با وجود این همه از جان‌گذشتگی‌ها بیرون از جامعه و طبقات بزرگ جامعه حرکت کرد. سلطنت کودتائی نیز در لاک محدود دیکتاتوری خود زندانی ماند و حتی از درک مظفرالدین شاهی در گشایش سیاسی جامعه در فرمان مشروطیت، عقب‌تر ماند و بدین‌سان بود که شبح سیاهی بر سرزمین ایران سایه گسترد.

  شاپور احسانی راد: زیر بار ستم نمی کنیم زندگی     
  *امروز نه تنها در شهر اراک و استان مرکزی بلکه در کل ایران کارگران هپکو را می شناسند و حتی اعتراض تحسین برانگیزشان، نه هپکو بلکه کارگران هپکو را به برند بین المللی مبدل ساخته است
  کشمکش کارگر و کارفرما چه پنهان و چه اشکار همیشگی است، اما اعتراضات کارگران هپکو از سال ۸۶ که این کمپانی غول اسا به بخش خصوصی شبه دولتی واگذار  شد وارد فصل تازه ایی شد،

  اکبر معصوم‌بیگی: ۱۹ بهمن گرامی باد!     
  چریک‌های فدایی خلق در زمستان سال ۱۳۴۹، بی‌هیچ عقبه‌ای، آستین‌ها را بر زدند و به کاری کارستان برخاستند که جلوه‌ی بزرگ‌ترین بُن‌بست‌شکنی‌ها بود و تا چند سال بعدی بی‌گمان در میانه و کانون همه‌ی رویدادهایی قرار گرفتند که هرچه به چپ و سوسیالیسم و عدالت اجتماعی مربوط بود باید از گذرگاه آن می‌گذشت.


  شاپور احسانی راد : کسب نان به قیمت از دست دادن جان     
  این روزها چقدر نان با جان گره خورده است طبقه کارگر ایران‌جان میدهد تا نان بخورد. جان باختن روزانه شش کارگر در حوادث کار، دیگر به امری عادی تبدیل و زنده بودن امری « عجیب» شده است. انها می میرند چه در اثر فقر و فلاکت، خودکشی و بیکاری و چه در اثر حوادث در هنگام کار. اما گاه و بیگاه این موج کشتار کارگران به چنان قتل عامی تبدیل می شود که جامعه تب و لرز میگیرد و...

  علیرضا ثقفی : جنبش كارگری و جنبش سیاهكل     
  مهم ترین نقدی كه تا كنون به رستاخیز سیاهكل شده است عبارت از آن است كه این جنبش حركت عده ای روشنفكر بود كه ارتباطی با مردم نداشتند و به عنوان جریانی جدا از حركت مردم و كارگران و زحمت كشان، محصول عجله و بی طاقتی روشنفكرانی بود كه طاقتشان از ظلم و ستم رژیم شاه به انتها رسیده بود و می خواستند در حقیقت با یك راه میان بر مشكل قدرت سیاسی را حل كرده و سپس كارگران و زحمت كشان را به دنبال خود بكشند.

  سرمایه‌داری در برابر سوسیالیسم: مجادله‌ای تغییریافته/ ریچارد ولف/ ترجمه‌ی فرید دبیرمقدم     
  سوسیالیسم در حال ظهور قرن بیست‌ویکم که تمرکزش معطوف است به نظامی فرا‌تر از سرمایه‌داری دولتی، هم نشانگر بازگشتی است به بینش اساسی مارکس و هم نشانگر آموختن از موفقیت‌ها و شکست‌های آن‌چه قرن بیستم سوسیالیسم می‌نامید. این سوسیالیسمی قوی‌تر و تحول‌یافته‌تر خواهد بود در مصاف با سرمایه‌داری کنونی که تناقضات درونی، ایرادات و ضعف‌های آن امروزه بیش‌ازپیش تصدیق شده‌اند.

  تقی روزبه : چهاردلیل برای تهدیدمداوم ایران توسط ترامپ!     
  باید گفت در شرایط بحرانی و کاراکتر غیرقابل پیش بینی ترامپ و ایضا رویکردها و برنامه های متناقضش هیچ رویکردی تضمین شده نیست و به نوعی رقص در کنارآتش و یا یک پرتگاه است. چه بسا واکنش های دیگر بازیگران این صحنه و یا واکنش های رژیم ایران مانند مبادرت به حرکات تحریک آمیزقایق های سپاه و....

  مزد حداقل سال ١٣٩٦ نباید کمتر از ٤ میلیون تومان در ماه باشد!     
  کارگران پروژه های پارس جنوبی
  جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقۀ ماهشهر و بندر امام
  فعالان کارگری جنوب
  جمعی از کارگران محور تهران – کرج
  فعالان کارگری شوش و اندیمشک

  افزایش مزد برای کارگران که هیچ چیز جز توان کار خودشان ندارند، مبارزه ای است مستمر که علاوه بر تمامی سال در روزهای پایانی آن نمود مرگ و زندگی به خود می گیرد.


  سوسیالیسم در عصر ارتجاع گفت‌وگو با نوام چامسکی/ ترجمه‌ی علی‌رضا خزایی     
  این که سیاست‌های سندرز، نوعی انقلاب سیاسی نامیده می‌شد نشانه‌ای است از اینکه در اصل، در سی سال اخیر، از زمانی که برنامه‌های نولیبرالی رفته‌رفته بنیان نهاده شدند، طیف سیاسی تا چه اندازه به طرف جناح راست چرخیده است. آن‌چه سندرز برای آن ندا سر می‌داد بازگرداندنِ چیزی شبیه لیبرالیسم نیو دیل بود که البته چیز بسیار خوبی هم هست


  تقی روزبه : ایران، نخستین آماج تهدیدهای ترامپ!     
  دولت ترامپ آنچه که "خوبان" همه دارند را تنها دارد! (از ریگان تا بوش پسر و...). یک دولت نفتی- میلتاریستی و تجارت بیشه است. مشخصه اصلی اش یک جانبه گرائی افراطی و فراگیر در حوزه های اقتصادی و سیاسی و نظامی است. او شیفته عقدمعاهدات دو جانبه با تک به تک کشورهای جهان است تا از برتری خود بر دیگران مطئمن باشد و بقول خودش قراردادهای بهتری بسودآمریکا منعقدکند.

  کولبران، کارگرانی که برای نان، نه تنها از کارشان بلکه از جانشان نیز مایه میگذارند!     
  آنان که میگویند از ملیتهای تحت ستم ایران سخن نگوئید ما فقط یک ملت تماما برابر در ایران زمین داریم، باید به مناطق عرب نشین خوزستان بروند تا ببینند که چگونه این مردمان روی انباری از طلای سیاه ( نفت ) زندگی میکنند اما آب آلوده مصرف میکنند و منازلشان بیغوله هایی بیش نیست. باید به بلوچستان سفر کنند و کپرنشینها را نظاره گر باشند. یا یکروز را با هزاران کولبر کردستان بگذرانند تا اوج بیرحمی ناشی از تلفیق بهره کشی سرمایه داری و تبعیضات سیستماتیک شوونیستی را بینند تا آگاه شوند که..


  انباشت اوليه و سلب مالكيت/ سخن‌رانی محمد مالجو و مراد فرهادپور     
  پنجشنبه گذشته سمینار «درباره برهه‌های جدید انباشت اولیه» با استقبال علاقه‌مندان در محل مؤسسه پرسش در تهران برگزار شد. در این سمینار ابتدا محمد مالجو با موضوع «دگردیسی الگوی سلب مالکیت از توده‌ها در ایران امروز» و سپس مراد فرهادپور با موضوع «از انباشت اولیه تا جهان امروز» سخن‌رانی کردند. آن‌چه می‌خوانید، گزیده سخن‌رانی‌های این سمینار است.


  مارکس دوباره بازگشته است / لیزا نی‌هاوس     
  هفته‌نامه‌ی آلمانی «دی تسایت» (Die Zeit)، که نزدیک به محافل و جریان سوسیال دمکراسی است، در شماره‌ی این هفته‌ی خود مجموعه‌ای را به مارکس اختصاص داده است با عنوان «آیا واقعاً این‌طور نیست که حق با مارکس بود؟». در این مجموعه نوشته‌ی کوتاهی است از «لیزا نی‌هاوس» با عنوان «مارکس دوباره بازگشته است». اگرچه این نوشته نگاهی کاملاً ژورنالیستی و به‌لحاظ سیاسی، نهایتاً سوسیال دمکرات به مارکس دارد، حاوی نکات و ظرایفی در شناخت همین نگاه سوسیال دمکراتیک به جهان امروز است که به خواندنش می‌ارزد. متن زیر، ترجمه‌ی این نوشته است. (نقد اقتصاد سیاسی)


  ترومای فاجعه و بیداری از خواب دگماتیسم/ حسام سلامت     
  چه کسی باور می‌کند خطر آلودگی زیست‌محیطی کلان‌شهرها، خطر کم‌آبی و خشکیدگی قریب‌الوقوع، زمین‌لرزه‌های غیرمنتظره، فرونشست زمین، آتش‌سوزی‌های شهری، پارازیت‌های ماهواره‌ای یا تصادفات جاده‌ای از خطر داعش کم‌تر است؟ چرا اختلاف فزاینده‌ی طبقاتی را نباید به مثابه‌ی خطری جدی و عمیقاً تهدیدکننده فهمید؟ چرا امنیت شغلی یا امنیت قضایی یا امنیت اجتماعی که سال‌هاست به واسطه‌ی فساد و تبعیض سیستماتیک در معرض تهدید قرار گرفته‌اند می‌بایست در سایه‌ی تکریم پُرسر و صدای امنیت ملی یا خطر خارجی به محاق بروند؟


  چین و ایالات متحده: شرکای درازمدت / امانوئل والرشتاین     
  اغلب سیاست‌مداران، روزنامه‌نگاران، و تحلیل‌گران دانشگاهی روابط چین و ایالات متحده را، به‌ویژه در آسیای شرقی، رقابتی خصمانه توصیف می‌کنند. موافق نیستم. من معتقدم که دست‌یابی به توافق درازمدت با دیگری در رأس دستورکار ژئوپلتیک هردو کشور است. هسته‌ی اصلی اختلاف نظر این است که کدام یک از این دو شریک آتی دست بالا را داشته باشد.


  اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
  در همدردی با کارگران آتش نشانی و مردم داغدیده تهران
      
  ما تشکل های عضو شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست نیز ضمن همدردی عمیق با خانواده های داغدیده و تسلیت به مردم بیزار از استبداد و استثمار، معتقدیم مادام که کارگران و زحمتکشان ایران دست به مبارزه ای پیگیر و انقلابی برای برچیدن بساط این رژیم درمانده و جنایتکار نزنند، باز هم متاسفانه شاهد تکرار فجایعی از این دست خواهیم بود.

  تقی روزبه : آمریکا و نقل مکان سیاست به خیابان!     
  او که در آغازکار لقب منفورترین رئیس جمهورچهاردهه اخیرآمریکا را بخوداختصاص داده است، در همان روزنخست ورودبه "حجله قدرت" با حضورمیلیونی و خشمگین معترضانی مواجه شده است که عزم جزم خود را برای تداوم اعتراضات ابرازداشته اند. اکنون این زندگی است که مبارزه می کند!

  یازده سپتامبر تهران:پلاسکو قربانیان سیاست چپاول وغارت     
  "ساختمان پلاسکو "صبح پنجشنبه طعمه‌ی حریق شد! دهها نفر در آتش سوختند.اولین ساختمان مرتفع ایران در تهران در آتش سوخت وهمچون برجهای نیویورک به یکباره فروریخت. دهها نفر در زیر آتش مدفون شدند. آتش نشانان جانباز وشریف وفداکار با همه تلاششان نتوانستند آتش را مهار کنند وخود در آتش وآوار مدفون شدند. 11 سپتامبر ایران، بی هیچ هواپیمایی ؛ اما با سیاستی تبهکارانه وچپاولگرانه اجرا شد. سیاستی که رژیم دزدان وقاتلان با همدستی شهردار وشهرداری تهران وپاسداران میلیاردر به اجرا دراوردند.

  چشم‌انداز سوریه، پس از ترامپ مصاحبه با ژیلبر اشکار/ ترجمه‌ی خالد صالح     
  در آستانه مذاکرات صلح سوریه در شهر آستانه، پایتخت قزاقستان، در روزهای ۲۳ و ۲۴ ژانویه که به ابتکار روسیه و با حضور نمایندگان دولت و مخالفان، ایران و ترکیه برگزار خواهد شد، ژیلبر اشکار، روشنفکر چپ‌گرای لبنانی و استاد مطالعات توسعه و روابط بین‌الملل در دانشگاه لندن، از آینده سوریه پس ورود ترامپ به کاخ سفید، می‌گوید؛ پیش‌بینی او احتمال تشکیل یک ائتلاف ساختگی و سازش جعلی است؛ سناریویی که البته بحران سوریه را حل نخواهد کرد.


  درآمدی بر انقلاب‌های قرن بیستم / سعید رهنما     
  به‌مناسبت یک‌صدمین سالگرد انقلاب‌های فوریه و اکتبر ۱۹۱۷ روسیه با شروع سال ۲۰۱۷ یک قرن از انقلاب‌ها‌ی بزرگ فوریه و اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه می‌گذرد؛ انقلاب‌هایی که نقطه‌عطفِ بزرگ‌ترین تحولات اجتماعی و الهام‌‌بخشِ انقلاب‌های متعدد دیگر در قرن بیستم بوده‌اند. هدف بررسی حاضر مرور تجربیات پاره‌ای از مهم‌ترین انقلاب‌های قرن بیستم و درس‌های گرفته یا نگرفته از این انقلاب‌ها است. از این مجموعه، به‌مناسبتِ درگذشت فیدل کاسترو پیش‌تر مروری بر انقلاب کوبا منتشر شد. این سلسله مقالات بر پایه‌ی منابع و پژوهش‌های متعدد درباره‌ی انقلاب‌های روسیه، آلمان، چین، کوبا، نیکاراگوا و نمونه‌های دیگر تهیه و تنظیم شده است و به‌مرور منتشر خواهد شد. نخستین بخش این مقالات نگاهی نظری به پدیده‌ی انقلاب دارد. بخش‌های بعدی به‌تدریج تکمیل و منتشر خواهد شد.


  تقی روزبه : درنگی به چندویژگی گزارش امسال آکسفام     
  نشست امسال داووس، مجمع جهانی سرمایه داران و کارشناسان اقتصادی و سیاستمداران، مثل هرسال با گزارش تکان دهنده ای از آکسفام تحت عنوان "اقتصادی برای 99 درصد" و با هشدارهائی به شرکت کنندگان در این مجمع همراه است. گزارش آکسفام از شکاف های وحشتناک و بقول خودش شرم آوری پرده برداری می کند که

  معادلات و تناقضات پراکسیس/ گفت‌وگوی پروبلماتیکا با کمال خسروی (بخش دوم)     
  اگر نقد اقتصاد سیاسی، نقد سرمایه‌داری و نقد فتی‌شیسم کالایی و ایدئولوژی بورژوایی، تبیین شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و هم‌هنگام درافتادن با آن باشد، آن‌هم به‌نحوی‌که «علمیتِ» این نقد اساساً با نقد ایدئولوژی بورژوایی استوار شود، آن‌گاه نقش انتقادی و انقلابی آن نیرویی که قادر است دیوار روابط سلطه‌گرانه و استثمارگرانه‌ی سرمایه‌داری را فرو بریزد، در ماهیت، در سرشت و در تعریفِ این نقد نهفته است.


  روسیه و چپ/ استفن شالوم     
  هواداری برخی چپ‌گرایان از ولادیمیر پوتین و روسیه را چه‌گونه می‌توان توضیح داد؟ چرا برخی برای بمباران سوریه هلهله سرمی‌دهند و شواهد پزشکان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر(1) را مبنی بر هدف‌گذاری جنایت‌کارانه‌ی بیمارستان‌ها نادیده می‌گیرند؟ چرا برخی می‌کوشند تصرف کریمه به ‌دست روسیه یا مداخله‌ی آشکار این کشور را در اوکراین توجیه کنند؟


  علامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
  صدای اعتراض گارگران کشت و صنعت مهاباد باشیم!
      
  شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست همه نیروهای متعهد به حقوق طبقه کارگر را به اعتراض و کارزار وسیع و هماهنگ علیه پایمال شدن حقوق ابتدائی کارگران و توده میلیونی کار و زحمت فرامی خواند. نگذاریم مقاومت کارگران کشت و صنعت مهاباد درهم بشکند. بهر شکل ممکن و موثر از اعتراضات و مطالبات کارگران این کارگران حمایت کنیم و صدای آنان باشیم.

  مجید دارابیگی : کارنامه ننگین سردار ویران گری!     
  علی اکبر هاشمی بهره مان، مشهور به اکبر رفسنجانی، در هشتاد و دو ساله گی، هم چون سید محمود طالقانی، به ناگهان در گذشت و بی گمان با مرگ وی، جمهوری اسلامی و جامعه ی روحانیت شیعه، یکی ازنیرنگ بازترین و مرموزترین رهبران و مدیران سیاسی خود و طیف گسترده ای از تازه به دوران رسیده ها، شاخص ترین پدرخوانده ی خود را از دست دادند.

  تقی روزبه : خدمات رفسنجانی"متأخر" به نظام!
  اعتراضات در مراسم تشییع، و یک جمع بندی
      
  خمینی زمانی گفته بود تا نهضت (اسلامی) ادامه دارد هاشمی زنده است. و برهمین اساس می توان گفت تا زمانی که فرانکشتاینی که او در خلق آن نقش فعال داشت پا برجاست و مشرف بر زندگی مردم، هاشمی زنده است! هیولائی که کنترلش از دست او خارج شد و برعکس کنترل "خالق"خود را بدست گرفت و او را وادارساخت تا پایان عمر مجیزگویش باشد

  محمد قراگوزلو : صف بندی های جنبش ملی اسلامی!
  دورانِ پسا رفسنجانی
      
  مرگ "ناگهانی" رفسنجانی واکنش های متفاوتی را بر انگیخته است. واکنش هایی که در قالب مقاله و مصاحبه به تولید انبوه رسیده است. نگفته پیداست که تمام این واکنش ها و اساسا هر تحلیل و موضع گیری سیاسی منطبق بر منطقِ منافع طبقاتی افراد و گروه ها تبیین پذیر است.

  رئیس تشخیص مصلحت نظام با اسرار خود، به گور رفت!     
  بی شک مرگ هاشمی رفسنجانی برای اکثریت مردمان ایران مایه هیچ تاسفی نیست. و در شرایط تشدید بحران بالایی ها لازم است سازماندهی اکثریت کارگران و زحمتکشان اهمیتی چند باره مییابد . لازم است در راستای آرمان آزادی و برابری ، تلاشمان را برای خودسازماندهی، اتحاد و مبارزە انقلابی و اگاهانه، با هدف بە گور سپردن کلیت نظام جمهوری اسلامی دو چندان کنیم. نظامی کە رفسنجانی مظهر و از معماران اصلی آن بود.

  شعری از حسن حسام: خوان یغما      
  به اخلاصی ریایی
  چار زانو نشستی
  روزه شکستی
  همکاسه با غرابان .
  خوردی
  خوردی
  خوردی
  بسیارو بی شمارو به خروار

  علی دماوندی : عالیحناب سرخپوش درکنار خمینی به خاک رفت!     
  رفسنجانی همواره نماد مصلحت نظام جمهوری اسلامی از بدو روی کار آمدن این حکومت بود . با مرگ او مصلحت نظام نیز مُرد. شاید این مرگ خیال خامنه ای وبیت اش را از وجود یک رقیب قدرتمند راحت کرده باشد اما حذف او قطعا بمعنای تقویت اتوریته خامنه ای وبیت اش نخواهد بود وجنگ بر سرجانشینی خامنه ای شدت خواهد کرفت.

  تقی روزبه : هیولای ولایت مطلقه، و نقش هاشمی رفسنجانی در برساختن آن!
  آیا رفسنجانی آن گونه که ادعاکرده می تواند در گورخود آرام بخوابد؟!
      
  هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از بنیان گذاران و سازمان گران اصلی جمهوری اسلامی و از یاران درجه اول و مورداعتمادخمینی بویژه در مقاطع بحران های بزرگ و عبوردادن نظام از آن ها نقش برجسته ای داشته است: او به عنوان یک اصول گرای "معتدل" وعملگرا، و مصلحت سنج، جایگاه و گفتمان خود را مشی اعتدال که مدعی بود که عین آموزه های اسلام است تعریف می کرد.

  گفت‌و‌گو با فردریک جیمسون درباره نظریه سیاسی معاصر مردم می‌گویند «این یک فاشیسم جدید است» من می‌گویم «هنوز نه» ترجمه‌ی سهند ستاری     
  فردریک جیمسون، یکی از مهم‌ترین صدا‌های چپ، در این مصاحبه درباره گستره‌ای از موضوعات بحث می‌کند: نظریه سیاسی معاصر، جهت‌گیری‌ها و اشتباهات آن، راه‌حل‌های ممکن برای سیاست چپ و محدودیت‌های کنونی آن، اهمیت «جنبش‌ تسخیر»، برنی سندرز، و راه‌حل‌های ایدئولوژیک و عقلانی ممکن در زمانه‌ای‌ که به‌گفته جیمسون هنوز فاشیسم جدید در آمریکا برقرار نشده است. گفت‌وگوی پیش‌رو پیش از مرحله نهایی انتخابات آمریکا انجام شده است.


  اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست
  زندانیان اعتصابی وهمه زندانیان سیاسی و عقیدتی باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد گردند!
      
  با پژواک وسیع فریاد زندانیان اعتصابی و حمایت های وسیع افکاری عمومی از آن ها، اکنون مطالبه آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی می تواند به یک درخواست توده ای موثر مبدل شود. رژیم جمهوری اسلامی مسئول مستقیم جان زندانیان اعتصابی و خطری است که اکنون جان این زندانیان را تهدید میکند.

  تقی روزبه: گورخوابی و پسوندمتجاهر!     
  در مقابله با این ناهنجاری ها، نمی توان از اهمیت تقویت روحیه همبستگی و همیاری و تعاون و گسترش تشکل های مردم نهاد و مستقل و از پائین توسط خودجامعه در مقابله با این نوع آسیب های اجتماعی و ریشه های اقتصادی و فرهنگی آن بخصوص در برابرتهدیدهائی که کودکان و نسل جوان را تهدید می کند، و هم اکنون هم این گونه همیاری ها به درجاتی وجود دارند، غافل بود. در شرایطی که یک رژیم قلدر و کاملا بیگانه با نیازهای واقعی جامعه مقدرات آن را به دست گرفته است، نیازبه آنکه جامعه رأسا احساس مسئولیت کرده و برای نجات خود و تضمین آینده اش دست بکارشود دو چندان می شود.

  انقلاب دیجیتالی یا تحول دیجیتالی؟ یورگ لیشتر ترجمه‌ی حسن آزاد     
  از سال 1970 نزدیک به پنج دهه، آینده‌شناسان مختلف از الوین تافلر، دانیل بل و آندره گرز تا مانوئل کاستلز و جرمی ریفکین پیش‌بینی کرده‌اند که ماشین‌های خودکار و هوشمند جای انسان را در روند تولید می‌گیرند. اما سیر واقعی تاریخ سرمایه‌داری جز سلطه‌ی بیش‌تر سرمایه بر ابعاد گوناگون زندگی بشر، استثمار بیش‌تر نیروی کار و تخریب فاجعه‌بار محیط زیست نتیجه‌ی دیگری به بار نیاورده است.


  بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت آغاز سال جدید میلادی
  نگذاریم سال 2017 همچون 2016 بشریت را شرمنده کند!
      
  با آرزوی دنیایی بری از نابرابری، سال جدید را به همگان تبریک میگوئیم و امیدواریم مقاومت و مبارزات عظیم اجتماعی، در سال 2017 ، گسترده تر از سال 2016 باشد و بتواند قدمهای استوارتری به سوی رهایی بشریت از جهنم سرمایه داری بردارد.

  تقی روزبه : آیا اوباما در روزهای پایانی ریاست خود، آغازجنگ سردجدیدی را کلید زده است؟     
  اوباما با شعارصلح برسرکارآمد و باهمین توهم جایزه صلح نوبل را هم ربود. در اصل رسالت او بیرون کشیدن نیروهای آمریکا از باتلاق جنگ عراق و افغانستان بود تا راه جدیدی را در مقابل توسعه طلبی و پیشروی سیاست های امپریالیستی دولت آمریکا بگشاید.

  مجید دارابیگی : دور تازه ای از تضادهای امپریالیستی     
  یکی از شعارهای فاشیستی ترامپ ادعای تولید کار است برای بیست میلیون آمریکائی! ما در اروپا با این گونه شعارها آشنا هستیم. همه ی احزاب راست گرا، از فاشیستی تا شبه فاشیستی، بر حضور خارجیان انگشت می گذارند و ادعا دارند با اخراج خارجیان کسی در کشور بی کار نخواهد ماند.

  اندوه ماه ِ خسته (1)
  کاری از : حسن حسام
      
  پسرک با چشمانی سرخ
  و نگاهی بی رمق
  به ماه خیره شد
  ماه خندید و چشمکی زد :
  نیازی داری ؟
  پسرک گفت :
  میبینی که !
  خانه ی کوچکمان
  تنگ ونمور است
  تاریک و باریک

  تقی روزبه : مورالس از قدرت دست بردارنیست!     
  اوومورالس رئیس جمهوربولیوی حاضرنیست از جادوی قدرت دست بردارد! شدت چسبندگی به قدرت چنان است که او می کوشد به هرنحوی که شده برای چهارمین بار، برخلاف قانون اساسی و حتی بر خلاف نتیجه رفراندومی که اخیرا حول همین مسأله توسط دولت وی برگزارشد و با "نه" قاطع مردم مواجه گشت، هم چنان رئیس جمهور شود!:

  یاد یاران یاد باد!
  اعلامیه سازمان راه کارگر به مناسبت یازده دی، روز تجدید پیمان با جانباخته گان راه کارگر
      
  در سالگرد بزرگداشت جان باخته گان سازمان، جا دارد که از رفیق پرویز برادران عزیز یاد نمائیم، که امسال بر اثر سکته در آلمان از میان ما رفت. او از شمار نخستین دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه بود، که به صفوف جنبش چپ پیوست و با پایبندی و وفاداری بر آرمان های انقلابی و انسانی، دوران دشوار مبارزه و تبعید را پشت سر نهاد. یاد عزیزش را با ادامه راه سرخش گرامی خواهیم داشت.

  اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
  در محکومیت اقدام تروریستی علیه "حزب دمکرات کردستان"
      
  ما این اقدام تروریستی جنایتکارانه را قویاً محکوم ساخته و واقعه تاسف بار شهادت کادرها و پیشمرگان جان باخته را به "حزب دمکرات کردستان" و خانواده های وابسته تسلیت می گوئیم.

  بهروز سورن: در اعماق چه می گذرد؟ بخش سوم     
  جمع آوری اطلاعات از تبعیدی های سیاسی ایرانی تنها هم و غم وزارت اطلاعات رژیم حاکم نیست. جمهوری اسلامی برای برگزاری نشست ها و تجمع جاسوسانش در کشورهای اروپایی خانه های بسیار گرانقیمتی در مرکز شهر وین اجاره میکند و این نشست ها را در این مکانها برگزار میکند.

  حسن حسام : آوای شب شکن     
  شب ِ دراز به حافظ دلا پیام رسان
  که فال باز کند صبح را غزل خوانان

  چه مرگ زاست شب هول در سیه کاری
  جوان کُشست و جهانی زجور او گریان

  شکنج ِ گیسوی دلدار نیست این شب تار
  شب است وُ رهزن فردا و قاتل ِ انسان


  تقی روزبه : ادعای پیروزی رژیم در جنگ حلب و سیاست معطوف به باتلاق!     
  حلب و معنای"آزادشدن"آن!
  رسانه ها و سردمداران رژیم در کسوت فاتحان از آزادشدن شرق حلب هم چون نبرد"استالینگراد" دم می زنند که گویا سرنوشت جنگ در سوریه را رقم زده است. در موردچنین یاوه هائی چه می توان گفت:
  اول آنکه، آیا اساسا چیزی بنام شهر(شرق) حلب وجودداشت که آزادشدن آن معناداشته باشد؟....

  محمد قراگوزلو: سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
  7. رشد ناموزون و مرکب
      
  به موازات افول هژمونی سیاسی اقتصادی امپریالیسم آمریکا جهان گام به گام وارد دوران تازه یی از جنگ سرد شده است. حالا دیگر مثل روز روشن است که دکترین "نظام جهانی نو" – که به اشتباه " نظم نوین جهانی" خوانده شده- شکست خورده است. دکترینی که اوج اقتدار آن با عروج ریگانیسم شکل بسته و اساس خود را بر ویرانه های فروپاشی دیوار برلین نهاده و...

  اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
  در محکومیت دستگیری های اخیر درترکیه
      
  درپی انفجار بمب درمیان افراد پلیس مجاور در ورودی ورزشگاهی دراستانبول، دولت ترکیه باردیگر موقعیت را غنیمت شمرده و اقدام به دستگیری و بازداشت گسترده اعضا«حزب دموکراتیک خلقها» و نیز شهرداران منتخب مردم درمناطق کردستان و روزنامه نگاران و فعالین سیاسی و اجتماعی ترکیه نموده است.

  «کار» در عصر انقلاب دیجیتال / سعید رهنما     
  «کار» در عصر انقلاب دیجیتال، پژوهش ارزشمندی است در گستره‌ی تاثیر نوآوری‌های شگرف علمی و فن‌آورانه‌ی سالیان اخیر، و آهنگ شتابان اتوماسیون روند تولید و دیجیتالیزه شدن روندهای کار بر ترکیب، ساختار و انسجام نیروی کار به قلم سعید رهنما.


  بهروز سورن: در اعماق چه می گذرد؟ - بخش دوم     
  مناسبات سیاسی و اقتصادی کنونی میان جمهوری اسلامی با دولت های دیگر بشکلی است که پیش از انعقاد قرار دادهای کلان شروطی نیز مطرح و درخواست می کند. از جمله این شروط فشار به اپوزیسیون در آن مکان, اخذ اطلاعات پلیس محلی از مخالفان و همچنین ایجاد سهولت در استخدام نزدیکان سفارت و عوامل رژیم در نهادهای مختلف رسمی در آن کشور و ....

  بهروز سورن : در اعماق چه می گذرد؟ - بخش اول     
  بخش غالب این طیف هدفمند و ارگانیک با هویت اصلی یا جعلی برای ارتباط با منابع محلی و یا کسب اطلاعات و تبدیل شدن به منبع اطلاعاتی به نقاط دیگر گسیل می شوند. بخش بزرگی از آن ها منابع اطلاعاتی محلی دارند که مزدور هستند. بدین معنا که در برابر دریافت های مالی یا امکاناتی اطلاعات خود را در اختیار جاسوس گسیل شده قرار می دهند. اعتقادات ایدئولوژیک یا سیاسی نیز میتواند در تبدیل یک فرد به جاسوس نقش بازی کند. در بسیاری از مخاصمات و جنگ ها تعدادی از جاسوسان را در کشور خودشان بعنوان قهرمان ملی نام برده اند

  محسن بهزادکریمی : آشنایی با تشکل​های کارگری در کشورهای اروپایی
  وضعیت سندیکاها در بلژیک
      
  کانون مدافعان حقوق کارگر: سنديكاها از دير باز در ايران وجود داشته اند، اما امروزه در شرایطي كه سنديكاهاي كارفرمایی در بخشي از رشته​هاي صنفي وجود دارد اما از تشكيل سنديكاهاي كارگري به عناوين محتلف جلوگيري مي​شود.

  به مناسبت روز دانشجو آشنایی با تجربیات جنبش دانشجویی سایر کشورها
  جنبش پیشرو دانشجویی در استان کبک
      
  مبارزه‌ای که جلوی چشم ما  در مقابل سیاست های ریاضت اقتصادی شکل گرفت، نتیجه مستقیم تاثیر باز شدن فضای بحث "اعتصاب عمومی" است که قبل از سال ۲۰۱۲ غیر قابل تصور بود. این بذرهای همبستگی‌، مقاومت و پایداری سال  ۲۰۱۲ است که جنبش امروز و فردای کبک را نیرو و نشاط  میدهد.

  بولتن مباحثات علنی شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست     
  دوره ی جدید شماره ۲

  اعلامیه سازمان راه کارگر بمناسبت ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر     
  با گذشت بیش از ۶۶ سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، وضیعت حقوق بشر بیش از بیش به وخامت گراییده است و در همه جای دنیا این اعلامیه آشکار و پنهان نقض می شود. این روز اما شاید بهانه ای باشد تا که نه وضعیت حقوق بشر، بلکه اساسا وضیعت خود بشر را فریاد بزنیم که به نامش بر جهان چه رفته است. علاوه بر اینکه هنوز در بسیاری از نقاط جهان زنان به خاطر جنسیت شان سوزانده شده و به قتل میرسند. ، کودکان فروخته میشوند و زندگی آنها با ورود اجباری به تجارت سکس تباه میگردد. ، وضیعت کارگران زیرفشار سرمایه داری هر روز به وخامت می گراید. و جنگ دنیا را به نابودی می برد.

  اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست!
  سرکوب کانون نویسندگان و اعضای سندیکای شرکت واحد را محکوم می کنیم!
      
  رژیم جمهوری اسلامی در روزهای اخیر اقدامات سرکوبگرانه خود را تشدید نموده و به سرکوب گردهم آئی های تشکل های مستقل مانند کانون نویسندگان ایران و سندیکای کارگران "شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه" پرداخته است تا مانع از پژاوک پرطنین اقدامات اعتراضی این تشکل ها شود.

  تقی روزبه : بحران های جهانی و رویکردجدیدهاوکینگ!     
  بالاخره واقعه برگزیت و عروچ ترامپ هاوکینک را قانع ساخت که مقداری بقول خودش از خوش بینی زیاده از حدش نسبت به انسان (و توانائی او در مقابله موفقیت آمیز با بحران ها) بکاهد. در گذشته او ایجاد سکونتگاه در کرات دیگر را مفری برای نجات نوع بشر و آلترناتیوی برای کره زمین می دید. و بهمین دلیل برشتاب و جستجو در فضا برای یافتن سکونتگاه ها پای می فشرد.

  تقی روزبه:نگاهی به دو رویداد:
  روزدانشجو و چالش های جنبش دانشجوئی!
  فیدل کاسترو و نفرت پراکنی سرسپردگان سرمایه نسبت به چپ
      
  امروز 16 آذر روزدانشجو است و طبق معمول مثل سالهای اخیر سخنران دانشگاه تهران هم حسن روحانی بود.
  مشکلات وچالش هائی که دانشجویان وجنش دانشجوئی با آن دست بگریبانند جدا از مشکلات کل کشورنیست:......

  اولا یک نگاه بی طرفانه و بدور از غرض نشان می دهد که نسبت به تجربه کوبا و فیدل کاسترو در میان صفوف چپ گرایش ها و نقدهای مختلف از حمایت کامل تا انتقادکامل وجود دارد.


  درباره‌ی روش و ساختار سرمایه‌ی مارکس/ حسن آزاد     
  ی‌اغراقْ داشتن تصوری روشن از منطق حاکم بر ساختار کتاب سرمایه، نحوه‌ی فصل‌بندی و چگونگی ارائه‌ی مفاهیم و مقوله‌های اقتصادی‌ها در مجلدهای سه‌گانه‌ی آن، بدون مطالعه‌ی دقیق جُستاری کوتاه از مارکس با نام «روش اقتصاد سیاسی» در مقدمه‌ی گروندریسه (که باید آن را پیش‌درآمد سرمایه انگاشت) ناممکن است؛ جایی که او برای اولین بار مبانی روش‌شناختی پروژه‌ی نقد اقتصاد سیاسی خود را را به نحوی موجز و درخشان شرح می‌دهد.


  محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
  6. سرمایه¬‌ داری خالص و قانون ارزش
      
  بر این باور هستیم که به منظور پیشگیری از هر نوع اشتباه بهتر است بین این دو مفهوم تمایز قائل شد. واژه ی سرمایه‌ داری دولتی تنها برای مشخص کردن مرحله‌ یی است که دولت سرمایه ‌داری مخزن وسائل تولید می‌ شود، در حالی که اقتصاد جنگی سرمایه‌ داری “سرمایه ‌داری انحصاری دولتی” خوانده می‌ شود.

  ترکیه و مسیر نسل‌کشی/ ژن باجالان / ترجمه‌ی مهرداد امامی     
  اوضاع در دوره‌ی حزب عدالت و توسعه تغییر کرد. بازشناسی رسمی نصفه و نیمه‌‌ی کُردها به‌عنوان اجتماعی متمایز در طول دهه‌ی گذشته از قضای روزگار شرایطی را ایجاد کرد که در آن نسل‌‌کشی علیه کُردهای کنونی ترکیه، اگر لزوماً محتمل نباشد، امکان‌‌پذیر است.


  بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت درگذشت فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا     
  ما مرگ این رهبر انقلاب جسورانه کوبا را به همه انسانهای آزاده و عدالت طلب بویژه مردم کوبا تسلیت میگوئیم. باشد که مرگ این رهبر سیاسی برجسته قرن بیستم و نقد این مدل از سوسیالیسم، درسی باشد برای همه ما کمونیستها که هیچگاه برای بنای عدالت اجتماعی و برابری ، آزادی و دمکراسی را قربانی نکنیم!

  تقی روزبه : فیدل کاسترو، و تجربه قرن بیستم!
  و نگاهی به برخوردبی بی سی با آن
      
  کاسترو تجسم درک مسلط از سوسیالیسم در یک دوره تاریخی- قرن بیستم- بود. او از قضا از صادق ترین و پرشورترین و با وفاترین به آرمان های خود بود، و بهمین دلیل هم برای بسیاری الهام بخش بود و درحوزه عدالت هم دست آوردهائی داشت.

  آرش کمانگر : خاطراتی از سفر من به کوبا در سال 2013     
  در کوبا شما بی خانمان ، گدا، گرسنه، بیسواد، بی بهداشت و بیکار نمی بینید و علیرغم همه کمبودها مردمان را شاد و مهربان می بینید و صدای موسیقی زیبای کوبایی را در هر جا می شنوید که البته با شنگولی ناشی از نوشیدن عرق رام – نیشکر- نیز همراه است . رقص سالسا هم که در هر گوشه و کناری چشم ها را می نوازد .

  غروب فيدل نوشتهء عبدی کلانتری     
  باور به انقلاب اجتماعي نيازمند رمانتيسيسم خاصي است که با خود چهره هاي فرهمند و کاريزماتيکي همچون چه گوارا و فيدل مي آفريند. پس از پايان جنگ سرد و پس از آن در آستانهء قرن بيست و يکم و عصر «جهاني شدن» سرمايه، گويي عصر آن نوع انقلابي گري چپ و رهبران باقي مانده از آن دوران نيز به پايان رسيده و آنها که هنوز زنده اند گويي بازمانده هايي ناهمزمان و نامعاصراند.


  من، من هستم. نه مرد، نه زن....
  بازگردان از نشریه اما 324 لاله حسین پور
      
  تا جایی که آمار نشان می دهد، از هر 30هزار انسان در آلمان، یک نفر ترانس سکسوئل است. به عبارت دیگر سه هزارم درصد انسان ها در آلمان، یا با جنسیت زن متولد شده، اما خود را مرد احساس می کنند، یا برعکس و یا جنسیت شان از بدو تولد نامعلوم است. هرچند این آمار تنها متوجه افرادی است که احساس خود را اعلام کرده و یا به پزشک مراجعه کرده اند.

  فیدل کاسترو و انقلاب کوبا/ سعید رهنما‎     
  فیدل کاسترو یکی از نام‌آورترینِ انقلابیان و نمادهای انقلاب‌های رهایی‌بخش سده‌ی بیستم درگذشت. میراث متناقض او، به‌همان‌سان انقلاب کوبا، جلوگاه تناقض‌ها، محدودیت‌ها، کاستی‌ها و دستاوردهای مبارزه سترگ فرودستان و رنجبران سیاره‌ی ما برای پی‌افکندن جهانی انسانی‌تر و عادلانه‌تر درقرن گذشته است. در نوشته‌ی پیش رو، سعید رهنما نگاهی دارد به زمانه و زمینه‌های تکوین انقلاب کوبا و سرگذشت آن.


  خیزش امـید / پرویز صداقت     
  متن ویراسته‌ی سخنرانی ارائه‌شده در همایش اقتصاد سیاسی خاورمیانه، دوم آذرماه 1395 پیکره‌ی خاورمیانه به‌تمامی دستخوش بحران‌ است. زیست بحرانیِ انسان و طبیعت در این منطقه اساساً اندیشیدن به فردای آن را تلخ و دشوار ساخته است. چه چشم‌اندازی در انتظار خاورمیانه است؟ چه طرحی باید برای فردا پی‌ریخت؟ گفتار حاضر، طرح موضوعی کلی در چارچوب بحث عام «نقد اقتصاد سیاسی» خاورمیانه است.


  اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر بمناسبت ٢۵ نوامبر: روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
  خشونت علیه زنان در ایران فاجعه بارتر می شود، به خود آئیم !
      
  ٢۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. این مبارزه یکایک ماست برای جامعه ای انسانی ، مبتنی برآزادی و برابری؛ عاری از هر گونه تبعیض برمبنای جنسیت ، گرایش جنسی ، ملیت ، طبقه ، مذهب و عقیده ! مبارزه ای که نباید به یک روز معطوف و محدود شود ، باید جزئی از برنامه و پراتیک روزانه همه مردمان باشد.

  علی دماوندی : تصویر ما از دهه خونین وضرروت وچرایی جنبش دادخواهی و حقیقت طلبی!     
  برای فراتررفتن از این موقعیت وایجاد یک جنبش دادخواهی ، برای استمراراین حرکت و مبارزه برای عدالت وروشن شدن حقیقت ، برای پایداری آن ،برای تبدیل این خواست به یک موضوع گفتگو واقدام عمومی ،میبایست از آیینی کردن این خواست ومناسبتها خودداری کنیم . بجای تبدبل مراسمهای یادمانهای اعدام شده گان این مبارزه شریف وسترگ؛ به مراسم ختم وسوگواری، برروی آرمانهای جانباختگان تاکید کنیم.

  محمد قراگوزلو: سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
  5. تروتسکی و دولت منحط بوروکراتیک و مبحث فاشیسم اقتصادی
      
  عروج جریان شبه فاشیستی، راسیستی و سکسیستی ترامپ موید اوج استیصال سرمایه داری امپریالیستی در متن پاسخ کاپیتالیستی به بحران ساختاری عمیقی است که اشکال جدید سیاسی آن با سقوط منهتن در11 سپتامبر2001 و متعاقب آن حمله به افغانستان و عراق شکل بسته است.

  گزارش از نشست چهارم شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
  بیانیه سیاسی شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
      

  علی دماوندی:18 سال ازقتلهای زنجیره ای روشنفکران وفعالان سیاسی ومدنی گذشت. همچنان حقیقت در تاریکخانه اشباح زندانی است!     
  18 سال پیش در پاییز 77 ، داریوش وپروانه ، محمد ومحمد جعفر، منوچهر وغفار وپیروز توسط سربازان گمنام امام زمان سربریده شدند. پاییز بود وبرگ ریزان سرد، جسدها یکی پس از دیگری پیدا میشدند. آیت الله ها در صدور فتواهای قتل درمسابقه بودند. آیت الله مصباح یزدی، ایت الله خزعلی، آیت الله جنتی ، آیت الله یزدی، فلاحیان و اژه ای ودری نجف آبادی .....

  نامه یکی از کارگران "تعدیل" شده یا اخراجی
  تعدیل نیرو و ماجراهای پس از آن
  گرفتن بیمه بیکاری
      
  وقتی متوجه شدم که قرارداد من تمدید نشده و جزو نیروهای تعدیل شده هستم، شوکه شدم. هر چند وقتی شاهد اخراج و تعدیل سایر دوستان و همکارانم بودم، می​دانستم که این شتری است که دیر یا زود درخانه من هم می خوابد. عزمم را جزم کردم تا حداقل از بیمه بیکاری بتوانم استفاده کنم. هفت دست کفش وکلاه ساز کردم و یک دوره سه ماه را طی کردم تا توانستم اولین حقوق بیکاری ام را بگیرم.

  عباس هاشمی: صفحاتی از "بيراهه هاىِ راه"     
  چریک‌های فدایی خلق گرچه از طبقات و لایه‌های متفاوت و با فرهنگ‌ها ، اخلاق و آداب خانوادگی مخصوص خود به سازمان پیوسته بودند، اما "فضا"ی صميمى و انقلابی موجود در تیم‌ها جنبه‌های مثبت فرهنگی و اخلاقی را در انواع تیپ‌ها برمی‌انگیخت: یگانگی حرف و عمل، پیش‌قدم بودن برای خطر کردن، خود را سپر دیگری کردن، احترام عمیق به یکدیگر گذاشتن، منافع جمع و دیگر رفقا را بر منافع فردى خویش ترجیح دادن، تواضع و فروتنی در قبال رفقا داشتن، راحتی و سلامت در انتقاد کردن و توان انتقاد شنیدن، انتقاد از خود کردن و شوخ طبعى و خوشرويى، این‌ها عناصری از فرهنگ و اخلاق چریک‌های فدایی خلق بود که در مناسبات فى مابين در تیم‌ها به چشم می‌خورد.

  بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
  ترکیه به کجا می رود ؟!
      
  بحران خاورمیانه عربی، به ویژه در دو کشور همسایه جنوبی :عراق و سوریه و ظهور جریان فوق ارتجاعی داعش در منطقه، شرایطی فراهم آورد تا اردوغان ماهیت ارتجاعی خود و آرزوهای بلندپروازانه خود را برای تغییر قانون اساسی و برقراری یک نظام ریاستی استبدادی از نوع سلاطین عثمانی، یا جمهوری اسلامی ایران بر زبان جاری و قدم به قدم به اجرا در آورد.

  کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
  رفیق پرویز عزیز ما خاموشی گرفت
      
  رفیق پرویز برادران در روز ۱۲ آبان قلب بزرگش از حرکت باز ایستاد. و ما با بهت و نا باوری مجبوریم بپذیریم که چهره مهربان و زلال وهماره خندان او را دیگر در برابرخود نخواهیم داشت.
  با رفتن پرویز سازمان ما رفیقی همراه ، صدیق و فداکار را از دست داد. پرویز رفیقی متواضع و فروتن، ساده و بی ادعا و کمونیستی صادق و ایستاده بر سر پیمان بود.
  ما خاموشی نا بهنگام پرویز عزیز را به همسر و فرزندانش ، رفیق گرامیمان نسرین و دیگر اعضای خانواده و همه راه کارگریها تسلیت می گوییم و در اندوه آنان شریک میباشیم .

  تقی روزبه : نگاهی به بحران انتخاباتی آمریکا از منظری دیگر و سه مطالبه اصلی بدیل!     
  ترامپ، شورشی است وارونه علیه جهانی سازی ناعادلانه و تبعیض آمیزی که با خلع ید از هویت های متنوع زیستی و فرهنگی و جغرافیائی اهالی جهان همراه است و اکنون بحران ناشی از آن به درون خودآمریکا هم کمانه کرده است. سرمایه خود یک مناسبات است و یک تجریدفارغ از تعینات زندگی و آبشخورخویش. تجرید از نیروی کار و بیگانه از آفرینندگانش و مشرف بر آن ها.

  یار مهربان و عزیزمان پرویز برادران از میان ما رفت !     
  با کمال تاسف مطلع شدیم که رفیق عزیزمان پرویز برادران روز چهارشنبه 12 آبان در اثر حمله قلبی در شهر هانوفر آلمان درگذشت. او رفت اما برای همه اشنایان و رفقایش که هیچگاه چهره مهربان و روحیه صمیمی و یاری دهنده او را فراموش نمیکنند باری از اندوه و دل تنگی برجای گذاشت.
  ما در گذشت نابهنگام پرویز برادران را که یار مهربان همه کسانی بود که او را میشناختند به همسر وفرزندان، خواهران و برادر ، فامیل و آشنایان ،همه راه کارگریها ، رفقا ودوستان دیگر که با او اشنا بودند، تسلیت می ِگوِییم و یاد او را گرامی میداریم.

  علی به روایت شعری محمد : فرج سرکوهی - محمد فارسی     
  دو شعری که در پی می آید روایت محمد فارسی است در باره علی رضا شکوهی که در ۱۱ دی ماه ۶۲ اعدام شد. من (فرج سرکوهی)، علی و محمد را با هم شناختم در آن سال های پر تب و تاب جست و جوی شورشی راه و تدارک پرشور پیوند زدن نظر و عمل برای تغییر جهان در دهه چهل. دانشجو و همخانه بودند. سابقه دوستی آنان به نوجوانی برمی گشت ...

  تقی روزبه : بازتابی از انتخابات آمریکا در میان صفوف چپ     
  پیرامون انتخابات آمریکا در صفوف چپ گرایش های مختلفی هست. از حمایت تا تحریم انتخابات و تقویت قطب سوم در برابرآن. نوشته حاضر که شامل یک دیالوگ فیسبوکی هم است نگاهی است با رویکردانتقادی به این گرایش ها.

  بحران پناهندگی : ۱
  ـ زمینه ها و بازیگران
      
  در دهه ی هشتاد و با پایان گرفتن جنگ سرد، جغرافیای سیاسی جهان دگرگونی های ژرفی را شاهد بوده است. گفتمان های جدیدی مطرح و نقش توده ها بمثابه بازیگران اصلی تحولات اجتماعی، مخصوصاً در جوامع تحت سلطه، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده و سلطه امپریالیسم بر کشورهای جهان سوم و کشورهای توسعه یابنده در سپهر سیاسی روشنفکران و مبارزان راه آزادی و دمکراسی مورد نقد و واکاوی گسترده قرار گرفته است.

  تقی روزبه : نگاهی فشرده به مختصات صحنه انتخاباتی آمریکا در روزهای پایانی     
  آیا با شروع شمارش معکوس، موقعیت کاندیداها در صحنه انتخابات آمریکا دارد عوض می شود؟
  بنا به مصداق گهی زین به پشت و گهی پشت به زین، صحنه انتخابات آمریکا لحظه به لحظه در حال تغییراست. این پدیده یعنی حرکت های جهشی و جابجائی ها به بخصوص وقتی جامعه در شرایط بحران و آشفتگی و فی الواقع حرکت در نقطه کورباشد، بهمان اندازه غافلگیرانه و غیرقابل پبیش بینی است. آن ها که با نگاه شرایط روتین به صحنه می نگرند، دچارخطای بزرگی می شوند.

  اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
  محکومیت ها و احضارهای اخیر فعالان کارگری را محکوم می کنیم
      
  دادستانی تهران رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را با وجود اتمام محکومیت باردیگر به زندان فراخوانده است. همچنین در چند هفته اخیر محکومیت یازده ساله ی زندان برای جعفرعظیم زاده و شاپور احسانی راد، دو تن از اعضای هیئت مدیره ی اتحادیه ی آزادکارگران ایران را شاهدیم. موجی از احکام ظالمانه قوه ی قضائیه در مورد فعالان اجتماعی و کارگری و سایر زحمتکشانی که برای احقاق حقوق خود چاره ای جز به خیابان آمدن ندارند براه افتاده است.

  علیرضا ثقفی : شعله​هاي جنگ در خاورميانه هر روز زبانه ي بيشتري مي​كشد     
  اکنون تمام نيرو​هاي حافظ نظام سرمايه داري در خاورميانه متحد شده​اند تا فقط يك گروه را به عنوان تروريست معرفي كرده و تمام بدبختي​ها و جنگ افروزي​ها را به گردن آن بياندازند، خود را صلح طلباني معرفي كنند كه گويا مقصر تمام اين جنگ​ها و آدم كشي​ها همين يك گروه است و مردم فريب خورده يا روشنفكران ِخودفريب نيز تمام بدبختي​هاي جهان و مردم خاورميانه را از همين گروه بدانند و از اين كه بدبختي​ها در حال پايان است، شعف زده شده​اند که با حذف اين تروريست​ها گويا دنيا به كام مي شود.

  تقی روزبه: خبرگزاری ایرنا و روزی به نام کوروش
  تأملی پیرامون یادداشت ایرنا، با عنوان"گذر از تردید به واقعیت" درباره روزکوروش.
      
  همانطورکه سودای بارگشت به عظمت امپراطوری عثمانی روح اردوغان را به تسخیرخود در آورده است (یا شاید بهترباشد بگوئیم که بدلیل ناممکن یا نامحتمل بودنش جن زده کرده است!)، آیا سودای بهره گیری از باستانگرائی و بهره گیری از عظمت گذشته به کالبدجمهوری اسلامی هم رخنه کرده است؟

  مساله دولت کاپیتالیستی / مباحثه میان نیکوس پولانزاس و رالف میلی بند در مورد دولت کاپیتالیستی/ مترجم: پ. طاهری     
  مساله دولت کاپیتالیستی نوشتار پیش رو، برگردان بحث مشهور و ارزشمندی است میان نیکوس پولانزاس و رالف میلی بند در باب نظریه مارکسستی دولت در دهه ی هفتاد قرن گذشته در صفحات نشریه نیو لفت، که تارنمای contretemps ترجمه ی فرانسه آن را در ماه های سپتامبر و اکتبر سال گذشته منتشر نمود. چنان که ویراستار فرانسه یادآور شده است: بدون تردید این پلمیک یکی از سازه های اساسی اندیشه مارکسیستی حول دولت است، عرصه‌ ای که به مدت طولانی مورد غفلت قرار گرفته بود، و امروز هم دوباره به چنین روزی افتاده است.


  اطلاعيه مشترك نيروهای چپ و كمونيست
  اصلاحیه ای برای قانونی کردن بی حقوقی کارگران
      
  هدف اصلاح قانون کار چیست؟ طرح اصلاح قانون کار قرار است به چه نیاز و یا مساله ای پاسخ دهد ؟ آیا این طرح دارد در جهت بهبود وضعیت کارگران تغییر میکند؟ یا درصدد است تا شرایط مناسبی برای سرمایه داران داخلی و خارجی فراهم کند تا نیروی کار ارزان را به طور قانونی تحت انقیاد خود در آورد.

  اطلاعيه مشترك نيروهای چپ و كمونيست در محكوميت احكام بی دادگاههای رژيم عليه كارگران زندانی وزندانیان سیاسی     
  طی یک هفته دستگاه قضائی با شتاب قابل توجهی اقدام به تائید و صدور احکام جدید و سنگینی علیه فعالان جنبش های کارگری و معلمان نموده است. اسماعیل عبدی ،جعفر عظیم زاده ،شاپور احسانی راد ازجمله محکوم شده گان این هفته اند!

  مکتب اونو: کژتابی در فهم مارکس، رونویسی از منطق هگل/ حسن آزاد/ معرفی و نقد مکتب اونو     
  ژان پل سارتر در جایی می‌ گوید مارکسیسم افق عبورناپذیر زمانه‌ ی ما است، نحله‌ هایی که می‌ کوشند از آن فراتر ‍ر‍‍‍وند، به عقب بازمی ‌گردند. اگر از بیان اغراق ‌آمیز و غیرانتقادی سارتر صرف ‌نظر کنیم، گویی سارتر دارد سرنوشت مکتب اونو را روایت می ‌کند. که به جای فراتر رفتن از مارکس به هگل بازمی ‌گردند.


  تقی روزبه: انتخابات آمریکا و استریپتیزسیاسی!     
  مقدمه: با وجودآن که یکی از مناقشات اصلی و کانونی انتخابات در آمریکا چه در دوره هشت ساله اوباما و چه در اوایل تبلیغات این دوره انتخاباتی از سوی سندرز و ترامپ و... حول زوال طبقه متوسط تمرکزداشت، که زمانی آمریکا به رشدآن می بالید و آن را زیربنای دموکراسی آمریکائی و برتری آن خواند. با این وجود مبارزه انتخاباتی اخیر بتدریج در سیرخود با توجه به ورود"نامحرمی" به حریم انحصاری و خصوصی دو حزب .....

  هدایت سلطان زاده: ما و ملا و روزگار     
  در ماه های محرم ، همیشه قیافه محله کوره باشی ما در تبریز عوض میشد. دسته های سینه زنی و زنجیر زنی و شاه حسین وای حسین ، با طبل و سنج که غالبا لوطی های محله سردسته میشدند ، بزرگترین نمایش سال بحساب می آمد که در روزهای تاسوعا و عاشورا به اوج خود می رسید.یکی شربت امام حسین میداد ، دیگری دسته های عزاداری را دعوت به آش امام و شله زرد می کرد و بعضی ها نیز پیراهن مندرسی را برای گرفتن شفا و بر آوردن حاجتی ، زیر پای عزادارن می انداختند.

  پیام همدردی سازمان راه کارگر
  پروین صدیقی از میان ما رفت !
      
  با اندوه فراوان متاسفیم که به خانواده بزرگ جنبش چپ و زندانیان سیاسی سابق و خانواده عزیز جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم اعلام کنیم که رفیق پروین صدیقی سرانجام بعد از دو سال نبرد جانکاه با بیماری سرطان در سن ۵۷ سالگی جان شیفته اش را از دست داد.

  تقی روزبه : نگرانی از "جمهوری مداحان" و جنگ قدرتی که در پشت آن جریان دارد!     
  همه می دانند که مداحان امروزه بیانگرلمپنیسم مذهبی و چماق گوش بفرمان باندهای وابسته به کانون قدرت اند، که یک پایشان به در بارخامنه ای وصل است و نظرکرده وی بشمار می روند. پای دیگرشان هم به سپاه و دستگاه های امنینی موازی گره خورده و بخشی از ابواب جمعی و مهمات پرسروصدای آن ها بشمارمی روند؛ بطوری که هروقت و به هر سو که دلشان خواست آن ها را کیش می دهند.

  دموکراسی مناسب برای خاورميانه؟ / اجه تملکوران / ترجمه‌ ی سارا يوسف ‌پور‎     
  نوشتار پیش رو، معرفی کتاب «سقوط مدل ترکیه: چگونه خیزش‌ های عربی، لیبرالیسم اسلامی را به نابودی کشاند»، اثر جیهان توگال، استاد جامعه شناسی دانشگاه برکلی کالیفرنیاست.به نظر توگال، مسیر اقتصادی ـ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک ملت، تنها زمانی پایدار خواهد بود که «بر پایه‌ ی بلوک قدرتی سازمان‌ یافته‌ بنا شده باشد»؛ به‌ گونه ‌ای که قادر به درهم ‌آمیزی منافع، خواست‌ ها و دیدگاه‌ های متنوع اقشار‌ عمده‌ و بسیج لایه‌ های اجتماعی گسترده‌ تر‌ در حمایت از پروژه ‌اش باشد.


  درباره‌ ی «نقد» مارکسی و ماتریالیسم پراتیکی: گفت ‌وگوی پروبلماتیکا با کمال خسروی (بخش اول)     
  مقدمه ‌ی پروبلماتیکا: در ادامه‌ ی گفت ‌وگوهایمان با فعالان و نظریه ‌پردازان چپ خاورمیانه و ایران، این بار با پرسش‌ هایمان سراغ کمال خسروی رفتیم. خسروی سال‌ هاست که با نوشته ‌هایش در زمینه ‌ی نظریه‌ ی مارکسی، نخست در نشریه‌ ی «نقد» و سپس در کتاب‌ هایی چون توصیف، تبیین، نقد و نقد ایدئولوژی شناخته شده است. این نخستین بخش از مجموعه گفت ‌وگوهای «پروبلماتیکا» با کمال خسروی است، که بیش‌ تر به مسائل نظری می ‌پردازد.


  احکام بیدادگاههای رژیم اسلامی سرمایه علیه سه فعال جنبش کارگران و معلمان ایران
  اسماعیل عبدی، جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد مجموعا به ۲۸ سال زندان محکوم شدند
      
  سازمان ما ضمن محکوم کردن این احکام قرون وسطایی از همه فعالین چپ، کارگری و اجتماعی در داخل و خارج از کشور میخواهد که ضمن بلند کردن صدای اعتراض خود با تمام قوا به حمایت از این فعالین مقاوم و تشکل های مستقل آنها بپردازند.

  جنبش فدرال دموکرات آذربايجان
  چرا پيوستيم وچرا درآمدیم؟
  ( در رابطه با کنگره مليتهاى ايران فدرال)
      
  برای کسانی که ازدور دستی بر آتش دارند، شاید سوال بر انگیز باشد که چرا ما در مجموعه ای قرار گرفتیم که نام «کنگره مليتهاى ايران فدرال » نام گرفت. چرا در مقطعی از آن در آمدیم و باز وارد آن شده و اکنون از آن خارج شده ایم؟ اطلاعیه ها و مصاحبه های ما، تا حد زیادی دلایل روشن آن را بیان کرده است. ولی لازم است که به نکات بیشتری اشاره شود.

  تقی روزبه:آیا دولت-ملت پدیده و مفهومی است ایستا یا در حال تحول و دگردیسی؟     
  آیا پدیده و مقوله دولت- ملت یک پارادایم ازلی و ابدی است یا یک مقوله تاریخی که مثل هرپدیده اجتماعی تولد و رشد و زوال خود را دارد و لاجرم محکوم به دگرگونی است؟. زمانی بشر کره زمین را هم چون حقیقتی مطلق مرکزعالم می انگاشت که نشستن هرگونه غبارتردید برعارض آن، در حکم پشت کردن به حقیقت و بهم زدن نظم کائنات و در اصل به هم ریختن نظم مستقر و مقدسی بود که صاحبان قدرت و مکنت بربلندای آن تکیه زده بودند

  شماره اول : بولتن مباحثات علنی
  شورای نمایندگان احزاب ، سازمانها و نهادهای چپ وکمونیست
      
  شورای نمایندگان احزاب ، سازمانها ونهادهای چپ وکمونیست بعد از مباحثات و رایزنی های متعدد درباره ساختار و مضمون اتحاد، پیشنهادی را تصویب کرد که این مباحث را به صورت علنی به بحث و تبادل نظر همه فعالین جنبش کارگری و کمونیستی بگذارد تا همه اعضاء و هواداران احزاب و سازمان ها و نیز سایر فعالین جنبش کارگری و کمونیستی ایران به سهم خود در این مباحثات شرکت کرده و در ساختمان تشکیلاتی و نظری آن مشارکت داشته باشند. ...

  کارزار علیه اعدام ،ضرروتی اجتناب ناپذیر دردفاع از حق زندگی     
  سازمان راه کارگر که خود را بخشی از جنبش جهانی علیه اعدام میداند ، از مبارزه مردم در همه کشورها برای پایان دادن به اعدام ، قاطعانه حمایت میکند. برای ما ده اکتبر مناسبتی است که بار دیگر از همه سازمانها و گروهها و نهادهای بشردوست و مترقی و همه مردم ایران و جهان بخواهیم در مقابل این توحش قد علم کنند و با صدای بلند اعلام نمایند که اعدام در همه کشورهای جهان باید فورا، قانونا و عملا ممنوع اعلام شود و حکم همه محکومین به اعدام فورا لغو گردد.

  لاله حسین پور : حجاب یا ورزش؟     
  یک سئوال انحرافی که جوابت به هر طرف گرایش داشته باشد، اشتباه کرده ای. طرح چنین سئوالی یک دام است. دامی که دست و پایت را به زنجیر می کشد و نمی گذارد به حرکتت ادامه دهی. نه می گذارد به مبارزه ات علیه حجاب اجباری ادامه دهی و نه می گذارد در ورزش ارتقاء پیدا کنی.

  نظریه‌ ی مارکس درباره‌ ی بی‌ ثباتی طبقه‌ ی کارگر و موضوعیت آن برای امروز / ر. جمیل جونا و جان بلامی فاستر / ترجمه‌ ی فروزان افشار     
  ‌تر استفاده می ‌کنند که همه‌ ی جنبه‌ های اصلی بی ‌ثباتی را تجربه می ‌کنند. همان ‌طور که جامعه ‌شناس فرانسوی بئاتریس اَپِه توضیح می‌ دهد، عبارت پریکاریا «از ادغام دو واژه‌ ی «precarious» به معنای بی‌ ثبات و «پرولتاریا» شکل گرفته است. این واژهْ بیکاران و کارگران ناامن (یدی و فکری) را که در همه ‌ی بخش‌ های فعالیت دست‌ وپا می‌ زنند، در یک گروه می‌ گنجاند». اما ازآن‌ جایی که خود مارکس پرولتاریا را طبقه ‌ای تعریف می ‌کرد که بی‌ ثباتی روی پیشانی‌ اش نوشته شده،...


  شورای نمایندگان احزاب ، سازمانها و نیروهای چپ و کمونیست: بیاد جانفشانان دهه شصت
  ابلها مردا ! عدوی تو نیستم من! انکار توام
      

  ‌رشد و گسترش علم اقتصاد مارکسی در ژاپن / ماکوتو ایتو / برگردان: مانیا بهروزی     
  مترجم: نوشتار پیش رو تلاشی است برای روشنی‌ بخشی به پیش ‌زمینه‌ های تاریخی و سنت‌ های فکری‌ برسازنده‌ ی مکتب اونو در جامعه‌ ی ژاپن قرن بیستم، ... . ماکوتو ایتو در فرازی از مقدمه‌ ی این نوشتار می‌نویسد: «هدف این مقاله آن است که طرحی کلی از توسعه‌ ی تاریخی اقتصاد مارکسی در ژاپن ارائه دهد. … می‌ خواهم نشان دهم که چرا و چگونه [علم] اقتصاد مارکسی چنین استوار در ژاپن ریشه دوانید و توسعه یافت.»


  زنجیره ‌ی انباشت سرمایه در ایران و بحران ‌های ساختاری آن/ گفت ‌وگوی پروبلماتیکا با محمد مالجو     
  مقدمه‌ ی پروبلماتیکا: در ادامه‌ی گفت وگوهامان با نظریه‌ پردازان چپ‌گرا این بار باب بحث را با محمد مالجو گشوده ‌ایم. مالجو مدتی است که با صورت ‌بندی نظریه‌‌ ی «حلقه ‌های ششگانه ‌ی زنجیره‌ ی انباشت سرمایه در ایران» کوشیده است چارچوبی تحلیلی برای فهم مناسبات سرمایه ‌دارانه در ایران به دست دهد. از این حیث، تلاش نظری او در زمره‌ ی معدود تکاپوهایی است که سودای آن دارند تا اقتصاد ایران را به مثابه‌ ی یک کل بیاندیشیند و برای آن منظومه‌ ای مفهومی تدارک ببینند.


  بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت روز جهانی معلم     
  5 اکتبر روز جهانی معلم را با یاد فرزاد کمانگر عزیز و برای دستیابی به خواست های انسانی مان گرامی میداریم
  همه باهم دوشادوش معلمان، روز جهانی معلم را با تجمع و اعتراض به شرایط فلاکتبار کنونی و با یاد فرزاد عزیزمان گرامی خواهیم داشت

  آموزش رایگان، برابر، اجباری و کیفی برای همه­ ی کودکان     
  روز جهانی معلم (5 اکتبر) برای همه معلمان و دانش آموزان و اولیای دانش آموزان گرامی باد
  به این مناسبت کانون مدافعان حقوق کارگر ویژه نامه ای تحت عنوان خصوصی سازی و آموزش منتشر کرده است.

  بازگشت مجدد به قرون وسطا !!
  شانزده سال زندان برای نرگس محمدی ؟!
      
  رژیم اسلامی استبدادی ایران در طول ۳۷ سال حاکمیت خود مظهر کامل نقض حقوق بشر و صدور احکام فاشیستی زندان، شکنجه، سنگسار، قصاص، تیرباران و اعدام علیه مردم و مخالفین بوده است. این رژیم البته همچون رژیم ستم شاهی که اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل را امضا کرده اند!!! دائما مجبور است که مخالفین خویش را نه به خاطر اندیشه و ابراز عقیده و یا فعالیت اجتماعی شان بلکه با عنواینی چون: خرابکار، محارب، مفسد فی الارض، برانداز، عامل و جاسوس دول معاند و ... به حبس و شکنجه و اعدام محکوم کند.

  بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
  تلاش رژیم برای ضدکارگری تر کردن قانون کار را با مبارزه ای متحدانه در هم شکنیم !
      
  ما نیروهای سوسیالیست – کارگری و انقلابی اگر چه توهمی درباره دستیابی به یک قانون کار مردمی و صدردصد به نفع کارگران در چهارچوب نظام سرمایه داری نداریم و قرار دادن چنین خواستی در برابر رژیم اسلامی سرمایه را چیزی جز توهم پراکنی نمی بینیم و مضاف بر آن توهمی به ماهیت ضدکارگری و ارتجاعی قانون کار فعلی نداریم اما در عین حال قویا با انفعال، دست روی دست گذاشتن و منتظر روز " محشر" انقلاب سوسیالیستی باقی ماندن و دوری جستن از جنبش مطالباتی کارگران برای خواستهای بیواسطه، مخالفیم و معتقدیم حضور پررنگ در این جنبش جاری اهمیتی حیاتی دارد،

  ‌نخستین ویراست فصل کالا در «سرمایه» / کارل مارکس / ترجمه‌ ی کمال خسروی و حسن مرتضوی     
  از توضیح مترجمان: این ترجمه، متن کامل فصل نخست، به‌ علاوه‌ ی پیوستی است که به این ویراست تعلق دارد. ساختمان فصل نخست مربوط به کالا در این ویراست با ساختمان این فصل در ویراست‌ های بعدی تفاوتی آشکار دارد. مارکس به این فصل پیوستی 23 صفحه ‌ای نیز افزوده است با عنوان «شکل ارزش»، که در پایان کتاب (صفحات 626 تا 649 متن آلماني) آمده است.

  علیرضا ثقفی: آموزش و پرورش طبقاتی و آموزش و پرورش غیرطبقاتی
  به مناسبت آغاز سال تحصیلی
      
  اگر بپذیریم كه علم و دانش دست آورد تمدن بشر است و میراث خاص طبقات استثمارگر نیست، پس دسترسی به آن باید در اختیار همه ی انسانها باشد و كسی حق ندارد طبقات زحمتكش و سلب قدرت شده را از دسترسی به علم و دانش منع كند. حال این منع چه به صورت اجبار فیزیكی باشد و یا اجبار اقتصادی.

  هاله صفرزاده : برگی از تاریخ
  آشنایی با تشکل​های معلمان
  کانون مستقل معلمان*
      
  جنبش معلمان در ایران فراز و فرودهای بسیاری را از سر گذرانده است. در برهه​های مختلف تاریخی، تشکل​های مستقل معلمان، بار مبارزات و تلاش​های معلمان آگاه را برای تغییر شرایط بر دوش کشیده و دستاوردهای بسیاری نیز داشته­ اند. کانون مستقل معلمان ​یا بهتر بگوییم کانون​های مستقل معلمان در سال​های 57 تا 60 از جمله این تشکل​ها هستند که کمتر شناخته شده­ اند. کانون​های مستقل معلمان در جریان اعتراضات و اعتصابات گسترده­ ی معلمان و دانش­ آموزان علیه رژیم سلطنتی، از مهر 57 به بعد، در شهرهای مختلف تأسیس شدند.

  تقی روزبه : نگاهی دو انتقاد به مقاله"همکاری گسترده رژوا و دولت آمریکا، و چالشی که این جنبش را تهدید می کند"     
  وقتی از بحران نظم موجود و ضرورت شکل گیری نظم نوین و رهائی بخش سخن می گوئیم طبیعی است که جمهوری اسلامی هم بخشی از همان نظم کهنه است و به عنوان یکی از بازیگران مرتجع منطقه منشأ و محرک بحران. اما این که بخواهیم همه مولفه های بحران پیچیده و مرکب نظم کهنه را به جمهوری اسلامی تقلیل بدهیم، در مغایرت با یک تحلیل علمی و با در نظرگرفتن جوانب و مولفه های گوناگون بحران پیچیده و چندوجهی حاکم برمنطقه است و متأثر از غلبه یک خرده رویکردمحلی گرایانه بر رویکردکلان به کلیت بحران و عوامل برسازنده آن است.

  تقی روزبه : نگاهی به همکاری گسترده رژوا و دولت آمریکا علیه داعش، و چالشی که این جنبش را تهدیدمی کند!     
  می دانیم که دولت آمریکا برای دستیابی به اهداف خود-حفظ و تشدیدسلطه اش بر منطقه اگر منافعش اقتضا کند- ابائی از یارگیری و همکاری با داعش و یا حتی نیروهای چپ و مترقی ندارد. چرا که می تواند با یک تیردونشان بزند: هم درجهت مهاربحران منطقه که کنترلش از دستش خارج شده عمل کند و هم این نیروهای مترقی و رهائی بخش را از درون تهی سازد.

  تقی روزبه: ابداع واژه جدیدی بنام"ورزشکارنما"!     
  واقعیت آن است که پارادایم اسلام سیاسی به فازانحطاط و گندیدگی کامل خود رسیده و مولفه های اصلی آن که تحت شرایط معین داخلی و منطقه ای و جهانی به آن امکان تولد و نضج و ادامه حیات داد، رو به ضعف و پژمردگی نهاده و همین انحطاط به اشکال گوناگون در همه شاخه های اسلام سیاسی اعم از داخل و خارج دیده می شود، نگرانی از دست دادن هویت اسلامی و بحران موجودیت، و مشخصا خطراز دست دادن کنترل جامعه موجب مبادرت به این گونه تلاش های مذبوحانه می شود.

  پروین محمدی:هرگونه تلاش برای ایجادتغییرات ضد کارگری در قانون کار و دامن زدن به اخراج و فقر و فلاکت بیشتر،با فوران خشم فرو خورده ما کارگران مواجه خواهد شد     
  خبرهای منتشره حاکی از آن است که حداقل تا بدینجا دولت دست به یک عقب نشینی ضمنی در مورد لایحه اصلاحیه قانون کار زده است. اما چیزی که در این میان اتفاق افتاده و اتحادیه ازاد کارگران ایران علاوه بر افشاگری در مورد لایحه اصلاحیه دولت، دست به افشاگری در مورد آن زده است، این است که دولت هم در لایحه اصلاحیه و هم در چاپ امسال قانون کار، به ماده 21 این قانون دست اندازی کرده و در اقدامی جاعلانه بند (ح) و (ز) را جزو ماده 21 قانون کار به حساب آورده است تا در صورت باز پس گیری لایحه، حداقل این دو بند به غایت ضد کارگری را در این قانون نهادینه کند.

  جوانمیر مردادی : قانون کارموجود،یوغ سنگین بردگی برگردن طبقه کارگر     
  لایحه اصلایحه قانون کار،تلاش دولت برای سفت وسنگین ترکردن همان یوغ
  بخش اول: قانون کارموجود؛
  بخش دوم : بررسی موادی از قانون کار؛
  برای اکثریت کارگران ایران که ازجانب دولتهاودستگاههای آنان بااستناد به مفاد قانون کارموجودنزدیک به چهل سال است محکوم به زندگی مشقت باردرسطح پنج برابرزیرخط فقرشده اندوهرگونه اعتراضشان به وضعیت معیشت،بیکاری،محرومیت ازبیمه بیکاری وغیره را با توسل به همین قانون کارسرکوب میکنند،

  مجید دارابیگی: چشم انداز سوسیالیسم در برش تاریخی
  از سوسیالیسم اردوگاهی، تا سوسیالیسم دموکراتیک!
      
  نظام سوسیالیستی آتی در کشور ما، کشوری با رشد نا هم گون منطقه ای و وجود طبقات و گرایش های طبقاتی چندگانه، در درجه ی نخست و مقدم بر هر چیز، با احترام به حق رای همه گانی، باید مبتنی بر پلورالیسم سیاسی بوده و آزادی احزاب، انجمن ها، رسانه ها و اجتماع رسمیت داشته، حقوق شهروندی به تمام و کمال و دخالت گری شهروندان در همه ی عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری تامین شود.

  لائیسیته یا هویّت؟ / اتین بالیبار / ترجمه ی مهدی حسینی     
  ممنوعیت بحث ‌انگیز شهرداری‌ های فرانسه بر «بورکینی» در هفته ‌ی اخیر ــ و تعلیق‌ اش توسط شورای دولت ــ بار دیگر پرسش از معنای واقعی لائیسیته و کارکردش در فرانسه‌ ی معاصر را به ‌میان آورد. اتین بالیبار، در این مقاله ‌ی کوتاه که نخستین بار در لیبراسیون منتشر شد سیر تحوّل مفهوم لائیسیته را دنبال می‌ کند تا نشان دهد که چطور ما با «هیولای لائیسیته‌ ی هویّت‌ طلب» به آخر خطر رسیده‌ ایم


  درس‌ هایی از بهار عربی/ کوین اندرسون     
  کوین اندرسون در نوشتار حاضر نگاهی دارد به کتاب دردنمون‌ها: بازگشت از بهار عربی نوشته‌‌ ی ژیلبر اشکار، مارکسیست لبنانی تبار. اندرسون می گوید: نوشته‌‌ ی ژیلبر اشکار که مبتنی بر منابع عربی، انگلیسی و فرانسه است، شفاف‌ ترین و جامع ‌ترین تحلیل از سرنوشت این انقلاب‌ هاست. جدیدترین کتاب اشکار که دنباله‌ ی کتاب خواست مردم: بررسی رادیکال بهار عربی است با تمرکز بر تحولات سوریه و مصر، این گزارش را از دسامبر 2015 دنبال می‌ کند.


  سند چهارم مصوب کنگره سازمان راه کارگر
  درباره حق ملل در تعیین سرنوشت خویش و راهبرد فدرالیسم دمکراتیک
      
  اگر حق تعیین سرنوشت ملل ، حقی عمومی و خدشه ناپذیر است که انکار آن به معنای تائید سرکوب و اجبار جهت ادغام است، پس تنها راه ممکن برای دفاع از اتحاد ملل و اتحاد داوطلبانه و دمکراتیک، مبارزه با شوونیسم و ناسیونالیسم بر پاپه دمکراسی واقعی و پیشرفت مبارزه طبقاتی است. از نظر ما دمکراسی عمیق اجتماعی و ایجاد همبستگی طبقاتی اکثریت ملتها با یکدیگر، در گرو مبارزه توامان با شوونیسم و ناسیونالیسم تفرقه جو میباشد.

  علی دماوندی : دو رویداد: تمام نمای گفتمان وفرهنگ حاکم     
  اگر در مقابل این گفتمان فاشیستی و این اقدامات نژادپرستانه نایستیم، فردایی وحشتناک در مقابل ما وآیندگان خواهد بود. باید بپذیریم که در کشوری چند ملیتی ،با فرهنگها ، زبانها وسنن گوناگون زندگی میکنیم ؛ تاریخ مشترک وسرزمین مشترکی را ساخته ایم ؛ سرزمینی که باید برای حفظ تمدن وتاریخ ومردمانش ،صلح ،همزیستی ، ،آزادی ، برابری ، دمکراسی وحق تعیین سرنوشت مردمانش را برسمیت بشناسد.

  تقی روزبه: پرونده جنایت کهریزک، با این نوع ترفندها پاک شدنی نیست!     
  تبرئه مرتضوی در حکم تبرئه نظام از جنایت کهریزک و با هدف بستن پرونده کهریزک است. اما پرونده کهریزک دردر نزدوجدان جامعه و جنبش دادخواهی هم چنان گشوده است و واژه "کهریزکی شدن"* به عنوان یک شکنجه دسته جمعی و بغایت فاشیستی و ضدانسانی در ادبیات سیاسی متعلق به جمهوری اسلامی ماندگاراست.

  بحران انباشت و انباشت بحران در ایران / پرویز صداقت‎     
  متن ویراسته ‌ی سخنرانی پرویز صداقت، اقتصاددان، در مؤسسه‌ ی پرسش در تهران به تاریخ 18 شهریورماه 1395. صداقت با بهره گیری از مفهوم انباشت به مدد سلب مالکیت می کوشد: "با توجه به فرایند انباشت و دورپیمایی سرمایه‌ ی جمعی یا اجتماعی و دورپیمایی ‌های انفرادی سرمایه ‌های مالی، مولد و کالایی در ایران، تصویری تحلیلی از علت ‌ها و سازوکارهای بحران‌ های اقتصادی ایران" ارائه کند.


  تدبیر اعتدالی در برابر بحران‌ های اقتصاد سیاسی ایران/ محمد مالجو     
  نوشتار حاضر، متن سخنرانی محمد مالجو در مؤسسه‌ ی پرسش در تهران به تاریخ هجدهم شهریور 1395 است. و بر این باور است: اقتصاد ایران در سال‌ های پس از انقلاب 57 نوعی نظام اقتصادی بوده است که از سویی همواره مناسبات طبقاتی سرمایه‌ دارانه را تقویت می ‌کرده است و از سوی دیگر نیز همواره تولید سرمایه‌ دارانه را تضعیف می‌ کرده است.


  گزارش سیاسی کنگره بیست و یکم سازمان راه کارگر     
  هنوز گفتمان های دست راستی; محافظه کارانه ، نئولیبرال و لیبرال نقش زیادی در شکل دهی به افکار عمومی و به بیراهه بردن مردم ایفا میکنند. گفتمان ها و بدیل هایی که کل افق سیاسی شان در بهترین حالت، خلاصی از استبداد مذهبی است و عدالت اجتماعی و برابری و دمکراسی واقعی مشارکتی جایی در اهداف و جامعه مورد پسند شان ندارد. همه آنها اکثریت اردوی کار و رنج را تحت انقیاد استثمار سرمایه داری و با روکشی از دمکراسی نیابتی نگه میدارند. چپ طرفدار انقلاب ، آزادی و برابری اگر میخواهد تجربه انقلاب شکست خورده ۵۷ و از جمله تجربه شکست "بهار عربی" تکرار نشود، باید در همه عرصه ها خود را توانمند، روشنگر و سازمان گر نگه دارد و در این مسیر، ابایی از نقد بیرحمانه گذشته خود نداشته باشد .

  مشخصه های شرایط کنونی جنبش کارگری     
  علیرغم انواع فشارها به فعالین کارگری و کارگران، احضار، بازداشت، زندان، امنیتی کردن محیط کار، به منظور ساکت کردن هرگونه صدای مخالف ، مبارزه کارگران و معلمان و مردمان ایران – همان ۹۹ درصدیها - ادامه یافته و حتی در حوزه هایی افزایش یافته است. فعالان کارگری ومعلمان وسایر فعالان جنبشهای مدنی واجتماعی با سرکوب بیرحمانه دستگاههای امنیتی روبرو بوده و هستند، به بند کشیدن فعالان اجتماعی و مدنی ، بیانگر هراس حکومت اسلامی از سازمانیابی مستقل توده ای کارگران و معلمان است

  اطلاعیه پایانی نهمین مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی با جنبش کرگری درایران – خارج کشور - همراه با بولتن اخبار کارگری نهادها شماره 61     
  نهمین مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی در تاريخ ٢٦ تا ٢٨ آگوست در شهر یوتوبوری( سوئد) با حضور نمایندگان نهادهای همبستگی از کشورهای آلمان، انگلیس، استرالیا، فرانسه، کانادا و سوئد و نیز شركت مهماناني از (طريق پالتالک واسکایپ) در یک جو صمیمانه ، طی سه روز برگزار گردید.

  خطری بزرگ در مقابل ماست : بحران زیست محیطی!
  آیا چپ ونیروی آزادیخواه و ترقیخواه برای مقابله با آن آماده است؟
      
  نزدیک به چهار دهه جنگ و اشغال در منطقه و اشغال وسلطه طلبی امپریالیستی ،حاکمیت استبدادهای ویرانگر قرون وسطایی در منطقه و رقابتهای آشکار و پنهان آنها ویرانیهای گسترده محیط زیستی را موجب شده موقعیت خطیر زیست محیطی در ایران ومنطقه ما ،زندگی همگان را به مخاطره کشانده ومتاسفانه موقعیت رو به وخامت بیشتر میرود و خصوصا کشورومنطقه ما در اثر تغییرات سریع زیست محیطی در انتظار یک فاجعه عمومی بسر میبرد؛

  یونس پارسا بناب : گسترش امپراتوری آشوب از خاورمیانه به اروپا و آینده ی جهان     
  این نوشتار پس از اشاره ای اجمالی به پروسه ی فراز هژمونیکی آمریکا در رأس نظام جهانی سرمایه، نشانه ها و رویدادهای بیانگر فرتوتی این قدرت و نزول تأثیر گذاریش در صحنه جهان را تشریح می کند.

  سلام زیجی: اعدام یک پدیده هولناک،جنایتکارانه و ننگ آور است!
  برای توقف آن متحدانه به میدان بیاییم!
      
  واقعیت این است که اعدام و کشتار یک پایه و رکن جمهوری اسلامی است. این رژیم همواره با ابزار اعدام و سنگسار و سرکوب و زندان تلاش کرده است از بحران های پی درپی و انزجار عظیم اجتماعی علیه خود، خود را عبور دهد. مبارزه پیگیر و گسترده علیه اعدام و ارعاب از تلاش آزادیخواهان برای خلاصی از دست این حکومت جنایتکار جدا نیست.

  برگزاری کنگره بیست و یکم سازمان راه کارگر     
  کنگره بیست ویکم سازمان راه کارگر با یک دقیقه سکوت بیاد همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم در مرداد 1395 با شرکت اعضا ی سازمان و رفقای مهمان کنگره آغاز شد. امسال نیز بنا به تصمیم کنگره قبل بررسی گزارش نهاد ها و مباحث تشکیلاتی از جمله انتخاب دو نهاد کمیته مرکزی و کمیسیون نظارت و بررسی شکایات در مجامع عمومی سازمانی پیش از کنگره به انجام رسید تا در زمان کنگره با فرصت و تمرکز بیشتری به مسائل و مباحث نظری پرداخته شود.
  دستور کار مصوب کنگره امسال عبارت بودند از ...

  مارکس و تاریخ / اریک هابسبام / ترجمه ی حسن مرتضوی     
  جستار حاضر، متن سخنرانی اریک هابسبام، تاریخ نگار پرآوازه ی مارکسیست، در كنفرانس صدمين سالمرگ ‌ ماركس در جمهوري سن مارينو در 1983 است، که علاوه بر انتشار آن در نشریه ی نيو لفت ريويو، شماره 143 (فوريه‌ي 1984)، فصل يازدهم كتاب «درباره‌ی تاريخ» اثر هابسبام است كه حسن مرتضوی آن را ترجمه كرده و به ‌زودی منتشر می‌ شود.


  پیام کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت
  فراموشی هرگز، همواره علیه بیداد
      

  علی دماوندی : سکوت وانکار شکسته است،قاتلان با شمشیرها وطنابهای دار بمیدان آمده اند!     
  در بیست وهشتمین سالگشت قتلعام زندانیان سیاسی ،سکوت وانکار شکست خورده است. شبح 67 بر فراز جماران خیمه زده ونظام آدمکش اسلامی را به وحشت انداخته است. انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری در دیدار با اعضای هیات مرگ در جریان اعدام های سال ۶۷، همچون زلزله ای در حال لرزاندن ارکان نظام جمهوری اسلامی است. قاتلان وآمران وعاملان جنایات ،هراسان بمیدان آمده ، سکوت وانکاررا وانهاده وبی هیچ شرم ووقاهتی از کشتار دفاع میکنند وافتخار قتلعام را برگردن میگیرندو آنرا اجرای احکام الهی میدانند!!

  تقی روزبه : بررسی اهمیت سندشنیداری مربوط به فاجعه شصت و هفت برای جنبش دادخواهی، از خلال نقد سه رویکردبه آن     
  تا آنجا به جنبش دادخواهی مربوط می شود، طبیعی ترین و اولیه ترین واکنش نسبت به این واقعه مهم قاعدتا می باید این می بود که چگونه جنبش دادخواهی، خانواده های قتل عام شدگان و کنشگران اجتماعی و گروه های چپ و همه آزادیخواهان از فرصتی که به بدلیل شکاف بالائی ها برای بسیج افکارعمومی و تقویت جنبش دادخواهی بوجودآمده است، بهره جویند ( آیا افشاءسندی دست اول پیرامون بزرگترین جنایت تاریخی حکومت اسلامی می تواند مهم نباشد؟!

  راه کارگر خبری
  سفره‌های خالی کارگران با شعار پرنمی‌شود
  معیشت ستیزی پایان یابد
  رئیس مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان خوزستان می‌گوید گوش کارگران از شعارهایی با مضمون محرومیت‌زادیی پر است و کارگران به خوبی می‌دانند که با شعار نمی‌توانند سفره‌های خالی خود را پرکنند.
  در راه کارگر خبری بیشتر بخوانید
  اژدر امیری:مشت باز ، مشت بسته!     
  ترامپ هم کشورش را از گلوبالیزاسیون پس گرفت ، کشورش را از یوغ استثمار وحشیانه « و عواقب دهشتناک » گلوبالیزاسیون رهانید و استقلال و آزادی و عدالت کاپیتالیستی را به آمریکایی ها برگردانند ،


  بازگشت به نوستالژی: تحلیف ریاست جمهوری دونالد ترامپ
  دکترسیروس بینا – ترجمه: پروین اشرفی
      
  برخلاف عقل متعارف و علیرغم لفاظی های آقای ترامپ، به نظر نمیرسد ریاست جمهوری وی با انزواطلبی آمریکا خوانایی داشته باشد. دید ترامپ بیشتر با چرخش به آن زمانی متمایل است که ظاهرا قرار است آمریکا را به سال های دهه ی 1950 ببرد،


  معامله پست رهبران کارگری با ترامپ
  نائومی کلاین – ترجمه: پروین اشرفی
      
  ریاست جمهوری دونالد ترامپ تا همین حالا برای ترقی خواهان کم و بیش شبیه ایستادن در مقابل یکی از آن دستگاه های حامل توپ های تنیس است که بطور مرتب و پشت و سر هم به صورت ضربه میزند.


  امید بهرنگ : فقر بدیل؛ انقلاب محال!
  نقد و معرفی کتاب "درک مارکس از بدیل سرمایه داری"
      
  طی سالهای اخیر کتابهای فراوانی درباره مارکسیسم – مشخصاً اقتصاد مارکسیستی – در ایران ترجمه و منتشرشده است. اغلب این آثار متعلق به افراد دانشگاهی و آکادمیسین هایی است که هریک خود را از منظری متفاوت پیرو مارکسیسم می دانند.


  شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست برگزار می کند !
  چشم انداز همکاری نیروهای چپ و کمونیست
      
  سخنرانان نشست پالتاکی:
  - کاک ابراهیم – حزب رنجبران ایران
  - روبن مارکاریان - سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
  - حسن بهزاد - کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان ( اقلیت )


  درس گفتا رها از حسن مرتضوی     
  جلسه او ل : نظری اجمالی به آراء آدام اسمیت و دیوید ریکاردو
  این درس گفتا رها از فیس بوک حسن مرتضوی است


  جوانمیر مرادی : آنان که در تقلای به صف کردن کارگران پشت سر نهادهای ضد کارگری هستند     
  رو شدن نقش و وظایف همه نهادها و ارگانهای حمایت کننده از منافع کارفرمایان و در این میان،بخصوص نقش چشم و گوش ایفا کردن (شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر، کانون عالی انجمن های صنفی کار و مجمع عالی نمایندگان)برای کارفرمایان و نهادهای امنیتی ...


  بهمن یوسفی : زیر بار ستم نمی کنیم زندگی     
  در طی سی و هشت سال گذشته چه ها که این رژیم منحوس و ضد انسانی و دیکتاتور نکرده است. یک مرتبه سینه ها را آماج گلوله قرار می دهد. ....


  جعفر امیری: برای دو روز بزرگ تاریخی که در یک ماه اتفاق افتادند     
  اکنون که ٤۶ سال از اولی و ٣۸ سال از دومی می‌گذرد و بهمن از پس بهمن به خون نشسته است و تمام تلاش و آرزوها نه به بار نشسته، بلکه آوار شده است، نحس و شوم و بر شانه‌ی سه نسل سنگینی می‌کند. امید اما هم چنان جان دارد و خورشید در افق روشن است....


  گزارشگران: چرا حد اقل دستمزد کارگران بارها زیر خط فقر است؟     
   کارگران کشورمان مبارزه برای رسیدن به سقف و مرز خط فقر را زمین نگذاشته اند. هر روزه اخبار اعتراضات آنان در جراید منتشر میشود. گفتگو از بود و نبود آنهاست. موضوع  نان شب آنان و خانواده شان است و اینکه در سفره های تهی شان نانی یافت شود.


  مجید پهلوان : 57 سال پس از قیام بهمن 38     
  انقابات سیاسی وبعضا اجتماعی که درقرن بیستم بوقوع پیوست ، اغلب سترون وبی آینده شــدند. که آنها درپیچ وخم مکانیسم های آمرانه وبوروکراتیک هرمی گیر کردند ودموکراســی را بزورو قهر ازدســت شــوراهای مردمی ربودند.


  سیامک بهاری
  شاهزاده سرگردان و بورلی هیلز
      
  شاهزاده برهنه‌ است! او نماد حقیقی سلطنت، بدون نقاب است. یگانه امکان و ضامن بازگشت به قدرت، برای احیای سلطنت، اتکا به هارترین جناح‌های فاشیستی سرمایه‌داری در امریکا و غرب است.


  دیوید هاروی : سازمان‌دهی شهر عليه سرمايه‌داری     
  در سال‌های گذشته میادین شهرها به مکان‌های مبارزه علیه نابرابری‌ها بدل شد: از نیویورک، لندن و آتن تا قاهره و استانبول. دیوید هاروی، جغرافی‌دان مارکسیست، این قیام‌ها را از منظر «حق به شهر» مهم و آن‌ها را مانعی در برابر افراط سرمایه‌داری و نولیبرالیسم می‌داند. آن‌چه در ادامه می‌خوانید مصاحبه‌ای است با دیوید هاروی كه در سال ٢٠١٢ و بعد از انتشار کتاب «از حق به شهر تا شهرهای شورشی» به‌صورت مکتوب انجام شده است.  محمدرضا شالگونی : ریاست جمهوری ترامپ سیاهی تا کجا گسترده خواهد شد؟     
  تردیدی نباید داشت که ریاست جمهوری ترامپ در قدرتمندترین کشور جهان، موج قدرت‌گیری هارترین جریان‌های راست را در مناطق دیگر جهان نیز نیرومندتر و گسترده‌تر خواهد ساخت. اما به یاد داشته باشیم که جهان سرمایه‌داری اکنون وارد دوران بی‌ثباتی گسترده‌ای می‌شود که در آن همین موج قدرت‌گیری نیروهای تاریکی، در عین حال می‌تواند بیداری و خیزش محرومان و ستمدیدگان جهان را نیز شتاب بدهد. آنتونیو گرامشی می‌گوید هر بحران انقلابی در عین حال می‌تواند یک بحران ضدانقلابی باشد.  تصمیم ترامپ به خروج از TPP:وی جی پراشاد ترجمه پروین اشرفی     
  ترامپ استدلال کرد که این نوع پیمان ها به چین و مکزیک کمک کرد و به آمریکا صدمه زد. این یک فریب است. در واقع این نوع پیمان های تجاری به کارگران چین، مکزیک و آمریکا لطمه میزند و به نفع سرمایه جهانی تمام می شود.


  علی دروازه غاری: نگاه زنان به دونالد ترامپ و خمینی     
  علت سرنگونی ی رژیم پهلوی، بر خلاف ادعای سران رژیم جمهوری ی اسلامی، اگر خواسته های اقتصادی نداشت بی شک بر مبنای عدم آزادیهای سیاسی و مبارزه بر علیه سانسور و شکنجه های ساواک بود نه محدودیت هایی برای اسلام. چرا که محمد رضا پهلوی نه تنها خود و خوانواده اش حاجی بودند بلکه بارها خود را کمر بسته ی امام رضا و در ارتباط با امام زمان میخواند. ....


  "نخست آمریکا" ترامپ و بنن در رویای استبداد/ اشپیگل/ ترجمه‌ی گلناز یغمایی     
  آنچه مردم آن را "دموکراسی لیبرال" می‌خوانند، در بسیاری از نقاط جهان در حال بازگشت است. این ایده یک دموکراسی استبدادی را نشان می‌دهد که در آن رهبر کشور تقریباً آزادانه انتخاب‌شده، اما حقوق مدنی و اساسی مردم محدود است، انتقال قدرت به‌دشواری صورت می‌گیرد، از اقلیت‌ها حمایت نمی‌شود و تقسیم قدرت به‌طور جزئی یا به‌طورکلی از میان می‌رود.  سعید سهرابی : پاسخی به نقد رفیق محمد اشرفی بر شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست     
  رفیق محمد اشرفی نقدی برگزارش نشست همکاری نیروهای چپ و کمونیست نوشته است . از اینکه رفیقی با پیشینه کارگری وتجربیات طولانی ازمبارزات کارگری احساس مسولیت کرده وهمکاری را دلسوزانه مورد نقد قرار داده فقط میتوان خوشحال بود. جائیکه طبقات را بمیان میکشد و تلاش میکند مبارزه طبقاتی را یادآور شود و مراقبت کند قابل تامل است.


  ایدئولوژیِ «اول، آمریکا» / یورگ لاو     
  در شماره‌ی هفته‌ی گذشته‌ی هفته‌نامه‌ی آلمانی «دی تسایت» (Die Zeit) نوشته‌ی کوتاهی در مجموعه‌ی ویژه‌ی مارکس منتشر شده بود تحت عنوان «اول، آمریکا»، که در آن نویسنده کوشیده است با ارائه‌ی مراجع و منابعی نشان دهد که این شعار نه تازه است، نه صرفاً ساده، ابلهانه و عوام‌فریبانه، بلکه ریشه، زمینه و تاریخی بسیار درازمدت دارد. بی‌آن‌که بخواهیم استواری و دقت این ارجاعات را تصدیق کنیم یا در نتیجه‌گیری‌های نویسنده شریک باشیم، از این زاویه که این نوشته را هشداری بجا در این راستا می‌بینیم که سیاست‌های حکومت تازه‌ی آمریکا را نباید صرفاً به اندیشه، رفتار و کردار فردی ابله، خودشیفته و مستبد تقلیل داد، خواندنش را خالی از فایده نمی‌دانیم. (نقد اقتصاد سیاسی)  انقلاب ایران، جریان اتحاد اسلام و تقابل شیعه و سنی/ پری اندرسون و سلیمان مراد /ترجمه امیر کیانپور     
  آن‌چه واقعاً به اسلام‌گرایی معاصر جلوه و جلا بخشید و آن را جذاب کرد، سرنگونی شاه در ایران بود. انقلاب ایران نخستین انقلاب در منطقه بود که موفق شد حاکمی قدرتمند را ساقط کند. هیچ تغییر دیگری را در جهان اسلام نمی‌توان یافت که قابل مقایسه با انقلاب ایران باشد.  حسن مرتضوی : بازخواني فصل اول سرمايه -جلد يكم
  پيشينه و روش - قسمت اول
      
  سه چارچوب مفهومي عمده يعني سه سنت فكري و سياسي الهام‌بخش ماركس در تحليلي هستند كه وي در كتاب سرمايه مطرح كرده است: اين سه منبع عبارتند از اقتصاد سياسي كلاسيك يعني اقتصاد سياسي قرن هفدهم تا اواسط قرن نوزدهم. اين اقتصاد عمدتاً انگليسي است و به انديشمنداني مانند ويليام پتي، لاك، هابز، و هيوم تا اسميت، مالتوس و ريكاردو و اقتصادداني مانند جيمز استوارت وابسته است


  دُمِ بهنودی مهاجرانی، رازِ قتل غفار حسینی،سعید امامی و ۶۵ هزار پوند ناقابل عربی/ فرج سرکوهی     
  شکنجه کسانی چون عزت‌الله سحابی و یاران او، که از برنامه‌های اقتصادی رفسنجانی انتقاد کرده بودند، قتل روشنفکرانی چون سعیدی سیرجانی، احمد میرعلائی، غفار حسینی، طرح پرت کردن اتوبوس حامل حدود ۲۲ نویسنده به دره، ربودن من به قصد کشتن، پرونده قتل‌های میکونوس و... به ما حق نمی‌دهد که دولت رفسنجانی را «دولت روشنفکرکش» و «دولت شکنجه» بنامیم؟


  بهزاد مالکی : کارنامۀ رفسنجانی در گورستان تاریخ     
  اگر مدرنیته و جامعۀ مدرن که به قول آنها رفسنجانی منادی اش بود، فقط به جاده و ساختمان و برج سازی، فرودگاه و اتوبان و تلفن دستی و کارت بانکی و اینترنت و به یک کلام تحولات تکنولوژیک محدود شود، برای بیشتر مدرن شدن باید به امیرنشین هایی چون دبی و قطر، و شیخ نشین ها و سلطان نشین هائی روکنند که تعداد و ارتفاع برج هایشان و برد خطوط تلفنی و اینترنتی شان از ایران بیشتر و بلند تر است.


  درس‌گفتارهاي مجلد دوم سرمايه / حسن مرتضوی     
  خوانش فصل‌های چهارم تا ششم ما در سه فصل نخست جلد دوم، به فرایند گردش از طریق سه پنجره‌ی متفاوت پول، تولید و كالا نگاه كردیم. ماركس در فصل چهارم این دورپیمایی‌ها را كنار هم می‌گذارد تا وحدت آنها را تحلیل كند. زبان مورداستفاده ماركس در این فصل دشوار و پیچیده است اما نكته‌ی او روشن است: دورپیمایی‌های متفاوت در هم تنیده می‌شوند، در هم فرو می‌روند و پیوسته در ارتباط با یكدیگر در حركت هستند. حركت هر كدام شرط حركت همه این دورپیمایی‌هاست.  حسام یوسفی : کولبری جدال با مرگ برای زنده ماندن     
  کولبر نامی است به کارگران مرزی اطلاق شده است که بر دوش خود بار حمل می‌کنند و آن را از طریق راه‌های صعب‌العبور و پرمخاطره عبور می‌دهند. چنین کاری از طرف دولت غیرقانونی محسوب شده است که همین امر باعث می‌شود تا مخاطرات کار بیش‌ازپیش افزایش یابد؛ و کولبران توسط مرزبانان به دلیل غیرقانونی محسوب شدن مورد هدف گلوله قرار بگیرند.


  معیار تعیین مزد حداقل و مبارزه برای فزایش آن در پیوند با دیگر میدان های مبارزاتی کارگران     
  وزیر کار در ٢۸ تیر ۱٣٩٥ در جلسۀ هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: «اکنون نمایندگان بخش خصوصی آن چنان به تعامل میان وزارت کار با بخش خصوصی اعتقاد دارند که در زمان تعیین دستمزد، برگۀ سفید امضا به من می‌دهند تا در کنار نمایندگان کارگری، مزد را تعیین کنیم. چنین اعتمادی دستاورد بزرگی بود که در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاده است.»


  حسن جداری : نگرش به گذشته ها، به مثابه درمان آلام اجتماعی!     
  کسانی که درمان دردهای احتماعی و سیاسی کنونی را در گذشته های " طلائی" دور و از یادها فراموش شده جستجو میکنند، برخوردی عمیقا غیر دیالکتیکی و غیر تاریخی به مسائل و مشکلات جوامع انسانی دارند.


  مجید پهلوان : چرایی حمله به حمیداشرف ها
  نوزده بهمن
      
  براســتی چریــک ها وبویژه حمید ومســعود و بهــروز و پویان چــه میگفتند وچه خواســتند. آماج سیاســی ومبارزاتی آنها چه بود وعلیه ظلم و ســتم وسرکوب چه کردند. چرا حمیدها دســت به ســلاح بردنــد و....


  ناصر اصغری: ویژگی های مجامع عمومی کارگران     
  ما شاهد اعتراضات مختلف و متعدد کارگری هستیم و می دانیم که در بحبوحه این اعتراضات مجامع عمومی کارگران شکل می گیرند. این سطح از تشکل و متشکل شدن، که من آن مجامع عمومی "تصادفی" و زودگذر می‌دانم، جوابگوی شرایط تازه و جنب و جوش‌های اعتراضی جنبش کارگری نیست. گام بعدی و بخصوص برای به استقبال رفتن به مصافهای بزرگتر پیش رو، باید فراتر رفت و دست به ایجاد مجامع عمومی منظم بزنیم.


  تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵ برابر با ۲۶ فوریه 2017
  ۱- گفتگوی علی دماوندی با ابراهیم آوخ در باره رژیم ترامپ و مسئله فلسطین بمثابه سیاست راهبردی امریکا در خاورمیانه.آیا حذف مسئله فلسطین در دستور سیاست ترامپ است؟ ایا رویای فلسطین،بمثابه رویای انسان برای ازادی و برابری و حق تعیین سرنوشت میتواند از این دوره تاریک عبور کند؟
  ۲- بخشی از سخنرانی علی دماوندی در روزجهانی زبان مادری با عنوان: ضرروت این مبارزه برای همبستگی اجتماعی مردمان ایران
  * ساعت پخش برنامه های ماهواره ای تلویزیون برابری :
  از میان مطالب رسیده
  مقالات     تمامی مقالات >>
 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵ برابر با ۲۶ فوریه 2017

 • هاله صفرزاده : سازماندهی و پیکار علیه استثمار و تبعیض
  تجربه زنان کارگر کره جنوبی

 • اژدر امیری:مشت باز ، مشت بسته!

 • بازگشت به نوستالژی: تحلیف ریاست جمهوری دونالد ترامپ
  دکترسیروس بینا – ترجمه: پروین اشرفی

 • معامله پست رهبران کارگری با ترامپ
  نائومی کلاین – ترجمه: پروین اشرفی

 • امید بهرنگ : فقر بدیل؛ انقلاب محال!
  نقد و معرفی کتاب "درک مارکس از بدیل سرمایه داری"

 • تک برگی راه کارگر

 • شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست برگزار می کند !
  چشم انداز همکاری نیروهای چپ و کمونیست

 • سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه: زندگی انسانی داشتن حق مسلم ماست

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵ برابر با 23 فوریه 2017

 • بریس ییلدریم و فاتی بنلی‌سوی : بناپارتیسم شکننده‌ی ترکیه / ترجمه‌ی نرگس ایمانی

 • درس گفتا رها از حسن مرتضوی

 • بیانیه شماره 2 اتحادیه ازاد کارگران ایران پیرامون تعیین حداقل مزد سال 1396

 • تهمینه خسروی : بازهم درباره حداقل دستمزد

 • جوانمیر مرادی : آنان که در تقلای به صف کردن کارگران پشت سر نهادهای ضد کارگری هستند

 • نایل داویدسون : آیا در مارکسیسم سیاسی چیزی برای دفاع‌ وجود دارد‌؟ / ترجمه‌ی حسن آزاد

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه اول اسفند ۱۳۹۵ برابر با 19 فوریه 2017

 • اعلامیه سازمان راه کارگر در دفاع از مردم اهواز و خوزستان

 • جعفر ابراهیمی- معلم: حداقل دستمزد حلقه اتحاد نیروهای کار

 • کارگران و دستمزد ٩٦

 • بهمن یوسفی : زیر بار ستم نمی کنیم زندگی

 • اعلامیه مشترک
  کمیته مرکزی سازمان راه کارگر و هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
  در ستایش آنان که در برابر تندر قهرمانانه ایستادند : پاسخی به تحریف تاریخ در راستای توجیه نظام سرکوب جمهوری اسلامی!

 • اطلاعیه تلویزیون برابری

 • جعفر امیری: برای دو روز بزرگ تاریخی که در یک ماه اتفاق افتادند

 • گزارشگران: چرا حد اقل دستمزد کارگران بارها زیر خط فقر است؟

 • مجید پهلوان : 57 سال پس از قیام بهمن 38

 • گفتگوی سایت اتحاد با سه کارگر
  پیرامون واقعیت ادعای نرخ تورم 8 درصدی از سوی بانک مرکزی

 • سیامک بهاری
  شاهزاده سرگردان و بورلی هیلز

 • اسناد سمینارهای زنان ایرانی در آلمان انتشار یافت

 • زهیر باقری نوع‌پرست: روابط خطرناک: ازدواج‌ها و طلاق‌های مارکسیسم و فمینیسم

 • چارلز تیلور: معنای سکولاریسم / ترجمه‌ی مهدی حسینی

 • دیوید هاروی : سازمان‌دهی شهر عليه سرمايه‌داری

 • محمدرضا شالگونی : ریاست جمهوری ترامپ سیاهی تا کجا گسترده خواهد شد؟

 • مجید دارابیگی : میراث چریک!

 • بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت سالگرد قیام ۲۲ بهمن ۱۳۵۷
  انقلابی مردمی که زیر آوارِ بهمنِ اسلام سیاسی، مدفون

 • رقص جنبش رهاییبخش کلمبیا در چشمان زحمتکشان امریکای لاتین

 • تصمیم ترامپ به خروج از TPP:وی جی پراشاد ترجمه پروین اشرفی

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ برابر با 12 فوریه 2017

 • علی دماوندی : تاملی بر شکست انقلاب 57

 • آرش کمانگر :انقلاب و ضدانقلاب در ۱۳۵۷

 • مجید دارابیگی : قيام بهمن و گفتمان انقلاب!

 • علی دروازه غاری: نگاه زنان به دونالد ترامپ و خمینی

 • "نخست آمریکا" ترامپ و بنن در رویای استبداد/ اشپیگل/ ترجمه‌ی گلناز یغمایی

 • هدایت سلطان‌زاده : فروریزی شتابان دستگاه سلطنت و به قدرت رسیدن خلاف زمان فرقه روحانیت

 • شاپور احسانی راد: زیر بار ستم نمی کنیم زندگی

 • سعید سهرابی : پاسخی به نقد رفیق محمد اشرفی بر شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

 • اکبر معصوم‌بیگی: ۱۹ بهمن گرامی باد!

 • تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ برابر با 9 فوریه 2017

 • ویدئو کلیپ های دیدنی