سازمان راه کارگر

یاد یاران

سایت موبایل

کارگری

کانون مدافعان حقوق کارگر: شلاق زدن بر بدن كارگران معترض بيانگر خشم سرمايه داران از بن بست هاي اين نظام است
    
اين اولين بار در تاریخ نيست كه كارگران و زحمتكشان در ايران براي احقاق حقوق خود به شلاق، كه يكي از وحشيانه ترين مجازات های ضد انساني است، محكوم می شوند. كارگران و زحمتكشاني كه در سخت ترين شرائط براي گذران زندگي خود و خانواده هايشان كار ميكنند، جسمشان، در آلوده ترین شرایط کاری به سرعت فرسوده می شود و محیط زندگی خود و خانواده هایشان به دلیل عدم رعایت موارد زیست محیطی درخطر جدی است. (در این کارخانه جهت استحصال و فرآوری طلا روزانه 4 تن سیانور ، 6 تن انواع مواد سمی دیگر روانه منطقه و طبیعت تکاب می شود)

فراخوان در حمایت از کارگران زندانی و علیه رژیم ضدکارگر جمهوری اسلامی ایران
    
در اکسیونهای اعتراضی سه شنبه ۳۱ مه و جمعه ۳ ژوئن ۲۰۱۶ در تورنتو شرکت کنیم

جعفر عظیم زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران از ۱۰ اردیبهشت در اعتصاب غذا بسر می برد. او را تا کنون دو بار به اورژانس منتقل کرده اند و هر بار بدون مداوا به زندان برگردانده اند. جعفر عظیم زاده در اعتراض به بی حقوقی مطلق و سرکوب بی وقفه طبقه کارگر ایران، جهت پایان بخشیدن به اتهام" اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور" و دیگر اتهامات امنیتی علیه فعالین کارگری و معلمان و در محکومیت مماشات سازمان جهانی کار در قبال سیاستهای ضدکارگری جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذای نامحدود در زندان اوین زده است.

در عین حال، در روزهای اخیر جمهوری اسلامی با اجرای حکم ننگین شلاق، ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌ دره آذربایجان غربی را بی رحمانه و در انظار عموم شکنجه کرده است. رژیم این کارگران را به جرم اعتراض به اخراج و تلاش جهت حفظ اشتغال به شلاق بست.


فراخوان به تظاهرات در اعتراض به حکومت شلاق و در همبستگی با جنبش کارگری ایران !
    
فراخوان به تظاهرات در اعتراض به حکومت شلاق و در همبستگی با جنبش کارگری ایران ! - برای آزادی کارگران در بند و همه زندانیان سیاسی - در حمایت از جعفر عظیم زاده سخنگوی اتحادیه آزاد کارگران که در زندان دست به اعتصاب غذا زده و از جمله خواهان رفع اتهامات امنیتی بر فعالین کارگری است - در همراهی با اعتراض سراسری علیه حضور عوامل جمهوری اسلامی بعنوان نمایندگان کارگران ایران در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار (آی ال او) در ژنو

ما همه مردم آزادیخواه ساکن ونکوور را به این تظاهرات دعوت میکنیم!

زمان: شنبه 4 جون 2016 از ساعت 4 تا 5:30 بعدازظهر


پیام تشکلهای مستقل کارگری ایران به یکصدوپنجمین اجلاس سازمان بین جهانی کار(ILO)
    
چرا با وجود اعتراض طولانی مدت تشکلهای مستقل کارگران ایران، همچنان کسانی به عنوان نمایندگان کارگری از جانب نهادهایی مانند خانه کارگر، شورای عالی نمایندگان کارگری، کانون عالی انجمنهای صنفی و شورای اسلامی کار در اجلاس های سازمان جهانی کار شرکت می کنند که نه تنها منتخب کارگران ایران نبوده بلکه از اعضای تشکلهای دولتی کارگری هستند که در سرکوب و به انحراف کشاندن مبارزات کارگران ایران دخالت آشکار و مستقیم دارند؟ از این جهت کارگران ایران و نهادهای مستقل کارگری آنان را نه تنها به عنوان نماینده نمی شناسند بلکه بر طبق ماده 2 اساس نامه سازمان جهانی کار که بر مستقل بودن نهادهای کارگری تاکید دارد، خواهان اخراج آنان از آن اجلاس و خاتمه سیاست های مماشات گرانه با این نمایندگان دروغین کارگران ایران هستند.

حسن جداری: شلاق زدن به کارگران، جنایتی دهشتناک!
    
شیادانی که تا دیروز دلسوزانه از کوخ نشینان و " مستضعفین" یاد کرده و خود را مخالف سرسخت کاخ نشینان معرفی میکردند، به کاخ نشینان مفت خورواستثمارگرتبدیل شدند وبه منظور حفظ سلطه جنایتکارانه خود،به بیرجمانه ترین وجهی، به سرکوب مبارزات کارگران، زنان به پاخاسته، خلق های تحت ستم و روشن فکران انقلابی پرداختند.

فراخوان اعتراضی گزارشگران: صدای پای بربریت و برده داری همچنان می آید!
    
در حالی که کارگران ایران دشوار ترین شرایط کاری و زندگی پر مشقت خود را می گذرانند, در شرایطی که دستمزد ناچیز وبارها زیر خط فقر به آنها تحمیل شده است, در برهه ای که هنوز صفیر گلوله های کارگر کش آنها در خاتون آباد شنیده می شود, برگی دیگر از تاریخچه حیات کارگر ستیز جمهوری اسلامی ورق خورد. خبر رسید که احکام پرداخت جزای نقدی و شلاق علیه هفده کارگر معترض معدن طلای "آق دره" تکاب از استان آذربایجان غربی به اجرا درآمده است.

علیرضا ثقفی: مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد
    
میگویند واژه ها در طول تاریخ معنایشان تغییر میكند. اگر در گذشته میگفتند مزد آن گرفت جان برادر كه كاركرد اكنون به روشنی میتوان گفت: "مزد ان نگرفت جان برادر كه كار كرد" .

این دو دیدگاه اساسا متفاوت است. بحث مبلغ نیست. یكی راه حل فعلی را برای رفع بحران سرمایه داری ارائه میدهد. یكی برنامه آینده و جامعه ای دیگر را. یكی در دستگاه شور مینوارد دیگری در دستگاه ابوعطا. یكی میخواهد به نظام فعلی برای رفع بحران راه حل ارائه دهد، دیگری میگوید نظام فعلی باید دگرگون شود و نظامی دیگر بیاید. یكی نظام سودمحور را بنیان راه حل خود میداند و یكی دیگر نظامی انسان محور.


شهاب برهان: تجربه های کارگری
    
این همه را نه بعنوان الگوئی مطرح می کنم، نه همچون سرگذشت نامه. قصه هائی هستند واقعی و تنها پیامی که ممکن است داشته باشند این است که حتا بطور انفرادی و بدون تشکیلاتی در پشت سر و حتا در شرائط سلطه رژیم پلیسی و سرکوب هم می توان با کارگران کار کرد و به ارتقا آگاهی صنفی، طبقاتی و سیاسی شان کمک کرد. هر کس در حد توان اش و ابتکاراتی که بزند، می تواند اثر گذار باشد، مهم، داشتن چنین اراده ایست.

سهراب شباهنگ : درمان دهی یا درماندگی؟
نقدی بر «یادآوری چند نکته دربارۀ حداقل دستمزد» نوشتۀ محمد رضا شالگونی

    
آری مبارزه برای افزایش مزد نه صرفا برای بهبود وضع اقتصادی کارگران بلکه برای تشکل یابی کارگران اهمیت حیاتی دارد؛ و این یکی از ویژگی های مهم این مبارزه است که عرصه های دیگر مبارزۀ اقتصادی یا ندارند یا در حد مبارزه برای مزد ندارند. این یک جنبۀ مهم مبارزه برای مزد است که شالگونی به آن توجهی ندارد و اگر داشت احتمالا به این آسانی جنبش برای مزد حداقل و به طور کلی مبارزه برای مزد را به لقب «پرت» ملقب نمی کرد.

علیرضا ثقفی : آیا برجام به سرانجام میرسد؟
درك شرائط پس از برجام برای كارگران و زحمتكشان ضروری است.

    
حقوق و مزایای چند صد میلیونی در ایران برای مدیران بانكها و بیمهها و سایر مدیران دولتی همراه با اختلاسهای چندین میلیاردی، هر چند كه دل سرمایه داران جهانی را به آب می اندازد اما با تجربه ای كه نهادهای سرمایه داری از كشورهای مشابه دارند، هیچ گونه امنیتی برای سرمایه به ارمغان نمی آورد

محمد قراگوزلو : در حقانیتِ دستمزد 3.5 میلیون تومانی!
    
در مورد دستمزد برخی می گویند فضای جنبش کارگری دو قطبی شده است. من اما بر اساس تبیین پیشین سه صف متمایز را می بینم. یکی حاکمیت است و وزارت کار و تعاون و شورای عالی کار مزدی که تکلیفش روشن است. اینان زنده گی و معاش زحمتکشان را به عمق فلاکت کشیده اند. .....

طبقه ی کارگر ایران و دوران فرسایش طبقه ی متوسط جدید - پرویز صداقت
    
سرمایه داری پویاترین و انعطاف پذیرترین صورتبندی اقتصادی اجتماعی است که تاکنون بشر تجربه کرده است و از همین رو در جریان تکامل سرمایه داری دایماً شاهد قشربندی های جدیدی در طبقات اجتماعی بوده ایم. بحث درباره ی طبقات اجتماعی، گستره و محدوده های تعریف کننده ی هریک از طبقات، تضادها، مرزها و هم پوشی منافع طبقاتی در هر مقطع از تکامل اجتماعی، و براساس آن، تعریف تضادها یا ائتلاف های طبقاتی در برنامه های عملی و کنشگری های سیاسی از مهم ترین مباحث در نقد اقتصاد سیاسی است.


بهروز سورن: آنها به سن بازنشستگی نمیرسند, معلول می شوند یا می میرند!
    
در معادن, چاه ها و فاضلاب ها حتی برای تنفس کارگران امکانات مکفی موجود نیست. مرگ توسط خفگی و نبود اکسیژن, ریزش و زیر آوار ماندن نیز از آنجمله حوادثی هستند که تنها مسئول آن سودجویی بیشتر کارفرمایان و صاحبان مراکز تولیدی هستند.

حسام یوسفی : دستگیری فعالین کارگری ومعلمان و اعتصاب غذای آنها
    
رسول بداقی هفت سال بدون مرخصی در زندان بود و چند روز پیش از زندان اوین آزاد شد. به دلیل این‌که او نسبت به وضعیت موجود معترض بود به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم‌به حبس شده بود. در طول این هفت سال شکنجه، تهدید، بازجویی مکرر و بند انفرادی زندگی او را تشکیل داده بود.

مهدی کوهستانی : در جواب به اظهارات غير مسئو لانه اقاي بهروز فراهانی
    
آقای فراهانی به درستی به مطالبی در رابطه با جنبش کارگری و ضرورت تشکل کارگری اشاره می کند و در مطالبشان بر خلاف سایر کسانی که به گونه ای دیگر..

تشکل سراسری کارگران, ضرورتی عینی یا اقدامی زودرس! گفتگو با بهروز فراهانی
    
گزارشگران: "هوا بس ناجوانمردانه" برای کارگران و زحمتکشان کشورمان سرد است. سرمایه و سرمایه دار همچنان که تا کنون بر سفره حقیر آنان میتازند و آن سفره تهی تر از هر زمان دیگر است. بر طبق امار و گزارشات منتشر شده اکثریت کارگران ایران زیر خط فقر چند برابری بسر میبرند و اهرم های دفاعی آنان که همانا تشکل و همبستگی است کفاف مقابله با دوران خاکستری کنونی را نمیدهد. از عدالت و برابری خبری نیست و هر آنچه هست از بیداد اجتماعی و ستم سرمایه بر تولیدکنندگان سرمایه و سپاه رنج و زحمت سخن میگوید.


اتحادیه های جنبش اجتماعی پاسخی مناسب به ضرورت سازمانیابی کارگران حشمت محسنی
    
جنبش کارگری کشور ما در یکی از دشوارترین شرایط تاریخ حیات خود به سر میبرد. این دشواری علاوه بر ناتوانی کارگران در برآوردن نیازهای ابتدایی زندگی در متن شرایط فلاکتبار کنونى، مصاف با رژیمى استبدادی و سرکوبگراست که نه تنها حق تشکل مستقل کارگران را انکار میکند بلکه با تمام قوا آن را درهم میشکند.


شرایط کنونی مبارزات طبقه کارگر؛ چالشها و چشماندازها پل مکگارر /ترجمه ی نسرین ابراهیمی
    
در شمارههای اخیر نشریهی اینترنشنال سو س یالی زم ، بحثهای قابلتوجهی صورت گرفته است که بازتابی از مباحث گستردهتر جنبش کارگری گِرد سطحِ پیوسته رو به کاهش مبارزات کارگری در بریتانیا است. این مساله خود بخشی از یک پدیده ی وسیعتر جهانی است. اما بحثها در این نشریه، با توجه به قلمروی فعالیت اغلب مشارکتکنندگان در آن، معطوف به بریتانیا است. بین نارضایتی طبقه کارگر از اجرای سیاست ریاضت اقتصادی و حمله به دستاوردهای و فقدان اعتماد بهنفس در اعضای اتحادیههای کارگری برای درگیرشدن در مبارزهای بدون اتکا به ، آنان از یکسو . شکاف بزرگی وجود دارد. پاسخ به این پرسش در کانون مباحث جاری است ،


اکبر یگانه : پرومته زمان
    
من آن کارگرم
که هر بامداد
هم چون
پرومته (1)
در کارخانه های جهان .
به زنجیر
کشیده می شوم

بحران اتحادیه ها و راه های برون رفت از آن - حسن آزاد / به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر
    
نوشتار حاضر کوشش ارزنده یی است در راستای واکاوی زمینه ها و علل بحران اتحادیه ها و افت چشمگیر جنبش های کارگری در مقیاس جهانی، و درنگی بر راه های برون رفت از آن. در این باره، نویسنده آرا و دیدگاه های سه تن از پژوهشگران سرشناس جنبش کارگری (جان کلی، پیتر واترمن و کیم مودی) را معرفی می کند. سایت راه کارگر


یادآوری چند نکته در باره حد اقل دستمزد - محمد رضا شالگونی
    
در ماه های گذشته بحث های مربوط به حد اقل دستمزد در میان فعالان کارگری و چپ یک بار دیگر داغ شده است. اما متأسفانه غالب این بحث ها از سطح افشای رژیم ضد کارگری و ظالمانه بودن حد اقل دستمزد تعیین شده به وسیله "شورای عالی کار" فراتر نمی رود ، در حالی که جنبش کارگری در صورتی می تواند به صورت سازمان یافته و کارساز برای حد اقل دستمزد بجنگد که درک روشنی از شرایط پیشروی و پیروزی در این جهت داشته باشد.


«قطعنامه سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری»
(به مناسبت اول ماه مه، دوازده اردیبهشت ۱۳۹۵)

    
اول ماه مه (دوازده اردیبهشت ۱۳۹۵)، روز جهانی کارگر و روز اتحاد و همبستگی بین المللی کارگران، برای بیان خواست ها و مطالبات این طبقه، جهت بهبود شرایط کار و زندگی و رهایی از ستم و نابرابری اقتصادی و طبقاتی است. اول ماه مه همچنین روز فریاد مشترک تمامی کارگران در سرتاسر گیتی علیه بیداد و بهره کشی سرمایه است

قطعنامه روز جهانی کارگر
12 اردیبهشت 1395 برابر با اول می 2016

    
ما کارگران، معلمان، پرستاران، مستمری بگیران و کل بیکاران با خواست افزایش فوری دستمزد ، ایجاد کار و یا پرداخت بیمه بیکاری و همچنین ممنوعیت تشکیل پروندههای قضائی با اتهامات امنیتی علیه معترضان به شرایط موجود ، روز جهانی کارگر را گرامی میداریم

آزاده حسینی : در باره دستمزد و باز هم سندیکاهای مستقل
    
عموم کارگران میدانند در صورت داشتن سندیکاهای مستقل میتوانند از سطح حداقل معیشت خود در برابر هجوم صاحب منصبان سرمایه در ایران دفاع کنند. دسته اخیر که شامل مدیران بخشهای دولتی وشبه دولتی و صاحبان و مدیران اصلی بنگاههای خصوصی هستند در پشت سنگر وزارت کار به خوبی در روزهای پایانی هر سال یعنی در بهترین زمان ممکن برای شلیک توپخانه به خاکریز جبهه غیر همبسته کارگران، بخشنامه دستمزد را صادر و اعلام میکنند

رضا رشيدي : در دفاع از فعالين كارگري و طبقه كارگر
    
تحرك شور انگيز و قابل توجهي به مناسبت اول ماه مه ، روز همبستگي جهاني طبقه كارگر،از سوي فعالين كارگري ، معلمان و تشكل هاي كارگري و معلمان بوجود آمده است.

علیرضا ثقفی خراسانی: تخریب فعالان کارگری و سیاسی شیوه ای ضد کارگری
    
اخیرا دو تن از زندانیان سیاسی (آقایان عظیم زاده و عبدی) در اعتراض به پرونده سازی برای فعالان کارگری و اجتماعی و زدن اتهام ِ"اقدام علیه امنیت ملی" به این فعالان در دادگاه های در بسته و بدون وکیل و همچنین اعتراض به شرایط زندان اعلام اعتصاب غذا کرده اند و در پی آن مطلبی هم با عنوان چرا از این اعتصاب حمایت نمی کنیم در سایت ها منتشر شده است.

امیرجواهری لنگرودی : اول ماه مه ، روزتجلی مطالبات کارگران
بالماسکه هفته کارگرخانه کارگری ها

    
اول ماه مه سال ۱۳۹۵ در راه است . نخستین روزمه ، روزِ ماست، از آن ماست. باید با همه توان به استقبالش شتافت. اول ماه مه، روز همبستگی بین المللی کارگران است . روز دست از کار کشیدن و روز تظاهرات اعتراض آمیز همه کارگران و زحمتکشان است.

بیانیه شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر- ایران سال 1395
سال تلاش برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری در محیط های کار

    
ما کارگران اعلام میداریم که برای کسب آزادی های اجتماعی، برای لغو مجازات اعدام، برای کسب آزادی بیان و عقیده و آزادی پوشش، برای کسب حق تشکل، تحزب، اعتصاب، اعتراض و حق تجمع و نیز حق برگزاری مراسم های روز جهانی زن، روز جهانی کارگر و امثالهم که حق اساسی ما کارگران است تلاش خواهیم کرد و هر گونه برخورد و ممانعت در برگزاری مراسم های روز جهانی کارگر را محکوم مینماییم.

پیام برای متحد شدن به کارگران ایران در آستانۀ اول ماه مه روز جهانی کارگر
    
نظر به اینکه تصویب حداقل مزد سال ۱٣٩٥ به میزان ۸۱٢ هزار و ١٦٦ تومان با توافق نمایندگان کارفرمایان و دولت سرمایه داری اسلامی بر ما کارگران تحمیل شده است، که باید با کمتر از یک سوم خط فقر و یا کمتر از یک چهارم هزینۀ متوسط زندگی یک خانوار ۴ نفره شهری زندگی کنیم،

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی و غیر سیاسی دربند به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر
    
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره عزیزان از دست رفته شاهرخ زمانی، کورش بخشنده، فرزاد کمانگر و دهها فعال کارگری و معلمان معترضی که در راه حقوق انسانها ، بویژه کارگران و معلمان، از جان گذشتند، یادآور میشویم که بی گمان در مقطعی حساس از تاریخ مبارزات آزادیخواهانه و عدالت طلبانه خود قرار داریم.

ایرج آذرین : میان دو حق برابر...
(دربارۀ حداقل دستمزد و فریبرز رئیس دانا)

    
در بین فعالان جنبش کارگری و چپ، بحث بر سر میزان حداقل دستمزد قطبی شده است. در همه جای دنیا هم، در کشورهایی که اتحادیه ها و کارفرماها بر سر دستمزد قرارداد دستجمعی امضا می کنند، همیشه تخمین های متفاوتی از میزان حداقل دستمزد ارائه می شود و همیشه این واقعیت مایه بحث و جدل می شود.

محسن حسام: فرانسيس پونژ سنديكاليست،
شاعر آدم‌ها، اشياء و طبيعت
«فرانسيس پونژ» شاعر، «اوژن دو كرمادك» نقاش
داستان يك همكاري
تلفيق شعر و نقاشي

    
فرانسيس پونژ، برندة جايزة بين‌المللي شعر به سال 1959 در 27 مارس سال 1899 در يكي از شهرهاي بزرگ فرانسه «مون پليه» متولد مي‌شود. خانوادة پونژ در حال كوچ كردن است، از شهري به شهري ديگر؛ اغلب شهرهاي جنوب فرانسه،

هاله صفرزاده : بازخوانی اعتصاب بزرگ کارگران شرکت نفت1357 بخش دوم
    
اعتصاب و دست از کار کشیدن برای نفتگران بی هزینه نبود. ورود نیروهای نظامی به پالایشگاه ها و مراکز نفتی، تهدید، قطع حقوق، اخراج از منازل سازمانی، دستگیری، زندان به اتهام "اخلال در نظم عمومی" و "خیانت به کشور" بهایی بود که کارگران می​پرداختند.

آزاده حسینی : سندیکا وشبه سندیکا
    
دراین مقاله قصد براین نیست بر اهداف فعالان کارگری آگاه که زیر فشارهای گزمه​های حکومتی و تحت شرائط پلیسی برای سازماندهی همکاران خود و پیگیری مطالبات معیشتی وصنفی آنان کوشش های بسیاری به خرج داده اند خط بطلانی بکشیم اما اگر به واکاوی نقطه ضعف​های دیرپا و مزمنی نپردازیم که گریبان این گونه فعالیت​ها را گرفته است، به پیشبرد اهداف و برداشتن گام​های اساسی​تر امید چندانی نمی توان داشت.

نقد یا تخریب تشکل های صنفی
اسکندر لطفی عضو انجمن صنفی معلمان کردستان/مریوان

    
این راهی غیراخلاقی و شاید نخ‌نما شده‌ای است که کسانی برای سرکوب تلاش فعالین صنفی در همراه کردن بدنه در طرح خواسته‌ها به انواع اتهامات و تخریب‌ها دست بزنند و همواره با مطرح کردن پارامترهای غیرواقعی فضا را ملتهب کنند و بقیه را از همراهی منصرف کنند.

اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب ، سازمان ها و نهادهای چپ وکمونیست در مورد اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال جدید
تعرض دولت و سرمایه داران به کارگران را باید در هم شکست!

    
در شرایط کنونی و توازن قوای موجود، به هم پیوستن مبارزات پراکنده کارگران از طریق ایجاد تشکل های سراسری کارگری در امر تدارک برای اعتصاب عمومی کارسازترین وسیله جنبش کارگری جهت پیشبرد مبارزه اش می باشد. این بسیار مهم است که نه تنها کارگران در مقیاس وسیع، بلکه خانواده های آنان و نه تنها کارگران شاغل، بلکه کارگران بیکار و کارگرانی که مشمول قانون کار نمی شوند را هم جهت پیشبرد این مبارزه بسیج و سازمان داد.

هیئت هماهنگی شورای نمایندگان احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست
فرا رسیدن بهار و آغاز سال نو بر شما مردم زحمتکش و آزادیخواه خجسته باد

    
بهار، تجدید حیات طبیعت با ضرب آهنگ سالانه خود بار دیگر از راه می رسد تا زندگي مردمان طراوت و نشاط خود را برای باردیگر باز یابد؛ بهار آزادی و رهائی اما چرخه سالیانه ندارد و برای دست یابی به آن باید با مبارزه ای مستمر و منسجم جنگید و رژیم جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری را به گورستان تاریخ سپرد!

هاله صفرزاده : بازخوانی یک اعتصاب
اعتصاب کارگران نفت1357
بخش اول

    
یکی از بزرگترین اعتصابات کارگری در ایران، در پنجاه سال اخیر، اعتصاب کارگران نفت در سال 1357 است. اعتصابی که به قولی کمر رژیم شاه را شکست و یکی از عوامل اصلی سرنگونی رژیم سلطنت برشمرده می شود.

رابرت پِرَش : در دفاع از حداقل دستمزد - ترجمه ی امیرحسین سادات و حسام سلامت
    
قدمه ی مترجمان: مسئله ی حداقل دستمزد نه فقط در ایران آنچنانکه سالهاست شاهدیم بلکه همواره در مقیاسی جهانی موضوع مناقشه بوده است. یکی از دقایقیِ آنچه چپگرایان از آن به درستی تضاد کار و سرمایه تعبیر می کنند هر سال، احتمالاً روشن تر از هر کجای دیگر، خود را در هنگامه ی مذاکرات سه جانبه ی دولت، سازمان های کارفرمایی و نهادهای کارگری برای تعیین نرخ سالانه ی حداقل دستمزد نشان می دهد.


گزارشی از كارخانه فولاد اسفراین
    
كارخانه فولاد اسفراین با داشتن حدود هزار كارگر در خراسان به تولید قطعات فولادی مشغول است این كار خانه با قدمتی سی ساله به تولید قطعات فولادی برای صنایع سنگین و از جمله كشتی سازی و غیره اشتغال دارد علاوه بر آن بخشی از تولیدات كارخانه را شمش​های فولادی تشكیل می دهد كه مورد استفاده در صنایع فولاد و آهن كشور است

ضمیمه اخباروگزارشات کارگری18اسفند1394(ویژه8مارس روزجهانی زن)
خجسته باد 8 مارس روز جهانی زن

    
- بیانیه هشت مارس ندای زنان ایران!!
- اتحادیه آزاد کارگران ایران:گرامی باد 8 مارس روز جهانی زن
- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری:«8»مارس ، روز جهانی زن را گرامی می داریم!
- سندیکای کارگران فلزکارمکانیک:8 مارس روز جهانی زن خجسته باد!
- کانون نویسندگان ایران :هشت مارس، روز جهانی زن،گرامی باد!
- بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌‌نگاران آزاد تهران به مناسبت روز جهانی زن
- رضارخشان:هشت مارس مبارک
- نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران ـ خارج کشور:هشت مارس، روزجهانی زن

سعيد منصوري : در باره دستمزد كارگران
    
در تمام سال های پس از انقلاب 57 روند افزایش دست مزدها و پرداختی های خانوارها روندی ناهمکون و نابرابر داشته است. این روند که با روی کار آمدن دولت پنجم بیشتر شد همه ساله و همه روزه سطح رفاه زندگی کارگران و مزدبران را کاهش داده است. اختلاف روند افزایش دستمزدها و پرداختی های خانوار چنان زیاد شده است که تقریبا زندگی بیش از 50 میلیون نفر از کارگران و خانواده کارگران را تحت تاثیر جدی قرار داده است

آزاده حسینی : سندیکاهای مستقل و سندیکاهای دولتی
    
هر کارگر حتی کمی آگاه هم می داند با تشکیل سندیکای مستقل می تواند تا حدودی ازحقوق انسانی خود در محیط کار محافظت کند مانند جلوگیری از بعضی تهاجمات کارفرما به حقوق کارگران که از طریق تنظیم مقررات دلبخواهی و من درآوردی صورت می گیرد و ....

بیانیه مشترک تشکل های مستقل کارگری
فعالان کارگری هر روز تحت فشارهای بیشتری قرار می گیرند

    
اعلام حکم زندان به مدت ۵ سال داوود رضوی از اعضای موسس و هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، آخرین حلقه از سلسله فشارهایی است که از طرف دستگاه های حاکم بر جنبش کارگری وارد می شود.

مهستی شاهرخی: برای کارگران خاتون آباد
    
مگر پرداخت حقوق تیراندازان و سپاهیان و ماموران امنیتی و مخارج هلی کوپتر، برایشان کمتر از دستمزد کارگران زحمتکش است؟

بیانیه تشکل های کارگری در رابطه با دستمزد سال 95
    
کارگران ایران در سال 94 مانند سالیان گذشته زندگی سخت و پر مشقتی را همراه با فقر و فلاکتی جانکاه تجربه کردند. سالی که بر خلاف وعده های سرمایه داران و دولت "تدبیر و امید"، مبنی بر بهبود وضعیت معیشتی کارگران و افزایش قدرت خرید آنان، سال مواجهه کارگران با کاهش شدید قدرت خرید، افزایش هرچه بیش تر فاصله حداقل دستمزد با خط فقر،آزاد سازی گسترده قیمت ها وتحمیل مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصدی بر کالاها و هزاران درد و مصیبت ناشی از پایین نگه داشتن دستمزدها بود.

ناصر اصغری : چگونه می شود به بردگی مدرن پایان داد؟
    
دو تن از افراد شناخته شده در جنبش کارگری، شارن بارو (Sharan Burrow)، دبیر کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) و اریک لی (Eric Lee)، مسئول سایت کارگری لیبرستارت نامه‌ای را به لیستی فرستاده‌اند تا امضا کنند و از دولتها بخواهند تا کمک کنند به بردگی مدرن خاتمه داده شود.

از دست¬فروشان مترو حمایت می کنیم (ادامه ی امضاها)
    
دست‌فروشان مترو غریبه نیستند. آن‌ها دوست ما، همشهری ما، همسایه ما هستند. قصدشان آزار ما نیست، هرگز این نبوده است. تنها شرایط ناگوار اقتصادی حاکم بر ایران که وزرای دولت نیز زبان اعتراف بدان گشوده‌اند، دست‌‌فروشی را به‌عنوان یک گزینه و گاه تنها گزینه پیش روی آن‌ها گذاشته است.

بهرام (کارگر آبادانی ساکن اهواز): تحلیلی بر یک مقدمه
    
اسطوره های فکری بشر در پروسه های تاریخی، بن مایه های خود را نمایان می سازند، متجلی می شوند، راه گشا می شوند، به عبارتی دیگر به یک پدیده علمی بدل می گردند. تا زمانی که آراء در خدمت انکشاف و تحلیل واقعیات قرار نگیرد، در قالب ذهن باقی خواهد ماند، به خواب می رود، یا با ریشخند تاریخی فراموش می شوند.

ناصر اصغری : خانواده‌های کارگران؛ دو موضوع
    
درگیر شدن خانواده‌های کارگری در موضوعات مهمی که اکنون کارگران و خانواده های آنها را تمام عیار در خود فرو برده‌اند، حیاتی است. معضلاتی که جلوی پای کارگران قرار می‌گیرند مسائلی هستند که تأثیر مستقیم و یا غیرمستقیمی بر کل جامعه دارند.

مسعود حسینی : "سنگواره"
    
به تازگی از کارش اخراج شده بود. باید کاری می کرد. شکم ها که با دلداری سیر نمی شوند. از آنجایی که هیچ پولی در بساط نداشت ، تعدادی سنگ را رنگ آمیزی کرد و برای فروختن آنها کنار خیابان ایستاد. شب شده بود و ازدحام خیابان به آرامی ناپدید می شد. هنوز هیچ کدام از سنگ های رنگ شده را نفروخته بود. کیسه ی سنگ ها را جمع کرد و روبروی یک بانک ایستاد

ویژه نامه اعتراض به تبصره های 33و24 پیش‌نویس برنامه ششم
    
با اعتراض متحد وهماهنگ مانع ازتصویب تبصره های 33و24 پیش‌نویس برنامه ششم شویم!
همراه شویم وازتحمیل وضعیت وخیمتر معیشتی و بی حقوقی مطلق به کارگران وزحمتکشان جلوگیری کنیم!
دست در دست هم مقاومت دربرابرهجوم به دستاوردهای تاریخی کارگران را سازمان دهیم!
سکوت جایز نیست! از حقوق نسل آینده کارگران دفاع کنیم!

مازیار گیلانی نژاد : انتخابات و سندیکاهای کارگری
    
مسئلهٔ حیاتی این نیست که در انتخابات شرکت کنیم یا نکنیم. مهم این است که بیندیشیم چه بکنیم که راه مطرح شدن و برجسته‌تر شدن مطالبات کارگران و زحمتکشان و عملی شدن آنها را هموار کنیم. در این مهم مُیان‌بُری وجود ندارد.

ناصر اصغری : کارگران طرح "استاد – شاگردی" را نمی پذیرند
    
بار دیگر بحث "تعیین حداقل دستمزد" در جامعه و در بین کارگران و فعالین کارگری داغ شده است. تا آنجا که به دولت جمهوری اسلامی برمی گردد، مسئله حداقل دستمزد امسال در دو معضل دیگر ضرب شده است.

بهنام ابراهيم زاده زندان رجایی شهر
تهران پایتخت کارتن خوابها

    
پدیده کودکان کار و بی سرپرست و کارتن خوابی علامت نابسامانی و بحرانهای خاموش زیر پوست شهر و زخم سرباز شکاف عمیق طبقاتی است. که از گرسنگی تا شک سیری بالای شهر، از لرزیدندر سرما تا آب گرم استخرهای بالای شهر، از پاهای پینه بسته تا پوشه سواران، از انتهای فقر تا ابتدای اختلاس های نجومی خود را نشان می دهد.

در حاشیه میزگرد کارگری تلویزیون برابری
نقد علیرضا بیانی و پاسخ های حسن حسام و آرش کمانگر در فیس بوک

    
اگر منظور از تشکل مستقل کارگری تشکل توده ای است و نه محفل یا کمیسیون یا کمیته کارگری این حزب یا آن سازمان سیاسی ، آنگاه باید گفت و پذرفت که چنین تشکلی نه تنها از دولت و کارفمایان بلکه از احزاب ، ایدئولوزیها و ادیان نیز جدا هستند . این اما بدین معنا نیست و نبوده که اسنانها و فعالین درگیر در تشکل توده ای طبقه کارگر .....

بهمن پرتوی : تشکل مستقل معلمان
حقی گرفتنی! تاملی بر یک نوشته و طرح چند نکته

    
جناح های سیاسی معمولا میل دارند نیروی اجتماعی موثری چون معلمان را به نوعی به دنبالچه ی منافع سیاسی خود بدل کنند تا در بزنگاه های سیاسی بتوانند از موجودیت و اثر آن به نفع جریان سیاسی خود بهره ببرند. اساسا آن منافعی که ما برای خود حق میدانیم و به واقع حق ماست، برای بالادستی ها منافع خودشان محسوب میشود. متشکل میشویم که این حق را کسب کنیم، ...

ستار رحمانی : مبارزه صنفی یا نفی آن
    
قبل از اینکه به مبارزه صنفی بپردازم می خواهم تصویری از مجموعه شرایطی که مفهوم و عملکرد مبارزه صنفی را تحت تاثیر قرار می هند ارائه بدهم تا تصویر روشنتری از مفهوم واقعی مبارزه صنفی در شرایط معین ایران را داشته باشیم

رضا رخشان : از سوگند بقراط تا دم خروس
    
یک پزشک نباید در مورد نجات جان آدمی قضاوتگر باشد.با این همه، آنچه درین سنوات گذشته در رفتار پزشکان درایران نسبت به بیماران شاهد بوده ایم وجود روابط شدیدا کاسبکارانه و پول محور در بین اطبا که گاها آنچنان رو به افراط می میرود که از تمامی مرزهای اخلاقی وانسانی عبور میکند.

اخباروگزارشات کارگری25آذر1394
    
- تجمع ساکنان روستای شهرویی مقابل پالایشگاه گاز بید بلند2 بهبان برای کارو کشته وزخمی شدن3نفر!
دم خروس مسئولین طراز اول شهرستان بهبان واستان خوزستان:
تجمع کنندگان بسوی نیروهای انتظامی تیراندازی کردند و3نفرشان کشته وزخمی شدند.
......

معرفی فیلمی درباره جان‌باختن شاهرخ زمانی در زندان حکومت اسلامی ایران
    
شاهرخ زمانی، فعال کارگری روز یک‌شنبه 22شهریورماه 1394، در زندان رجائی شهر کرج درگذشت. مسئولین زندان دلیل مرگ وی را سکته مغزی اعلام کردند. در حالی که در مورد بیماری و دلیل مرگ شاهرخ، هیچ‌گونه تحقیق پزشکی مستقل صورت نگرفته است.

*نمونه اي از حراج كارخانه ها با نام خصوصي سازي*
مصاحبه با نماینده ی سندیکای کارخانه لوله سازی خوزستان*

    
کانون مدافعان حقوق کارگر - کارخانه لوله سازی خوزستان با قدمت چهل ساله، یکی از بزرگترین کارخانه های صنایع فلزی در کشور بوده است. زمانی نه چندان دور این کارخانه با داشتن بیش از دوهزار پرسنل و بيست و دو هکتار زمین و کوره های بزرگ، در هفت كيلومتري جاده اهواز به خرمشهر به ساخت لوله مشغول بود.

اخباروگزارشات کارگری22آذر1394
    
- تجمع اعتراضی کارکنان آتش نشانی تهران مقابل شهرداری و شورای شهر پایتخت با سرو روی بسته!؟
- اعتراض کارگران صنایع پتروشیمی به خصوصی سازی ها وسکوت مسئولین!
- تجمع کارگران حمل و نقل پالایشگاه آبادان دراعتراض به فشار کارفرما برای عقد قرار داد کار جدید!
- تجمع بازنشستگان دانشگاه‌ها مقابل مجلس در اعتراض به تبعیض‌ درپرداخت حقوق و مزایای خود!
......

اخباروگزارشات کارگری20آذر1394
    
- کارکنان آتش نشانی تهران روز22آذردست به تجمع اعتراضی خواهندزد!
تهدید به اخراج ،ایجاد جو ارعاب وگرفتن تعهدکتبی برای جلوگیری ازبرپایی این تجمع اعتراضی!
- پیاده روی دستجمعی فرهنگیان در همبستگی با محمود بهشتی لنگرودی
- اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر

ناهید خداجو : حق جعفر عظیم زاده و هیچ انسانی زندان نیست
    
جعفر عظیم زاده دبیرهیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و یکی از فعالین و رهبران جنبش کارگری را به اتهامات واهی از قرار اجتماع وتبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی وبرهم زدن نظم عمومی ونیز تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 6 سال حبس و 2 سال محرومیت ازفعالیتهای اجتماعی و صنفی سیاسی محکوم کردند

هاله صفرزاده : حاشیه های گم شده در حاشیه ها
    
" حتا روی نقشه ها هم اثری از پیش آهنگی نیست."
"گفته یکی از ساکنان پیشاهنگی"
خیلی نباید از تهران دور شد تا به این حاشیه ی حاشیه های کرج برسی. از پل حصارک که می گذری، جاده ی زندان قزلحصار را باید پشت سر بگذاری. مرکزی که بیشتر زندانیان آن کسانی هستند که به جرم قاچاق، قتل و... در زندان هستند. هر چند دور نیستند اما رسیدن به این حاشیه های حاشیه ها آسان نیست، باید چند ماشین و اتوبوس سوار شوی. برای رفتن به پیشاهنگی، از کرج با اتوبوس تا حصارک و بعد دوباره سوار شوی تا برسی. همیشه هم ماشین نیست. دختر جوان می گفت:

ناصر اصغری : "اعتصاب ممنوع"!
    
رئیس "حوزه قضائی دادگاه بندر امام خمینی" روز ١٩ آبان ٩٤ بخشنامه‌ای صادر کرد که طبق آن تجمعات و اعتراضات کارگری در "منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی" "ممنوع" اعلام شده‌اند. صدور چنین احکامی برای جمهوری اسلامی نه مالیات بردار است و نه به روی مبارک می‌آورند که کارگران بیش از ٣٠ سال بی اعتنا به قوانین این رژیم و فتواهای آیت الله و حجت الاسلام‌هایش اعتراضات خود را به پیش برده و

شهناز نیکوروان : حاشیه نشینان
مهار یا اعتماد؟

    
مشکل مسکن و بی خانمانی همانند سایر مشکلات جامعه بشری دوران سرمایهداری مانند فقر، جنگ (اعم از داخلی به دلایل فرقه ای و قومیتی و یا جنگ خارجی)، اعتیاد، تن فروشی، بیکاری، خودکشی، فروش اعضای بدن، قاچاق انسان، مواد مخدر و اسلحه، مهاجرت اجباری و آوارگی و ...

امیرجواهری لنگرودی : غارت دیگر باره سازمان تامین اجتماعی
    
ما اگر قدرت داشتیم ، اگرتشکل مستقل و سراسری خودمان را داشتیم ، اگر رسانه های قدرتمند خودمان را داشتیم ، در این صورت گروه بندی های حکومتی هم به خودشان اجازه نمی دادند این گونه بی شرمانه برای بالا کشیدن دسترنج طبقه ما کیسه بدوزند.

سعید جهانگیری: انحراف و ضربه زدن به سازماندهی در دوران خودکامگی
از سلسله مقالات مربوط به سازماندهی (بخش سوم)

    
با نگاهی به عملکرد تاریخی کشورهای دیکتاتوری در جهان که اساسا از الفبای سرمایه داری بهره مند میباشند و در تکامل دیکتاتوری های نظامی و تغییر آنها در چهار دهه گذشته منسوب به سیستم اقتصادی مکتب شیکاگو (میلتون فریدمن) و دکترین شوک را بشناسند[1] می دانند که در مواجه با جمع گرایی و زندگی جمعی مردم میتوان دریافت که ...

ناصر اصغری: وقتی مدیریت مخارج اتحادیه را می پردازد!
    
مهمترین بحث احزاب پارلمانی در پارلمان استان انتاریو در ماه اکتبر ٢٠١٥، موضوع پولی بود که دولت این استان به سه اتحادیه معلمان داده بود تا مخارج پروسه مذاکره را پوشانده باشد.

ناصر اصغری - یونان:کارگران VIOME از ما حمایت خواسته‌اند!
    
کارگران کارخانه VIOME در یکی از شهرهای یونان که تولید در این کارخانه را خود کنترل می کنند، از همه کارگران و مردم آزادیخواه در سراسر جهان خواسته‌اند که از روز ۱۷ تا ۲۴ نوامبر در اعتراض به تصمیم دولت که می‌خواهد زمین این کارخانه را به حراج گذاشته و در نتیجه کارگران را از آن کارخانه اخراج کند اعلام همبستگی کنند.

مجید پهلوان : با یاد کوروش بخشنده - تشکلات مخفی علنی یا راه
    
داغ جان فشانی شاهرخ زمانی بردلمان بود که خبر درگذشت رزمنده راه رهایی کارگران رفیق همه خوبان وانقلابیون چپ کوروش بخشنده رسید. کوروش چون همتای خود شاهرخ بواقع در سنگر استواری چون کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری جان فدا نمود.

مصاحبه با ناصر اصغری : جایگاه روزکار ۶ ساعته برای کارگران
    

شورای نمایندگان احزاب ، سازمانها و نیروهای چپ و کمونیست
جنبش کارگری ایران یکی دیگر از چهره های مبارزش را از دست داد

    
فقدان کوروش برای جنبش کارگری ضایعه ای بزرگ است. کوروش تا آخرین لحطات زندگی مورد پیگرد رژیم سرمایه داری اسلامی ایران بود و زیر تیغ تهدید وبازداشت بسر میبرد. با این همه او علیرغم بیماری ذره ای در مقابل این جنایتکاران عقب ننشست ، مبارزه متشکل را یاری وتبلیغ نمود وبا فداکاری وشجاعت به سازمانیابی طبقه اش یاری رساند.

سیامک بهاری : چرا در افغانستان کار نیست؟!
ما همه بیکاریم، از دولت بیزاریم
نگاهی به جنبش اعتراضی علیه بیکاری در افغانستان

    
طی دو ماه گذشته جنبش اعتراضی علیه بیکاری با برگزاری سلسله تجمع ها و تحصن های اعتراضی در مقابل پارلمان افغانستان، سپس در مقابل وزارت کار با خواست ایجاد اشتغال و بیمه بیکاری نه تنها فاجعه بیکاری در افغانستان که عدم تأمین اجتماعی را در سطح وسیعی منعکس کرده است.

نامه سرگشاده محمود صالحی به احمد شهید
جرم کارگران در ایران تلاش برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است

    
«محمود صالحی» فعال کارگری، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نوشته: «ما کارگران هیچ‌گونه جرمی مرتکب نشده‌ایم و تنها جرم ما تلاش برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است.»

واله زمانی : پیرامون مباحث حاشیه ای در مورد شاهرخ زمان
    
مرگ شاهرخ زمانی در زندان رجائی شهر یکی از شوک آورترین و دردناک ترین مسائلی بود که بر جنبش کارگری ایران تحمیل شد. اما مسائلی که حول و حوش مرگ شاهرخ در میان برخی محافل و افراد پیش آمده است حاکی از حاشیه ای و بی ربط بودن آنان به جنبش کارگری ایران است.

به مناسبت درگذشت نابهنگام رفیق مبارز کوروش بخشنده
    
متاسفانه امروزباخبر شدیم که رفیق مبارز و دوست قدیمی مان کوروش بخشنده (نادر) در پی ایجاد عارضه قلبی و به دلیل استرس های همیشگی مبارزه وفشار نیروهای سرکوبگر اطلاعاتی که در این سالها بارها این انسان شریف را دستگیر وزندانی کرده بودند بدرود حیات گفته است ....

ناصر اصغری: اعتراضات کارگری از کجا شروع می شوند؟
    
سئوالی که در برابر جامعه و مشخصا فعالین و رهبران کارگری قرار دارد، که تقریبا در قریب به اتفاق نوشته ها و مصاحبه های آنها هم مطرح می شود، این است که کارگران را چطور به اعتراض بر سر خواسته هایشان بکشانیم.

دلنوشته اى براى زنده ياد شاهرخ زمانى از طرف بهنام ابراهيم زاده فعال كارگرى وزندانى سياسى بند ٢ دارالقرآن
    
فراموش نمی كنيم كه همواره ميگفتى دشمن اصلى ما حاكميتى است كه بر هيچ يك از قوانين حقوق بشرى پايبند نيست و تا ريشه كن كردن اين غده سرطانى از سرزمينمان بايد بر اصل اتحاد بكوبيم و از نشانه هاى اختلاف پرهيز كنيم .

ناصر اصغری : روز کار ۶ ساعته
    
بدنبال یک تحقیق درباره تأثیر ساعات کار طولانی بر سلامتی افراد، سایت sciencealert.com مطلبی (۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵)، عموما از منظری علمی، منتشر کرده که نشان می‌دهد بسیاری از مردم بیش از ۵۰ ساعت در هفته کار می کنند؛

مجید پهلوان : آی شاهرخ - نگاه کارگر قهرمان به مسئله حزب طبقه
    
رژیم اسلامی سرمایه کپک زده و پیرامونی میخواهد دربازی جدید به اربابان غربی بگوید که آرامش درایران برقرار و میهن ما آماده ورود سرمایه های آنان است. مرگ شاهرخ زمانی حبس های مستمر امثال ابراهیم زاده ها و زجرکش کردن محمود صالحی ها دراین چهارچوب تبیین میشود. تنها حضور یک جنبش اجتماعی و فراگیر میتواند بستر مادیت بخشیدن حتی به تلاش های این مبارزین باشد و بدون آن ، یک پای جنبش کارگری در غل و زنجیر میماند.

مجید پهلوان : آی شاهرخ - نگاه کارگر قهرمان به مسئله حزب طبقه
    
رژیم اسلامی سرمایه کپک زده و پیرامونی میخواهد دربازی جدید به اربابان غربی بگوید که آرامش درایران برقرار و میهن ما آماده ورود سرمایه های آنان است. مرگ شاهرخ زمانی حبس های مستمر امثال ابراهیم زاده ها و زجرکش کردن محمود صالحی ها دراین چهارچوب تبیین میشود. تنها حضور یک جنبش اجتماعی و فراگیر میتواند بستر مادیت بخشیدن حتی به تلاش های این مبارزین باشد و بدون آن ، یک پای جنبش کارگری در غل و زنجیر میماند.

خصوصی سازی و شورش کارگران در راه آهن مکزیک*
دان لا بوتز** / ترجمه هاله صفرزاده

    
در ماه‌های فوریه و مارس سال جاری میلادی، کارگران راه آهن مکزیک با از خود‌گذشتگی، در برابر نیروهای جهانی‌سازی و نئولیبرالیسم ایستادند و برای حفظ شغل خود، قرارداد دسته‌جمعی، دستمزد و بهبود شرایط کار دست به اقداماتی جدی زدند

سعید جهانگیری : سازماندهي و ضرورت ان در دوره كنوني(قسمت دوم )
دوران پس از سرنگوني شاه

    
بسياري از فعالینی که در امر سازماندهی کارگری دهه شصت و قبل از آن شرکت داشته و تجربه فعالیت در شرایط خفقان‌آور آن دوره را دارند به دلایل متعددی از پرداختن به گذشته و بیان تجربیات و راه‌کارهای خود امتناع می‌کنند و هنوز هم عزیزانی را به ياد می‌آورند که چگونه شوربختانه از شورآبادها و زندان‌ها سر در آورده اند و يا در خاوران‌ها آرميده اند. حتی برخی این حوزه را ترک و دیگر مایل به فعالیت در آن نیستند اما هنوز دغدغه‌شان مبارزات کارگری است .

محسن رضوانی : در راهی که شاهرخ نشان می دهد متحد شویم
    
مرتجعان جهان ، سراسر براین باورند که با سرکوب وکشتار میتوانند به زندگی نکبت بار خود که به چرک وخون آلوده است ، ادامه دهند.آنها بهیچوجه نمی توانند منطق ستمد ید گان ، پابرهنگان واستثمار شوندگان را درک کنند ،آنها به دیا لکتیک مقاومت ومبارزه ی طبقا تی در جامعه که نیروی محرکه ی تاریخ است ،

سعيد جهانگيري : سازماندهی و ضرورت آن در دوره کنونی
بخش اول

    
اين نوشته در دو بخش ارائه مي‌شود. بخش اول آن فعاليت‌هاي كارگري تا مقطع سال 1375 و بخش دوم فعاليت‌هاي كارگري را تا امروز مورد بررسی قرار می‌دهد و هر دو بخش در پيوست با يكديگر مي‌باشد.
امر سازماندهي طبقه كارگر و فعالان حقوق كارگري همواره از مسائلي بحث انگيز و مورد مناقشه بوده است. آيا اساسا فعاليت‌هاي كارگري نياز به سازماندهي ويژه اي دارند و سازماندهي كارگري امري جدا از مبارزات روزمره است. .....

اکبر یگانه : زیر آسمان کبود
به یاد شاهرخ زمانی وآن گمنام ها دیگر در سراسر زندانهای ایران.

    
وقتی خورشید را
در آسمان کبود
دران
تابستان سوزان
درغروبی
خونین

تقی روزبه : رژیم فعالان کارگری و مدنی را هدف گرفته است، با پیوستن به یکدیگر صدای اعتراض خود را بلندترکنیم!
    
وجدان بیدارجامعه باشیم و با تمام قوا از آن حمایت کنیم!
درونمایه تئوری«نرمالیزاسیون»حجاریان، جز اعلام مرگ«اصلاح طلبی» و شعار«اصلاح طلبی مرد، زنده باداعتدال» و دامن زدن به کرختی جامعه نسبت به سرکوب نیست!.

اعلامیه
برای رفیق شاهرخ زمانی : داغی که پرچم ماست
شعر: حسن حسام

    
هلا
بنفشه ی رخشان
گلِ همیشه بهاران
در این شبانه ی تاریک
و سنگلاخ و جاده ی باریک
با مایی
در مایی
ستاره ی راه

فراخوان گزارشگران: به افکار عمومی جهانیان, به اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری, به نهادهای دمکراتیک و مدافع حقوق بشر و حامی زندانیان سیاسی - لیست جدید
موج اعتراضی فعالین سیاسی اجتماعی, نهادها و رسانه ها!

    
ما فعالان سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم مرگ فعالان کارگری همانند افشین اسانلو و شاهرخ زمانی و جمیل سویدی میدانیم.

محسن رضوانی: پر طبل تر از حیات،
او
مرگ را سرودی کرد

    
تاریخ گواهی معتبریست که کارگران سوسياليست ايران، پس از تقریبا یک قرن، یعنی از زمانی که هسته ی غيبی کمونيستی، در اوائل قرن بيستم بوجود آمد و حزب کمونيست ایران بنياد گذاشته شد، بار دیگر در مرکز جنبش کارگری قرار گرفته اند.

شجاع ابراهیمی : تقدیم به یاد و خاطره کارگر کمونیست شاهرخ زمانی
    
قطعا دنیای پس از شاهرخ برای یارانش دنیای سختی خواهد بود اما در راه پرولتاریا صد ها هزار تن در خون خود غلتیدند و هر کدام چراغی شدند برای ایندگان ، شاهرخ هم برای ما دفتری گشود و برای پرولتاریا دریچه ای باز کرد تا ببینند زمانی ملتی چگونه میزیسته است ،قطعا پیروزی نهایی از ان طبقه کارگر ایران است .

اطلاعیه مشترک تشکلهای کارگری
ما مرگ شاهرخ زمانی را به پرچمی برای اتحاد و همبستگی کارگری که او پیشتازش بود تبدیل خواهیم کرد

    
شاهرخ زمانی هیچ جرمی جز دفاع از حقوق هم طبقه ای هایش مرتکب نشده بود. او نه صاحب منصب بود، نه اختلاس کرده بود، نه کوچکترین لطمه ای به کسی زده بود و نه شریک دزدان و غارتگران بود. او یک کارگر نقاش، از اعضای شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری، عضو هیات بازگشائی سندیکای کارگران نقاش و عضو افتخاری سندیکای کارگران نقاش استان البرز و از بنیان گذاران معنوی این سندیکا بود

کارگر مبارز ، رفیق شاهرخ زمانی را در زندان کشتند
مرگ این رهبر کارگری نباید بی واکنش بماند

    
ما مرگ رفیق شاهرخ زمانی توسط رژیم جنایتکار اسلامی را محکوم میکنیم و کشتن شاهرخ را در راستای سیاست رژیم اسلامی در سرکوب فعالان و رهبران تشکلهای کارگری میدانیم. سیاستی که در دوره دولت روحانی تشدید شده است. ما فقدان این رهبر شریف کارگری را به خانواده شاهرخ، به سندیکای کارگران ساختمان و نقاشان، به همه فعالان جنبش کارگری ، به همه فعالان جنبش چپ و کارگری و همه هم بندان و یاران شاهرخ تسلیت میگوییم .ما با همه توان خواهیم کوشید راه و امیدهای بزرگ و شریف شاهرخ زمانی را پیگیریم.

محمود صالحی: طبقه کارگر ایران برای رسیدن به مطالباتش جز مبارزه راه دیگری ندارد
    
«محمود صالحی» فعال کارگری پس از دو جلسه محاکمه در دادگاه انقلاب، در گفتگویی به آخرین وضعیت پرونده‌اش و همچنین وضعیت کارگران کردستان و ایران پرداخته است.

رضامسلمی- حقوق معلم و کارگر
جناب رییس جمهور! مرحمت فرموده ما را مس کنيد

    
جناب آقای روحانی! فرهنگ امنیتی قبل را به ما برگردانید، امنیت فرهنگی شما را نمی خواهیم.
دوسال از عمر دولت تدبیر و امید می گذرد. علیرغم وعده های دولت مبنی بر آزادی تشکل ها و رفع فضای امنیتی و… نه تنها این وعده ها عملی نشده، بلکه فشار ها بر تشکل های صنفی فزونی یافته و در وضعیت معیشتی فرهنگیان تغییری که بتواند جامعه معلمان را راضی کند، اتفاق نیافتاده است.

امیرجواهری لنگرودی : یادداشت کارگری ... باردیگر ممنوعیت کار برای کارگران افغانستانی ها در ۱۶ استان کشور
    
می گویند: کارگران خارجی فرصت های شغلی را از بین بردند و قدرت چانه زنی نیروی کار را پائین آوردند. ازاینرو برای انحراف افکارعمومی، به سرکوب مهاجرین متمرکز شدند.

شهناز نيكوروان : نقش فراموش شده امنیت شغلی در ایمنی کار
آسیب‌های روانی ناشی از عدم امنیت شغلی

    
در کنار اخبار حوادث کار* که هر روزه منتشر می‌شود، هر از گاهی نیز خبرهای دردناکی از خودکشی کارگران در محیط کار در روزنامه‌ها و رسانه‌ها منتشر می‌شود:” کارگری خود را در محل کار به دار آویخت”،”کارگری اقدام به خودسوزی کرد”. اقدامی که نشان بارز افسردگی شدید است.

روشهای حکومتی مستاصل برای مقابله با اعتراضات
ناصر اصغری     
در شرایط تازه‌ای قرار داریم که پر است از اعتراضات. جمهوری اسلامی و مجریانش بندهای جداگانه‌ای را در قراردادهای کارگران به این نکته اختصاص داده‌اند که اگر اعتراض بکنید ال و بل می‌شود! یعنی فرض را بر این گذاشته‌اند که کارگران به این شرایط کاری تن نخواهند داد. فرض را بر این گذاشته‌اند که اعتراضات معلمان ادامه خواهند داشت. که پرستاران باز هم اعتراض خواهند کرد و همین افرادی که دفعات پیش اعتراضات را رهبری می‌کردند، اینبار هم جلو خواهند افتاد. این نقطه قوت جنبش ماست. جمهوری اسلامی می‌داند که کارگران اعتراض خواهند کرد و درست به همین دلیل هم دارد خودش را برای آن روز آماده می‌کند

ناصر اصغری : هیلاری کلینتون و سیاه پوستان مخوف!
    
این یادداشت در واکنش به اظهارنظری از هیلاری کلینتون، کاندید اصلی حزب دمکرات برای ریاست جمهوری سال ٢٠١٦ درباره سیاهان آمریکاست. اما قبل از پرداختن به آن، گفتن یک نکته مهم دیگر خالی از لطف نیست. و آنهم اینکه برای من که دوستان و رفقای زیادی در جنبش کارگری آمریکا، و در اتحادیه‌ها و فدراسیون کار آمریکا دارم،

شهناز نیکوروان : نگاهی طبقاتی به توافق هسته‌ای
    
بر خوان تحریم‌ها چه کسانی نشسته بودند و اکنون چه کسانی بر خوان توافق هسته‌ای می‌نشینند؟ به ياد بياوريم قطعنامه‌های شورای امنیت که در ۲۹ تیر ۱۳۶۶، برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق صادر شد اما با یک سال تاخیر از سوی حاکمان پذیرفته شد

از اسناد سیاسی پیشنهادی به کنگره سازمان راه کارگر : پیش نویس قطعنامه: در رابطه با
جنبش کارگری ایران در سال گذشته و تشکل مستقل سراسری کارگری

    
سرمایه­ داری در شرایط کنونی، بحرانی ساختاری را از سر می­گذراند که پس از گذشت نه سال، راهی به جز تشدید اقدام­های نئولیبرالی برای برون ­رفت از آن نمی ­یابد؛ یعنی توسل به همان طرح­ها و سیاست­هایی که سرمایه­داری را به گرداب همین بحران کشانده است.

یحیی رحیمی : ضرورت و چگونگی تعاونی‌های تولید و پژوهشی خودگردان
    
کانون مدافعان حقوق کارگر – در پی انتشار مطلبی در مورد معرفی تعاونی موندراگون در باسک اسپانیا، این مطلب برای سایت کانون ارسال شده است که تجربه‌ی عملی تشکیل تعاونی در ایران را نقادانه مورد بررسی قرار داده است و از این نظر بسیار ارزشمند است

هاله صفرزاده : حکایت‌های اجلاس‌های سازمان جهانی کار و کارگران ایران
    
زمانی که اسم سازمان جهانی کار مطرح می‌شود بسیاری بر این باور هستند که این سازمان نهادی است که در دفاع از کارگران بنیان گذاشته است. سازمان بین‌المللی کار یکی از موسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که به امور مربوط به کار و کارگران می‌پردازد و

یاسر ریکی : بررسی مفهوم طبقه‌ی اجتماعی و تحلیل جایگاه طبقاتی معلمان در ایران
    
یکی از مباحثی که به تازگی در زمینه مسائل معلمان مطرح گردیده بحث طبقه‌ی اجتماعی معلمان است که تعابیر مختلف گاه متضاد در این زمینه پرداختن به این مسئله را ضروری می‌گرداند.

حسین نقی پور : گفت و گو با چارلی براون
از فعالان جنبش های اجتماعی و سندیکائی در هانوفر(آلمان)

    
وقتی در هانوفر و حومۀ آن از جنبش های اجتماعی، جنبش ضدفاشیستی و مبارزۀ سندیکائی سخن به میان آید اغلب توأم خواهد بود با نام کسی که همواره با عمل و اندیشه اش این جنبش ها را همراهی می کند: هاینس دیتر براون ......

ناصر اصغری : زنان کارگر باید جمهوری اسلامی را سرنگون کنند
    
جمهوری اسلامی که هویتش تلاش برای به حاشیهای راندن و به کنج خانه فرستادن زنان و بخصوص کنار گذشتن آنها از حوزه کار و اشتغال است، در زیر واقعیات و فشارهای خرد کننده آن جامعه نمی‌تواند از کنار این فشار و این واقعیتها با بی‌اعتنائی بگذرد.

خطر بیماری‌های شغلی و کارگران
از طرف یک کارگر آبادانی ساکن اهواز

    
کانون مدافعان حقوق کارگر - دوستان در اینجا قصد دارم که درخصوص سروصدای غیر مجاز مبحث کوتاهی را ارایه داده تا آن چه را که در پروسه تولید اتفاق می‌افتد و تاثیرات مخربی را که بر روی روان و جسم کارگر ایجاد می‌کند، در حد اطلاعات محدود خود بیان نمایم. در اینجا لازم می‌دانم برای درک بهتر، از مباحث طب صنعتی و بهداشت کار فاکت‌هایی را ارایه نمایم تا خواننده متوجه این مطلب گردد که بیماری‌های شغلی چه مخاطراتی را برای نیروی کار به ارمغان می‌آورد و چگونه کارگر را تا آخر عمر مبتلا می‌کند. بیماری‌های شغلی غیر قابل درمان وبازگشت ناپذیرند

نامه ی خبرنگاران اخراج شده ی بخش کارگری خبرگزاری ایلنا
چرا اخراج شدیم؟

    
دلیل اخراج دسته جمعی گروه کارگری ایلنا محدود به یک خبر مشخص نمی شود. اما مقاومت در برابر سانسور خبر تجمع کارگران کارخانه «فارسیت دورود» مقابل ساختمان وزارت کار، نقطه اوج اختلافات گروه کارگری با مدیرعامل ایلنا بود که به اخراج ما ختم شد

تقی روزبه : اخراج دسته جمعی خبرنگاران بخش کارگری ایلنا و نقش مافیائی "خانه کارگر"!
    
سیاست حاکمیت و دولت روحانی برای خروج از بحران، غیر ازسیاست معروف به نئولیبرالیستی واز جمله رهاساختن کامل نیروی کار از قیدوبندهای حمایت های قانونی و باصطلاح انعطاف پذیرساختن آن جهت افزایش سودسرمایه و راضی کردن صاحبان سرمایه نیست.

گرامی باد یاد وخاطره سعید سلطان پور
تاتر کارگری : عباس آقا، کارگر ایران ناسیونال

    
سعید سلطانپور و یارانش، نمایشی از زندگی و کار یک کارگر ناسیونال را به روی صحنه تاتر بردند. او این تاتر را با شرکت دسته دوره‌گردان نمایش مستند، در دانشگاه پلی‌تکنیک، پارک‌ها و همه جا به اجرا در آورد، این نمایش مستندی بود متکی بر ضبط سخنان عباس آقا و زنش با عکس‌هایی از خانواده عباس آقا، خانه‌شان و اسباب خانه‌شان

مصاحبه با محمود صالحی پیرامون دستگیری های کارگران و فعالین کارگری در ماه های اخیر و مسایل جنبش کارگری
    
موج دستگیری و فشار بر کارگران و فعالین کارگری در چند روز مانده به اول ماه مه با بازداشت عثمان اسماعیلی، ابراهیم مددی، داوود رضوی، محمود صالحی، پدرام نصرالهی و.... به اوج خود رسید، همچنین طی ماه های اخیر دهها تن از کارگران وفعالین کارگری از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و تهدید شدند که بسیاری از آنان در محاکم قضایی یا به زندان محکوم شده اند و یا در انتظار صدور احکام علیه خود هستند.

موج اعتصابات کارگری در آلمان
مارک برگفلد برگردان : پروین اشرفی

    
بزرگترین موج اعتصاب در چند دهه اخیر: تا همین سال جاری بیش از 350 هزار روز کاری اعتصاب وجود داشته است. این رقم سال گذشته فقط 156 هزار روز و در سال 2010 فقط 28 هزار روز بود.

ناصر اصغری : به قوانین ضدکارگری تعظیم کنیم؟
    
چهار موضوع شایان توجه در یکی دو سه هفته گذشته یکبار دیگر پرداختن به جایگاه قانون و قانونگرائی در جنبش کارگری و فشار گرایش راست درون جنبش کارگری را الزامی کرده است. یکی از این چهار موضوع نامه نوشتن‌های هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد به وزارت کار جمهوری اسلامی و جواب آنهاست که تا بحال مورد نقد هم قرار گرفته است.

شهلا دانشفر : تشکل کارگری یک عرصه مهم نبرد کارگران
    
جنب و جوش برای تشکل در میان کارگران شرکت واحد از سال ٨٣ شروع و در سال ٨۴ شدت یافت. در خرداد ٨۴ به خواست تعدادی از رانندگان شرکت واحد، هیات موسس سندیکا مجمع عمومی برای تاریخ ١٩ خرداد فراخواند و از رانندگان جهت حضور در مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره سندیکا دعوت به عمل آورد.

نبرد کارگران کشاورزی باخا کالیفرنیا درمکزیک(1)
دن لا بوتز ترجمه‌هاله صفرزاده

    
هزاران کارگران کشاورزی باخای کالیفرنیا از 17 مارس 2015 برای افزایش دستمزد روزانه به 200 پزو یا حدود 13 دلار دست به اعتصاب و راهپیمایی در بزرگراه (Trans- Peninsular ) زدند، بزرگراهی که مرز مکزیک و ایالات متحده را به بازارهای امریکا متصل می‌کند.

ناصر اصغری : زندگی کارگر افغان، انتخاب کارگر افغان
    
برخورد به پناهندگان و مهاجران افغان مقیم ایران تا سر حد راسیسم (نژادپرستی) پیش رفته است. به مسئله کارگران افغان حتی از سر راسیسم هم نمی توان نگاه کرد. مسئله تبعیض است که تا سر حد یک نژادپرستی کور و حاد پیشروی کرده است.

بهرام قدیمی : “اینجا،روشنائی باقی می‌ماند" در سوگ پزشک انقلابی و انترناسیونالیست، کریستا باتس(ویکتوریا)
    
تجربه پزشکی مردمی در السالوادور یکی از این تجربیات گرانبهاست که با یاری هزاران مبارز و انقلابی از سراسر جهان امکان‌پذیر شده است.

یاسر ریگی : لزوم اتحاد معلمان با کارگران (وظیفه فعالین صنفی معلمان چیست؟ )
    
بعد از اعتراضات اسفند 93 حرکت صنفی معلمان وارد مرحله‌ای جدیدی شده است و طیف وسیعی از معلمان را به انجام حرکات صنفی در جهت خواسته‌های صنفی‌شان از حقوق و دستمزد تا شرایط کار کشانده است که در تاریخ اعتراضات صنفی معلمان از دو جهت بی‌سابقه است: اول از نظر تعداد و گستره‌ی معلمان شرکت‌کننده در این اعتراضات و حرکت صنفی و دوم از نظر تعداد افراد فعال که خودشان را به عنوان فعال صنفی چه به صورت مستقل یا در قالب کانون صنفی معلمان در استان‌های مختلف معرفی کردند

واحد تحقیق و پژوهش کانون مدافعان حقوق کارگر : از جنبش تعاونی‌ها‌ی کارگری امریکای لاتین تا مجتمع‌ها‌ی موندرگون باسک اسپانیا
    
"ما از اسپانیای دوران فرانکو صحبت می‌کنیم زمانی که فرانکو باسک را به شدیدترین شکل سرکوب می‌کرد. برای مثال بمباران گرنیکا، در سال 1937( 75 سال پیش .

ناصر اصغری : کارگران مجرم‌اند!
    
ما عدالت اسلامی اینها را با پوست و گوشت خود لمس کرده‌ایم. مجراهای قانونی اینها را می شناسیم. از یاد نبرده‌ایم که جمهوری اسلامی کارگران معترض در شهرک خاتون آباد کرمان را از زمین و هوا به گلوله بست. از یاد نبرده‌ایم که کارگرانی را که می‌خواستند اول ماه مه را در شهر سنندج جشن بگیرند شلاق زد.

شهناز نیکوروان : کارگران و معضل اعتیاد در ایران
    
اعتیاد در ایران نه تنها در میان بیکاران بلکه در میان شاغلین نیز آمار بالایی دارد، در واقع اعتیاد مشکلی است که گریبان تمامی اقشار جامعه از جمله دانشجویان، کارگران را گرفته است. مجموعه اخبار رسانه‌های حکومتی و گزارشات علیرضا جزینی قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با موادمخدر تنها گوشه‌ای از عمق تباهی نسل جدید را به نمایش می‌گذارد.

سایت پروسه: کارگرانِ پروژه‌ای - جمعی از کارگران پروژه‌ایِ جنوب
    

راست می گویید، ما زیادیم!
    
در تاریخ ٢٧ فروردین ۱٣٩۴ معلمان معترض در پی فراخوان عمومی «کانون صنفی معلمان ایران» در بیش از ۱۴۰ شهر کوچک و بزرگ به «اعتراض سکوت» دست زدند. آنها در این تجمعات سراسری با بالا بردن پلاکارت ها، هم مطالبات و خواسته های برحق خود را طرح نمودند و هم قطعنامۀ خویش را خواندند.

تحادیه آزاد کارگران ایران - شاپور احسانی راد: سرکوب پنهان با دستمزدهای 712 هزارتومانی و جنبش به پا خاسته کارگری
    
در فرهنگ عمومی جامعه به درستی " سرکوب " به خشونت آشکار و عریان که با داغ، تیغ، درفش، شلاق، زندان و... همراه است معنی می شود. امروز سرکوب این خوی غیر انسانی به طور عینی و تمام عیار در بربریت و توحش مناسبات نظام سرمایه‌داری متجلی گشته است.

ویژه نامه کانون مدافعان حقوق کارگر به مناسبت روز جهانی کارگر
    

آیت نیافر: چرا دستمزدها هرگز از افزایش چشمگیری برخوردار نمی‌شود؟

    
ویژه نامه تشکل‌های مستقل کارگر به مناسبت اول ماه مه 1394
کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران
عدم کسب پیروزی و موفقیت طبقه کارگر را در کدام نقطه از جنبش کارگری باید جستجو کرد!!؟ سوالی که ما فعالان کارگری و کارگران آگاه و پیشرو باید به آن پاسخ دهیم.

جعفر عظیم زاده : شبح پیشروان، کارگران بی سر - یک مقاله با دو تیتر – قسمت اول
    
چندی پیش مقاله ای با نام مستعار آقای غلامحسین حسینی تحت عنوان "شبح پیشروان، کارگران بی سر"، در سایت سازمان راه کارگر(کمیته مرکزی) منتشر شده بود. پس از چند روز از آنجا که این مقاله به جز سایت "سازمان راه کارگر(کمیته مرکزی)" مورد توجه سایتهای دیگر قرار نگرفت، این بار تحت عنوان "نظریه پردازان بی عمل، کارگران بی سر"، باز انتشار پیدا کرد! و با اصلاحاتی در برخی سایتهای دیگر نیز منتشر شد.

تقی روزبه: اوج گیری جنبش مطالباتی و اهمیت هم بستگی بخش های مختلف نیروی کار!- بخش دوم
    
نگاهی به بیانیه های انشاریافته تشکل های کارگری به مناسبت ماه مه و نقاط قوت و ضعف آن ها*
بیانیه های تشکل ها و فعالان کارگری مستقل در مجموع، حاکی از طرح مطالبات عمده کارگری و آگاهی آن ها نسبت به اوضاع و احوال حاکم برجنبش کارگری است.

کانون مدافعان حقوق کارگر : سایه روشن‌های یک چشم انداز
    
نوید سعادت - سالی جدی آغاز شده است. در بیم‌ها و امیدها، برای مردم جامعه‌ی ما عموما و برای طبقه‌ی کارگر، خصوصا این بیم‌ها و امیدها به شدت شکل مشترکی می‌یابند.

غلامحسین حسینی : شبح پیشروان، کارگران بی سر
بررسی تظاهرات کارگران در اول ماه مه 94

    
روزنامه مردم سالاری در 26 آبان 93 به نقل از حسینعلی امیری سخن‌گوی وزارت کشور حکومت اسلامی، گفته است: «تجمعات برای مطالبه حقوق و مزایا اگر بگویم سالانه حدود 3000 تجمع کارگری از این قبیل در سطح کشور برگزار می‌شود».

اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب ، سازمان ها و نیروهای چپ و کمونیست
در حمایت از حرکت سراسری معلمان در هفته معلم
و آزادی بی قید و شرط معلمان زندانی!

    
اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب ، سازمان ها و نیروهای چپ و کمونیست در حمایت از حرکت سراسری معلمان در هفته معلم و آزادی بی قید و شرط معلمان زندانی! درتاریخ مبارزات مردم ایران علیه استبدادوبرای آزادی ، آموزگاران از جایگاه ویژه ای برخوردارند. در تاریک ترین ادوار، آنها بذرآگاهی و آزادیخواهی را در میان جوانان و مردم کوچه وخیابان افشانده اند.

ویژه نامه ي روز جهانی کارگر تشکل هاي مستقل کارگري
    

آیا طبقه‌ی کارگر طبقه‌ای انقلابی است؟
هنری لوفور ترجمه‌ی ایمان واقفی

    
آیا طبقه‌ی کارگر طبقه‌ای انقلابی است؟
تعمداً این پرسش را به صورت تحریک‌آمیز مطرح کرده‌ام – برخی ممکن است بگویند کل سنت تجدیدنظرطلبی در این پرسش به میان آمده است. این سوال می‌توانست خیلی زبردستانه‌تر پرسیده شود.

اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب و سازمان ها و نیروهای چپ و کمونیست
درمحکومیت دستگیری و زندانی ساختن فعالان جنبش کارگری در ایران

    
کارگران، زحمتکشان
مردم آزادیخواه ایران!
در بامداد روز چهارشنبه٩اردیبهشت( بیست وهفتم آوریل) مامورین وزارت اطلاعات در تهران ابراهیم مددی رئیس هیئت مدیره، داود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، درشهرستان سقز محمود صالحی ازچهره های شناخته شده سندیکای خبازان سقزو ازاعضاء کمیته هماهنگی و عثمان اسماعیلی سخنگوی کمیته دفاع از کارگران مهاباد را دستگیر کردند.

اطلاعيه سنديکاهاى کارگرى فرانسه در مورد بازداشت فعالين کارگرى
    
بازداشت های خودسرانه در آستانه اول ماه مه در ایران !

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری: شدت دستگیری ها نشان از اوج گیری نبرد طبقاتی است!!!
    
اول ماه مه باید تعطیل شود،این تعطیلی هرج ومرج نیست،این تعطیل انقلاب هم نیست.این روز دادخواهی است»

تقی روزبه : اوج گیری جنبش های مطالباتی و اهمیت هم بستگی بخش های مختلف نیروی کار!
    
در آستانه روزجهانی کارگر، رژیم ایران نگران از جنبش کارگری و جوش و خروش آن با توسل به ایجادفضای رعب و امنیتی، دست به اقدامات بازدارنده زده است.

پروین اشرفی : به بهانه اول ماه مه
عصر ریاضت کشی و تشدید شکاف جنسیتی

    
در دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم دو روند کاملا متفاوت، در نقطه مقابل هم و عکس یکدیگر در جریان است. یکی روند نابود کردن جوامع ، محیط زیست و همه دستاوردهای پیشرفته بشریت مترقی توسط نظام سرمایه داری، ... و دیگری روند مقاومت و مقابله برای واژگون ساختن این نظام .

پرویز صداقت : ایدئولوژی برنامه‌های توسعه در ایران و سرنوشت و رسالت طبقه‌ی کارگر
    
موضوع بحث حاضر بررسی تأثیر برنامه‌های توسعه‌ی بعد از انقلاب در وضعیت طبقه‌ی کارگر و دستمزدبگیران و نیز پی‌آمدهای آن در نقشی است که این طبقه به‌عنوان سوژه‌ی تغییر اجتماعی می‌توانسته ایفا کند.*

کارزار پشتیبانی از کارگران ایران : گفتگو با مرتضی فاتح پیرامون شرایط حاضر و جنبش کارگری
    
در بیانیه کارزار تحت عنوان" شرایط حاضر ونیازهای جنبش کارگری" عنوان شده است که شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی، به دلیل فعل و انفعالات طبقاتی درونی جامعه ایران است، به نظر شما بحران اقتصادی عمومی جهان و یا مشکلات حکومت ایران با کشورهای غربی در ایجاد این شرایط بی تاثیر بوده است؟

شورای نمایندگان احزاب و سازمان ها و نیروهای چپ و کمونیست
بزرگداشت اول ماه مه

    
ما برآنیم که امروز طبقه کارگرایران برای دستیابی به مطالبات بیشمارخود همچون گذشته ، نیازمند سازمانیابی تشکل مستقل وطبقاتی خود است. برای موفقیت درمبارزه پیش روی و وحدت همه بخش های طبقه کارگر( کارگران مناطق و بخش های مختلف اقتصاد، کارگران زن و مرد، کارگران ملیت های مختلف و مهاجر) وهمکاری همه تشکل های کارگری ایران، یک ضرورت حتمی و غیرقابل اجتناب است.

حشمت محسنی : ضرورت توجه به الزامهای مبارزه برای تشکل سراسری کارگری
    
هسته ی ثابت سیاست جمهوری اسلامی در تمامی دوره ی پس از انقلاب ۵۷ در قبال سازمانیابی جنبش کارگری سرکوب اراده ی معطوف به سازمانیابی مستقل کارکران از طریق درهم شکستن هر شکل از اعتراض و مبارزهی مستقل کارگری، و شناسایی و دستگیری رهبران عملی و کارگران پیشرو بوده است.

چرا تعظیم میکنند؟
گفتگوی خبرگزاری کار ایران با محمد مالجو

    
ارزیابی شما از نقش تشکل های رسمی کارگری در سقوط معیشتی کارگران که حداقل در ۲۰ سال گذشته به وقوع پوسته است، چیست؟ نمایندگان رسمی کارگری در این دو دهه چه قصوری داشته اند که معیشت کارگران سال به سال بد تر شده و آنها هر سال فقیر تر شده اند؟

سهراب بهداد و فرهاد نعمانی : سی سال جابه جایی طبقات اجتماعی در ایران
    
انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران نظم سیاسی موجود را واژگون کرد. مناسبات و نهادهای موجود اجتماعی را از هم گسیخت تا بدانها سرشت و قالبی تازه بخشد

بیانیه شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر- ایران سال 94
    
در حالی که فقر و فلاکت ، گرانی ، تورم ، قدرت خرید بسیار پایین مردم ، حقوق های چندین برابر زیر خط فقر، سرکوب فعالین ، سرکوب بیان و اندیشه و نبود آزادی های اجتماعی وسیاسی هر روز بیش از پیش چهره ی واقعی نظام استثمار و سرکوب سرمایه داری را به طبقه کارگر نشان میدهد با این حال مبارزات کارگران در ایران نیز روز به روز روندی رو به افزایش داشته است؛

پیام سندیکاهای فرانسه به کارگران ایران
    
چندین سال است که ما سازمان های سندیکائی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ، مشترکاً از مبارزات شما در دفاع از حقوق و آزادی های حمایت می کنیم. ما بخوبی واقفیم که شما تحت شرایط سرکوب شدید اعمال شده توسط دولت ایران،

قطعنامه تشکلها و نهادهای مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه ٢٠١۵ – ١١ اردیبهشت ١٣٩٤
    
1-اتحادیه آزاد کارگران ایران
2- انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
3- سندیکای کارگران نیشکر هفته تپه
4- سندیکای کارگران نقاش استان البرز
5- کانون مدافعان حقوق کارگر
6- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری
7- کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری

کانون مدافعان حقوق کارگراقتصاد سیاسی بشر دوستانه “جامعه باز” نهادهاي سرمايه‌داري و توطئه عليه كارگران
    
اين تحقيق به ما نشان مي‌دهد كه براي كارگران و فعالان كارگري هيچ راهي جز استقلال و تكيه به نيروي خود در جهت ايجاد تشكل هاي سراسري باقي نمانده و هر گونه چشمداشتي به نهادها يا جناح‌هایي از سرمايه‌داري ره به ناكجاآباد است.

نگاهی به مبارزات و اعتراض های کارگری در سال 1393
    
سال 1393 سال افزایش و گسترش دامنه اعتصاب ها، اعتراضات ومبارزات کارگری بود. علل و خواست های کارگران در این مبارزات و اعتصاب ها را می توان بطور خلاصه بصورت زیر دسته بندی کرد:

آزاده حسینی : مبارزه طبقاتی ، اسطوره‌ها و فضیلت‌های اخلاقی
    
در هیچ عصری از تاریخ حکومتگران و طبقه‌ی حاکم فقط با سرباز و زندان و ترساندن مردم ستم‌دیده حکومت نکرده‌اند، بلکه کوشیده‌اند اینان را به طرق دیگری نیز به اطاعت از فرامین و قوانین وا دارند.

فراخوان فعالین کارگری در بند به مناسبت روز جهانی کارگر
    
هم زنجیران سلام و دورد های آتشین ما کارگران و فعالین زندانی را از زندانهای جهنمی جمهوری اسلامی بپذیرید.
در شرایطی به روز رزم و اتحاد جهانی کارگران علیه بهره کشی و استبداد سرمایه داری و روز لغو استثمار و ایجاد حاکمیت شورایی و دمکراتیک کارگران و زحمتکشان نزدیک می شویم

اخباروگزارشات کارگری1 تا 22 فروردین 1394
    
- شعر رسول بداقی از زندان گوهردشت (نوروز 94)
- محمود صالحی :به بهانه تبریک سال نو به همرزمانم
- برنده واقعی پایین بودن حداقل دستمزد و پایه حقوق در کشور کیست؟
- کارگران کرمان در سالی که گذشت - حوادث مرگبار در معادن زغال سنگ کرمان
- قطر حقوق کارگران پروژه‌های فوتبالی جام ۲۰۲۲ را رعایت نمی‌کند
- اخراج گسترده کارگران معدن در استرالیا

کانون مدافعان حقوق کارگر : کودک و استثمار
    
استفاده از نیروی کار ارزان کودکان برای کسب سود بیشتر قدمتی بسیار دارد. در طول سده‌ها شرایط کار کودکان به نسبتپیشرفت های اجتماعی در جامعه انسانی، بسیار کم تغییر کرده و اکنون در دهه‌ی دوم قرن بیست و یکم ما باز هم شاهد کار کودکان در شرایطی هستیم که بیشتر شبیه بردگی است و این شرایط در کشورهای متختلف تفاوت چندانی ندارد

شهنازنیکوروان : سیر صعودی تعطیلی کارخانه‌ها و تهی‌تر شدن سفره کارگران کمیسیون صنایع مجلس: "50درصد کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند"
    
وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران به سمتی می‌رود که یک فروپاشیدگی اقتصادی در آن مشهود است. از زمان شروع جنگ ایران و عراق اقتصاد ایران بیشتر گرایش به سنت اقتصاد بازاری یا واسطه گری داشته است، این دلال منشی که ساده ترین نوع فعالیت اقتصادی است تمامی ابعاد اقتصاد جامعه را در برگرفته است

اخباروگزارشات کارگری 26ـ 27 ـ 28 ـ 29اسفند1393
    

-۱۷ کارگرمعترض 2روزپس ازخاتمه اعتصاب کارگران معدن کوشک بافق برای بازگشت بکارهمکارانشان، دوباره اخراج شدند
- سندیکای کارگران فلزکارمکانیک:فقر بیشتر برای خانواده های کارگری
- ایفای نقش شریک دزد ورفیق قافله توسط نمایندگان تشکل های وابسته کارگری درشورای عالی کار

رضا مقدم : مبارزه برای افزایش دستمزد در فاز تازه
    
افزایش هفده درصدی حداقل دستمزد و بیانیه شش تشکل کارگری برای حداقل دستمزد سه میلیون تومانی نقطه پایانی بود بر اتکا و استناد جنبش کارگری ایران بر ماده چهل و یک قانون کار در مبارزه برای حداقل دستمزد.

اخباروگزارشات کارگری16 تا 25 اسفند1393
    
- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:فریاد حق طلبی را خاموشی نیست!
-۳۱ کارگر معدن چادرملو ۲۰ اسفند ماه محاکمه می‌شوند
- اعتصاب کارگران پایانه و مخازن عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان
.....

مصاحبه با يكي از معلمان در مورد اعتراضات اخير
    
كانون مدافعان حقوق كارگر - در ماه هاي اخير اعتراضات سراسري كارگران و پرستاران و به خصوص معلمان در شهر هاي مختلف براي داشتن يك زندگي مناسب و مقابله با فقر روز افزون مزد و حقوق بگيران ادامه داشته است

اخباروگزارشات کارگری از4 تا 15 اسفند1393
    
- اعتصاب کارگران معدن کوشک در اعتراض به اخراج همکاران خود سومین روزراپشت سرگذاشت
- تجمع کارگران آبفای اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن ۵ ماه مزد معوقه
- ........

فعالان کارگری جنوب – احیاگران تشکل سندیکائی
نقدي بر تشكل هاي كارگري

    
یکی از معضلات سازمانیابی کارگران ، شقه شقه شدن فعالان عرصه جنبش کارگری است. این مسئله و موضوع که هرچند نفری درقالب یک تشکل و محفل برای خودشان برنامه و دیدگاه نظری تدوین نموده اند وحاضر نیستند از چارچوب این مجموعه‌های ناکارآمد خود ساخته، اندکی فراتر روند،

قطعنامه پایانی تجمع معلمان تهران در اعتراض به وضعیت اسف‌بار آموزش و پرورش
    
ما معلمان امروز در مقابل خانه ملت گرد آمده‌ایم تا قوی‌ترین هشدارها را پیرامون مسایل حادی که آموزش و پرورش کشور را زمین‌گیر نموده و نفس‌های آن را به شماره انداخته است، اعلام نماییم.

بهرام رحمانی : جنبش کارگری ایران و نقش کارگران در ملی کردن صنایع نفت ایران
    
با فرا رسیدن بیست و نهم اسفند ماه، شصت و پنجمین سالگرد ملی شدن صنعت نفت ایران است. اما با گذشت 105 سال از اکتشاف طلای سیاه در چاه‌های مسجد سلیمان، نفت کماکان نقش تعیین کننده‌ای در اقتصاد ایران دارد و هم‌چنان سهم بزرگی از درآمد کشور حاصل از استخراج و صادرات نفت است

آزاده حسینی : معمای تعیین حداقل دستمزد و موضوع خط فقر
    
محتوای سیاست اقتصادی پشت پرده‌ی آن که دست‌پخت شورای عالی کار و نمایندگان سه جانبه‌ی آن ( نه سه گروه دولت ، کارفرمایان و کارگران، بلکه سه گروه دولت سرمایه‌داری، کارفرمایان و نمایندگان کارفرمایان در میان کارگران) می‌باشد چیزی جز فقیرتر کردن کارگران و حقوق‌بگیران نسبت یه سال‌های قبل از آن نیست.

اخباروگزارشات کارگری 1 ـ 2 ـ 3 اسفند1393
    
احضار علیرضا خانزادپور از اعضای کمیته هماهنگی
- عدم پرداخت 9ماه حقوق کارگران سدهای مارون و نازمکان شهرستان کهگیلویه
- رکودپروژه های عمرانی ومسکن،تعطیلی کارخانه های مصالح ساختمان سازی وبیکاری کارگران
- اجرای چراغ خاموش فاز سوم هدفمندی/ فروردین "ماه‌گرانی‌ها" نام گرفت

اخباروگزارشات کارگری 28ـ 29 ـ30 بهمن1393
    
-18فوریه2015روزجهانی دفاع از حق اعتصاب
- اذیت و آزار و تبعید بهنام از زندانی به زندان دیگر همچنان ادامه دارد
- بهنام ابراهیم زاده به قرنطینه زندان گوهردشت منتقل شد
-" تحرکات عناصر مشکوک را افشا کنیم! - بیانیه اتحادیه آزاد کارگران
-ایران پیرامون اعتراضات معلمان کشور

کانون مدافعان حقوق کارگر : جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری بخش 6ـ 7 ـ 8
    
آشنایی با برخی اتحادیه‌های کارگری ترکیه

اعتراضات کارگری و اقدامات مشترک اتحادیه‌های کارگری در ترکیه

روابط بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری ترکیه


بیانیه مشترک شش تشکل مستقل کارگری ایران
پیرامون تعیین حداقل مزد برای سال جدید

    
امروز هر انسان شریف و منصفی بر این واقعیت غیر قابل انکار واقف است که میلیونها کارگر و انسان زحمتکش از کارگران صنایع بزرگ و کوچک تا معلمان و پرستاران و بازنشستگان در بدترین وضعیت معیشتی ممکن در تاریخ ۵۰ ساله اخیر کشور قرار دارند،

جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری (5)
اتحادیه‌های کارگری ترکیه

    
کانون مدافعان حقوق کارگر – تاریخچه جنبش اتحادیه‌ای ترکیه را می‌توان در دو بخش قبل از کودتای 1980 و پس از آن بررسی کرد. نسل اول این جنبش مربوط به کارگران ماهر بود.

جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری (4)
قانون کار ترکیه و تغییرات آن

    
کانون مدافعان حقوق کارگر - اولین قانون در مورد فعالیت اتحادیه‌های کارگری در سال 1947 تدوین شد. در این قانون برای اتحادیه‌های کارگری حق مداخله در چانه‌زنی جمعی یا حق اعتصاب در نظر گرفته نشده بود و موقعیت کنفدراسیون بالاتر از سیاست‌های حزبی بود و در واقع یک رویکرد مسالمت‌جویانه رو در رو با دولت را داشت.

اخبار و گزارشات کارگری 24ـ 25ـ26 و 27 بهمن 1393
    
- نامه سرگشاده اعتراضی جمعی از فرهنگیان استان البرزبه وزیر آموزش وپرورش!
- با کلیدروحانی دری برروی کارگران باز نشد!
- با کلیدروحانی دری برروی کارگران باز نشد!
- حوادث کار و کارگران ساختمانی

جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری (بخش3)
زنان یک سوم نیروی کار در ترکیه

    
کانون مدافعان حقوق کارگر - زنان ترک مانند زنان تمام نقاط جهان، نقش مهمی در تولید و بازتولید نیروی کار دارند و در کنار ستم طبقاتی از انواع تبعیض‌های جنسیتی و قومی و... رنج می‌برند.

اخبار و گزارشات کارگری از 16 تا 23 بهمن
    
ادامه مذاکرات کارگران ایرانخودرو با مدیریت شرکت به روزهای آینده موکول شد.امروز افزایش آکورد اعمال و به حساب کارگران واریز شد
- اعتصاب کارگران کارخانه موتوژن
- دومین شماره ماهنامه ” کارگر ساختمان ”منتشرشد!
- .....................

کانون مدافعان حقوق کارگر : جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری (بخش دوم)
موقیعت جغرافیایی ترکیه

    
کانون مدافعان حقوق کارگر - ترکیه از نظر جغرافیای سیاسی جایگاه ویژه‌ای دارد. بخشی از این کشور در آسیا (97درصد) و بقیه در اروپا واقع شده است و می‌توان گفت پلی است میان خاورمیانه و اروپا.

آسیب های طبقاتی
مایکل دی ییتس برگردان محمود رضا عبداللهی

    
مایکل دی ییتس از نویسندگان ثابت ماهنامه مانثلی رویو و عضو شورای دبیران آن است. او سالها استاد اقتصاد در دانشگاه پیتسبورگ در جیمز تاون بوده است. ییتس در عین حال سالهای زیادی در چندین ایالت آمریکا به آموزش کارگران در زمینه علم اقتصاد پرداخته و

سلسله گفتگوهای گزارشگران با فعالین کارگری: تشکل سراسری کارگران, ضرورتی عینی یا اقدامی زودرس! - گفتگو با بهروز فراهانی
    
باید توجه داشت که به جز سندیکای شرکت واحد و نیشکر هفت تپه ، اکثریت قاطع این نهادهای کارگری در خارج از محیطهای کار تشکیل شدند. ضربات پلیس در محیطهای کار بیرحمانه است. هرچه نفوذ تشکلات دست ساخته رژیم در میان کارگران کمتر شده ، شدت سرکوب پلیسی علیه فعالان مستقل کارگری بیشترشده و

جنبش کارگری ترکیه وتشکل های سراسری
واحد تحقیق و پژوهش کانون مدافعان حقوق کارگر

    
جنبش کارگری ترکیه ویژگی‌های خاص خود را دارد. در دهه‌ی گذشته ترکیه رشد اقتصادی بسیاری نسبت به سایر کشورهای منطقه داشته است. البته در کنار این رشد، از تبعات بحران اقتصادی نظام سرمایه‌داری نیز برکنار نبوده است. بی‌تردید پیامد اجتناب‌ناپذیر رشد اقتصاد و صنعت ترکیه در سه دهه گذشته، رشد زحمتکشان ترکیه است و بحران‌ها نیز بر فشارهایی که به این زحمتکشان وارد شده، افزوده است.

پیام و قدر دانی شاهرخ زمانی از ابراز همدردی تشکلها و فعالین
جهت بزرگداشت مرگ خانم زرین نجاتی( مادر شاهرخ)

    
رفقا ، دوستان و کارگران
با تشکر از غمخواری و بر گذاری مراسم خوب بزرگ داشت مرگ مادرم، سلام و درود های گرم و آتشین مرا از زندان جهنمی رجایی شهر بپذیرید.

اخبار و گزارشات کارگری از 4 بهمن تا 15 بهمن 1393
    
زنده با یاد بخون خفتگان 4 بهمن 1382 شهربابک
روز چهارم بهمن ماه 1382 ،نیروهای امنیتی- نظامی دولت هشتم(دولت اصلاحات) بر روی تجمع اعتراضی کارگران اخراجی مس خاتون آباد وخانواده هایشان آتش گشودند وجمعی ازمعترضین بخون درغلطیدند و4کارگر (جاویدی،ریاحی،مومنی ومهدوی) ویک نوجوان(پورامینی)جان باختند.
یادشان زنده باد

علي اكبر نظري : دستمزد كارگران بايد چقدر باشد؟
    
با نزديك شدن به ماه هاي پاياني سال همه ي اميدها به اعلام دستمزد كارگران است . هر چند تا امروز افزايش دستمزدها هيچ گونه هم خواني با شرايط موجود اقتصادي جامعه نداشته است و سفره هاي خالي كارگران هر روز كم رنگ و كم رنگ تر مي شود. به اعتقاد نگارنده گوشه اي از معضلات كارگران (در خانواده و جامعه) كه در ذيل به آن مي پردازم را به اختصار توضيح مي دهم

غلامحسین حسینی : نگاهی به مصاحبه رفیق حسن حسام در خصوص ایجاد تشکل سراسری کارگران
    
رفیق حسام در مصاحبه ای با تلویزیون برابری ضمن بررسی ضرورت ارتقاء سطح کیفی مبارزات طبقه کارگر به طرح ایجاد تشکل سراسری کارگری می پردازد . ایشان راه گسترش همبستگی و اتحاد فعالین پیشرو کارگری و سوسیالیستی را گفتگو و گفتگو می داند و از اینرو ما هم نسبت به مصاحبه ایشان از همین زاویه «گفتگو» وارد می شویم .

بهرام رحمانی : نقش کارگران ایران در سی و پنج سال گذشته!
    
کارگران ایران، به خصوص کارگران صنایع نفت در سرنگونی 22 بهمن 1357 حکومت پهلوی، نقش اصلی و سرنوشت‌سازی را در آن دوران پرتلاطم ایفا کردند.

اخباروگزارشات کارگری30 - دی 1 و 2 بهمن1393(همراه با ضمیمه اعتصاب واعتراض سراسری معلمان درروزهای سه شنبه و چهارشنبه ۳۰ دی و اول بهمن)
    

- سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه:تکذیب یک خبر جعلی
- تجمع 35 نفر از بازنشستگان در شعبه تامین اجتماعی سقز
- تجمع اعتراضی کارگران اخراجی فولاد آذربایجان مقابل فرمانداری میانه
- کارکنان ۱۱۸ خوزستان ۳ ماه حقوق نگرفته‌اند
- کارگران کشتی‌های لایروبی بندر عباس سه سال بدون بیمه کار کرده‌اند

کمیته هماهنگی و بحث "ایجاد تشکل سراسری کارگران"
    
بحث "ایجاد تشکل سراسری کارگری" این روزها نقل هر مجلس و محفلی است. این بحث از آن زمان شروع شد که "کانون مدافعان حقوق کارگر"، طی اطلاعیه ای، "سومین نشست" خود را ــ ظاهراً با تنی چند از "فعالین منفرد کارگری" که به طور تصادفی همگی از اعضای "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" از آب درآمدند؟! ــ جهت ایجاد این نوع تشکل اعلام نموده و ضمن تأکید بر"فعالیت های قبلی خود در دو نشست گذشته وضرورت تداوم آن، ايجاد این نوع تشکل را در اين مرحله از پيشرفت جنبش كارگري اجتناب‌ناپذير دانستند".

امير پيام -یادداشت های جنبش کارگری:کدام صفبندی سیاسی؟
    
آن صفبندی سیاسی تعیین کننده ای که جنبش کارگری ایران در آن قرار دارد و مبارزات اش در متن آن پیش می رود کدام است؟ عرصه نبرد اصلی در مقابل این جنبش چیست و در مصاف با کدام نیروی سیاسی قرار دارد؟

علیرضا ثقفی : در ضرورت ايجاد تشكل سراسري - قسمت دوم
گسست ميان نسل گذشته و نسل امروز فعالان كارگري را با تلاش بيشتر جبران كنيم

    
مي‌توان قتل عام فعالان كارگري را در دهه شصت آغازي براي ايجاد گسست نسل گذشته فعالان كارگري با نسل بعدي دانست. اين قتل‌عام زمينه را براي باز پس‌گيري تمام دست‌آوردهاي مبارزات گذشته كارگران آماده كرد و از درون آن يك سرمايه داري نو رسيده كه به تدريج در وحدت با سوداگران گذشته قرار گرفتند، به جامعه ما ارزاني شد.

اخباروگزارشات کارگری 20 تا 29 دی1393
    
- یورش نیروهای اطلاعاتی به منزل فعال کارگری جلیل محمدی
- در محکومیت قتل روزنامه نگاران فرانسوی
- حکم ۹ سال و نیم زندان علیه بهنام ابراهیم زاده را محکوم می‌کنیم
- اخراج ۲کارگرو قرار بازداشت ۲۴ ساعته برایشان در پی اعتصاب کارگران معدن چشمه پودنه دراعتراض به عدم پرداخت4ماه حقوقشان!
.......

گفتگوهای گزارشگران با فعالین کارگری : گفتگو با سعید مقدم !
تشکل سراسری کارگران, ضرورتی عینی یا اقدامی زودرس!

    
من هم یکی از دستگیر شدگان کمیته هماهنگی در کرج بودم. نیروهای اطلاعاتی، معلوم نیست که آن روز با چه نوع گزارشی و چه فکر و برنامه ای به آن خانه، و خانه که چه عرض کنم ، به آن مجتمع حمله کرده بودند؟ چرا که از پایین تا بالا یکی بعد از دیگری تمام درهای خانه های افراد آن مجتمع را با فریاد و لگد و قنداق تفنگ باز می کردند.

امير عباسي : به نام كارگران، به كام كارفرمايان
    
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در نشست با مديران اتحاديه‌هاي سراسر كشور پرده از طرح جديد وزارتخانه خود برداشت. وزير كار از اعتبار دو هزار ميليارد توماني صندوق بيمه بيكاري خبر داد و گفت:

خسرو صادقی بروجنی: تغییر قانون کار به کام کارفرما
    
دولت برای خروج از رکودتورمی مدتی پیش برنامه‌ای را تدوین کرد تا طی اصلاحاتی اوضاع اقتصادی کشور بهبود بیابد. در جریان تصویب لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، اصلاح قانون کار نیز از جمله موارد پیشنهادی دولت به مجلس بوده است

عليرضا ثقفي : باز هم در ضرورت ايجاد تشكل‌هاي سراسري كارگران
    
سلسله مقالاتي در مورد وضعيت اقتصادي ايران و ارتباط ان با سيستم جهاني سرمايه‌داري در چند قسمت ارائه مي‌شود و در انتها ضرورت ايجاد تشكل سراسري كارگران با توجه به وضعيت كلي نيز به خوانند گان ارائه خواهد شد.

فراخوان گزارشگران: با دفاع از اعلامیه جمعی زندانیان سیاسی زندان گوهردشت, فریاد اعتراض بهنام ابراهیم زاده را رساتر کنیم! - لیست جدید
    
بیداد و سرکوب افسارگسیخته درزندان های کشورمان همزاد با روی کار آمدن جمهوری اسلامی است و دستگاه قضائی آن ابزار کشتار و حبس و شکنجه آزادیخواهانی بوده است که جز آینده ای بهتر برای مردم در سر نداشته اند. بهنام ابراهیم زاده بیش از 4 سال در زندانهای مخوف رژیم و بجرم تلاش برای احقاق حقوق کارگران و زحمتکشان بسر برده است و بعلت اعتراض به شرایط طاقت فرسای زندان در بیدادگاهی مجددا به نه سال و نیم حبس محکوم شده است.

اخباروگزارشات کارگری 17 ـ 18 ـ 19 دی1393
    
- بیش از ۱۰۰ کارگر معدن سنگرود دست به اعتصاب وحبس خودشان درمعدن زدند!
- درباره تجمع اعتراضی دیروزصدها تن از رانندگان شرکت واحد مقابل شهرداری تهران
- شکل گیری زنجیره ای از اعتصاب غذا در بخشهای مختلف شرکت ایران خودرو با خواست افزایش مزد
- حمایت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک از اعتصاب کارگران ایران خودرو
- اعتصاب غذا در ایران خودرو

مروری بر اعتراضات و تشکل‌های کارگران معدن
حبس کردن خود در تونل معدن، راهی برای نشان دادن اعتراض

    
حبس کردن خود در تونل معدن، راهی برای نشان دادن اعتراض پس از خودزنی یکی از کارگران معدن طلای آقدره، این بار صد نفر کارگران معدن سنگرود به طور گروهی دست به تحصن در تونلی زدند که به دلیل وجود گاز احتمال انفجار آن بالاست. شاید این حرکت را بتوان نمادی از اقدام به خودکشی دسته جمعی دانست. انحلال معدن، حل نشدن مشکل بیمه بیکاری و بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور عدم دریافت حقوق به مدت 8 ماه و... سبب شد که کارگران معدن زغال سنگ سنگرود (البرز غربی) این بار برای تحصن یکی از تونل های معدن را انتخاب کنند.

از سلسله گفتگوهای گزارشگران با فعالین کارگری: تشکل سراسری کارگران, ضرورتی عینی یا اقدامی زودرس! - گفتگو با عمر مینائی
    
ابتدا باید بگویم که وجود فقر و فلاکت روزافزون کارگران تنها به وجود تحریمها مربوط نمی شود، بلکه رژیم سرمایه داری ایران مانند هر نظام بردگی مزدی دیگر برای ماندگاریش محتاج انباشت و افزایش سرمایه و ارزش اضافه ناشی از استثمار نیروی کار کارگر می باشد.

اخبار و گزارشات کارگری 11 ـ 12ـ13ـ14ـ15ـ16 دی 1393
    

- نامه نیما ابراهیم زاده به پدر زندانیش بهنام ابراهیم زاده
- احضار مجدد ۸ کارگر معترض معدن طلای آق دره به دادگاه
- کارفرما لغو حکم اخراج رئیس حراست و شورای اسلامی کارکارخانه واگن پارس اراک را نپذیرفت
- ما در آمار هیچ دستگاهی نمی گنجیم
- ........


کد خبر : 8146                   2016-05-30 16:59:45
سومین روز تجمع کارگران آب معدنی داماش دراعتراض به بیکاری وعدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه!
جمعی از کارگران کارخانه آب معدنی داماش از صبح روز شنبه (8خرداد ماه) تا به امروز در اعتراض به آنچه بلاتکلیفی در وضعیت شغلی و دریافت نکردن مطالبات معوقه خود می‌خوانند مقابل درب ورودی کارخانه که در شهرستان رودبار واقع شده است، تجمع کرده‌اند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8145                   2016-05-30 16:57:03
تجمع کارگران کارخانه ریخته گری ماشین سازی تبریزدراعتراض به عدم پرداخت 3ماه حقوق،حق بیمه ونداشتن امنیت شغلی!
صبح امروز10خردادماه،کارگران ریخته گری ماشین سازی تبریزدراعتراض به عدم پرداخت 3ماه حقوق ونداشتن امنیت شغلی دست به تجمع درمحوطه کارخانه زدند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8144                   2016-05-30 16:53:18
محمود بهشتی لنگرودی، پس از ۶ روز ازبیمارستان ترخیص شد
محمودبهشتی لنگرودی، معلم و فعال صنفی، که از چهارشنبه گذشته به تشخیص پزشکان بیمارستان طالقانی به دلیل عارضه مشکوک به خونریزی معده (ملنا)، ناشی از اعتصاب غذای ۲۳ روزه در این بیمارستان بستری شده بود، پس از حدود یک هفته معالجات پزشکی و استفاده از داروهای متعدد، امروز با رضایت شخصی از بیمارستان طالقانی ترخیص شد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8143                   2016-05-30 16:48:44
پاسخ حق طلبیِ کارگران شلاق نیست!(بيانيه جمعى)
در دی ماه سال 1393 شرکت پویا زرکان، پیمانکار اصلیِ معدن طلای آق دره در آذربایجان غربی، 350 نفر از کارگران فصلیِ این معدن را اخراج کرد.
شب ششم دی ماه همان سال، در پی خودکشی یکی از این کارگران، کارگران اخراجی تجمع گسترده ای در مقابل معدن برگزار کردند که به درگیری کارگران و نگهبانیِ معدن انجامید.
با شکایت کارفرما، «دادستانی» تکاب در آذربایجان غربی کارگران را به ایجاد اغتشاش متهم کرد.
در واپسین روزهای اردیبهشت 1395، احکام قضایی صادر شد و 17 نفر از کارگران به 37 ماه تا 5 سال زندان، 20 تا 50 ضربه شلاق و 500 هزار تومان جزای نقدی محکوم شدند، و در نهایت مجازات شلاق و جریمه ی نقدی اجرا شد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8142                   2016-05-30 16:36:45
تجمع کارگران و خانواده های آنان در پارک کودک سنندج در اعتراض به عدم پاسخگوئی دستگاه قضائی به خواست جعفر عظیم زاده و شلاق زدن کارگران "آق دره"
امروز دوشنبه 10 خرداد 95 جمعیتی حدود صد نفر از اعضاء اتحادیه آزاد کارگران ایران، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، تعدادی از کارگران شهر سنندج به همراه خانواده هایشان در اعتراض به عدم پاسخگوئی مسؤلین قضائی به خواست جعفر عظیم زاده و همچنین به شلاق بستن کارگران معدن طلای "آق دره" از ساعت 6 بعد از ظهر به مدت 40 دقیقه در پارک کودک شهر سنندج اقدام به تجمع و سر دادن شعارهائی ازقبیل "جان جعفر عظیم زاده در خطر است و شعارهای دیگری که حاوی خواست آزادی بی قید و شرط جعفر و محکومیت شلاق زدن کارگران آق دره" بود، نمودند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8141                   2016-05-30 16:32:14
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری:ضربات شلاق سرمایه بر پشت کارگران معدن آق دره!
هفته گذشته انتشار خبر محکومیت 17 نفر از کارگران معدن طلای آق‌دره در 30 کیلومتری تکاب، به جزای نقدی و شلاق، انعکاس گسترده ای در رسانه های مختلف داشت. این کارگران که حکم شلاق آنها در آخرین روزهای اردیبهشت به اجرا در آمده است، بخشی از 350 نفر کارگر فصلی هستند که در دی ماه سال 1393 به اخراج خود اعتراض داشتند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8140                   2016-05-30 16:22:48
تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به تداوم مقابله قوه قضائیه با خواست جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی
امروز دوشنبه 10 خرداد 95 جمعی شامل اعضاء خانواده جعفر عظیم زاده، فعالین کارگری و معلمان در اعتراض به تداوم مقابله قوه قضائیه با خواست جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی از ساعت 10 صبح در مقابل مجلس شورای اسلامی اقدام به تجمع کرده که تا ساعت 11:30 دقیقه ادامه داشته است.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8139                   2016-05-25 15:00:41
شلاق زدن17کارگرمعترض معدن طلای‌ آق‌دره!
ایلنا به نقل از وحید یاری، وکیل مدافع این کارگران، نوشت که مجازات شلاق برای متهمان بین ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه بوده است.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8137                   2016-05-24 13:11:42
از جعفر عظیم زاده به سازمانهای سندیکایی فرانسه س اف د ، ث ژ ت ،اف اس او ، همبستگی سود سولیدر ، او ان اس ا
با گرمترین درود های رفیقانه
نامه همبستگی و مالامال از احساس مسئولیت انسانی و طبقاتی شما را در حالی که اخبار هشتمین روز مبارزه ی سخت و حیاتی کارگران فرانسه را در مقابله با اعمال تغییرات ضدکارگری در قانون کار دنبال میکردم دریافت نمودم.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8135                   2016-05-23 13:06:35
نامه هشدار آمیزهزاران نفر در اعتراض به عدم پاسخگوئی به خواست های جعفر عظیم زاده
ما امضا کنندگان این طومار ضمن تأکید بر تحقق خواست حذف اتهامات امنیتی از همه پرونده های فعالین صنفی و اجتماعی، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط جعفر عظیم زاده هستیم.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8134                   2016-05-23 10:18:39
جعفر عظیم زاده به بیمارستان و دوباره به زندان انتقال یافت
وی، ابتدا به بیمارستان طالقانی وسپس بعلت نداشتن بخش ارولوژی در آن بیمارستان ، ،پس از دوساعت بلا تکلیفی ، به بیمارستان شهدای تجریش انتقال یافت.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8131                   2016-05-22 09:09:20
در تظاهرات ۶ ژوئن در حمایت از جنبش کارگری ایران و علیه حضور نمایندگان جمهوری اسلامی دراجلاس سالیانه‎" سازمان جهانی کار" در ژنو شرکت کنیم!
فراخوان مشترک اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8130                   2016-05-22 00:05:19
وخامت حال جعفر عظیم زاده و انتقال او به بیمارستان، گفت‌وگو با همسر جعفر عظیم زاده
جعفر عظیم زاده رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که مدت 23 روز است در اعتصاب غذا به سر می‌برد، به علت وخامت حالش دقایقی پیش به بیمارستان منتقل شد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8127                   2016-05-20 15:12:37
طومار " صدای اعتراض جعفر عظیم زاده باشیم": جان جعفر عظیم زاده در خطر است:صدای جعفر عظیم زاده باشیم
ما کارگران و همه مزدبگیران جامعه از ابتدائی ترین حقوقِ معیشتی و اجتماعی محروم بوده و سالهاست که خواهان تغییر و بهبود شرایط فوق العاده غیر انسانی زندگی خود هستیم.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8126                   2016-05-19 12:55:00
تجمع اعتراضی کارگران در خرم اباد و اردکان .
رسانه‌های ایران از تجمع کارگران «پارسیلون» همزمان با سفر وزیر کشور به خرم آباد خبر دادند. این کارگران بیش از دو سال است که حقوق و دستمزد معوقه خود را دریافت نکرده‌اند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8125                   2016-05-18 13:45:38
درخواست 5سندیکای فرانسه از جعفرعظیم زاده! برای پایان دادن به اعتصاب غذا
جعفر عزیز،
در پیکار دشواری که تو در دفاع از حقوق کارگران و برای کسب حقوق سندیکائی در ایران درگیراش هستی، ما سازمان های سندیکائی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، همبستگی (سود سولیدر)، او ان اس آ، را همواره و با تمام وجود در کنار خود داری.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8124                   2016-05-18 13:19:24
اولین و دومین لیست از معلمان و کارگران طومار صدای اعتراض جعفر عظیم زاده باشیم
طومار " صدای اعتراض جعفر عظیم زاده باشیم"      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8121                   2016-05-16 11:56:00
سندیکای کارگران شرکت واحد طی بیانیه‌ای خواستار آزادی بی قید و شرط «جعفر عظیم زاده» فعال کارگری از زندان شد.
فعال کارگری «جعفر عظیم زاده» برای رسیدن به بدیهی ترین حقوق انسانی در هجدهمین روز اعتصاب غذا به سر می برد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8118                   2016-05-15 14:54:18
بیانیه جعفر عظیم زاده پیرامون آزادی اسماعیل عبدی
آزادی اسماعیل در عین حال که بسیار شعف انگیز و مسرت بخش است اما به معنای برداشته شدن حتی قدمی کوچک در راستای تحقق خواسته های ما و میلیونها معلم و کارگر نیست.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8117                   2016-05-15 11:38:35
ناصر اصغری : گزارشی از وورکشاپ "ایجاد همبستگی بین‌المللی کارگری: فرصت ها و موانع - تجربه ایران" در کنفرانس سالانه لیبراستارت
کنفرانس سالانه شبکه لیبراستارت (LabourStart) امسال (۲۰۱۶) از روز جمعه ۶ تا یکشنبه ۸ ماه مه در شهر تورنتو کانادا، بطور مشترک با شورای کارگری تورنتو و منطقه یورک برگزار شد. امسال نیز مانند سالهای گذشته صدها تن از فعالین و نمایندگانی از اتحادیه‌های کارگری در این کنفرانس شرکت کردند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8115                   2016-05-14 23:02:59
آزادی اسماعیل عبدی به قید وثیقه
«اسماعیل عبدی» دبیر کانون صنفی معلمان ایران عصر روز گذشته شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه با قرار وثیقه سیصد میلیون تومانی از بند هفت زندان اوین آزاد شد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8114                   2016-05-14 09:49:13
انتقال بهنام ابراهیم زاده به بند دارالقران زندان رجایی شهر کرج
روز ٢٠ اردیبهشت بهنام (اسعد) ابراهیم‌زاده، کارگر زندانی در زندان رجایی شهر کرج پس از تنش در بند ۱۰ زندان رجایی‌شهر بصورت تنبیهی به بند ۲ دارالقران این زندان تبعید شد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8113                   2016-05-13 12:17:57
محمود بهشتی لنگرودی: همراهی‌های شما، حمایت از یک خواسته و آرمان بود
«محمود بهشتی لنگرودی» فعال صنفی زندانی که به تازگی از زندان اوین آزاد شده است، طی پیامی از همراهی و حمایت‌های گسترده از وی قدردانی کرده و نوشته: « همراهی‌های شما، نه در حمایت از یک فرد بلکه حمایت از یک خواسته و آرمان بود… امیدوارم که مسوولان قضایی چنان کنند که دوباره مجبور به استفاده از این ابزار دردآور و نگران‌کننده نشوم.»      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8112                   2016-05-12 14:34:09
تقاضا برای پایان دادن به اعتصاب غذا
محمود بهشتی لنگرودی (1)، اسماعیل عبدی و جعفر عظیم زاده! یاران در بند، از پیش می دانیم که پذیرش این تقاضا برایتان بسیار سخت است، اما به خود اجازه داده ایم که فروتنانه از شما بخواهیم که به اعتصاب غذای خود پایان دهید.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8111                   2016-05-11 13:15:53
گزارش: وضعیت حقوق کارگران و سرکوب فعالان سندیکایی در ایران
پیش‌درآمد: فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن گزارش جامعی درباره‌ی سرکوب فعالان سندیکایی و دیگر کارگران و نقض فاحش حقوق کار در ایران را به کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل ارائه کردند و از آنها خواهان پیگری نقض این حقوق با دولت‌مردان ایران شدند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8110                   2016-05-11 08:18:18
محمود بهشتی لنگرودی آزاد شد
به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، معلم زندانی، محمود بهشتی لنگرودی، پس ۲۲ روز اعتصاب غذا، از بیمارستان ترخیص شد و در حال حاضر در منزل است .      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8108                   2016-05-09 12:25:49
تجمع اعتراضی ۲۵۰ کارگر ریخته گری ماشین سازی تبریز در محوطه کارخانه
حدود ۲۵۰ کارگر شاغل در کارخانه «ریخته‌گری ماشین سازی تبریز» در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در محوطه کارخانه تجمع کردند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8107                   2016-05-09 12:18:32
ضرب‌وشتم و بازداشت رسول بداقی ۱۰ روز پس از آزادی
رسول بداقی، عضو کانون صنفی معلمان ایران که پس از هفت سال زندان نهم اردیبهشت آزاد شده بود، توسط مأموران امنیتی مورد حمله قرار گرفت و بار دیگر بازداشت شد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8104                   2016-05-08 14:36:00
اسماعیل عبدی به مکانی نامعلوم و محمود بهشتی لنگرودی به بیمارستان منتقل شدند!
برپایه این گزارش،بعد از ظهر امروز یکشنبه 19 اردیبهشت اسماعیل عبدی از بند 8 زندان اوین بیرون برده و دیگر باز نگردانده اند. هنوز از محل انتقال و انگیزه مسؤلان زندان از جابجا کردن اسماعیل عبدی اطلاعی در دست نیست.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8103                   2016-05-08 14:29:57
19اردیبهشت سالروز حمله چماقداران خانه کارگر به سندیکای کارگران شرکت واحد
نوزدهم اردیبهشت ماه سال روز حمله سازماندهی شده عوامل خانه کارگر به سندیکا در سال 1384 می باشد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8102                   2016-05-07 14:28:40
کارگران اعتصابی وخشمگین کشت و صنعت نیشکر هفت تپه درب کارخانه رابستند!<
صبح روزشنبه15اردیبهشت ماه، حدود 150 نفر کارگر نی بر کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت استخدامیشان دست از کار کشیده وبا تجمع جلوی درب ورودی کارخانه،مانع ورود و خروج شدند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8101                   2016-05-06 13:05:10
اعتصاب کنندگان اوین شایسته گسترده ترین حمایتها هستند
جمعی از:بازنشستگان (آموزش و پرورش.سازمان تآمین اجتماعی و وزارت نفت)
ما جمعی از بازنشستگان سازمان تآمین اجتماعی، شرکت نفت، و فرهنگیان بازنشسته، حمایت و پشتیبانی خودرا از خواسته این عزیزان که حذف اتهام بیربط "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی" از فعالیتهای صنفی و معیشتی مزدبگیران جامعه میباشد، اعلام داشته و...      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8100                   2016-05-05 10:36:47
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران: از خواست های اعتصاب غذا کنندگان زندانی حمایت کنیم
ما از همه تشکل های کارگری، سازمان ها و نهاد های مترقی و مدافع حقوق انسان می خواهیم که به سرکوب و زندانی کردن فعالین کارگری و اجتماعی توسط رژیم جمهوری اسلامی اعتراض کنند،      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8099                   2016-05-04 15:16:00
تجمع کارگران بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه مقابل استانداری اردبیل
همزمان با هفته کارگر، کارگران بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه در اردبیل در مقابل استانداری اردبیل تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات پرداخت نشده خود شدند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8098                   2016-05-04 12:40:32
اطلاعیهٔ مطبوعاتی کودیر- نهاد های سندیکایی بین‌المللی
رهبران اتحادیه‌های کارگری را از بند اسارت در ایران رها کنید!
این فراخوان به‌ویژه وضعیت فعالان کانون صنفی معلمان ایران، اسماعیل عبدی و محمود بهشتی، و نیز جعفر عظیم‌زاده، رهبر اتحادیهٔ آزاد کارگران ایران، و همچنین ۳۶ روزنامه‌نگار غیروابسته به رژیم ایران، از جمله برخی از چهره‌های پیشرو در رسانه‌های همگانی را برجسته می‌کند که به اتهامات واهی و نادرست در زندان‌اند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8097                   2016-05-04 12:26:48
از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی حمایت كرده و از خواست آنان یكپارچه دفاع كنیم
بیش از 12 روز از شروع اعتصاب غذای محمود بهشتی و 5 روز از شروع اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده و اسمائیل عبدی میگذرد. زندانیانی که جرمی جز حق خواهی و دفاع از بدیهی ترین حقوق معلمان و کارگران ندارند.
اعتصاب غذا آخرین حربه زندانیان سیاسی برای رسیدن به خواستههایشان و اعتراض به شرائط زندان و احكام ظالمانه است.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8096                   2016-05-03 15:00:24
وضعیت جسمی جعفرعظیم زاده و اسماعیل عبدی پس از اعتصاب غذا . و برخی اقدامات حمایتی از آنها .
با گذشت ۵ روز از آغاز اعتصاب جعفرعظیم زاده واسماعیل عبدی در اعتراض به امنیتی کردن فعالیت های حق طلبانه کارگران و معلمان که مقاومت در برابر تعرضات بی وقفه دولت به معیشتشان است ؛ موجی از حمایتها و پشتیبانی های گسترده را بدنبال داشته که همچنان ادامه دارد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8093                   2016-05-03 12:48:00
همراهی صدها تن از معلمان با اعتصاب غذای معلمان دربند
همزمان با روز معلم (12 اردیبهشت ۱۳۹۵ ) جمعی از فرهنگیان اعلام کرده اند که با هدف همراهی با معلمان دربند که در اعتصاب غذا به سر می برند، 13 و 14 اردیبهشت ماه، اعتصاب غذا خواهند کرد. خانواده ی محمود بهشتی لنگرودی نیز از روز 12اردیبهشت در اعتصاب غذا به سر میبرند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8092                   2016-05-02 13:46:19
سنديکاى کارگران شرکت واحد: بی توجهی قوه قضائیه به اعتصاب غذای سه فعال صنفی در زندان اوین را محکوم می کنیم!
محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان در اعتراض به حکم ۱۴ سال زندان در سیزدهمین روز اعتصاب به سر می برد و اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان تهران و جعفر عظیم زاده فعال کارگری در اعتراض به امنیتی کردن فعالیت های صنفی و تجمعات و اعتصابات معلمان و کارگران و نسبت به اتهامات علیه فعالین صنفی و احکام صادره از سوی دستگاه قضایی از دهم اردیبهشت ماه ۹۵ چهار روز است که دست به اعتصاب غذای نامحدود زده اند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8090                   2016-05-02 09:13:19
بيانيه كميته برگزاري مراسم اول ماه مه لندن
روز جهانی کارگر، روز طبقه ای است که تمام ثروتهای اجتماعی را خلق میکند و خود محروم ترین بخش جامعه سرمایه داری است. اول مه روز اعتراض است. روز نمایش همبستگی جهانی کارگران در مقابل سرمایه داران و حاکمین سرمایه.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8089                   2016-05-01 04:17:05
اتحادیه آزاد کارگران: طبل خانه کارگر باز هم سوراخ شد و رسوائی بار آورد
نیروهای امنیتی به کارگران، معلمین و دانشجویانی که با پلاکاردهای حاوی مطالبات کارگری در مراسم خیابان طالقانی حضور داشتند، یورش برده و حسین آذرگشب معلم و عضو کانون دفاع از حقوق کودک و دو تن از اعضاء سندیکای شرکت واحد، سید رسول طالب مقدم و ناصر محرم زاده را بازداشت کرده که اعضاء سندیکای واحد در پایان مراسم آزاد شدند اما حسین آذرگشب به زندان اوین منتقل گردیده است.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8088                   2016-05-01 03:53:26
بازداشت دوتن از اعضای سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد در مراسم روز کارگر
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه: تعدادی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد در مراسم روز جهانی کارگر که در خیابان طالقانی برگزار شد با شعارهای مستقل خودشان حضور یافتند و ...      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8087                   2016-04-30 13:00:35
بازداشت فعالین کارگری در شهر سنه
از سوی مأمورین امنیتی شهر سنه در شرق کوردستان ۵ تن از فعالین کارگری مقابل خانه کارگر بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شدند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8086                   2016-04-29 14:47:19
دعوت تطاهرات اول ما ه مه 2016 - پاریس
یکشنبه، اول ماه مه 2016
میز اعلامیه و تراکت
از ساعت 18 تا14
نبش خیابان کوزاتیه و بلوار دیدرو (72 بلوار دیدرو)
مترو :Reuilly-Diderot
( تظاهرات متحرک از همین نقطه تا میدان ناسیون انجام خواهد گرفت)      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8085                   2016-04-29 07:53:30
اطلاعیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
شادباش و تبریک بمناسبت آزادی رسول بداقی
رسول بداقی، عضو ارشد کانون صنفی معلمان ایران، پس از تحمل درد و رنجِ هفت سال زندان ، با پایان دوره محکومیتش، شب گذشته از زندان اوین آزاد شد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8081                   2016-04-26 01:13:17
اخراج بیش از ۶۰۰ کارگر مجتمع آلومینیم المهدی هرمزگان
«مشکلات کارگری استان هرمزگان به‌خصوص مجتمع المهدی مختص یک روز نیست بلکه از ۱۰ سال اخیر این مشکلات به‌وجود آمده است .      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8080                   2016-04-25 06:46:09
بیانیه ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور درخصوص اعتصاب غذای معلمان زندانی
«به اتهامات امنیتی علیه فعالان صنفی فرهنگیان خاتمه دهید.»
درحالی به روز بزرگداشت مقام معلم نزدیک می شویم که تعدای از بهترین معلمان ایران با حکم های بسیار سنگین در زندان به سر می برند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8079                   2016-04-24 13:10:05
بیانیۀ نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور بمناسبت روز جهانی کارگران
درآستانه روزاول ماه مه هستیم، روزرزم کارگری علیه سرمایه، روزتجدید پیمان برای انقلاب و براندازی حاکمیت استثمارگران، روزهمبستگی بین‌المللی طبقه کارگر، روزگرامیداشت کارگران جان فشان شیکاگو، روزرزم وشادی ازدستاوردهای مبارزاتی کارگران جهان.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8078                   2016-04-24 10:36:44
بیانیه انجمن قلم ایران‌(در تبعید)
اول ماه مه، روز جهانى كارگر، گرامى باد!
در چنین شرایط فلاکت‌بار اقتصادی، اختناق و سانسور، با گرامی‌داشت این روز، هم‌صدا با کارگران سراسر جهان اعلام می‌کنیم که ما به‌آزادی، برابری، دموکراسی، عدالت اجتماعی و رفاه نیاز داریم.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8076                   2016-04-23 08:42:10
اطلاعیه مشترک جمعی ازکارگران خرم‌آباد بمناسبت اول ماه مه
کارگران کارخانه‌های یخچال سازی،کارگران اخراجی پارسیلون خرم‌آباد،کارگران کارخانه سامان کاشی بروجرد،جمعی از کارگران صنایع کوچک خرم‌آباد وجمعی از کارگران ساختمانی خرم‌آباد به‌مناسبت روزجهانی کارگر اطلاعیه مشترکی صادر کردند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8075                   2016-04-22 14:44:20
تجمع کارگران اخراجی پتروشیمی کارون مقابل دفتر مدیریت منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهردراعتراض به اخراج وبرای بازگشت بکار!
حدود 300کارگر اخراجی واحد پتروشیمی کارون در بندر ماهشهر در اعتراض به اخراج خود از سوی شرکت پیمانکاری ، مقابل مدیریت منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر تجمع کردند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8074                   2016-04-22 13:40:46
اعلام همبستگی دو سندیکای کارگری ایران با کارگران نفت و پتروشیمی کویت
فعالان سندیکایی زندانی کویت را آزاد کنید!
اعلام همبستگی با اعضا و رهبران کنفدراسیون کارگران نفت و پتروشیمی کویت      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8072                   2016-04-22 12:59:08
سه برنامه در ونکوور به مناسبت روز همبستگی جهانی کارگران
30 آوریل: مراسم جشن – 1 می: تظاهرات – 7 می: سمینار
     ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8071                   2016-04-22 12:48:09
برنامه کمیته برگزاری جشن اول ماه مه - روزجهانی کارگران در لندن
     ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8070                   2016-04-21 13:09:30
بیانیه شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر- ایران سال 1395
طبقه کارگر در ایران و جهان کماکان و به شکل های مختلف در حال نبرد با سرمایه داری است؛      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8067                   2016-04-19 12:37:03
کمیته ایرانی برای برگزاری اول ماه مه 2016 در پاریس
روز اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران را هر چه بهتر برگزار کنیم!
امسال، بزرگداشت روز اول ماه مه در شرایطی برگزار می شود که بحران جهانگیر سرمایه داری، همه نیروهای جوان را به خیابان ها و میدان ها کشانده است.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8066                   2016-04-18 13:35:31
تجمعات اعتراضی کارگری .
تجمع كارگران اعتصابی کارخانه لاستيك سازي خوزستان و تجمع كارگران اعتصابی کارخانه لاستيك سازي خوزستان      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8065                   2016-04-17 14:29:31
بیانیه‌ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در دفاع از جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی:
چه کسانی امنیت جامعه را بخطر میاندازند؟!
دفاع از خواست برحق جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8062                   2016-04-17 12:18:39
اعتصاب 400کارگرکارخانه لاستیک سازی خوزستان2هفته راپشت سرگذاشت!
طی دو یا سه سال اخیر میزان تولید کارخانه به دلیل ضعف مدیریت به نصف رسیده و میزان ضایعات کارخانه نیز افزایش یافته است.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8061                   2016-04-16 11:57:45
ابراهیم مددی، فعال کارگری محاکمه شد
مددی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «اخلال در نظم عمومی» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده محاکمه شد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8060                   2016-04-14 13:13:17
تجمع کارگران پیمانکار عسلویه از سر گرفته شد
حدود ۲۰۰ نفر از کارکنان پیمانکاری شرکت بلندطبقه در فاز‌ ۱۹ عسلویه به دلیل معوقات مزدی و بی‌پاسخ ماندن خواسته‌هایشان تجمع صنفی برپا کردند-      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8058                   2016-04-13 13:52:59
پایان اعتصاب رانندگان کامیون و تریلر در پایانه باربری بندرعباس درپی وعده رسیدگی به خواستشان!<
پس ازگذشت 5روز ، دستگاه های نظارتی روز یکشنبه22فروردین آمادگی خود را برای پاسخگویی به رانندگان معترض در پایانه باربری بندرعباس، ابراز کردند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8056                   2016-04-12 14:20:22
پیام بهنام ابراهیم زاده به مناسبت اول ماه مه
ما کارگران، ما انسانهای معترض را زندان میکنند تا اعتراض نباشد. تا فریاد و کیفرخواستی نباشد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8055                   2016-04-11 14:21:18
کارگران اخراجی خشمگین نساجی بروجرد وارد کارخانه شده وبا خاموش کردن تمامی ماشین‌آلات ، خطوط تولید را متوقف کردند!
با اوج گرفتن بی‌خبری کارگران از سرنوشت مبهم خود برای ادامه امرار و معاش و فعالیت کاری در این کارخانجات روز گذشته 483 کارگر اخراج شده از نساجی بروجرد با تجمع مقابل اداره کار این شهرستان و به همراه داشتن برگه‌های اخراج از کاری که کارخانه به دست آن‌ها داده بود فریاد اعتراض خود را سر داده و خواستار استیفای حق خود و بازگشت به کار شدند.
     ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8052                   2016-04-10 09:06:56
اعتصاب کارگران فاز19عسلویه وتجمعشان درمحل ورودی فازدراعتراض به عدم پرداخت5ماه حقوق!
نزدیک به 200 نفر از کارکنان پیمانکاری شاغل در پروژه‌های فاز‌ 19 عسلویه به دلیل معوقات مزدی خود تجمع اعتراضی برپا کردند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8050                   2016-04-09 11:56:23
اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه با تجمع۷۰۰ کارگر ادامه یافت
دست‌کم ۷۰۰ کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه، صبح شنبه ۲۱ فروردین در اعتراض به واگذاری این مجتمع صنعتی به بخش خصوصی در محوطه کارخانه تجمع کردند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8047                   2016-04-08 12:21:58
بیش از هزار کارگر باسابقه بیکار شدند
در پی تعطیلی سه واحد نساجی قدیمی در مشهد 1200 کارگر باسابقه بیکار شدند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8046                   2016-04-07 13:58:09
ادامه اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه نسبت به خصوصی سازی، عدم پرداخت حقوق،حق بیمه وعیدی!
تجمع اعتراضی امروز با مشارکت کارگران بخش های مختلف مجتمع نیشکر هفت تپه برپا شده است.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8042                   2016-04-04 13:27:56
سومین روز اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه لاستیک خوزستان!
این کارگران ازصبح روز دوشنبه16فروردین با اجتماع در مقابل کارخانه ومسدود کردن راه ورودی،اجازه ورود و خروج به داخل کارخانه را نمی دهند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8040                   2016-04-02 12:18:37
تجمع کارگران نساجی مازندران در مقابل فرمانداری قائمشهر
کارگران نساجی مازندران در اعتراض به شرایط جدیدی که کارفرمای این واحد نساجی برای اشتغال آنها در نظر گرفته است مقابل ساختمان فرمانداری قائم شهرتجمع کردند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8035                   2016-03-30 10:32:22
بیانیه مشترک کارگران خبازی های سنندج و مریوان در رابطه با دستمزدهای سال 1395
انجمن های صنفی کارگران خبازی های سنندج و مریوان ضمن شاد باش سال نو بر آحاد مردم ایران، امیدوار است طبقه کارگر با اتحاد و همبستگی گام های مستحکمی در ایجاد تشکل سراسری و مستقل خود بردارد تا با ایجاد توازن قوا بتوان از دست درازی صاحبان سرمایه و حامیانشان که در صدد دست درازی هرچه بیشتر به سفره بی رونق طبقه کارگر برآمده اند، ممانعت به عمل آید.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8032                   2016-03-29 13:55:52
نهاد کودکان مقدمند
این گوشه‌ای از جنایات بی‌شمار تروریسم اسلامی است ٫انفجار و کشتار مردم، زنان و کودکان در لاهور پاکستان
بیش از سه دهه است که دیو جنون و جنایت اسلام سیاسی زبانه می‌کشد و به جامعه خون می‌پاشد. هر جا که اسلام سیاسی توانسته دستی از آستین در آورد، بلافاصله برای ارعاب جامعه و پوشاندن زبونی و حقارتش بر روی زنان و کودکان تیغ کشیده است.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8031                   2016-03-29 13:48:27
اخباروگزارشات کارگری10فروردین <پرونده قضایی کارگران مجتمع مس خاتون آباد و معادن سنگ آهن بافق وطزره مختومه باید گرددbr>1395
- نامه سرگشاده کارکنان قراردادی کمیته امداد دراعتراض به اخراج گسترده و تغییر وضعیت قراردادها به حجمی و ساعتی!
- محرومیت رانندگان تاکسی از بیمه تأمین اجتماعی!
- بازتاب تجمع پیش از نوروز پرستاران بیمارستاران تکاب دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان!
- تجمع کشاورزان اصفهان مقابل فرمانداری در اعتراض به باز نشدن آب زاینده‌رود!
- غرق شدن یک کولبر در رودخانه مرزی بانه!      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8030                   2016-03-28 14:29:36
گزارشی درباره وضعیت دردناک کارگران زابل!
بسیاری از کارگران شهرستان زابل نسبت به نداشتن بیمه، دستمزدهای پایین و حتی دست نیافتن به همان دستمزد پایین شکایت دارند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8029                   2016-03-28 12:09:25
بیانیه مشترک کارگران خبازی های سنندج و مریوان در رابطه با دستمزدهای سال 1395
نجمن های صنفی کارگران خبازی های سنندج و مریوان امیدوار است طبقه کارگر با اتحاد و همبستگی گام های مستحکمی در ایجاد تشکل سراسری و مستقل خود بردارد      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8028                   2016-03-25 06:09:41
تحمیل قراردادهای سفید امضا به معلمان آزاد!
نه وزارت کار و نه وزارت آموزش و پرورش در این زمینه مسئولیتی بر عهده نمی گیرند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8026                   2016-03-23 10:20:42
اخباروگزارشات کارگری
نامه سرگشاده کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه!
- بیانیه ی کانون گیلان در اعتراض به تایید حکم سه سال زندان رسول بداقی بعد از 6 سال زندان بدون مرخصی
- عثمان اسماعیلی:بهاران خجستە باد
- مرگ کولبر اهل نودشه!      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8023                   2016-03-20 23:46:05
بیانیه کانون صنفی معلمان پیرامون «تأیید حکم محکومیت رسول بداقی در دادگاه تجدید نظر
در حالی در آستانه سال نو حکم سه سال حبس تعزیری رسول بداقی از سوی شعبه تجدیدنظر تأیید شد که جامعه معلمان ایران در انتظار آزادی او از زندان پس از حدود شش سال و هشت ماه حبس بدون یک روز مرخصی بود      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8022                   2016-03-20 15:13:07
اطلاعیه سندیکاهای فرانسه در اعتراض به گارکران زندانی در ایران
از اعتدال در سرکوب سندیکالیست ها در ایران خبری نیست
پس از انتخابات اخیر در ایران، مشکلات قبلی هم چنان برجا باقی مانده اند. حکومت روحانی کماکان به سرکوب فعالان جنبش های اجتماعی به ویژه اعضای اتحادیه های کارگری و معلمان ادامه می دهد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8019                   2016-03-17 12:50:54
تجمع کارگران بیکارشده معدن البرزو اهالی منطقه عمارلودراعتراض به بیکاری وبرای کار
معدن ذغال سنگ البرز غربی (سنگرود) در منطقه عمارلو شهرستان رودبار استان گیلان قرار دارد که در دو سال گذشته فعالیت آن با حدود ۳۵۰ کارگر متوقف شده است.<      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8018                   2016-03-17 12:41:30
محاکمه ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد ۲۸فروردین ماه ۹۵در دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد
کردند،اتهامات این فعال سندیکایی اجتماع وتبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و ایجاداخلال در نظم عمومی اعلام شده است.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8017                   2016-03-17 03:27:43
باز هم تحمیل کاهش دستمزدهای واقعی به کارگران
بیانیه اتحاد بین المللی در مورد حداقل مزد اعلام شده برای سال ۹۵
همه جناح های حکومتی، هم طرفداران "اقتصاد مقاومتی" مورد حمایت ولی فقیه و هم جناح اعتدال گرا – اصلاح طلب، مدافع و مجری سیاست های نئولیبرال بوده اند و در تحمیل دستمزدهای چندین مرتبه زیر خط فقر بر طبقه کارگر اتفاق نظر ومنافع مشترک دارند. نیروی کار بسیار ارزان، هم یکی از عوامل مهم در افزایش سود طبقه سرمایه دار در ایران است      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8016                   2016-03-16 12:06:07
کارگران بیکارشده معدن چشمه پودنه دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست به تجمع درجاده زدند!
کارگران بیکارشده دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست به تجمع در سه راهی منتهی به جاده دشت خاک ،راور و پابدانا زدند      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8015                   2016-03-15 12:19:53
کارگران معدن چشمه پودنه تجمع کردند
بیش از 300 کارگر معدن چشمه پودنه کرمان صبح امروز (بیست و پنجم اسفند)به دلیل پرداخت نشدن مرحله دوم معوقات مزدی مقابل این واحد معدنی تجمع کردند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8013                   2016-03-14 15:46:55
تجمع کارگران باقیمانده کارخانه فولاد زاگرس
سهامداران به هیچ وجه پاسخگوی کارگران نیستند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8012                   2016-03-14 15:36:31
تظاهرات هزاران کارگر معدن چین دراعتراض به کاهش حقوق وتاخیر در پرداختش!
"ما می‌خواهیم زندگی کنیم، ما می‌خواهیم غذا بخوریم"      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8011                   2016-03-14 15:26:04
کارخانه هپکواراک تعطیل وکارگرانش با ماه ها حقوق معوقه درآستانه نوروزبه مرخصی اجباری فرستاده شدند!
کارخانه هپکو اراک که چند ماهی است با مشکلات مختلفی از جمله مسائل مالی و تجمعات دنباله دار کارگری مواجه بود      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8010                   2016-03-14 11:34:51
بیانیه «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران» درباره‌ی حداقل مزد
روزنامه نگاران کشور از جمله نیروی کار خدماتی محسوب می شوند که در رسانه های دولتی یا خصوصی مشغول به کار هستند. تا جایی که به وضعیت دستمزد و بیمه آن ها مربوط است بسیاری از آن ها فاقد بیمه و از لحاظ مزدی حداقل بگیر هستند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8009                   2016-03-14 10:45:46
بلاتکلیفی کارگران باقیمانده شرکت فولاد زاگرس
جمعی از کارگران شرکت فولاد زاگرس (ذوب آهن کردستان) ، از ماه‌ها مطالبات مزدی خود خبر دادند. از قرار معلوم ۵ ماه مطالبات مزدی ۲۸ کارگر باقیمانده این شرکت ذوب آهن و ۱۱ ماه حق بیمه آن‌ها پرداخت نشده است.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8007                   2016-03-13 13:35:15
بیانیه کانون صنفی معلمان ایران خطاب به فرهنگیان سراسر کشور
همان‌طور که می‌دانید سال 1394 برای کانون‌های صنفی سراسر کشور و کانون صنفی معلمان ایران (تهران) سال پرفرازونشیبی بود سالی که ریشه تحولات آن را بایستی در سال پیش و بخصوص 10 اسفند 1393 مورد تحلیل قرارداد. شما بی‌شک تجمعات مسالمت‌آمیز سکوت در 10 اسفندماه سال گذشته را به خاطر می‌آورید.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8006                   2016-03-12 14:12:30
کارگران کارخانه هپکو در سومین اقدام اعتراضیشان دست به راهپیمایی درخیابان های شهراراک زدند!
صبح امروز22اسفندماه، بیش از 600 نفر از کارگران هپکو در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و عیدی خود از درب کارخانه به سمت خیابان دانشگاه ، تا مرکز شهر راهپیمایی کردند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8004                   2016-03-12 13:04:40
اتحادیه آزاد کارگران ایران - انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
با خواست حداقل دستمزد ٣ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان، علیه دهن کجی شورای عالی کار خواهیم ایستاد
این مبلغ تحقیر آمیز نباید پذیرفته شود. ما کارگران ایران این نمایش تعیین مزد را که بدون اراده مستقیم کارگران و بدون دخالت تشکلهای مستقل و واقعی مان سالهاست در یک تشکل خودساخته "یکجانبه" ، سرنوشت میلیونها خانواده کارگری را رقم میزند به رسمیت نمیشناسیم      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8002                   2016-03-11 12:07:28
بیانیه ی کانون نویسندگان ایران درباره ی صدور احکام سنگین زندان برای فعالان کارگری و مدنی
کانون نویسندگان ایران به این احکام اعتراض می کند، آنها را ظالمانه می داند و خواهان آزادی تمام فعالان اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و عقیدتیِ دربند است.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 8001                   2016-03-10 03:37:10
بیانیه در بارۀ تصمیم ضد کارگری شورای عالی کار
مزد حداقل ١٣٩٥ حکم مرگ تدریجی کارگران است!
کارگران پروژه های پارس جنوبی
جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقۀ ماهشهر و بندر امام
فعالان کارگری جنوب
جمعی از کارگران محور تهران – کرج
فعالان کارگری شوش و اندیمشک
     ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7997                   2016-03-07 15:34:13
پایان مشروط اعتصاب بیش از1500کارگرمجتمع نیشکرهفت تپه دراعتراض به خصوصی سازی!
کارفرمای جدید ضمن قبول همه تعهدات قانونی مراحل واگذاری باید علاوه بر تامین امنیت شغلی کارگران، همه مطالبات معوقه آنان را پرداخت کند      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7989                   2016-03-06 10:34:09
بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور
اعتراض به محکومیت اسماعیل عبدی
برخوردهای قهری با دلسوزترین معلمان کشور یقیناً نتایج زیان آوری برای آموزش کشور خواهد داشت که کمترین پیامد آن دلسرد کردن معلمان در مشارکت برای بالا بردن کیفت آموزشی خواهد بود.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7988                   2016-03-06 03:22:55
اعتراضات گسترده کارگران نی برکارخانه نیشکر هفت تپه نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان!
صبح شنبه15اسفند،کارگران نی بر کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با اجتماع در این کارخانه خواستار پرداخت مطالبات خود شدند.
این کارگران با مسدود کردن مسیر ورودی و خروجی شرکت مانع ورود و خروج خودروها و کارکنان این شرکت شده اند......      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7984                   2016-03-04 14:01:33
اعتراضات و تجمعات کارگری همچنان ادامه دارد.
اعتراضات و تجمعات کارگری در کارخانه ماشین‌سازی تبریز. معدن طزره .بازنشستگان ذوب آهن . کارگران فاز ۱۹ عسلویه . تاکسیرانان .      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7982                   2016-03-03 15:17:29
بهنام ابراهیم‌ زاده، فعال کارگری ومدافع حقوق کودکان به بیمارستان انتقال داده شد
بهنام ابراهیم زاده مدت شش سال است در زندان بسر می برد.ایشان مدتها است از مرخصی محروم شده است.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7981                   2016-03-03 04:04:56
باز هم در دفاع از حداقل مزد سه و نیم میلیون تومان
ما، بعنوان تشکل هایی که برای دفاع از جنبش کارگری در خارج از کشور ایجاد شده ایم، همراه و همصدا با تشکل های کارگری و تشکل های فعالین کارگری در ایران، بار دیگر از مزد حداقل سه و نیم میلیون تومان دفاع کرده و برای گسترش مقبولیت این مطالبه فعالیت می کنیم.
انجمن کارگری جمال چراغ ویسی – سوئد
کمیته حمایت از مبارزات کارگری ایران – کانادا      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7980                   2016-03-02 13:42:30
نهادهاي همبستگي با جنبش كارگري ايران- خارج كشور
نهاد های همبستگی قویا صدور احکام زندان و اخراج کارگران را محكوم می كنند!
ما ضمن محكوم كردن اين سركوبگري هاي لجام گسيخته و احكام حبس براي مبارزين متعهد، همبستگی خود را ‪‎‬ با كارگران معترض اعلام مي كنيم و به شجاعت و پايداري آنان‪ ‬در دفاع از حقوق حقه خويش درود مي فرستيم‪.‬
... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7977                   2016-03-01 14:00:31
بیانیه اعتراضی چهار تشکل مستقل کارگری درباره سرکوب فعالین کارگری
چهار تشکل کارگری مستقل در بیانیه‌ای با اعتراض به تحت فشار گذاشتن فعالان کارگری و صنفی هشدار داده اند که سرکوب فعالین راه به جایی نخواهد برد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7976                   2016-02-29 15:34:58
تجمعات اعتراضی دامنه دارهزارکارگر پالایشگاه ستاره خلیج فارس
در روز‌های گذشته ۱۰۰۰کارگر پالایشگاه ستاره خلیج فارس که در شرکت‌های پیمانکاری مختلف مشغول به کار هستند، در اعتراض نسبت به عدم پرداخت4ماه حقوق دست به تجمعات اعتراضی زدند      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7974                   2016-02-29 11:49:01
اعتراض اتحادیه آزاد کارگران ایران به سرکوب جنبش کارگری .
• اتحادیه ی آزاد کارگران ایران به صدور احکام تازه ی زندان علیه اسماعیل عبدی و رضا شهابی فعالان جنبش کارگری - معلمان اعتراض کرده است ...      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7972                   2016-02-28 15:16:27
اعتصاب500کارگر مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه دراعتراض به خصوصی سازی اولین هفته راپشت سرگذاشت!
کارگران معترض این کارخانه با بیان اینکه ما مخالف خصوصی سازی مجتمع نیشکر هفت تپه هستیم در بخش پایانی سخنان خود گفتند: اعتقاد راسخ داریم ورود بخش خصوصی به این محیط صنعتی به معنی تعطیلی این واحد صنعتی خواهد بود.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7970                   2016-02-28 14:54:48
باز هم خودسوزی یک دست فروش
یک بار دیگر شهرداری با جمع آوری بساط دست فروشی، سبب شد که جوان دستفروش با ریختن یک گالن بنزین روی خود، در آتش بسوزد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7969                   2016-02-28 13:38:54
کمیته دفاع از رضا شهابی
بیانیه شماره 77: تشدید فشار و برخوردهای امنیتی علیه رضا شهابی!
کمیته دفاع از رضا شهابی صدور حکم یکسال جدید رضا، تبعید و تهدید وی را به شدت محکوم و خواهان لغو فوری این حکم و توقف اینگونه برخوردهای ضدکارگری است.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7968                   2016-02-28 13:34:33
قطع انگشتان كارگرحفاري
کارگر بخش حفاری پروژه سد بشقارداش بجنورد انگشت های خود را از دست داد. آقای "خالقی پور" که به عنوان کمک حفار در حال انجام کار برای پروژه سد بشقارداش در فاصله 7 کیلومتری جاده بجنورد به اسفراین در استان خراسان شمالی بود ، به دلیل گیر کردن دستش در بین چرخ دنده های دستگاه حفاری انگشت کوچک خود را از دست داد و انگشت انگشتری اش هم دچار له شدگی شد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7967                   2016-02-27 14:23:35
کارگران بازداشتی البرز شرقی آزاد شدند
سه کارگری که در جریان اعتراضات صنفی روز‌های سه شنبه وچهارشنبه (چهارم وپنجم اسفند ماه) بازداشت شده بودند در روزهای گذشته با اخذ تعهد وقرار وثیقه ۵۰ میلیونی آزاد شده‌اند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7966                   2016-02-27 10:52:02
اعتراض کارگران نی شکر هفت تپه همچنان ادامه دارد
بیش از ۲۵۰ نفر از کارگران برای چندمین باردر ماه جاری در اعتراض به خصوصی سازی این واحد تولیدی مقابل ساختمان اداری این مجتمع تجمع کردند      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7965                   2016-02-26 14:10:48
بیانیه مشترک هفت تشکل کارگری در محکومیت احکام زندان علیه فعالین و رهبران کارگری
ما اعلام می‌داریم تا رسیدن به خواسته‌های برحق کارگران و زحمتکشان دست از تلاش بر نخواهیم داشت.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7964                   2016-02-25 15:23:04
سندیکای کارگران شرکت واحد : رضا شهابی به یکسال زندان تعزیری محکوم شد.
رضا شهابی از اعضای هیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از سوی شعبه ۲۶دادگاه انقلاب به یکسال زندان تعزیری محکوم و این حکم دردادگاه تجدید نظر تایید شد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7963                   2016-02-24 13:36:54
بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد در رابطه با حداقل دستمزد سال ۹۵
سندیکای کارگران شرکت واحد حق خود می داند برای تحقق حداقل دستمزد بالای خط فقر اقدامات مقتضی و ضروری را در دستور کار خود قرار دهد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7962                   2016-02-23 10:50:16
سه اعتصاب کارگری
بامداد امروز نیز جمعی از کارگران شرکت‌های پیمانکاری شاغل در فاز ۱۹عسلویه در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود مقابل دفتر پیمانکار اصلی تجمع کردند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7961                   2016-02-22 23:55:30
بیاینه در دفاع از حداقل دستمزد سه و نیم میلیون تومان
امسال دوازده تشکل* کارگری پرچم مزد حداقل سه و نیم میلیون تومان را بلند کرده اند که بر اساس آمار ار گان های رسمی رژیم سرمایه داری اسلامی ایران ، مطابق با خط فقر است.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7960                   2016-02-22 12:28:30
شش سال حبس برای اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان
اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به شش سال حبس محکوم شد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7959                   2016-02-22 10:12:54
بیانیه مشترک تشکل های مستقل کارگری
فعالان کارگری هر روز تحت فشارهای بیشتری قرار می گیرند
اتحادیه آزاد کارگران ایران
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
سندیکای نقاشان استان البرز
کانون مدافعان حقوق کارگر
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7958                   2016-02-21 13:33:38
کانون مدافعان حقوق کارگر : فشار بر کارگران ایران محکوم است
در حکمی ناعادلانه داود رضوی به جرم فعالیتهای کارگری به 5 سال حبس محکوم شده است. چندی قبل نیز عثمان اسمائیلی به یک سال حبس محکوم شد. 28 نفر از کارگران مس خاتون آباد در سالگرد کشتار این کارگران در چند سال قبل، دستگیر و سس به قید وثیقه آزاد میشوند و...      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7954                   2016-02-19 16:09:20
اتحادیه جهانی کارگران مواد غذایی، کشاورزی، هتل، رستوران، کیترینگ و تنباکو( آی یو اف) : حکومت ایران خود را برای دور جدید سرکوب کارگران آماده می کند
بدنبال انتشار گزارش از مانور یگان های بسیج در استان گلستان که اخیرا برای آماده سازی نیروهای این سازمان جهت سرکوب اعتراضات کارگری صورت گرفت، و نیز دیگر گزارشات متنوع در مورد اعتراض کارگران معادن مس خاتون آباد و بازداشت آنان،..

     ... بیشتر بخوانید

کد خبر : 7952                   2016-02-18 13:30:10
گزارشPEW:هشتاد و چهار درصد جمعیت جهان با کمتر از 20 دلار در روز زندگی می کنند.
بر اساس گزارشی که مرکز تحقیقات pew منتشر کرده است، علی رغم پیشرفت قابل ملاحظه در ارتباطات، کشاورزی و بیوتکنولوژی در 15 سال اخیر، اکثریت غالب جمعیت جهان در فقر اقتصادی به سر می برند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7951                   2016-02-18 11:25:39
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران: پنچ سال زندان برای داود رضوی و محاکمه مجدد ابراهیم مددی
اوضاع کنونی را دریابیم
داود رضوی ازاعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه در روز ۲۸ بهمن ۱۳۹۴( ۱۷ فوریه ۲۰۱۶) از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شعبه ۲۶ به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7948                   2016-02-17 14:36:21
داود رضوی به ۵سال حبس تعزیری محکوم گردید
ابراهیم مددی در دادگاه انقلاب محاکمه میشود
رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که در ۲۳دی ماه سال جاری در این دادگاه محاکمه شده بود      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7945                   2016-02-16 13:53:30
بیانیه دربارۀ مزد حداقل
مبارزۀ متحدانه، مصممانه و روشن بینانۀ کارگران
شرط پیروزی در نبرد برای افزایش مزد حداقل است!
کارگران پروژه های پارس جنوبی
جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقۀ ماهشهر و بندر امام
فعالان کارگری جنوب
جمعی از کارگران محور تهران – کرج
فعالان کارگری شوش و اندیمشک
     ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7944                   2016-02-16 13:41:23
اخباروگزارشات کارگری27بهمن> دومین جلسه دادگاه کارگران معترض معدن سنگ آهن بافق برگزارشد!br>1394
جلسه دوم رسیدگی به پرونده کارگران سنگ آهن بافق امروز (سه‌شنبه بیست و هفتم بهمن‌)در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ یزد برگزار شد و قرار شد با توجه به دفاعیات وکیل کارگران جلسه بعدی دادگاه ۱ ماه دیگر برگزار شود.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7943                   2016-02-16 13:16:05
اخبار و گزارش های کارگری : گزارش اعتصابات کارگری
۲۰۰ نفر از کارگران معدن ذغال سنگ همکار راور در اعتراض به عدم پرداخت حقوق سه ماهه شان لباس کار نپوشیدندو...      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7941                   2016-02-15 13:09:59
وکیل کارگران مس خاتون آباد : همه کارگران بازداشتی آزاد شدند
«سمیه محمودی می‌مند»، وکیل کارگران مجتمع مس خاتون آباد در تماس با ایلنا؛ از آزادی ۵ کارگر بازداشتی این مجتمع خبر داد      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7931                   2016-02-11 10:55:45
فراخوان: برای آزادی کارگران بازداشتی مس خاتون آباد متحدانه اقدام فوری بعمل آوریم
صد و هفتاد کارگر شرکت های اقماری مس خاتون آباد شهربابک پس از آزمون استخدامی، به رغم وعدهٔ اولیه مسئولین مبنی بر تضمین امنیت شغلیشان، از کار شدند . بدنبال این فریبکاری کارفرمای دولتی، کارگران همراه با خانوده خود دست به اعتراض گسترده زده که مامورین سرکوبگر یکان های انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی روزسه شنبه ۶ بهمن ماه به جان کارگران معترض افتادند و ضمن ضرب وشتم آنان تعداد ۲۸ نفر از معترضین را بازداشت کردند که همچنان در باز داشت بسر می برند. سرکوب و محرومیت کارگران در این منطقه صنعتی سابقه طولانی دارد....      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7930                   2016-02-10 08:19:51
اتحادیه جهانی کارگران صنعتی خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران بازداشتی مجتمع مس خاتون آباد
بدنبال کارزار آزادی کارگران بازداشتی مجتمع مس خاتون آباد، از هفته پیش شاهد انعکاس و اعتراض در سطح بین المللی توسط تشکلات کارگری در این خصوص بوده ایم. اتحادیه جهانی کارگران صنعتی (اینداستریال)، که ۵۰ میلیون کارگر در صنایع انرژی، معادن و تولیدی را در ۱۴۰ کشور جهان نمایندگی می کند، در حمایت از کارگران بازداشتی بیانیه ای صادر کرده      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7929                   2016-02-08 15:34:10
ادامه اعتصاب وتجمع کارگران شرکت ایران صدرا مقابل استانداری بوشهر!
امروز19بهمن ما،برای سومین روزمتوالی جمعی از کارگران و کارمندان شرکت صنایع دریایی ایران در استان بوشهر در اعتراض به عدم پرداخت هشت ماه حقوق مقابل استانداری تجمع کردند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7928                   2016-02-07 10:11:47
تحصن کارگران کارخانه نساجی با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.
کارگران نساجی مازندران بارها با شعارهای خود خواستار دیدار با یکی از مسئولان شورای تأمین استانداری مازندران شدند.
کارگران کارخانه نساجی انتقاد شدیدی نسبت به عملکرد سرمایه‌گذار جدید این کارخانه داشتند و بارها علیه این سرمایه‌گذار شعار «.... حیا کن نساجی را رها کن» سر دادند.<      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7925                   2016-01-31 14:41:32
اخباروگزارشات کارگری11بهمن1394
کارگران بازداشتی کارخانه مس خاتون آباد آزاد باید گردند - کارگران شرکت نیشکر هفت تپه دست به تجمع اعترض زدند
- کارگران معدن زغال سنگ طزره درششمین روز اعتصاب راهی شاهرود شدند!
- پنجمین روزاعتصاب کارگران معدن زمستان یورت وتجمعشان همراه خانواده مقابل فرمانداری آزاد شهر!
....      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7920                   2016-01-27 17:04:55
یورش یگان ویژه به تجمع کارگران بیکارشده کارخانه ذوب خاتون آبادوبازداشت20کارگر!
ادامه وگسترش تجمع اعتراضی با پیوستن خانواده های کارگران معترض بازداشت شده!
اخبار وگزارشات کارگری:طی چندروزگذشته کارگران بیکارشده کارخانه ذوب خاتون آباد برای بازگشت بکارمقابل کارخانه تجمع می کنند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7918                   2016-01-25 15:05:41
نشست چهارم صندوق همبستگی با کارگران ایران در ونکوور
زمان : شنبه ۳۰ ژانویه ساعت ۳ تا ۵ بعدازظهر
مکان : داون تاون ونکوور - شماره ۶۵ خیابان کوردووای غربی
65 West Cordova St.
     ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7915                   2016-01-23 12:27:40
کانون مدافعان حقوق کارگر
ياد کارگران به خون خفته خاتون آباد گرامي باد
چهارم بهمن 1382یاد آور خاطره تلخ به خاک و خون کشیده شدن اعتراض کارگران مس خاتون آباد است. در این روز نیروهای نظامی و انتتظامی و حافظان منافع کارفرمایان به جای آنکه دزدان وغارتگران اموال مردم و پایمال کنندگان حقوق کارگران را مورد تعرض قرار دهند، بر روی کارگراني آتش گشودند كه تنها حق و حقوقشان را مي خواستند و 5 تن از کارگران و خانواده هایشان را به قتل رساندند.<      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7913                   2016-01-21 12:10:04
نامه سر گشاده محمود صالحی به مسئولان وزارت اطلاعات کردستان
این نامه سرگشاده را انتشار می دهم تا اینکه مردم و اذهان عمومی مطلع باشند که نیروهای تحت امر وزارت اطلاعات استان کردستان، وقتی وارد منزل شخصی ما شدند چکار کردند. اگر نامه را خصوصی می فرستادم، هیچ وقت نامه به دست شما ها نمی رسید و یا اگر هم می رسید به آن جواب نمی دادید.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7912                   2016-01-20 14:10:59
بیانیه اتحاد بین المللی : در مورد نشستهای کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری با "مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران"
طبق اطلاعات موجود، در یکی دو سال گذشته تلاشهایی از طرف تشکل حکومتی "مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران" برای ارتباط و همکاری با بخش آسیا و اقیانوسیه " کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری" ( آی تی یو سی - آسیا و اقیانوسیه) صورت گرفته است.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7908                   2016-01-17 14:50:42
اخباروگزارشات کارگری27دی1394
- اولین جلسه دادگاه9کارگرمعترض معدن سنگ آهن بافق برگزارشد!
- تجمع اعتراضی مشترک کارکنان پتروشیمی های اراک،اصفهان،تبریز وماهشهر مقابل وزارت نفت!
- با تجمعات اعتراضی برخورد امنیتی وپلیسی خواهد شد!
- اعتصاب کارگران پروژه راه آهن ورزنه بیست و یکمین روز را پشت سرگذاشت!
....      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7904                   2016-01-16 15:14:05
اخباروگزارشات کارگری25و26دی1394
- حمله پلیس و نیروی ضد شورش به تجمع اعتراضی رادیولوژیست های سراسرکشورمقابل وزارت بهداشت وبازداشت تعدادی از معترضین!
- اخراج یک کارگرمعترض کارخانه دیار خودرو گلپایگان!
تجمع کارگران کارخانه دیار خودروگلپایگان مقابل کارخانه دراعتراض به ادامه بلاتکلیفی با 5ماه حقوق معوقه!
.....      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7899                   2016-01-11 10:27:53
از دست فروشان مترو حمایت می کنیم
جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی ایران تبلیغات دستگاه های حکومتی علیه دستفروشان متروها را محکوم کرده و نوشته اند حمایتِ ما از آن‌ها حمایتِ ما از حیاتِ فردی و اجتماعیِ تک‌تکِ همشهریان است      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7898                   2016-01-10 15:41:10
تجمع اعتراضی کارکنان پتروشیمی بندر امام
بیش از 300 نفر از کارکنان شرکت‌های تابعه پتروشیمی بندر امام پیش از ظهر امروز در اعتراض به تبعیض‌های موجود و عدم رسیدگی اداره کار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به دادخواست‌ آنها دست به تجمع زدند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7896                   2016-01-09 13:58:48
اطلاعیه کانون صنفی معلمان ایران پیرامون شرایط ایجاد شده برای اسماعیل عبدی
حدود هفت ماه است که اسماعیل عبدی دبیرکل کانون‌ صنفی معلمان در بازداشت موقت به سر می برد و در تمام این مدت چه در انفرادی چه در بند عمومی از دیدار با وکیل محروم بوده است.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7894                   2016-01-08 14:13:01
اخباروگزارشات کارگری18دی1394(همراه با ضمیمه)
ضمیمه:ویژه نامه اعتراض به تبصره های 33و24 پیش‌نویس برنامه ششم
- قِصه پر غُصه کارگران معادن البرز‌ شرقی پس از خصوصی سازی!
- فرزاد مرادی نیا بعد از عمل جراحی با دستبند به بخش منتقل شد!
- تجمع دانشجویان صنعت نفت آبادان و اهواز وارد سومین روز شد
- مرد سالاری      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7893                   2016-01-07 13:49:20
همبستگی برای آزادی جعفر عظیم زاده
اتحادیه آزاد کارگران ایران، ضمن استقبال و قدردانی از تلاش همه این عزیزان چه بصورت فعالیتهای عینی و حضوری و چه بصورت تلاشهای تاثیرگذار در کارزارهای جهانی در دفاع از رهبران و چهره های فعال جنبش کارگری اعلام میدارد که      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7892                   2016-01-07 06:21:07
اطلاعیه نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران
درپشتیبانی ازمنیژه صادقی ودیگرفعالین جنبش کارگری
منیژه صادقی، فعا ل کارگری، فعا ل حقوق کودکان خیابانی کار، فعا ل جنبش زنان وعضو " کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری " بارها دستگیر و زندانی شد، ولی هیچگاه دست ازمبارزه علیه رژیم اسلامی سرما یه داری برنداشت وهمچنان به دفاع ازمنافع محرومان جامعه ادامه داد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7889                   2016-01-05 14:45:02
اخباروگزارشات کارگری15دی1394
- کارگران معدن هشونی کوهبنان هم دراعتراض به حقوق معوقه دست به اعتصاب زدند!
پایان اعتصاب کارگران معدن اصلی ، پابدانای جنوبی و چشمه پودنه با وعده پرداخت50درصد معوقه شان!
- اعتصاب کارگران پروژه شبنم –مشک ورزنه(شرکت کیسون) نهمین روز خود را پشت سرگذاشت!
- تجمع دوباره کارگران خدماتی مترو تهران دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان!
.........      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7883                   2016-01-02 14:55:31
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
به محاکمه و پیگرد کوشندگان سندیکایی پایان دهید!
فردا با دادگاهی کردن آموزگاران کانون صنفی معلمان ایران آقایان محمدرضا نیک نژاد، محمود بهشتی لنگرودی، مهدی بهلولی در دادگاه انقلاب در روز 13 دیماه و همچنین احضار کوشندگان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران آقایان ابراهیم مددی رییس هیات مدیره و داود رضوی ...      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7882                   2016-01-02 14:35:35
اخباروگزارشات کارگری12دی1394
- اعتصاب همزمان 2000 کارگر معادن اصلی زغال سنگ شهرستان کوهبنان!
- انتقال فرزاد مرادی نیا به درمانگاه بیمارستان توحید سنندج
- تجمع کارگران معدن زغال سنگ شمال شرق شاهرود مقابل فرمانداری شهرستان رامیان دراعتراض به عدم پرداخت 11 ماه حقوق!
- پنجمین روز اعتصاب کارگران ایستگاه راه آهن شهر ورزنه(شرکت کیسون)دراعتراض به عدم پرداخت6ماه حقوق!
- اعتصاب کارگران پیمانکاری فازهای 20 و 21 عسلویه دراعتراض به عدم پرداخت4ماه حقوق!
.......      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7881                   2016-01-01 11:37:38
تشكر و قدرداني محمد جراحي از كليه نهاد ها و كساني كه از ايشان حمايت كرده اند
جراحي كارگر نقاش و عضو سنديكاي نقاشان ساختمان و همچنين عضو كميته پيگيري ايجاد تشكلهاي مستقل كارگري است، پنج سال پيش همراه با شاهرخ زماني، ديگر فعال كارگري در دادگاهی در تبريز به جرم فعاليت به نفع كارگران و دفاع از حقوق آنان محاكمه شد.<      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7878                   2015-12-29 13:17:48
یورش پلیس ترکیه به تحصن‌کنندگان!
دو سندیکای کارگری که بزرگترین سندیکای ترکیه هستند در شهرستان قوسر استان ماردین شمال کردستان به منظور محکوم کردن قتل‌عام‌های ارتش و پلیس ترکیه در کردستان به تحصن اعتراضی دست زدند و بیانیه‌ای قرائت کردند. پلیس ترکیه هم با استفاده از گلوله‌های گازی و ماشین‌های آبپاش به آنها یورش برد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7868                   2015-12-26 12:27:57
اخباروگزارشات کارگری5دی1394
- تجمع گسترده و شبانه وروزی کارگران پست‌های فشار قوی برق مقابل مجلس و سازمان مديريت وبرنامه ریزی ازفردا !
- در محکومیت سرکوب کارگران بیکار شهرویی بهبهان
تسلیت به خانواده و یاران کارگر جان باخته مرتضی فرج نیا
- تجمع کارگران کارخانه کنستانتره سنگ‌آهن شهرستان اسدآباد مقابل فرمانداری دراعتراض به اخراج!
.....      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7865                   2015-12-24 03:28:29
پدری که به خاطر نان... جان داد.
گزارشی از جریان تیراندازی به تجمع کارگران بیکار در بهبهان
٧٠٠٠ نفر از مردم شهرویی و بهبهان و اطرافش در مراسم گرامیداشت مرتضی فرج نیا شرکت داشتند.
روز سه شنبه ۲۴ آذرماه، در سومین روز تجمع جوانان و کارگران بیکار در منطقه شهرویی در بهبهان، نیروی انتظامی دست به سرکوب معترضین زد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7864                   2015-12-23 14:41:06
اخباروگزارشات کارگری2دی1394
- تجمع کارگران پیمانی مقابل ساختمان شرکت حمل ونقلی رجاء برای امنیت شغلی واعتراض به گروکشی چند ماه حقوقشان!
- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
اعتراضات رانندگان تا زمان پرداخت حقوق ادامه یافت
- گزارشی از تجمع اول دی کارگران ورزشگاه آزادی در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت! ...
     ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7863                   2015-12-23 13:09:30
سنديکاى کارگران شرکت واحد: اعتراضات رانندگان تا زمان پرداخت حقوق ادامه یافت‎
دوشنبه سی ام آذر رانندگان صبکار و عصر کار خط ۷ بی آر تی و رانندگانی در دیگر خطوط بی آر تی با روشن کردن چراغ اتوبوس ها نسبت به تاخیر پرداخت حقوق اعتراض کردند.<      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7862                   2015-12-22 13:54:39
جعفر عظیم زاده : جان باختن مرتضی فرج نیا جنبش کارگری ایران را طوفنده تر از هر زمانی پیش خواهد راند
من از کنج اسارت گاه اوین، همچون دیگر هم طبقه ای هایم در سرتاسر کشور در غم جان باختن مرتضی فرج نیای عزیز،سوگوارم و از همین جا مراتب همدردی عمیق و همیشگی ام را به خانواده،یاران مرتضی و کارگران شهرویی اعلام می دارم و....      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7854                   2015-12-19 16:23:43
ششمین روزاعتصاب کارگران یک شرکت پیمانکاری فازهای ۲۰ و ۲۱ عسلویه دراعتراض به عدم پرداخت 4ماه حقوق!
حدود ۵۰ نفر از کارگران پیمانکاری فازهای۲۰ و ۲۱ عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت 4ماه حقوق ازروزچهارشنبه پیش دست از کار کشیدند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7853                   2015-12-18 16:20:18
اخباروگزارشات کارگری27آذر1394
- تکرار سرکوب خونین کارگران خاتون آباد در بهبهان - پیشنهاد بی شرمانه
هر دم از این باغ بری می رسد!
- حداقل دستمزدکارگران، عرياني تضاد طبقاتي وانتخابات مجلس!
- بیکاری1500کارگر درپی تعطیلی 200کارگاه آهنسازی!
- بستری شدن حداقل 2کارگربراثرسوختگی بدنبال انفجار در واحد پتروشیمی مارون بندرامام
- کشته شدن36کارگر در دو حادثه معدن چين      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7852                   2015-12-17 14:29:48
اخباروگزارشات کارگری26آذر1394
- اخراج و جابه‌جايي و تنزل شغلي آتش‌نشانان معترض خلاف قانون است! - اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران:
آزادی مشروط محمود بهشتی لنگرودی بدنبال اعتصاب غذا و اعتراضات داخلی و بین المللی
-پیام تشکر محمود بهشتی لنگرودی بعد از آزادی
- گزارشی از اعتصاب کارگران کارخانه کاغذ سازی پارس
- تجمع اعتراضی کارگران خطی راه‌آهن در زنجان برای دومین‌بار
- نگرانی بیش از1000کارگر کارخانه نساجی بروجرداز نداشتن امنیت شغلی!
- تجمع فرهنگیان معترض فولادشهر به پروژه هزار واحدی!<      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7850                   2015-12-16 15:32:35
تجمع ساکنان روستای شهرویی مقابل پالایشگاه گاز بید بلند2 بهبان برای کارو کشته وزخمی شدن3نفر!
اخباروگزارشات کارگری:بنا به گزارشات منتشره بتاریخ25آذر،روز24آذر ساکنان روستای شهرویی بهبهان در اعتراض به روند استخدام وبرای کاردست به تجمع مقابل پالایشگاه گاز بید بلند2،زدند.بنا بهمین گزارشات متقاضیان کاربرای رساندن صدای اعتراضشان اجتماعشان را به مسیر بهبهان به رامهرمزکشاندند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7849                   2015-12-16 09:57:20
بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد لایحه پیشنهادی برنامه توسعه ششم
اگر تاکنون کارفرمایان به ظاهر قوانین را نقض کرده و کارگران را به خاک سیاه نشانده اند و دراین میان دولت یا جانبداری کرده ویا سکوت کرده، اما در دور جدید دولت تدبیر وامید با تکیه بر قوانین و با احساس پشت گرمیهای قانونی، تسمه از گرده کارگر خواهد کشید.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7848                   2015-12-16 09:53:59
سندیکا ی کارگران شرکت واحد آزادی آموزگار دربند را شاد باش میگوید‎
معلم زندانی محمود بهشتی لنگرودی با پایداری خود و حمایت های سراسری معلمان ،کارگران ،فعالان مدنی و تشکل های کارگری بین المللی پس از بیست روز اعتصاب غذا آزاد شد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7847                   2015-12-15 14:25:11
اعتصاب هماهنگ و تشکیل زنجیره انسانی در چندین شرکت پتروشیمی در جنوب ایران
صبح رورز دوشنبه ۲٣ آذر، بیش از ۱۵۰۰ نفر از کارکنان پتروشیمی های واگذار شده به بخش خصوصی با تشکیل زنجیره انسانی در ماهشهر و عسلویه به اعتراضشان نسبت به مصوبه پنهانی دولت در زمینه قطع رابطه استخدامی شرکت های واگذار شده پتروشیمی به بخش خصوصی، وضعیت نامعلوم شغلی و....      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7844                   2015-12-14 09:08:41
اتحادیه آزاد کارگران ایران : تجمع کارکنان پتروشیمی بندرامام درماهشهر
از امروز صبح بوقت اداری پرسنل رسمی پتروشیمی بندرامام درمقابل درب اصلی این مجتمع بزرگ درادامه اعتراض به سیاست های تغییرموقعیت وجایگاه پرسنلی ومتزلزل کردن امنیت شغلی شان دست به تجمع گسترده زدند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7843                   2015-12-14 09:05:39
سنديکاى کارگران شرکت واحد : احضار داود رضوی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب‎
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهدید، احضارو زندان کارگران را محکوم کرده و خواهان منع پیگرد قضایی و آزادی بی قید و شرط ایشان می باشد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7842                   2015-12-13 23:03:31
کارزار پشتیبانی از کارگران ایران
با اقدامی مشترک میتوان فشار بر فعالین کارگری را کاهش داد
اجرایی کردن حکم زندان جعفر عظیم زاده، بازداشت و بلاتکلیفی اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان، دستگیری و اجرای حکم زندان محمود بهشتی، صدور حکم زندان طولانی مدت برای محمود صالحی و تمدیدی دوره زندان رسول بداقی و سایر فشارها بر فعالین کارگری و اجتماعی، از جمله مواردی است که اگر هم اکنون به مقابله با آنها اقدام نشود، توسط حکومت به سایر فعالین جنبش مزدبگیران نیز گسترش خواهد یافت.<      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7840                   2015-12-13 15:08:58
پیام منیژه صادقی به همه کسانی که برای آزادی وی و دیگر زندانیان سیاسی تلاش کردند و صدای زندانیان سیاسی در بند هستند
من زنی زحمتکش و مادری که همراه با نوزاد چند ماهه ام در زندان بودیم و راه رفتن را به نوزادم در زندان آموختم ,
بله مادری زحمتکش که دیدن هر لحظه نوزادم در چهار دیواری زندان برایم مرگی بود ولی تسلیم نشدم .<      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7839                   2015-12-13 07:22:24
بیانیه پایانی وانحلال کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد
اعلام می داریم که بعد از انتشار این اطلاعیه، کمیته ای بنام کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد وجود نخواهد داشت و هیچ شخص یا اشخاصی حق استفاده از این نام را ندارد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7837                   2015-12-12 12:29:54
اخباروگزارشات کارگری21آذر1394
- تعرض به حق طبیعی کارگران با دخالتگری غیرمسئولانه!
(پیرامون بخشنامه اخیرحوزه قضائی بندرامام درممنوعیت تجمعات کارگران پتروشیمی)
- بیانیه پایانی وانحلال کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد
- فریاد بیصدای کارگران صدرا
......      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7836                   2015-12-11 13:20:32
حقوق کارگر و معلم:پیاده روی دستجمعی فرهنگیان در حمایت از محمود بهشتی لنگرودی
امروز جمعه (۲۰ آبان) ، همزمان با هفدمین روز اعتصاب غذای محمود بهشتی، جامعه ی فرهنگیان در بسیاری از شهرهای کشوردر حمایت از این فعال صنفی و دیگر معلمان زندانی در پیاده روی گسترده ای شرکت کردند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7835                   2015-12-11 00:32:12
اعتصاب غذا تنها راه بیان اعتراض زندانیان سیاسی نسبت به بی عدالتی، چرا؟!
در حالی که غارتگران اموال مردم و تجاوزگران به حقوق کارگران و زحمتکشان هر روز بیش از قبل از حمایت های قانونی و حقوقی برخوردار می شوند، مدافعان حقوق کارگران، زحمتکشان و حقوق بگیران و اقشار تحت ستم هر روز تحت فشارهای بیشتر قرار می گیرند، ...      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7833                   2015-12-10 16:08:08
اخباروگزارشات کارگری19آذر1394
عدم پرداخت ماه ها حقوق ومطالبات کارگران کارخانه ریسندگی و بافندگی سراب بافت!
- خبرنگار پیام سندیکا گزارش می دهد:
*پرداخت 3ماه حقوق عقب مانده کارکنان آستان قدس رضوی پس از اعتراضشان! *خودکشی 2نفراز کارکنان بورس استان البرز
- ادامه بلاتکلیفی وضعیت استخدامی کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی!
- تجمع دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اهواز در اعتراض به طرح تربیت کمک پرستاران یکساله.....      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7830                   2015-12-08 14:11:02
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران- پاریس
از اعتصاب غذای محمود بهشتی لنگرودی ،معلم زندانی ، حمایت کنیم !
از زمان روی کار آمدن " دولت تدبیر و اعتدال" روحانی شرایط فعالیت مدافعان حقوق و آزادیهای سیاسی و مدنی بیش از پیش دشوارتر شده، سرکوب ، زندانی کردن ، و اعدام بیش از پیش شدت گرفته است .      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7829                   2015-12-08 11:16:34
بیانیه ۱۴۶۳ فرهنگی برای رسیدگی به وضعیت بهشتی لنگرودی
بیش از یکهزار و چهارصد نفر از فرهنگیان و فعالین مدنی در ایران با انتشار نامه ی سرگشاده ای خواهان رسیدگی به وضعیت محمود بهشتی لنگرودی معلم زندانی که دست به اعتصاب غذا زده است، شدند      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7828                   2015-12-07 10:31:00
پتيشن
برای آزادی جعفر عظیم زاده را امضا کنيد
کمپین برای آزادی جعفر عظیم زاده      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7825                   2015-12-06 01:32:40
بیانیه ی شماره یک شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در خصوص اعتصاب غذای آقای محمود بهشتی، سخنگوی کانون معلمان تهران.
آقای محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران از 5 آذر 1394 در زندان اوین در اعتصاب غذا به سر می برد و زندگی او در معرض خطر جدی قرار دارد.<      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7824                   2015-12-05 16:33:27
اعتصاب بیش ازهزارکارگر معدن زغال سنگ طزره در اعتراض به پرداخت نشدن یک ماه نیم حقوقشان!
صبح امروز (۱۴ آذر ماه) بیش ا ز هزار کارگر معدن زغال سنگ طزره از زیر مجموعه‌های معادن زغال سنگ البرزشرقی در اعتراض به تعویق یک ماه و نیم حقوق، دست از کار کشیده و محل کار خود را‌تر ک کرده‌اند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7821                   2015-12-03 09:23:16
اعتصاب غذا ی محمود بهشتی لنگرودی
اینجانب محمود بهشتی لنگرودی در اعتراض به حکم ناعادلانه قاضی صلواتی "مبنی بر ۹ سال حبس"، از جانب دادگاه چند دقیقه ای، از پنجشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۴ به صورت رسمی در اعتصاب غذا به سر می برم،      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7819                   2015-12-02 13:26:20
اخباروگزارشات کارگری11آذر1394
نامه اي در حمايت از معلمان
دانشجویان دانشگاه آزاد مهاباد به حذف رشته پرستاری اعتراض نمودند
منتفی شدن طرح تربیت پرستار بیمارستانی بدنبال اعتراض پرستاران ودانشجویان رشته پستاری دانشگاه ها!
اعتراض دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس ارومیه نسبت به وضعیت اسفناک بهداشتی خوابگاه وغذای سلف سرویس!
گزارش خبرنگار پیام سندیکا ازتاور کرین
افزایش 18 درصدی مرگ و میر ناشی از حوادث کار در مازندران
پنجمین سال پایمال شدن حقوق کارگران مهاجردرقطر!      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7814                   2015-11-28 13:44:49
نامه محمود صالحى خطاب به سنديكاهاى فرانسه
رفقا و اعضاى گرامى شخصا اقدامات تروريستى اخير در كشورهاى تركيه لبنان عراق سومالى ، فرانسه و تمام جهان را كه صدها إنسان بيگناه را قربانى كرده است محكوم ميكنم و إز صميم قلب به شما و خانواده جانباختگان اين جنايتهاى فجيع تسليت عرض مى نمايم و برأى همگى شما آرزوى دنيايى عارى إز ستم را دارم
     ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7813                   2015-11-28 13:41:10
حاصل دسترنجم کو؟!(مصائب زنان از نگاه زن کارگر خانه دار)
زن خانه دار, کار گر خانه دار,نه تشکلی,نه صنفی,نه اتحادیه و سندیکایی,هیچ ندارد ودقیقا به همین خاطر در خانه است. ومحروم از تمامی      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7811                   2015-11-27 13:40:20
حمایت کارگران ترانسپورت کشورهای اسکاندیناوی از کارگران ایران
نوزدهمین کنفرانس سندیکاهای ترانسپورت کشورهای اسکاندیناوی با تصویب قطعنامه ای خواهان آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی در ایران و به رسمیت شناخته شدن حق تشکل کارگران شد      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7810                   2015-11-25 13:44:51
شانتاژ حراست و مدیریت شرکت واحد، مانع بازگشت بکار کارگران اخراجی سندیکا!
اعضای سندیکا آقایان حسن سعیدی، وحید فریدونی، ناصر محرم زاده، حسین کریمی سبزوار و خانم فرحناز شیری عموما از سال ۹۱ به دلیل فعالیت سندیکایی اخراج شده اند و آقای رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکا در سال ۸۹ به شش سال حبس محکوم شده و هم اکنون در مرخصی پزشکی بسر می برد ولیکن از بازگشت بکار این کارگر نیز ممانعت شده است.<      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7809                   2015-11-24 14:15:06
کارگران اخراجی معترض شرکت جهاد نصراصفهان مجری طرح 550 هزار هکتاری خوزستان بادخالت نیروهای انتظامی بازداشت و پس از48 ساعت زندان با قید ضمانت آزاد شدند!
18نفر از کارگران شاغل در شرکت جهاد نصر توسط یکی از مجریان طرح 550 هزار هکتاری اخراج شدند. کارگران اخراج شده 12 قراردادی و شش روزمزدی بودند..<      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7808                   2015-11-24 00:16:21
اعتصاب وتجمع کارگران صدرا در اعتراض به عدم پرداخت 5ماه حقوق!
کارگران صدرا که زیرنظر پیمانکار سکوها فعالیت می کنند، در اعتراض به عقب افتادن حقوق شان دست از کارکشیده ومقابل درب اصلی شرکت در جزیره تجمع کردند.<      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7806                   2015-11-23 10:22:53
اخباروگزارشات کارگری2آذر1394: دخالت بیجای رئیس حوزه قضایی دادگاه عمومی بندرامام برای مقابله با عتراضات کارگری!
رئیس حوزه قضایی دادگاه عمومی بندرامام برای مقابله با گسترش روزافزون اعتصابات واعتراضات کارگری درمنطقه ویژه اقتصادی بندرامام، شمشیر را از روبست.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7805                   2015-11-22 15:14:52
تجمع کارگران پست‌های فشار قوی برق مقابل سازمان مدیریت وبرنامه ریزی دراعتراض به وضعیت استخدامیشان وبرای یکسان سازی حقوق ومزایا!
نزدیک به ۳۰۰ کارگر شاغل در شرکت‌های برق منطقه‌ای وزارت نیرو صبح امروز (یکشنبه اول آذر ماه) مقابل ساختمان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تجمع کردند. کارگران حاضر در این تجمع می‌گویند که از سراسر کشور به نمایندگی از ۴۷۰۰ همکار خود به تهران آمده‌اند تا در این اجتماع اعتراضی شرکت کنند.<      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7804                   2015-11-21 12:18:05
اخباروگزارشات کارگری28آبان1394
پایان موفقیت آمیز اعتراض و اعتصاب کارگران نورد و لوله صفا
اعتراض کارگران جهاد نصرلرستان چشم نسبت به عدم پرداخت 5ماه حقوق!
کشته و مجروح شدن 2کارگر صنایع فولاد اهواز در پی سقوط بوم جرثقیل 105 تنی      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7803                   2015-11-19 23:00:58
پایان موفقیت آمیز اعتراض و اعتصاب کارگران نورد و لوله صفا
اتحادیه آزاد کارگران ایران : بدنبال 17 روزکشمکش بین کارگران کارخانه نورد و لوله صفا از یکسوبا مدیریت کارخانه و مسئولین شهرستان ساوه از سویی دیگر، بالاخره اعتصاب کارگران با پذیرش بخش عمده مطالبات انباشته شده کارگران توسط رئیس کارخانه ، با موفقیت پایان یافت.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7801                   2015-11-18 14:30:24
تجمع کارگران کارخانه فولاد یاسوج مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد!
کارگران معترض از طرف کارفرما تهدید به اخراج شدند!
صبح امروز 27آبان،کارگران کارخانه فولاد بویرصنعت یاسوج (بنیاد برکت)دراعتراض به عدم پرداخت8ماه حقوقشان مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد تجمع کردند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7800                   2015-11-17 14:18:22
اعتصاب کارگران سد تنگ سرخ یاسوج دراعتراض به عدم پرداخت بیش از11ماه حقوق که وارد دومین هفته شده است،کماکان ادامه دارد.
در پروژه سد تنگ‌سرخ یاسوج از پارسال تاکنون کار می‌کنم و بیش از 11 ماه است هیچ حق و حقوقی به کسی تعلق نگرفته و شخص خودم الان خانه‌ام توقیف شده و نتوانسته‌ام به دلیل بدهی و اقساط وام، مخارجی برای فرزندان خود در شهرستان قیر و کارزین بفرستم.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7799                   2015-11-17 00:23:50
اعتصاب کارگران لوله نورد صفا 2هفته را پشت سرگذاشت!
طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران ، کارگران به شرطی حاضر به قبول این شرایط شدند که روند نامنظم ومعوقه دستمزدها، با نظم و توافق پرداخت شود.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7798                   2015-11-15 13:14:53
اعترافات یک مقام بلند پایه حکومتی درباره اوضاع فاجعه بار کارگران
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
حسین کمالی، در دولت های ششم تا هشتم وزیر کار وهمچنین درسه دوره نخست مجلس، نماینده مجلس از تهران و همزمان دبیر کل تشکل ضد کارگری " خانه کارگر" بوده و هم اکنون نیز دبیر کل تشکل ضد کارگری موسوم به " حزب اسلامی کار" و همزمان مشاور رئیس تشخیص مصلحت نظام است.<      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7795                   2015-11-13 14:51:56
نامه ی سندیکاهای فرانسه به رئیس جمهور و وزیر امور خارجه فرانسه در رابطه با سفر روحانی به فرانسه
آقای رئیس جمهور، آقای وزیر،
به مناسبت سفر آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، مایلیم توجه شما را به ویژه به وضعیت محمود صالحی جلب کنیم.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7793                   2015-11-11 14:58:18
بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون زندانی شدن جعفر عظیم زاده
جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به مدت شش سال روانه زندان شد. زندانی کردن جعفر عظیم زاده با اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، بر هم زدن نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بیش از پیش معنا و مفهوم اتهاماتی از این دست را بر ملا کرد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7792                   2015-11-11 14:48:41
تجمع اعتراضی 500کارگر کارخانه سیمان تهران مقابل دفتر شرکت درتهران
امروز18آبان،حدود ۵۰۰ کارگر کارخانه سیمان تهران دست به تجمع اعتراضی مقابل دفتر این شرکت درتهران زدند.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7790                   2015-11-10 15:25:17
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
پرونده سازی و آزار و اذیت و زندانی کردن کارگران محکوم است
روز یکشنبه۱۷ آبان جعفر عظیم زاده از اتحادیه ازاد کارگران ایران که به شش سال زندان محکوم شده است ، جهت اجرای حکم، خود را به اجرای احکام دادسرای اوین معرفی کرد.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7787                   2015-11-08 15:21:19
جعفرعظیم زاده برای اجرای حکم شش سال حبس به زندان رفت
جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز یکشنبه 17/8/94 ساعت ده صبح برای تحمل شش سال زندان به دادسرای مستقر در زندان اوین رفت.<      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7782                   2015-11-07 16:27:56
تشییع جنازه باشکوه و به یاد ماندنی کوروش بخشنده
مراسم به شکلی بسیار با شکوه، با سر دادن سرود بین المللی طبقه کارگر، سرود انترناسیونال، آغاز شد و با یک دقیقه سکوت به یاد این رفیق جان باخته و همه جانباختگان راه آزادی و برابری ادامه یافت.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7781                   2015-11-06 13:39:35
تسلیت به مناسبت خاموشی کوروش بخشنده
خاموشی نابهنگام کوروش بخشنده، چنین صدای مصمم و رسایی علیه سرمایه و حکومت آن در ایران، ضایعه ای دردناک برای جنبش کارگری ایران است.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7780                   2015-11-05 14:18:18
مرگ کوروش بخشنده ضایعه ای اسفناک برای جنبش کارگری
کوروش بخشنده فعال کارگری با سابقه، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و از فعالان پیگیر تشکل سراسری بود که در طول ماههای اخیر بارها مورد آزار و اذیت نیروهای امنیتی قرار گرفته بود. کوروش بخشنده عید سال جاری در بازداشت بود و اخیرا هم محکوم به حبس شده بود.      ... بیشتر بخوانید
کد خبر : 7778                   2015-11-02 23:42:14
اخباروگزارشات کارگری11آبان1394
تجمع کارگران معدن البرز شرقی با خانواده مقابل دفتر نماینده مجلس برای لغو واگذاری!
- تجمع کارگران معدن ذغال سنگ پابدانا جنوبی کرمان دراعتراض به عدم پرداخت 3ماه حقوق!
- تجمع کارگران معدن سنگرود مقابل ساختمان شرکت تهیه تولید مواد معدنی درتهران
- جمعی از معلمان بازنشسته مقابل سازمان برنامه تجمع کردند
......      ... بیشتر بخوانید