• همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- فرانسه
    یک هفته با سندیکاهای فرانسه - در همبستگی با کارگران ایران
  • کارگران انقلابی متحد ایران : بهره برداری رژیم جمهوری اسلامی از حملات تروریستی در تهران
  • گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر
    به یک صدو ششمین اجلاس آی ال او
  • جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد: دولت روحانی با اجرای طرح کارورزی درصدد اهدای یک رانت عظیم مالی به واحد های تحت مالکیت نهادهای وابسته به حوزه قدرت و اضمحلال بیمه کارگران توسط کارفرمایان به عنوان حقوق بنیادین طبقه کارگر است
  • بیانیه پنج تجمع کارگری
    خطاب به همۀ سازمان های کارگری جهان