• بیانیه تشکل های مستقل کارگری پیرامون اوضاع حاکم بر کشور
    و فرا رسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر
  • اتحادیه آزاد کارگران ایران: فشار، ارعاب و سرکوب کارگران گروه ملی فولاد اهواز کلید خورد
  • نتیجه مذاکرات طولانی شما برای ما تنها مرگ به ارمغان میآورد : پروین محمدی نماینده سابق کارگران صنایع فلزی ایران
  • حمید موسوی پوراصل: احزاب چپ و راه حل حداقل دستمزد
  • تقی روزبه: برکناری«روبات کارگر»، و ضرورت اتحادکارگران و «روبات های کارگر»!