سازمان راه کارگر


اسناد کنگره ها      بولتن مباحث نظری      آرشیو تک برگی      تک برگی 64      رادیو تلویزیون برابری      تماس با سازمان یا انتشار مقاله در سایت
سایت ساده راه کارگر برای اینترنت کم سرعت و برای ایران

سایت سازمان راه کارگر

قدرت سیاسی و جنبش های ضد سرمایه داری
تمامی مقالات >>
    محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
6. سرمایه¬‌ داری خالص و قانون ارزش
بر این باور هستیم که به منظور پیشگیری از هر نوع اشتباه بهتر است بین این دو مفهوم تمایز قائل شد. واژه ی سرمایه‌ داری دولتی تنها برای مشخص کردن مرحله‌ یی است که دولت سرمایه ‌داری مخزن وسائل تولید می‌ شود، در حالی که اقتصاد جنگی سرمایه‌ داری “سرمایه ‌داری انحصاری دولتی” خوانده می‌ شود. ادامه
    امپریالیسمِ نولیبرال، تازه‌ترین مرحله‌ی سرمایه‌داری / سعید رهنما - به مناسبت یک صد سالگی نظًری یِ امپریالیسم لنین
لنین، همان‌طور که خود اشاره دارد، در نگارش این اثر از نظرات ج. ا. هابسون و رودُلف هیلفردینگ بهره برده. در واقع بنیان تز لنین و تمامیِ مفاهیم اصلی آن از جمله سرمایه‌ی انحصاری، کارتل‌ها، صدور سرمایه، سرمایه‌ی مالیه، مصرفِ ناکافی، توسعه‌طلبیِ، دولتِ رانت‌خوار، خود ـ حمایتی، رقابت بین قدرت‌ها، و به‌زیر سلطه کشیدن کشورهای ضعیف‌تر، به‌تمامی بر پایه‌ی ایده‌های این دو نفر و در چند زمینه بر ایده‌‌های بوخارین استوار است ــ البته با نتیجه‌گیری‌های متفاوت لنین که به آن اشاره خواهد شد. حتی عنوان جزوه‌ی لنین از عنوانِ فرعیِ کتاب سرمایه‌ی مالیه هیلفردینگ («بررسیِ تازه‌ترین فازتوسعه‌ی سرمایه‌داری») الهام گرفته است.

ادامه

یونس پارسابناب     آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم
در تاریخ مدرن جهان بویژه در 230 سال گذشته انقلابات و دگردیسی های متعددی در اکناف جهان بوقوع پیوسته اند که هر یکی بنوعی در زندگی جوامع بشری تاثیرگذار بوده اند ادامه
    اصغرایزدی - تقی روزبه: بحثی پیرامون بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت!
"بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت، یعنی به حلقه مفقوده ای که در نگاه کلاسیک ها موجود بود و چه بسا به تقدیس آن هم چون ابزاری انقلابی و نجات بخش که پرولتاریا باید آن را تصرف و تصاحب کرده و بکارگرفت دخیل بسته بودند". بنظر می رسد نتوان همه کلاسیگ ها را در این نگاه سهیم دانست، از جمله مارکس که با توجه به تجربه کمون پاریس، به یک تجدید نظر اساسی نسبت به مبارزه طبقاتی پرولتاریا و دولت پرداخت؟. ادامه
    محمد قراگوزلو : از اصلاحات سیاسی تا انقلاب کلنگی !
و پاسخی هم به آقای اکبر گنجی
به موازات رادیکالیزه شدن مطالبات اجتماعی مردم ایران جنبش اصلاحات سیاسی برهه به برهه بیش از گذشته به راست می چرخد. این جماعت که دی روز عبای "عالیجناب سرخپوش" تن رفسنجانی کرده بودند در سال 84 تمام قد زیر همان عبا رفتند. این جریان که موسوی را محافظه کار و دولت گرا می دانستند در سال 88 به زائده ی گرایش موسوی تبدیل شدند. ادامه
    مانیفست حزب کمونیست ( کارل مارکس و فریدریک انگلس ) ترجمه شهاب برهان
سال ها پیش در مراجعاتی موردی به تنها ترجمه ای فارسی از که آن زمان در دسترس داشتم » مانیفست حزب کمونیست « ) برهان رضائی انتشارات فانوس نیویورک 0111 ( گاه به - - عباراتی نا مفهوم و عجیب و جملاتی ثقیل یا بی معنی برمی خوردم و یقین داشتم که در اصل نباید چنین بوده باشند. ادامه
    ديالکتيک تعيّن مکاني سرمايه / پیتر هیودیس / ترجمهمهدی صابری/
بازبینی كتاب انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگ
معروفیت رزا لوکزامبورگ از آن روست كه نخستین مارکسیست پسازمارکس بود که استدلال کرد انباشت سرمایه نه تنها به پویش زمانی درونی جوامع سرمایهداری خاص، بلکه بیش از هر چیز به نفوذ مکانی سرمایهداری و نابودی جهان غیرسرمایهداری وابسته است. ادامه
    سعيد آوا : مفهوم مقوله ی دولتِ ايدئولوژيک
در ادبياتِ مارکسيستي، از دولت ها؛ و يا حکومت هايي که زاده ی بحران های اقتصادی و بن بست های سياسي – ايدئولوژيک مي باشند با حکومت های استثنايي نام بُرده شده است. اين حکومت ها در واقع به عنوان راه حلٌ موقتي؛ وعلاج مُسٌکن وار بن بست ناشي از يک جنگِ مغلوبه ، يا توازن قوای نسبي وموقتي مابين طبقاتِ اصلي جامعهً بورژوازی ظاهر مي شوند. ادامه
بهنام چنگائی     فصل بازستانی قدرت سیاسی و اقتصادی از
دو هم پشت ذاتی «دین و سرمایه»
بخش پایانی
در قلب اقتصاد و فرهنگ دنیای بشدت بی رحم، وحشی و نابرابر امروز، یک جامعه کوچک سرمایه داران کلان، در پیوند با کاسه لیسان دینمدار ِمظهراش، هستی انسان فقیر را در طول تاریخ و در پهنه ی جهان، پیگیر غارت و به کام خود و وابستگان خرداش تصرف کرده اند. ادامه
بهنام چنگائی     آغاز فاز عملی، در طیف بندی طبقات
بهنام چنگائی در گذشته ی نه چندان دور، تلاش های پوشیده و آشکار متعددی در راستای همکارهای سیاسی، جهت ایجاد اتحاد نیروئی متشکل و همرأی، در راستائی اهداف مختلف و یا شاید از دید بعضی: زمینه ی پیدائی راه حل اراده ی منسجم، به عنوان نیروی جایگزین در بین نیروهای مخالف نظام ولائی، در داخل و خارج روی نشان داده است. ادامه
بهنام چنگائی     فصل باستانی قدرت سیاسی و اقتصادی ازدو هم پشت ذاتی
«دین و سرمایه» بخش 3
امکان سمتگیری درست و لازمه ی عبور مطمئن از گیجی های بین راه مبارزه ی طبقاتی، کشف موانع رسیدن به هدف و مرتفع نمودن آسیب پذیری توده ها در حین نبرد سراسری، تنها شامل سازماندهی ارگانهای توده ای،... ادامه
بهنام چنگائی     فصل بازستانی قدرت سیاسی و اقتصادی ازدو هم پشت ذاتی ِ جهانی
« سرمایه و دین»
آیا نیروی کار جهان امروز، و به ویژه ایران و کشورهای مسلمان، در شرایط و فرصت مناسب برای بازستانی قدرت سیاسی و افتصادی خود از این سرمایه و هم پشت تاریخی اش دین نیست؟ قطعن هست! ادامه
    تقابل دواستراتژی
" تحریم گسترده نفتی وبانکی وتهدیدات نظامی" و "تهدید دربرابرتهدید"
بااین همه تقابل دواستراتژی تهدید دربرابرتهدید وشروع جنگ سردهمه جانبه،بیش ازپیش ..ضرورت گسترش فعالیت نیروهای مخالف دوقطب ارتجاع و افشاء هردوی آنها وحضورسازمان یافته تر جنبش های اجتماعی پیرامون مطالبات راستین خود ازاهمیت زیادی برخورداراست. ادامه
تقی روزبه     "انتخابات" مجلس شورای اسلامی واهمیت یک جنبش تحریم گسترده
اکنون ما شاهد رشدتضادها درهرسه مؤلفه شکاف های درون حکومتی،شکاف بین مردم ورژیم(هم سیاسی وهم اقتصادی) ونیزشکاف بین حاکمیت با دولتهای آمریکا واروپا به مرحله تازه ای هستیم.ویژگی وضعیت کنونی فعال شدن همزمان این تضادها وورود آنها به فازجدید و ادامه
هدایت سلطان زاده     چرا جمهوری اسلامی بر سر قدرت مانده است؟
و چگونه باید از جمهوری اسلامی عبور کرد؟
چگونه اقلیت حاکمی حکومت میکند؟
سرشت قدرت حکومتی ،نقش تعیین کننده ای در اشکال و شیوه های مبارزه دارد و هر حرکت دموکراتیکی در جامعه ، نه در فضائی خنثی ، بلکه در چهارچوب یک دولت سیاسی معین عمل میکند که ضرورتا حافظ منافع طبقاتی ، ملی و یا لایه معین اجتماعی است ادامه
Samir Amin     بهار عربی - بخش سوم
نقطه مقابل جنبش دمکراتیک: بلوک ارتجاعی
جنبش ضد امپریالیستی و جنبش اجتماعی دمکراتیک مصر امروز هم چون دوره های گذشته رونق مبارزات در مقابل یک بلوک ارتجاعی قدرتمند قرار دارد. این بلوک در واقع می تواند از طریق ترکیب طبقاتی اش ادامه
Samir Amin     بهار عربی - اجزاء جنبش دمکراتیک - بخش دوم
انقلاب عربی که در حال حاضر در حال وقوع است بیانگر احتمال اعلام پایان سیستم نئولیبرالی است ادامه
Samir Amin     بهار عربی
این خطرناک است که در باره مجموعه " جهان عرب" بطور کلی صحبت کنیم و به تنوع مسائلی که ادامه
گزارشی از آلن گرش     بسیج توده ای و پراکندگی مبارزات
مصر در انقلاب
انقلاب هنوز در آغاز گذرگاه است. همه جا، چه در خیابان و چه در کارخانه، آرمان آزادی و خواست دگرگونی به چشم می خورد که.. ادامه
آلن گرش، گزارش از سوریه     «گلوله ها ترس را کشته اند»
روزهای پرآشوب در سوریه
در گیری های اخیر میان سنی ها و علوی ها در حمص نشانه ای از تنش های مذهبی و خطر جنگ داخلی است. باوجود این، اکثریت تظاهرکنندگان احتمال چنین انحرافی را رد می کنند و خواهان دموکراسی اند. ادامه
هدایت سلطان زاده     در سهای انقلاب خاور میانه
و ظرفیت های مبارزه غیر خشونت آمیز
خوشا خجسته آن روزی که مردم ایران بهار تازه ای را شادمانه پای کوبند که در آن هر کس یار همدیگر است و زیستن آزاد هر فردی و ثیقه آزادی دیگری است و صلح و همزیستی کلام مشترک همگان است! ادامه
تقی روزبه     انقلاب پاسخ است یا سؤال؟
جنبش اعتراضی مردم اسپانیا برای نجات زندگی ازچنگال سرمایه ادامه
محمد قراگوزلو     انقلاب عراق، بسترساز مرگ ناسیونالیسم کُرد
بارزانی و طالبانی به ته خط رسیده اند. سرکوب جنبش معترضان برای استمرار قدرت سیاسی یا سقوط؟ ادامه
رحمت خوشکدامن     کمون پاریس همیشه زنده است !
درسپیده دم 18 مارس کارگران پاریس با شهامتی بی نظیر و قهرمانانه در وضعیتی استثنائی با فریادهای زنده باد کمون حکومت بورژوازی را سرنگون می کنند ادامه
تحلیل آلن بادیو فیلسوف فرانسوی چپ ازقیام تونس ومصر     وقتي باد شرق گستاخي غرب را جارو مي كند-آلن باديو
قيامهاي مردم عرب يك الگو براي رهايي اند ادامه
نسرین ابراهیمی     جنبش به جلو پیش میرود و بازیچه دست اصلاح طلبان نخواهد شد
در 25 بهمن و اول اسفند، اینبار مردم با طرح شعارهای تند تر ساختارشکنانه ، بر ضد ولایت فقیه و جمهوری اسلامی به میدان آمدند ادامه
محمد قراگوزلو     مصر:در آستانه ی دوراهی سوسیالیسم یا بربریت
زحمت کشان تونس، مصر، اردن، یمن، الجزایر در جوش و خروشند. ادامه
تقی روزبه     زمین زیرپای دیکتاتورها می لرزد!
تب لرزه ،دامنگیردیکتاتور مصرهم شد.مصرباداشتن بیشترین جمعیت درمیان اعراب ودرقلب خاورمیانه ازمهره های استراتژیک نظم موجود وموردنظر قدرت های بزرگ،بویژه دولت آمریکا، درخاورمیانه بوده است. ادامه
تقی روزبه     آرایش درونی حاکمیت، نشان از مصافی بزرگ دارد!
مقابله با چنین ترفندهائی جزازطریق تقویت صفوف مستقل مبارزه کارگران وزحمتکشان،شفاف کردن گفتمان آزادی وبرابری ومطالبات آن، وافشاء مانورهای رژیم ممکن نخواهدبود. ادامه
یونس پارسابناب     عروج بحران نظام جهانی سرمایه و افزایش بی اعتباری گفتمان های رایج
گفتمان اول: عقلانی بودن "بازار آزاد"
دوم: جدا ناپذیری دموکراسی و "بازار آزاد"
سوم: جهانی شدن سرمایه یعنی جهانی شدن اجتماعی ادامه
محمد قراگوزلو     روند معکوس آب و برقِ رایگان! - تحلیل وضع حال سرمایه داری
سلاح اردوی کار، اعتصاب، اعتراض و فلج کردن و از کار انداختن ماشین دولت های بورژوایی است. ادامه
یونس پارسابناب     201تجارب موج اول رهایی ازیوغ سرمایه
درآمد وقوع اولین بحران عمیق ساختاری نظام سرمایه (در سالهای 1914-1873) بالاخره منجر به عروج امواج خروشان رهائی در قرن بیستم گشت ادامه
تقی روزبه     نگاهی به چالش ها وطیف بندی گفتمان های عمده درصفوف جنبش!
گفتمان لیبرال-اسلامی و مدافع ولایت مشروط و "جمهوریت"، درکنارگفتمان لیبرال دموکراسی و مدافعان جمهوری متعارف بورژوائی ولائیک به مثابه دوقلوهای همزادی که درعین داشتن اشتراکات(که دراین معنا گفتمان واحدی دارند) رقیب یکدیگرنیزبه شمارمی آیند،و گفتمان مدافعان پیوند نان وآزادی،وبرابری ازمهمترین گفتمان های اصلی موجود درجنبش کنونی هستند. ادامه
یونس پارسابناب     نکاتی درباره نظام جهانی " در بستر مرگ " و وظیفه چالشگران چپ
1 – بحران عمیق کنونی نظام عمدتا و اساسا ساختاری بوده و جهان در حال حاضر در شرایط هرج و مرج بسر می برد . ادامه
یونس پارسابناب     کشورهای "جلو جبهه" در پروژه جهانی آمریکا
کشورهای "جلو جبهه" در پروژه جهانی آمریکا در آمد در شماره های پیشین این نشریه به بررسی جایگاه و اهمیت ژئوپلیتیکی کشورهای "جلو جبهه" در خاورمیانه "جدید" (افغانستان و عراق) که مورد هجوم ، تخریب قرار گرفته و عملا بالکانیزه شده اند، پرداختیم . در اینجا چند و چون جایگاه و اهمیت کشورهائی از "جلو جبهه" (فلسطین ، پاکستان) را که با خطر هجوم و تخریب ویا تجزیه و "بالکانیزه شدن" روبرو هستند، مورد بررسی قرار میدهیم. جایگاه و اهمیت فلسطین ادامه
یونس پارسابناب     موقعیت کشورهای خاورمیانه بزرگ در پروزه جهانی آمریکا
درآمد جهان کنونی در شرایط پرهرج و مرج ، بی امنی و آشوب بسر می برد که تا این اواخراز انظار عمومی نامرئی و پنهان مانده بود . مردم عادی در کوچه و بازار چه در کشورهای توسعه یافته مرکز و چه در کشورهای توسعه نیافته پیرامونی از اوضاع بشدت ناراحت و خشمگین هستند . ادامه
فیل هرس برگردان: نسرین ابراهیمی تغییر جهان- بدون کسب قدرت؟ (2)
آن¬چه از قولِ يك فعال محلى بيان شده٬ حاوى برخوردى كاملاً ايجابى و پيشرو٬ و روى كردى انقلابى نسبت به سرمایه داری و دولت بورژوايى است. اما چگونه "ما"٬ مردم، فقرا، رانده شدگان می توانیم "حکومت باشیم". گِره كار این جاست    ادامه
هادی ستار زاده     نگاهی با زاویه به " ترک انداختن در سرمایه داری و ستیز با دولت"
، همانطور " پیران آزاد" به نقل از "ژان هالووی" که کتابش پایانی ندارد،این قلم هم،ازآنجا که بر راستای این اعتقاد که هیچ امری حقیقت دائمی نیست ، آنرا گفتار پایان قلمداد نمی کند    ادامه
پل بلک لج ترجمه ف. راستی     مارکسیسم و آنارشیسم (1)
ما در قلب جنبش کنونی ستیزه با سرمایه داری با یک تناقض شگفت آور روبه روایم. بسیاری در داخل جنبش کمر به انکار خصلت سیاسی آن بسته اند، همان خصلتی که بی تردید یکی از ویژگی های مشخص كننده جنبش به شمار می رود    ادامه
فیل هرس برگردان: نسرین ابراهیمی تغییر جهان- بدون کسب قدرت؟ (1)
بحث در باره ى ايده هاى اين كتاب سودمند است، نه به این سبب که جان هالووی لشگری از هواخواهان شيفته دارد، بلکه به خاطر بسیاری از ایده های وی در پيوند با تغییر بنیادی جامعه که در جنبش عدالت خواهانه ی جهانی و جنبش جهانی ضد جنگ رواج دارند.    ادامه
جان هالووی - مقدمه و ترجمه پیران آزاد     ترَک انداختن در سرمایه داری وستیزبا دولت
بحث در مورد " دولت" و چه گونگی برخورد به آن یکبار دیگر در میان مبارزان ضد سرمایه داری در سطح جهانی در دوره اخیر گل کرده است. ودردوره ای که خیزش انقلابی مردم در ایران همه چیزرا درمعرض تحول قرارداده اهمیت این موضوع برای ما دوچندان میشود. در تمام قرن گذشته هم همیشه این بحث اینجا و آنجا مطرح بوده است. اما عمل و فکر جنبشهای جدید اجتماعی که برای پیش برد امر خود بر دولت – مداری متمرکز نیستند    ادامه