شاپور احسانی راد : انبارهای پر از کالا و جیب های خالی کارگران

 

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر روز (دوشنبه) اول مرداد گفت : به مردم اطمینان دهید کالاهای اساسی به مقدار کافی در بازار وجود دارد

 

جناب آقای جهانگیری !

فرض فرض کنیم حرف تان کاملا صحت داشته باشد و تمامی انبارهایتان پر از کالا باشد ،ولی از جیب های ما کارگران بعنوان بخش عظیم مزد بگیران جامعه خوب خبرداری که پر از خالیه .

 

سالهاست ما کارگران در اعتراض به میزان سهم مان از دستمزد فریاد زدیم  که اگر به فکر سود خودتان هستید و نمیخواهید انبوه کالاها در انبارهایتان تلبار و خریداری نداشته باشد، دستمزد ما کارگران را باید متناسب با تورم موجود افزایش دهید

 

خریداران اجناس تلبار شده در انبارهایتان ما هستیم و وقتی روز به روز جیب هایمان را خالی کردید و با سیاستهای اقتصادی تان ارزش همان چندرغاز حقوق را  هم لحظه به لحظه بی ارزش تر از روز قبل کردید

دیگر توانی برای خرید حتی مایحتاج ضروریمان باقی نمیماند .

هر سال با ارائه آمار دروغین در اسفند ماه برای تقلیل دادن دستمزد ما کارگران سند سازی کردید و هر سال قدرت خرید ما را پایین تر آوردید و فقط به سودهای لحظه یتان فکر کردید که کارفرماها بیش از پیش نیروی کار ارزان داشته باشند تا بتوانند نهایت انباشت و سودآوری را داشته باشند .

 

امسال نیز که از همان ابتدای سال تا کنون قوز بالا قوز شد و لحظه به لحظه قدرت خریدمان در حال سقوط قرار گرفت . 

 

اکنون هر کالایی به وفور در بازار وجود دارد اما قدرت خرید ما آنچنان زیر خط مرگ سقوط کرده است که قدرت زنده ماندن و ادامه حیات را از ما گرفته اید و این همان بن بستی است که در آن گیر افتاده اید .

 

شما نگران کالاهای انبار شده تان هستید و ما بعلت خالی بودن جیبمان نگران ادامه زندگی و حیاتمان هستیم .

 

جناب جهانگیری شما بخوبی واقفید که کارگران در این چند ماه اخیر در تامین نیازهای اولیه شان چون خورد و خوراک و مسکن چنان درمانده شدند  که دیگر توان پرداخت قبوض آب و برق و گاز شما را که در این چند ساله به طور مرتب افزایش یافته است، ندارند .

 

بنابراین چنانچه فورا و بی درنگ دستمزدهایمان نسبت به این گرانی و تورم سرسام آور افزایش نیابد، این بحران اقتصادی تحمل ناپذیر که با دستان خودتان برای طبقه مزدبگیر ساختید همچون دی ماه سال گذشته اما با شدت و حدت بیشتری به اعتراض همگانی فرودستان منجر خواهد شد .

 

 

شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه ازاد کارگران ایران و نماینده سابق کارگران کارخانه نورد پروفیل ساوه