• حمید موسوی پوراصل - حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی یا فدرالیسم؟
  بخش دوم: فدرالیسم

 • حمید موسوی پوراصل: فدرالیسم یا "حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی" ؟
 • حسن جداری : حل مساله ملی در ایران، در گرو سرنگونی رژیم!
 • حسن جداری: دو رژیم آزادیکش، دوکشتاروحشیانه !
 • حسن جداری: بازهم در باره " فراکسیون مناطق ترک نشین مجلس"!
  پاسخی به نوشته یونس شاملی در این زمینه

 • حسن جداری: یاری جستن از"روح" کوروش!
  جهت توجیه برتری طلبی قومی و نژادی

 • کشتار دهه شصت در کردستان
  گزارشی آماری در رابطە با کشتار مردم کردستان در دهه شصت
  قسمت اول و دوم

 • حسن جداری : فراکسیون مناطق ترک نشین مجلس، توطئه و تمهیدی ارتجاعی!
 • احمد رحيمى : تدريس زبان ترکى با محوريت لهجه تبريزى!
 • جنبش فدرال دموکرات آذربايجان
  چرا پيوستيم وچرا درآمدیم؟
  ( در رابطه با کنگره مليتهاى ايران فدرال)

 • اطلاعیه ی جنبش فدرال دموکرات آذربایجان
  در رابطه با جدایی از « کنگره ملیت های ایران فدرال »

 • حسن جداری : دنیائی پرتلاطم، رخدادهای تکان دهنده!
 • حسن جداری: مساله ملی،اپوزیسیون بورژوائی وطبقه کارگر!
 • جنبش فدرال دموکرات آذربايجان
  برای یک ایران دموکراتیک

 • سند چهارم مصوب کنگره سازمان راه کارگر
  درباره حق ملل در تعیین سرنوشت خویش و راهبرد فدرالیسم دمکراتیک

 • خود گردانی محلی، بدیل هیولای دولت؟ نگاهی به «فدرالیسم دموکراتیک» در سوریه - آرش اسدی
 • مجید دارابیگی : کورد و کوردستان در برزخ سرنوشت!
 • مهدی هاشمی : طغیانی که تبعیض را برملا کرد
 • کشاورزان عرب: دولت ایران با رهاسازی آب سدها، هستی ما را از بین برد
 • علی دماوندی : در دفاع از سیستم فدرال دمکراتیک روژآوا-شمال سوریه
 • احمد رحیمی : در باره مدرنیته و زبان فارسی
 • سیستم تحصیلی تک زبانه منجر به نسل کشی فرهنگی اقلیت های زبانی می شود
  گفتگوی اختصاصی با پروفسور توو ایسکوتناب کانگاس ترجمه: دکتر سیمین صبری

 • فرامرز دادور : نگاهی تاریخی به مبارزاتِ دمکراسی خواهانهِ جنبش هایِ ملی و ملیتی در ایران