راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 7647                   2015-07-28 12:41:56

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان: بمباران و خشونت علیه کردها قابل قبول نیست

دولت ترکیه از روز جمعه گذشته حملات هوایی گسترده و شدیدی را علیه مراکز و پایگاه های حزب کارگران کردستان «پ.ک.ک» آغاز نموده و جنگنده های این کشور بیش از ۴۰۰ نقطه در شمال اقلیم کردستان و نقاطی را در کردستان روژآوا بمباران کردند که احتمالا قربانیان زیادی را برجای گذاشته است.
دولت ترکیه که بنا به اذعان ناظران منطقه ای، از حامیان گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش می باشد، به نام مبارزه با گروه های تروریستی داعش اما درعمل با هدف سرکوب احزاب و سازمان های کرد و نیروهای مدافع خلق کردستان روژآوا، جلوگیری از اتصال و اتحاد کانتون های خودمختار کرد در شمال سوریه و ممانعت از به دست گیری سرنوشت مردم منطقه به دست خود و نیز برهم زدن روند مصالحه با حزب کارگران کردستان در ترکیه و به نوعی انتقام گیری از پیروزی حزب دمکراتیک مردم کرد در صحنه سیاسی آن کشور، تحرکات و تهدیدات نظامی و اقدامات خشونت آمیز اخیر را تدارک دیده است.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان حملات اخیر دولت ترکیه علیه مواضع حزب کارگران کردستان و بمباران مناطقی از اقلیم کردستان و تجاوز به کردستان روژآوا از جانب دولت ترکیه را تروریسم دولتی برشمرده و هرگونه حمایت از دولت ترکیه از جانب کشورهای دیگر را حمایت از تروریسم دولتی میداند.
این سازمان اقدامات خصومت طلبانه دولت ترکیه را مغایر با مقررات و منشورهای بین المللی حقوق بشر و غیرقابل توجیه و غیرقانونی می داند و با هشدار نسبت به تبعات بسیار سنگین و جبران ناپذیر اینگونه تحریکات و اقدامات، دولت ترکیه را به توقف فوری بمباران های هوایی و تهاجمات نظامی علیه مراکز و دفاتر احزاب و سازمان های کرد و گسترش خشونت به مناطق کردنشین شمال عراق و سوریه و همچنین حزب کارگران کردستان و نیروهای مدافع خلق را به خویشتن داری بیشتر و پرهیز از هرگونه خشونت موردنظر دولت و پایبندی به آتش بس فرا می خواند.
تهران-سه شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۵
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
http://hro-kurd.net/article.aspx?fld=fa/Data&id=413