راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8367                   2016-10-08 03:56:51

بازداشت سه شهروند عرب اهل سنت اهوازى

ديروز 15 مهرماه 1395 نيروهاى اداره اطلاعات اهواز با هجوم به منطقه ملاشيه سه برادر از يك خانواده را بازداشت كردند كه با مقاومت خواهرشان در مقابل مأموران اطلاعاتى، او مورد ضرب وشتم قرار داده وحتى روسريش را از سرش كشاندند. سه برادرى كه ديروز توسط اداره اطلاعات بدليل فعاليتهاى مذهبى بازداشت شدند:عبد الملك حيدرى 38 ساله، محمد حيدرى 26 ساله و عماد حيدرى 25 ساله
بنا به گفته شاهدان عينى، نيروهاى اداره اطلاعات همراه نيروهاى بسيج روز گذشته در ساعت 8 شب به منزل حيال حيدرى ساكن منطقه ملاشيه در غرب شهر اهواز هجوم كرده و سه فرزند حيال حيدرى هنگام اداى نماز در منزل خود بازداشت كرده كه با مقاومت ديگر افراد خانواده روبرو شدند.
بنا به گزارش منابع حقوق بشرى،نيروهاى اداره اطلاعات بدون داشتن مجوز قضائى وارد منزل شده و در همان لحظات أوليه با فرزندان حيال حيدرى كه در حال اجراى نماز بودند درگير شده و آنها را در مقابل ديگر افراد خانواده مورد ضرب وشتم قرار داده اند. در اثر رعب و ترس و شكستن شيشه هاى پنجره ها و ديگر وسائل منزل و درگيرى بين مأموران و افراد خانواده حيدرى، مادر اين سه جوان بدليل سكته قلبى به بيمارستان منتقل شد و هم اكنون در ICU بسترى مى باشد.
لازم به ذكر است كه عماد حيدرى فرزند حيال براى چندين بار بدليل فعاليت مذهبى و ترويج عقائد اهل سنت در ستاد خبرى احضار شده بود.
دحيمى