راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8587                   2017-02-10 08:16:41

كميته دفاع إز مبارزات مردم ايران-شيكاگو
برنامه اَي به مناسبت روز جهاني زن تدارك ديده است

إز نكات عمده مورد بحث در أين برنامه اهمیتِ آزاديهاي مدني و حقوقی، تلاش يراي حقوق برابرِ زنان و افشاگري در مورد نقض انها در جهان و بخصوص ايران خواهد بود
اين برنامة همچنين شامل بك فيلم كوتاه و ديالوك بين شركت كنندگان است زمان: یکشنبه، 5 مارس، ساعت 1:30 بعد از ظهر
مکان: کتابخانه اسکوکی، طبقه اول، ضلع غربی
Book Discussion Room
Skokie Public Library, 5215 Oakton St, Skokie, Il, 60022, Tel: 847-673-7774