راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8631                   2017-03-04 14:03:16

اطلاعيه کميته ميزکتاب آمستردام به مناسبت ۸ مارس (روز جهانی زن)

روز جهانی زن جهت گرامی داشت مبارزه‌ی زنان کارگری آغاز شد که در ۸ مارس سال ۱۹٠۸در نيويورک در اعتراض به سختی کار، کمی حقوق و طولانی بودن ساعات کار دست به اعتصاب زدند. بعدها برای تبديل اين روز به روز بين المللی مبارزه‌ی زنان، کنفرانس‌های بين المللی مختلفی برپا شد و نهايتا با تلاش زنان و مردان مبارز، برابری طلب و آزاديخواه، خصوصا زنان و مردان سوسياليست به روز بين المللی زنان در جهان تبديل شد. تداوم اين مبارزه در اعتصاب و تظاهرات و راهپيمايی عظيم زنان در ۸ مارس ۱۹۱۷ در St. Petersburg تجلی یافت و در نهايت در سال ۱۹٢٢ با پیشنهاد زن انقلابی کمونیست: کلارا زتکین به عنوان يک روز تاريخی و مبارزه‌‌ی جهانی عليه ستم و نابرابری، خود را در تقويم جهانی تثبیت کرد. ما به اين روز می‌باليم، بر راه و آرمان‌ها و اهداف آن‌ها همچنان پای می‌فشاريم و ادامه راه آنان را رسالت و مسئوليت انسانی خود می‌دانيم.
۸ مارس روز جهانی زن با مبارزه عليه هرگونه ستم و نابرابری آغاز شد و تا محو هرگونه ستم و نابرابری ادامه خواهد يافت.
اينک ما در ۸ مارس سال ٢٠۱۷ به سر می‌بريم و با جهانی نابرابر، و تحت سلطه‌ی سرمايه داری جهانی، در اشکالی پيچيده و با استراتژی‌های ضد انسانی هستيم، که ره آورد آن گسترش روز افزون فقر، گسترش جنگ، گسترش خشونت، گسترش نابرابری و کشتار انبوهی از انسان‌های بی‌گناه است. در سرزمينی که آنان مبارزه خود را آغاز کردند؛ امسال تحت تبليغات سرسام آور مديای فرهنگی و رسانه‌ای امپرياليسم جهانی و در سايه‌ی نابرابری امکانات تبليغی، مردی به رياست جمهوری "انتخاب" شد که Donald Trump نام دارد، و از همان زمان موضع نژاد پرستانه و زن ستيز خود را بر همه آشکار ساخت. او در مصاحبه‌های کوتاه به کرات اعلام کرده که: "‌ زنان يک بازيچه‌ی سکسی بيش نيستند و شما امکانات داشته باشيد، آنان در خدمت هوس‌های شما هستند" در اين دنيايی که خشونت امپرياليستی در چهره‌های گوناگون آن همچون: ارتجاع مذهبی، فاشيزم و نژادپرستی بيداد می‌کند؛ در دنيايی که ۷۵ درصد ساکنان آن در فقر و در مرز خط فقر بسر می‌برند او اعلام کرده است که ۶٢٠ مليارد دلار بودجه نظامی ارتش آمريکا کافی نيست. و می‌خواهد با افزودن به تعداد کشتی‌های جنگی و موشک‌های اتمی رقابت تسليحاتی عظيمی را در جهانی که خود نا امن‌اش کرده‌اند دامن بزند. در حالي که به محض اين که پايش به کاخ سفيد رسيد فرمان قطع امکانات درمانی را برای زنانی که ناخواسته باردار شده‌اند و قطع بيمه درمانی سابق که برای تهيدستان تصويب شده بود را لغو کرده است.
اينک ما در سال ٢٠۱۷ به سر می‌بريم، جنگ و خشونت دامن گستر شده است. کل خاورميانه در آتش جنگ می‌سوزد. جنگی که با تسليحات جهان سرمايه‌داری در وحشيانه‌ترين شکل آن جريان دارد. جنگی که زنان و بچه‌ها بزرگترين قربانيان آن هستند. زنان و دخترانی که مورد تجاوز قرار می‌گيرند و بعد کشته می‌شوند. زنانی که به بردگی گرفته می‌شوند و در بازارهای هوسرانی مردانی که همچنان فرهنگ و سنت‌های اقوام بربر و وحشی را پاس می‌د ارند به فروش می‌رسند. ديدن صحنه‌های شکار دختران و زنان بی دفاع توسط اين انسان نماها، يکی از اسفناک‌ترين تراژدی‌های تاريخ انسان در قرن بيست و يکم می‌باشد.
اينک ما در سال ٢٠۱۷ به سر می‌بريم. و در کشور ما ايران با آن منابع و ثروت‌های عظيم‌اش بيش از ۷٠ درصد مردم در مرز خط قفر قرار دارند و با نزديک به ده ميليون بيکار که درصد زنان در آن بسيار بيشتر است و بيش از سه ميليون مادری که با کار طاقت فرسا زندگی خود و فرزندان‌شان را می‌گذرانند؛ با صدها هزار از زنانی که از فرط فقر به تن فروشی روی آورده‌اند، با چهار و نيم ميليون معتاد که حدود يک و نيم مليون آن‌ها را زنان تشکيل می‌دهند. با پديده اسفناک کودکان خيابانی و کودکان کار، با کسانی که از فرط بيچارگی در قبرهای خالی می‌خوابند. با اختلاس‌های نجومی از سرمايه‌های ملی که باندهای مافيايی به جیب می‌زنند و از کشور خارج می‌کنند و هزينه‌های گزاف از سرمايه‌های عمومی برای جنگ در سوريه و يمن و عراق صرف می‌کنند.
اينک ما در سال ٢٠۱۷ به سر می‌بريم. در کشور ما ايران نابرابری و ستم مضاعف بر زنان بيداد می‌کند. زنان معترض به وضع موجود، با تجاوز و مرگ روبرو هستند. فرهنگ مذهبی مردسالارانه و پدرسالارانه در کنار آپارتاید جنسی، امروز فشار کمرشکنی بر زنان ایران وارد کرده است و باعث شده است تا سختی مضاعف و چند گانه‌ای در جامعه‌ی استبداد زده‌ی امروز ایران بر زنان ایران تحمیل شود. مجوز قانونی برای ازدواج‌های مکرر مردان که به صورت ازدواج‌های موقت یا دائم صورت می‌گيرد خود بسترساز فحشا و بزهکاری و فشار مضاعف بر زنان امروز جامعه ایران شده است. محدود کردن نقش زن ایرانی به تولید مثل و اداره خانه، شعاری است که رژیم جمهورس اسلامی در طول ٣۸ سال گذشته جهت محروم کردن زن ایرانی از حضور در حیات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی می‌دهد. اجرای قانون تفکیک جنسیتی در بیش از ۶٠ دانشکده و ادامه‌ی آن در ادارات دولتی گامی دیگر در راستای منفعل کردن زن ایرانی و حذف زنان از حیات اجتماعی و خانه نشین کردن آن‌ها می‌باشد. حق طلاق، حق حضانت فرزند، حق مسافرت، حق ارث، حق قضاوت، حق انتخاب پوشش، حق انتخاب عقیده و غیره از ابتدائی‌ترین حقوق زنان ایران است که ٣۸ سال است در رژیم جمهوری اسلامی نفی می‌شود. و در همان حال با طرح‌هائی عقب افتاده و ارتجاعی همچون:
الف - اشتغال زنان با محوریت خانواده، ب - اشتغال نیمه وقت زنان،
ج - کاهش ساعت کار زنان،
و - سیاست تفکیک جنسیتی،
ز - سیاست بالا بردن نرخ باروری زنان،
ط - تشویق به بازنشستگی زود رس زنان،
همه‌ی این‌ها تنها تلاشی از طرف رژيم در راستای محصور و محدود کردن زنان در چارچوب خانه است، همچنین به چالش کشیدن امنیت شغلی زنان ایران در شرایط فعلی جامعه‌ی بحران زده‌ی ایران می‌باشد که خود بسترساز حذف تدریجی زنان ایران از فعالیت اجتماعی و اقتصادی نیز هست.
در چنين شرايطی چه بايد کرد؟ ما اعلام می‌کنيم که :
۱- موفقیت مبارزه دموکراتیک آزادی‌خواهانه و سوسياليستی در جامعه‌ی امروز ایران در گرو آزادی زنان جامعه می‌باشد، و با قاطعيت می‌توان گفت که بدون آزادی زنان امکان دستیابی به حداقل خواسته‌های دموکراتیک در عرصه مبارزه‌ی آزادی ‌خواهانه و برابری طلبانه وجود ندارد .
٢- مبارزه‌ی زنان برای مقابله با فقر، با خشونت، با تبعيض و نابرابری تنها مبارزه‌ی زنان نيست، بلکه مبارزه‌ی همه‌ی انسان‌هاست. جامعه‌ای که زنان‌اش دربند هستند، خود دربند است. جامعه‌ای که در آن تبعيض مضاعف عليه زنان هست، جامعه‌ی تبعيض آلود است. تبعيض عليه خواهران و مادران و زنان ما تبعيض به خودمان هست. اسارت آن‌ها، اسارت ماست، درد آن‌ها، درد همه‌ی ماست، رنج آن‌ها رنج همه‌ی ماست. بنابر اين مبارزه‌ی زنان برای رهايی مبارزه‌‌ای زنانه نيست، مبارزه‌ای انسانی است و ما به محض اين که اين صف را تنها زنانه بکنيم. خود با دست خود در مبارزه‌ی انسانی زنان شکاف انداخته‌ايم. مبارزه‌ی ما رهائی بخش و برای رهايی از همه‌ی ستم‌هاست و صف متحد ما متشکل از زنان و مردان است؛ ما همه از زن و مرد يا با هم رها و آزاد می‌شويم و يا همچنان دربند هستيم. در اين ترديد نداريم.
٣- ما اعلام می‌کنيم که تحقق حقوق زنان تنها با نهادينه و تشکيلاتی شدن فعاليت‌های آنان امکان پذير است. زنان هرگز به تنهايی و جدا از هم قادر نيستند در مقابل تبعيض و نابرابریِ ويرانگر رژيم حاکم بايستند. زنان برای احقاق حقوق خود احتياج دارند که دست به دست هم بدهند. اين تنها راه ممکن است. زنان برای حل مشکلات خود مجبورند با ایجاد تشکل‌های مستقل صنفی خود را درگير مشکلات موجود کنند. ببينيد: اگر زنی تنها که از طرف شوهر مورد خشونت قرار گرفته، فرزندانش از دستش گرفته شده‌اند، از خانه‌اش رانده شده است و در بی پناهی تمام به محکمه‌ی ناعادلانه‌ی رژيم رجوع می‌کند و در آن جا نيز خود را طعمه‌ی قضات شهوت ران و رشوه خوار و فاسد می‌يابد، اگر تنها باشد، مجبور است يا به اين خواسته‌های ناحق و ضد انسانی تن بدهد و يا از حق خود چشم پوشی کند. در حالی که اگر تشکل صنفی خود را درگير کند و قبل از اين که به محکمه رجوع کند. به تشکل خود رجوع کند. مشکلات را با تشکل خود در ميان بگذارد. و وکلايی که از طرف تشکل خود معرفی می‌شود پشت سر خود داشته باشد و از نحوه برخورد قضات فاسد به جمع خود و تشکل خود گزارش بدهد. ديگر به راحتی قربانی مطامع قضات فاسد، مامورين سرکوب و تجاوزگر نخواهد شد.
۸ مارس روز جهانی مبارزه‌ی زنان عليه نابرابری، عليه تبعيض مضاعف، عليه فقر و عليه استثمار مبارک باد!
۸ مارس روز جهانی مبارزه‌ی زنان عليه خشونت، عليه جنگ و عليه نژاد پرستی مبارک باد!
زنده باد مبارزه جهانی زنان برای برپايی جهانی برابر و انسانی! زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليزم!
کميته ميزکتاب آمستردام
مارس ٢٠۱۷