راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8636                   2017-03-06 15:54:19

کمیته میزکتاب آمستردام
راه پیمائی و جشن همبستگی

زنده باد ۸ مارس (روز جهانی زن) Solidariteit van vrouwen wereldwijd
کمیته میزکتاب آمستردام ضمن حمایت و پشتیبانی و حضور در آکسیون روز زن، که کمیته ۸ مارس آمستردام برپا می‌دارد،
از همه‌ی رفقای مبارز و انقلابی و کمونیست دعوت می کند با شرکت خود در این راه پیمائی و جشن همبستگی خود را با این روز به نمایش بگذارند.
 شروع تجمع ساعت ۶ بعد از ظهر در آمستردام، میدان دام
شروع جشن ساعت ٣٠:۷ در سالن Café Belcampo
برقرار باد برابری انسان، نابود باد نظام امپریالیستی!
کمیته میزکتاب آمستردام
Tel: +31-0629540097 E.mail: mize_ketab@hotmail.com br مارس ٢٠۱۷