راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8643                   2017-03-10 13:23:57

جمعیت كردهای مقیم فرانسه: بعد از مجاهدین،جنایاتی برعلیه اپوزیسیون كورد؟

اخبار رسیده از عراق حكایت از آن دارد كه تعدادی از نمایندگان پارلمان این كشور در صدد به تصویب رسانیدن قوانینی می باشند كه بر اساس آن بایستی اپوزیسیون كرد مخالف رژیم جمهوری اسلامی ایران كه در كردستان حضور دارد خلع سلاح شود۔ این خود یادآور جنایاتی است كه ارتش عراق و نیروهای اعزامی سپاه پاسداران ایران در قرارگاه اشرف و لیبرتی بر علیه سازمان مجاهدین خلق ایران انجام دادند و در نتیجه آن صدها تن ازاعضائ این سازمان بقتل رسیدند.
وزارت اطلاعات و سپاه پاسادارن در گذشته مرتكب جنایات و اقدامات تروریستی گوناگون برعلیه احزاب، سازمانها و شخصیتهای كرد ایران در كردستان عراق گردیده اند، آخرین عملیات تروریستی بر علیه پیشمرگان و كادرهای حزب دمكرات كردستان در شب یلدا صورت گرفت و منتهی به كشته شدن شش تن از پیشمرگان حزب گردید.
مقامات رژیم به این عملیات تروریستی بسنده نكرده اند و در صدد تمهید مقدماتی هستند كه بموجب آن دولت عراق را به انجام عملیاتی جنایتكارانه كه هدف آن نابودی پایگاههای احزاب و سازمانها و كشتار كردهای ایرانی است سوق میدهند.
ما امضا كنندگان ذیل اعلامیه،این نیات و توطئه هارا كه بدون هیچ گونه تردیدی بدستور كارگزاران دولت تروریستی جمهوری اسلامی ایران سازماندهی شده است شدیدا محكوم می كنیم و :
- از نمایندگان كرد در پارلمان عراق در خواست می نماییم تا با مخالفت با این برنامه شوم، همه توانایی خود را برای جلوگیری از تصویب قوانین مورد نظربكار گیرند.
- مقامات حكومت كردستان عراق بدون صرف وقت و گذشت زمان به اقدامات لازم برای ممانعت از اتخاذ هرگونه تصمیم، تصویبنامه و یا قانون در این خصوص مبادرت ورزند۔
احزاب وسازمانهای كرد ایرانی مقیم كردستان عراق هیچگاه كوچكترین مزاحمتی در كردستان عراق برای حكومت كرد ایجاد نكرده اند و همیشه برای دفاع از دستاوردها و تجارب، امنیت و منافع ملت كرد در این بخش از كردستان با خلوص نیت، متانت سیاسی و ملاحظه كاری تعامل كرده اند۔
مقامات حكومت كردستان، نمایندگان كرد در مجلس عراق، پارلمان كردستان و بویژه احزاب سیاسی كردستان عراق بایستی به تعهدات اخلاقی، انسانی و ملی خویش عمل كنند و قبل از هرگونه رویداد به تدابیر لازم بیاندیشند و به ابتكار عمل لازم از خود نشان دهند۔
- مردم كردستان عراق، جامعه مدنی، میدیا و روشنفكران كرد باید به مسولیت ووظایف انسانی خودوافشاگری وفشار آوردن برحاكمیت كرد وعراق عمل كرده ومانع ازاتخاذ هرگونه تصمیمی در این زمینه گردند۔
هرگونه بی توجهی و بی تفاوتی در این زمینه كه به تصمیم گیری و یا حركت ناهنجار سیاسی، حقوقی و نظامی بر علیه اشخاص، سازمانهای سیاسی و پیشمرگان كرد ایرانی بیانجامد موجب نفرت همه اقشار ملت كرد در همه بخشهای كردستان خواهد بود۔
جمعیت كردهای مقیم فرانسه