راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9501                   2018-08-20 06:07:51

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: راهپیمایی به سمت خوراک دام جهت بیرون انداختن غفاری که در شرکت که فرار کرد

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه.امروز دوشنبه سومین روز خود را پشت سر گذاشت.


همچون دو روز گذشته تمامی بخشهای نیشکر هفت تپه.حضور دارند.

تا کنون هیچ جوابی کارگران از طرف کارفرما نگرفته اند. تجمع کارگران امروز روبروی درب حراست شرکت شکل گرفته است.
.‍ ‍ ۲۹ امرداد ۱۳۹۷