راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9520                   2018-08-30 13:05:50

اتحادیه آزاد کارگران ایران :کارگران شرکت نیشکر هفت تپه محکم و استوار پای دست یابی به خواستهایشان ایستاده انداعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با گذشت سیزده روز، علیرغم تهدیدها و وعده هایی که کارفرما و مسئولین شوش برای در هم شکستن اعتصاب و وادار کردن کارگران به کار بدون پرداخت مزد بکار برده اند همچنان ادامه دارد.
بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران این مجتمع بزرگ کشت و صنعت در سیزدهمین روز اعتصاب از ساعت 8 صبح امروز هشتم شهریور ماه با تجمع در مقابل دفتر مدیریت و سخنرانی های مختلفی که از سوی نمایندگان و کارگران صورت گرفت خواهان تحقق هر چه فوری تر خواستهای خود شدند.
تجمع امروز کارگران و بحثهای مختلفی که در میان آنان جریان دارد بدنبال آن صورت میگیرد که کارفرما و مسئولین شوش در پی حضور دیروز فرماندار در شرکت و دادن وعده و وعید، کارگران و نماینده های آنان را برای پایان اعتصاب تحت فشار قرار داده و اعلام کرده اند در صورت پایان اعتصاب، همه خواستهای آنان را محقق خواهند کرد.
اصرار مسئولین شهر شوش برای پایان اعتصاب و سپس تحقق خواستهای کارگران در حالی صورت میگیرد که از زمان واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی در اواخر سال 1394، هیچگاه دستمزدهای کارگران این مجتمع بزرگ کشت و صنعت به موقع پرداخت نشده است و آنان هر بار برای دریافت دستمزدهایشان دست به اعتصاب زده اند و مهم تر اینکه، در پی این اعتصابات حتی ذره ای از وعده هایی که مسئولین شهر شوش و کارفرما برای تحقق خواستهای کارگران داده اند محقق نشده است و همین مسئله باعث شده است تا کارگران هر از چندی برای دریافت دستمزدهایشان دست به اعتصاب بزنند.
علاوه بر عدم تحقق وعده های مسئولین شوش از زمان خصوصی سازی شرکت،عدم پرداخت دستمزد کارگران و انعقاد قراردادهای خارج از قوانین کار با آنان، طی ماههای گذشته سهامداران خصوصی شرکت بر خلاف قوانین خصوصی سازی و تعهداتی که برای حفظ یکپارچگی شرکت داده اند، دست به واگذاری بخشهای مختلف شرکت به شرکتهایی زده اند که توسط اعوان و انصار سهامداران عمده ایجاد شده اند که این مسئله به عنوان موضوعی حیاتی برای کارگران که میتواند کار و زندگی آنان را به نابودی بکشاند، خشم بیش از پیش کارگران را بر انگیخته است. بطوریکه در حال حاضر یکی از اصلی ترین خواستهای کارگران که آنان برای تحقق اش حاضر به پایان اعتصاب نیستند روشن شدن ابعاد این واگذاریها و بازگشت آنها به مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه میباشد.
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با توجه به بد عهدی های پایان ناپذیر کارفرما و مسئولین شوش در طول دو سال و نیم گذشته، اعلام کرده اند حاضر به پذیرش هیچ وعده و وعیدی نیستند و تا زمان تحقق خواستهای شان دست از اعتصاب نخواهند کشید.
اهم خواستهایی که کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به عنوان اولین قدمها برای بهبود شرایط کار و زیست خود دارند عبارتند از:
۱- قراردادی شدن و تبدیل وضعیت همه پرسنل شرکت اعم از روز مزد و نیروی اقبالی ۲- به روز رسانی کامل حقوق ۳- پرداخت مرتب بیمه درمانی و سابقه پرسنل ۴- شروع کشت و فراهم کردن نیازهای آن ۵- شفاف سازی موضوع تفکیک اراضی و بازگشت بخش های تفکیک و تجزیه شده شرکت نیشکر هفت تپه ، خوراک دام ، تاکستان ، مزارع ۷۰۰/۸۰۰/۹۰۰ به کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و خروج شرکتهای نوظهور از قبیل شرکت باغ جاوید پارس ، شرکت دریای نور زئوس از شرکت نیشکر هفت تپه
اتحادیه آزاد کارگران ایران – هشتم شهریور ماه ۱۳۹۷