راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9521                   2018-08-31 13:55:01

مجمع نمایندگان کارگران هفت تپهاطلاعیه مجمع نمایندگان در خصوص


جلسه شورای تامین که با حضور معاونت محترم استاندار در اهواز از ساعت ۱۲ لغایت ۱۷ بمدت ۵ ساعت برگزار گردید:مصوبات:
۱-از این لحظه به بعد قائم مقام سابق هیچ نقش و هیچگونه سمتی چه در ظاهر و چه در پشت پرده ندارد و کارفرمایان قویاً اعلام نمودند کارگران هیچگونه نگرانی در این خصوص نداشته باشند.
۲-مقرر گردید جناب آقای مهندس مددی بصورت تام الاختیار در تمامی امور اجرائی و مالی شرکت مشغول بکار گردد و سکان مدیریت شرکت را در دست بگیرد و کارفرمایان متعهد شدند تحت هیچ شرایطی در امور مدیریتی ایشان دخالت ننمایند.
۳-از این تاریخ هیچگونه پرسنلی تحت عنوان اقبالی نخواهیم داشت و با حضور نمایندگان اداره کار از فردا کار تنظیم قراردادها وفق مقررات زیر نظر نمایندگان کارگری انجام خواهد شد.
۴-درخصوص اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مقرر گردید پس از فراهم شدن زمینه های قانونی در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد و کارفرما صراحتاً اعلام نمودند که با اجرای این طرح و هر مورد قانونی دیگری بهیچ عنوان مخالفت نخواهند کرد.
۵-درخصوص پرداخت حقوق مقرر گردید بین روزهای دوشنبه تا چهارشنبه همین هفته پرداخت صورت گیرد.
۶-درخصوص مقوله هایی منجمله شفاف سازی درباره مالکیت خوراک دام و ... کارفرمایان اعلام نمودند که طبق قوانین حق هیچگونه تفکیک ، فروش و یا تغییر کاربری را نداشته و اقداماتی که تا کنون تحت عنوان شرکت های مختلف منجمله شرکت مهر و ماه صورت پذیرفته صرفا جهت عبور از موانع موجود همچون مسدود بودن حسابهای شرکت و مشکلات مالیاتی و... میباشد و به هیچ عنوان بحث اعطای مالکیت مطرح نبوده و هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
۷-مقرر گردید از این تاریخ به بعد هفت تپه بصورت یکپارچه و نیشکری باقی خواهد ماند و قسمتهای ۷۰۰ و ۸۰۰ و ۹۰۰ مجددا تحت کنترل شرکت برخواهد گشت و بصورت یکپارچه مدیریت خواهد شد.
۸-مقرر گردید که کشت نیشکر حتماً انجام خواهد شد.
۹-درخصوص بازگشت به کار نیروهای دفع آفات مقرر گردد این اقدام با شروع بکار مدیریت جدید به نحو مطلوب در دستور کار قرار گیرد.


مجمع نمایندگان کارگران
نقل از کانال تلگرامی هفت تپه
۹ شهریور ۹۷