راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9523                   2018-09-02 13:25:38

فوری، جان رامین حسین پناهی در خطر جدی مرگ قرار دارد

نهادهای حقوق بشری

مردم آزادیخواه


در حالی که رامین حسین پناهی برای رساندن صدای خود و ناعدالتی های که در حق وی صورت گرفته، هشت روزه با دوختن لب های خود دست به اعتصاب غذای خطرناک زده و هم اکنون در سلول انفرادی به شیوه ی قرون وستای زنجیر و تاکنون چندین مورد توسط ماموران زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، همچنین امروز در حالی که رامین در وضعیت بد جسمی قرار دارد و از عفونت کلیه رنج و دچار خونریزی کلیه ها و دچار ضعف شدید شده و تاکنون دو بار از حال رفته است، توسط ضیایی مسئول زندان رجایی شهر کرج مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و بهش اعلام کردند که بزودی اعدام میشود.


طبق خبرهای که ما دریافت کردیم با ادامه اعتصاب غذای خطرناک رامین و ادامه شکنجه های مسئولان زندان، رامین اگر هم بزودی اعدام نشود، با خطر مرگ حتمی مواجهه می شود.


بنابراین و با توجه به این واقعیت که دولت ایران آ‌مادەی‌ پذیرش هیچ یک از خواسته‌های قانونی رامین و وکلای رامین و خانواده ما نبوده و جهت حفاظت از جان رامین، ما خانواده‌ی حسین پناهی، یک بار دیگر از کلیه‌ی نهادها و مجامع بین المللی و از جملە شما انسان های آزادیخواه، خواستاریم که با حمایت جدی و مٶثر از وقوع یک فاجعه‌ی دیگر ممانعت به عمل آ‌ورید.


ما خانوادەی حسین پناهی، در این شرایط اسفبار فریاد مضلومیت و دادخواهی خود را به گوش شما عزیزان می‌رسانیم چرا که هم اکنون تنها شما انسان های آزادیخواه می‌توانید صدای کسانی را که از بیداد و ستم نظام حاکم بر ایران به تنگ آمده‌اند را به گوش جهانیان برسانید.


با سپاس و درودها، خانوادەی رامین حسین پناهی