راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9531                   2018-09-09 12:34:30

کمیتۀ دفاع از مبارزات مردم ایران-سوئیس
نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم!

فراخوان به شرکت


در بزرگداشت یاد و خاطرۀ هزاران جانباختۀ راه آزادی و عدالت اجتماعی در دهه شصت و سی‌امین سال قتل عام سال ۶۷”


در سی سال پیش، در چنین روز هائی، داس بدستان حکومت الله، در سراسر وطن لاله خیزمان با دستان خونینشان به فرمان خمینی جلاد، به دِروی هزاران لالۀ سرخ شکُفته دست زدند تا به خیال خام خود، فریاد اعتراضات مردم را به آنهمه بی عدالتی و ستمی که بر آنان اعمال شده بود، در گلو خفه سازند.


اینک پس از گذشت چهل سال از حکومت اسلامی جهل و خرافه، اعتراضات به یُمن از خود گذشتگی و فداکاری آن سرو های بر خاک فرو افتاده و به همت و جانفشانی میلیون ها تن از زحمتکشان، زنان، جوانان، دانشجویان و ...، کشورمان، در آستانۀ تلاشی قرار گرفته است. حکومت استبدادی و قرون وسطائی جمهوری اسلامی، علیرغم به غارت بردن هستی توده ها، آنچنان در تنگنای بحران اقتصادی و بحران های همه جانبۀ اجتماعی قرار گرفته است، که خروج از آن غیر ممکن است. در چنین شرایطی، طلوع فردای آزاد ایرانمان را از ورای این بحران ها می توان به وضوح به نظاره نشست.


"کمیتۀ دفاع از مبارزات مردم ایران- سوئیس" در سی امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال شصت و هفت، مراسمی را بدین منظور تدارک دیده است که، ضمن اجرای برنامۀ هُنری توسط داریوش شیروانی، مژدۀ ارسی از جان به در بردگان این قتل عام و شورا مکارمی عضوی از خیل خانوادۀ جانباختگان به سخنرانی خواهند پرداخت.


زمان: 22 سپتامبر 2018 از ساعت 18 تا 21 و 30 دقیقه
مکان:


Gemeinschaftszentrum Seebach


hertenstein strasse


8052 Zürich

کمیتۀ دفاع از مبارزات مردم ایران-سوئیس


شهریورماه1397 برابر با آگوست2018