راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9532                   2018-09-10 13:23:09

حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست ، سازمان راە کارگر
تجمع اعتراضی در مقابل سفارت رژیم اسلامی در لندن

همزمان با اعتصاب عمومی در کردستان در محکومیت حملە وحشیانە موشکی رژیم اسلامی بە مقرهای احزب دمکرات کردستان و اعدام رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی. روز چهارشنبە ١٢ سپتامبر در مقابل سفارت ایران در لندن تجمع خواهیم کرد. همە انسانهای آزادیخواە را بە شرکت در این تجمع فرا میخوانیم.
چهارشنبە ١٢ سپتامبرساعت ٢ تا ٤ بعد از ظهر
مقابل سفارت ایران لندن


16 Princes Gate, Knightsbridge, London SW7 1PT

حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست ، سازمان راە کارگر