راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9535                   2018-09-13 05:19:40

سازمان راه کارگر واحد پاریس
فراخوان به تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در پاریسفراخوان به تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در پاریس

ما ضمن محکوم کردن اعدام رامین حسین پناهی ، زانیار و لقمان مرادی سه زندانی سیاسی و حمله موشکی به مقرنیروهای سیاسی اپوزسیون کرد ، همدردی عمیق خود را به خانواده ها ، دوستان و همرزمان کشته شدگان وقایع اخیر اعلام می داریم . ما در راستای اعتراض به جنایات جمهوری اسلامی ومبارزه برای لغو اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی ، از دعوت جمعیت کردهای مقیم فرانسه برای تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسلامی حمایت می کنیم و از همه ایرانیان آزاده مقیم پارس در خواست می نماییم که با شرکت خود در این تظاهرات صدای اعتراض خود را هر چه رساتر کنیم .
جمعه چهاردهم سپتامبر از ساعت سیزده تا پانزده


‎مكان


Place d’Iéna


metro d'léna


سازمان راه کارگر واحد پاریس