راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9550                   2018-09-28 13:08:34

بیانیه کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین به مناسبت فرا رسیدن سال تحصیلی ۹۸-۹۷

در حالی"مهر" نامهربان را آغاز می کنیم که فقر ، فشار اقتصادی ، ورشکستگی کارخانه ها و کارگاه ها ، تعدیل نیرو و بیکاری ، گریبان بسیاری از خانواده های ایرانی را گرفته است ؛ سال تحصیلی ای که به واسطه سیاست های پولی سازی آموزش ، آمار کودکان بازمانده از تحصیل را بیشتر و زخم بی عدالتی را عمیق تر کرده است.


اما " مهر" زمانی نامهربان تر به نظر می آید که این شرایط ناگوار اقتصادی ، گریبان معلمان شاغل و بازنشسته را هم گرفته و سفره ها را کوچکتر و خالی تر و سفره فقر را گسترده تر کرده است. آنجا که دغدغه تامین معیشت ، جای آموزش آینده سازان را گرفته و بی عدالتی ، حقوق زیر خط فقر ، کیفیت پایین آموزش ، کمبود نیروی انسانی ، خصوصی سازی ، عرصه را بر آنان دشوار کرده است.


در حالی که تقارن مهر و محرم ، اینگونه می نماید که شجاعت و جسارت در بیان نقد به آینده سازان کشور آموخته شود؛ ولی افسوس معلمان ، به جرم حقیقت گویی و نقد سیاست های حاکم بر آموزش - که ادامه روند آن ، آموزش و پرورش را به قهقرا می برد و نشانه های آن اکنون هویداست - در حبس و اخراج و تبعید هستند. هر چند فضای امنیتی حاکم بر فعالیت های صنفی فرهنگیان ؛ نمی تواند آنان را از ادامه راه باز دارد و تنها نتیجه آن ، معلمان را در پیگیری خواسته های بحق و قانونی مصمم تر و نسبت به مسئولان بی اعتمادتر خواهد کرد .


با این همه ، کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین ، با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید ، هشدار می دهد که ادامه روند بحران حاکم بر اقتصاد کشور ، ضربه جبران ناپذیری بر اعتماد عمومی خواهد زد و در این بین ، بخش آموزش آسیب پذیرتر خواهد بود.


کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین


۵ مهر ۱۳۹۷