راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9556                   2018-10-04 15:32:19

پشتیبانی اتحادیه رانندگان جاده ای کانادا و امریکا از اعتصاب عمومی رانندگان کامیون در ایراناتحادیه حمل و نقل آمریکا و کانادا با بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار عضو با انتشار یک پیام همبستگی و ارسال نامه ای به دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن "نگرانی خود را از شرایط کامیوننداران" در ایران اعلام کرد.

این اتحادیه خودداری رژیم ایران از به رسمیت شناختن اتحادیه‌های صنفی کامیونداران ایران را محکوم کرد.


اتحادیه حمل و نقل آمریکا با اشاره به وقوع اعتصاب کامیون‌داران « در بیش از ۲۹۰ شهر و ۳۱ استان ایران »، همبستگی خود را با آنان ابراز داشت

و از رژیم ایران خواست تا مطالبات صنفی کامیون‌داران را تحقق ببخشد و حقوق بین‌المللی آنان در زمینه تجمع، آزادی بیان و تشکل‌یابی به رسمیت بشناسد.

اعتصاب مردادماه کامیون‌داران ایران نیز، از پشتیبانی کنفدراسیون عمومی کار،‌


از اتحادیه‌های بزرگ کارگری ایتالیا، و جبهه مبارزه نه به ریاضت اقتصادی در این کشور برخوردار شده بود.
فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل


فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل (ITF ) نیز پیش از این با صدور بیانیه‌ای از اعتصاب رانندگان

زحمتكش كاميون در ايران حمایت کرده بود. در بیانیه این فدراسیون آمده است:


فدراسیون کارگران حمل و نقل بین المللی نگرانی خود را نسبت به واکنش حکومت ایران به آخرین

اقدام صنفی توسط رانندگان کامیون، که در هفته دوم خود است، ابراز می کند. ITF به شدت نگران

دستگيري رانندگان است و این در حالی است که سخنگوي دستگاه قضایی رژیم ایران، آنها را به

”مجازات سنگين“ تهديد كرده و دادستان کل این رژیم، رانندگان را به مجازات اعدام تهدید کرده است


این بیانیه می‌افزاید: نوئل کورد، رئيس بخش حمل و نقل جاده ای فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل، تأکید می‌کند:


این فدراسیون در مورد وضعیت رانندگان اعتصابي بسیار نگران است. بگذارید روشن شود که اتحادیه های ITF


در سراسر جهان همبستگي خود را اعلام مي كنند و در كنار رانندگان ايراني براي مبارزه آنها در به دست آوردن حقوق شان ايستاده اند.