راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9566                   2018-10-11 13:37:05

اطلاعیهسازمان عفو بین‌الملل در تداوم تحقیقات خود درباره کشتار جمعى مخالفان سياسى زندانى در تابستان ۶۷ که به زوی منتشر خواهد شد و در اختیار مردم ایران و جامعه بین‌المللی قرار خواهد گرفت، از همه خانواده‌هایی که عزیزانشان در اين كشتار جمعى اعدام شده‌اند، دعوت می‌کند تا اگر «گواهی فوت» برای عزیزان‌شان صادر شده یا شناسنامه آن عزیزان باطل شده و آن را در اختیار دارند، تصویر اسناد را برای عفو بین‌الملل ارسال کنند.

اين اسناد براى بررسى نحوه ثبت علت، محل و تاريخ مرگ به منظور فهم شيوه‌هاى پنهانكارى، كتمان حقيقت و فريبكارى توسط مقامات ايرانى اهميت دارد.
لازم به ذکر است که اطلاعات ارسالی شما، با رعایت کلیه اصول امنیتى، نزد ما محفوظ خواهد ماند و هرگونه استفاده از آن‌ها تنها با مشورت و رضایت کامل شما

صورت خواهد گرفت.