راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9567                   2018-10-12 03:08:01

کارزار دفاع از جنبش انقلابی مردم ایران- ونکوور
دعوت به اکسیون حمایت از اعتصاب رانندگان کامیون و تحصن معلمان در ایراناز شما مردم آزادیخواه و برابری طلب دعوت می‌کنیم، برای حمایت از خواسته های رانندگان و کامیون داران اعتصابی،


برای اعلام همبستگی با مبارزات معلمان برای آموزش و پرورش رایگان و تامین معیشتشان، برای دفاع از حرمت و حقوق انسانی کارگران و مردم زحمتکش و برای اعتراض به حکومت سرکوبگر، دزد و مرتجع اسلامی در ایران، برای اعترض علیه زندگی فلاکتبار زیر خط فقر و برای یک زندگی انسانی و شایسته بشر، در مرکز شهر ونکوور گرد هم آییم تا پژواک صدای ازادیخواهانه مردم بپا خاسته در ایران باشیم.
زمان: شنبه 13 اکتبر از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر


مکان: جلوی آرت گالری واقع در داون تاون ونکوور( تقاطع خیابانهای رابسون و هورنبی)
کارزار دفاع از جنبش انقلابی مردم ایران- ونکوور
تلفن تماس برای اطلاعات بیشتر: 6047278986