راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9572                   2018-10-16 03:45:12

تجمع بازنشستگان کشوری مقابل سازمان برنامه و بودجه