راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9578                   2018-10-22 13:52:05

فرشید هکی فعال حقوق بشر و محیط زیست در نزدیکی خانه‌اش در تهران با ضربات چاقو کشته و جسد او سوزانده شد