راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9589                   2018-10-31 00:05:43

دعوت به آکسیون ۳ نوامبر در ونکوور در حمایت از اعتصابات کارگری و برای آزادی زندانیان سیاسی در ایرانبار دیگر همچون دفعات گذشته ما فعالین "کارزار دفاع از جنبش انقلابی مردم ایران – ونکوور" از همه ایرنیان آزاده و انسانهای ترقیخواه میخواهیم که:


- در همبستگی با دور چهارم اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و اعتراض به تهدید رانندگان به اعدام


- در حمایت از فراخوان شورای هماهنگی کارگران « خط و ابنیه » راه آهن ایران برای اعتصاب و تجمع


- در همبستگی با مبارزات زنان، معلمان، بازنشستگان، کولبران، دستفروشان و عموم زحمتکشان


- در اعتراض به احکام زندان و شلاق برای پانزده نفر از کارگران مبارز شرکت هپکو در اراک


- در اعتراض به ترور وحشیانه دکتر فرشید هکی فعال محیط زیست و کودکان کار


- و دفاع از آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیده تی


روز شنبه ۳ نوامبر از ساعت ۳ تا ۵ بعدازظهر جلوی آرت گالری واقع در داون تاون ونکوور ( تقاطع خیابانهای رابسون و هورنبی) تجمع کنیم و از عزم کارگران و زحمتکشان ایران برای بزیر کشیدن رژیم استبداد و استثمار و برای دستیابی به آزادی، عدالت اجتماعی و برابری حمایت نمائیم.


کارزار دفاع از جنبش انقلابی مردم ایران – ونکوور (کانادا)