راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9590                   2018-10-31 13:13:33

سندیکای کارگران.نیشکر هفت تپه
حمایت از کارگران هپکو وظیفه طبقاتی ما کارگران استاعتراض و اعتصاب حق ما ست!
در پی شکایت کارفرمایان از کارگران شرکت هپکو وبه موجب رای صادرشده درشعبه 106 دادگاه کیفری توسط قاضی ،15 نفرازکارگران شرکت تولید ماشین آلات راه‌سازی هپکو، به تحمل شش ماه تا یک سال حبس و74 ضربه شلاق محکوم شده اند. این احکام به اتهام «اخلال در نظم عمومی، از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیر قانونی» اعلام شده است .


کارگران این شرکت برای دریافت دستمزد های معوقه در شهرک اراک دست به اعتراض و راهپیمایی زده اند ، این حرکت اعتراضی کارگران از نظر دادگاه " اخلال در نظم عمومی " معنی شده است .


کارگرانی که خواستار دریافت مزد های خود هستند اخلال گر به حساب آمده و توسط مراجع قضایی وپلیس مورد تهدید ، بازداشت و احکام شلاق قرار می گیرند!! .


در این دنیای . همه چیز وارونه است؛ به جای محاکمه صاحبان سرمایه، که دسترنج کارگران را غارت می کنند وباید در دادگاه به محاکمه کشیده شوند، کارگران را مورد محاکمه قرار می دهند و کارگران باید متحمل ضربات شلاق شوند. عجب عدالتی ، عجب دنیای وارونه ای !عجب!!


هم زنجیران ،کارگران آگاه و مبارزنباید اجاز داده که حامیان سرمایه وصاحبان زر و زور بیشتر از این به حرمت و کرامت ما کارگران تعرض کنند. نباید اجازه داد زندگی ما کارگران و خانواده هایمان زیر سایه شوم احکام سیاه پایمال شود . برای رهایی از این دنیای وارونه ، باید متحد و متشکل شد.


سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه احکام صادره برای کارگران هپکو را شدیدا محکوم می کنیم ودر عین حال خواستار محاکمه صاحبان سرمایه هستیم که دسترنج ما کارگران را به غارت برده اند.


زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران
۹ ابان ۱۳۹۷
سندیکای کارگران هفت تپه