راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9597                   2018-11-05 11:12:37

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه.امروز ۱۴ ابان ۹۷ کارگران شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه در محل کارخانه روبروی دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردن.


.یکی از خواسته های کارگران پرداخت دستمزدهای عقب افتاده میباشد.


.کارگران از مرداد ماه ۹۷ تا کنون هیچ گونه دستمزدی دریافت نکردن.


تجمع طبق فراخان کارگران. ۱۳ ابان از ساعت .هشت صبح .۱۴ ابان شروع شده.وتا ساعت مخابره خبر .هیچ مسئولی پاسخگوی مطالبات کارگران نبوده است.
۱۴ ابان ۹۷